bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Akty wykonawcze do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Akty wykonawcze do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2017-06-26
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane akty wykonawcze do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Obejmują one kwestie takie jak: ubezpieczenie OC agentów i brokerów, sprawozdawczość brokerską, rejestr pośredników, egzamin dla brokerów i agentów. Projekt ustawy uwzględniający uwagi zgłoszone przez Rządowe Centrum Legislacji jest obecnie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W serwisie RCL zostało opublikowane 9 projektów rozporządzeń ministra finansów i rozwoju:

  • w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (art. 21 ust. 6)
  • w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (art. 22 ust. 14)
  • w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (art. 30 ust. 4)
  • w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (art. 36 ust. 12)
  • w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (art. 42 ust. 7)
  • w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (art. 54 ust. 10)
  • w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (art. 56 ust. 4)
  • w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych (art. 63 ust. 4)
  • w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej (art. 83 ust. 3)

W przypadku ubezpieczenia OC (lub gwarancji ubezpieczeń) z tytułu wykonywania czynności agencyjnych lub brokerskich, rozporządzenie reguluje minimalną sumę gwarancyjną, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, na poziomie 1.250 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1.850 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem ws. sprawozdania z działalności brokerskiej, brokerzy będą zobowiązani przedstawiać w sprawozdaniu dane dot. członków zarządu, udziałowców i akcjonariuszy oraz osób wykonujących czynności brokerskie i innych pracowników, odbytych szkoleń przez brokerów czy nadesłanych skarg. Ponadto, sprawozdanie powinno zawierać podstawowe informacje finansowe oraz sprawy formalne, obejmujące wykonywane czynności i współpracę z innymi podmiotami. Do projektu rozporządzenia zostały dołączone wzory formularzy sprawozdania.

Z dokumentami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pod linkiem.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...