bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Aviva podpowiada, jak sprawnie uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego

Aviva podpowiada, jak sprawnie uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego

Dodano: 2016-10-18

Ekspertka Avivy, Małgorzata Skibińska tłumaczy istotę ubezpieczeń szkolnych, a także wyjaśnia, w jaki sposób należy postępować w przypadku odniesienia szkody przez dziecko, aby proces likwidacji szkody przebiegł sprawnie, a odszkodowanie szybko trafiło do poszkodowanego.

Skibińska ubezpieczenia szkolne definiuje jako ubezpieczenia w formie grupowej, zapewniające ochronę w razie wystąpienia nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły. A zatem, to szkoła jest ubezpieczającym i zawiera umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Także szkoła negocjuje z zakładem ubezpieczeń, kto oprócz uczniów jest objęty ochroną i wyłączenia oraz sumę ubezpieczenia.

Jak zauważa ekspertka, zazwyczaj rodzice podejmują decyzję o objęciu dziecka dodatkowym ubezpieczeń NNW na podstawie wysokości składki. Podczas gdy, jak przypomina Skibińska, powinni brać pod uwagę także zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia. Specjalistka z Avivy zachęca także rodziców, by przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia ich dziecka, poprosili dyrekcję szkoły o udostępnienie umowy ubezpieczenia i zapoznali się z nią.

Małgorzata Skibińska tłumaczy rodzicom, jakie działania powinni podjąć w sytuacji, gdy ich dziecko, posiadające ubezpieczenie szkolne, uległo wypadkowi. Według ekspertki, zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń powinno być poprzedzone wizytą w gabinecie dyrektora. 

– To rodzice powinni zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, że miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Oczywiście, będą poproszeni o opisanie przebiegu i okoliczności zdarzenia, m.in. określenie rodzaju szkody, terminu i miejsca – wyjaśnia Małgorzata Skibińska, ekspertka Avivy.

Małgorzata Skibińska przypomina także, że wraz ze zgłoszeniem szkody rodzice powinni dostarczyć ubezpieczycielowi kserokopię dowodu osobistego, legitymację szkolną poszkodowanego oraz dokumentację medyczną, którą otrzymają po zakończeniu leczenie dziecka. Należy także udowodnić wszelkie koszty poniesione w związki z wypadkiem – koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówki medycznej. 

Eksperta wyjaśnia, że ustalanie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu. – Załóżmy, że suma ubezpieczenia szkolnego wynosi 10 tys. zł, a dziecko objęte ochroną złamało palec bądź wybiło sobie ząb, które to urazy oceniane są jako dwuprocentowy uszczerbek na zdrowiu. Można więc obliczyć, że w tym przypadku otrzymamy 200 zł – tłumaczy.

Ponadto, wskazuje, że jeśli rodzice chcieliby otrzymać wyższą kwotę odszkodowania wówczas powinni zatroszczyć się wcześniej o rozszerzenie pakietu o dodatkowe korzyści lub zwiększoną sumę ubezpieczenia. Ponadto, informuje, że świadczenia z ubezpieczeń NNW kumulują się. Oznacza to, że jeśli dziecko posiada polisę szkolną oraz indywidualną, to w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi, otrzyma odszkodowania z każdej z nich.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...