bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Auxilia zakończyła rok z zyskiem 9,15 mln zł

Auxilia zakończyła rok z zyskiem 9,15 mln zł

Dodano: 2016-06-06
Publikator: Auxilia SA

Grupa Auxilia, świadcząca usługi premium na rynku kancelarii odszkodowawczych, podała swoje wyniki za rok 2015. W poprzednim roku spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży r/r na poziomie 40 proc., otrzymując 9,15 mln zł zysku. Zdaniem Auxilii za sukces odpowiada rozbudowa sieci sprzedaży i przyjęty model biznesowy. Grupa podała, że jest na drodze do osiągnięcia 50 proc. udziału w rynku poważnych szkód osobowych – odszkodowań powyżej 100 tys. zł.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych w 2015 roku. Wykorzystaliśmy sprzyjającą koniunkturę i trudną sytuację firm ubezpieczeniowych konsekwentnie odmawiających, opóźniających lub zaniżających wypłaty należnych z tyt. szkód osobowych odszkodowań – głównej pozycji przychodowej Auxilii. Cieszą nas zmiany w prawie dla ubezpieczycieli. Tabelaryzacja odszkodowań – rozwiązanie znane w Europie Zachodniej z pewnością przyśpieszy wypłaty i wyeliminuje z rynku odszkodowawczego przypadkowe spółki i osoby działające bez zaplecza kapitałowego oraz przygotowania, żerujące na poszkodowanych pragnących uzyskać cokolwiek od ubezpieczyciela. Jesteśmy przekonani, że przyjęcie stałych kwot odszkodowań nie będzie rozwiązaniem zadowalającym poważnie poszkodowanych – a to właśnie nasi klienci. Zdobyte w najtrudniejszych sprawach doświadczenie i zasoby Auxilii stanowią unikatową wartość na rynku. Można powiedzieć, że przyjęliśmy model biznesowy, który wyprzedził zmiany w prawie – Krzysztof Górka, wiceprezes zarządu Auxilia SA.

Najistotniejszymi wydarzeniami dla Auxilii w 2015 roku były: utworzenie grupy kapitałowej z kancelarią prawną, pozyskanie kapitału na rozwój od prywatnych inwestorów oraz rozbudowa tradycyjnej sieci sprzedaży z wykwalifikowanymi doradcami. Zdaniem spółki, przyjęta w 2015 roku strategia oparta na trendach makro i obserwacji rynków rozwiniętych będzie sprzyjać budowaniu pozycji Auxilii jako lidera rynku odszkodowawczego w dobie zmian na rynku ubezpieczeniowym, ściśle powiązanym z kancelarią odszkodowawczą. W 2015 roku po uprzedniej rewitalizacji strategii, Auxilia zdobyła zaufanie prywatnych inwestorów i pozyskała 2 mln zł na rozwój biznesu. Kapitał został zagospodarowany zgodnie z planem i obecna wycena notowanej na NewConnect spółki wynosi ponad 65 mln zł.

Spółka swój sukces i zaufania klientów zawdzięcza wysokiej jakości usług ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych oraz pobieraniem wynagrodzenia wyłącznie za pozyskane odszkodowanie.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...