bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Allianz wygrał w sporze z Prezesem UOKiK. Uchylona została kara 1 mln zł

Allianz wygrał w sporze z Prezesem UOKiK. Uchylona została kara 1 mln zł

Dodano: 2017-10-31
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pod koniec 2012 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję (RWR-45/2012) w sprawie praktyk stosowanych przez TUiR Allianz SA, uznając je za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zarzuty wobec zakładu ubezpieczeń dotyczyły braku refundacji poszkodowanym kosztów najmu pojazdu zastępczego i stosowania w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco” zapisów umownych wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych. Za stosowanie tych praktyk Prezes UOKiK nałożył na zakład ubezpieczeń karę w wysokości nieco ponad 1 mln zł.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...