bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Aviva: wyniki finansowe grupy w I połowie 2016 r.

Aviva: wyniki finansowe grupy w I połowie 2016 r.

Dodano: 2016-08-08

Grupa Aviva w Polsce przedstawiła swoje wyniki finansowe w I połowie 2016 r. Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych w tym okresie wyniosła 153 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym wartość ta wynosiła 172 mln, odnotowano spadek o 11%. Głównie, jest to efekt wprowadzenia podatku od aktywów oraz niższej sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wskaźnik rentowności operacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 97,0% i uległ pogorszeniu o 2,3 punktu procentowe w stosunku do 2015 r. (94,7%). Grupa, według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, odnotowała zysk o wartości 365 mln zł. W porównaniu do I półrocza 2015 r., w którym zysk wynosił 397 mln zł, wartość ta spadła o 8% i o 3% po wyłączeniu wpływu podatku od aktywów.

Adam Uszpolewicz, prezes Aviva w Polsce, wypowiedział się na temat wyników finansowych uzyskanych przez Grupę. Stwierdził, iż w I połowie 2016 r. ogromnym wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej było wprowadzenie nowych regulacji, które przebudowują zwłaszcza rynek ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym. Jego zdaniem dostosowanie się i wprowadzenie niezbędnych zmian w modelach biznesowych wymaga czasu i wysiłku. Powyższe przełożyło się na niższą sprzedaż w analizowanym okresie. Dodał również, iż obowiązujący od lutego 2016 r. podatek od aktywów jest nowym obciążeniem dla ubezpieczycieli.

– Negatywny wpływ na wyniki branży mają też niskie stopy procentowe i wyceny akcji na warszawskiej giełdzie. Nie sprzyja też zmienność na rynkach finansowych oraz niepewność co do ekonomicznych efektów decyzji politycznych w Europie i w Polsce. W efekcie składka brutto w ubezpieczeniach na życie na rynku była w I kwartale o 20% niższa niż przed rokiem – komentuje prezes Aviva.

Ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza dla małych i średnich firm, to ważny obszar rozwoju działalności ubezpieczyciela. Aviva prowadzi również sprzedaż innowacyjnych pakietów przeznaczonych dla młodych ludzi rozpoczynających samodzielne życie, do singli oraz młodych rodzin. Ubezpieczyciel zachęca też do oszczędzania środków z programu 500+ i przeznaczania ich na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego rodziny.

Prezes podkreślił, iż ważne jest ustabilizowanie zasad długoterminowego oszczędzania, które umożliwiłoby szybszy rozwój trzeciego filaru emerytalnego jako ważnego źródła krajowego kapitału.

W I połowie 2016 r. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wypłaciło 27 981 świadczeń, na łączną kwotę blisko 133 mln zł. Najwyższe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wyniosło 800 000 zł. Najwyższe świadczenia z jednej umowy to 1 mln 440 tys. zł.

– W ubezpieczeniach majątkowych naszym celem jest poprawa rentowności portfela polis komunikacyjnych i dalszy rozwój sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych oraz polis dla mikrofirm i MSP. Pogorszenie wyniku technicznego Aviva TUO w I półroczu wynika głównie z rosnących wypłat szkód komunikacyjnych, co jest zgodne z trendem rynkowym i wiąże się z wdrożeniem wytycznych KNF – powiedział prezes Aviva.

Aby radzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi branża ubezpieczeniowa, Aviva wykorzystuje między innymi cyfryzację wsparcia sprzedaży i obsługi klientów. Około 70% wniosków o zawarcie indywidualnych umów na życie trafia do ubezpieczyciela w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza wystawienie polisy.

– Szybko rośnie liczba klientów korzystających z elektronicznego dostępu do iKonta – jest ich blisko 150 tys., o 73% więcej niż przed rokiem. W kwietniu udostępniliśmy elektroniczny Folder Potrzeb, który pomaga agentom w doborze ubezpieczenia na życie adekwatnego do oczekiwań klientów. Zastąpił on papierowy folder, który stosowaliśmy od wielu lat. Pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami cyfrowymi wspierającymi pracę agentów i poprawiamy klarowność listów do klientów – dodaje Uszpolewicz.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...