bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Aktualizacja w sprawie wyroku TSUE dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

Aktualizacja w sprawie wyroku TSUE dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

Dodano: 2022-05-27

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal rozpatruje wniosek złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą w trybie prejudycjalnym. Przypominając, we wniosku KIO przedstawiła siedem istotnych zagadnień, w przypadku których odpowiedzi, z pewnością będą przełomowe dla praktyki orzeczniczej KIO. Zatem mogą one całkowicie przemodelować codzienne praktyki tysięcy wykonawców w Polsce.

W sprawie pojawiła się opinia Rzecznika Generalnego TSUE, przedstawiająca propozycję odpowiedzi na pierwsze cztery pytania zadane Trybunałowi przez KIO. Zgodnie z opinią Rzecznika, te kwestie należy interpretować następująco:

  • Instytucja zamawiająca nie jest związana samym twierdzeniem wykonawcy, że informacje przekazane w jego ofercie są poufne.
  • Państwo członkowskie może ograniczyć poufność do tajemnic przedsiębiorstwa pod warunkiem, że przestrzegane jest prawo Unii, a informacje ujawnione ze względu na to, że nie są objęte tym pojęciem, nie mogą być wykorzystane ze szkodą dla uzasadnionych interesów określonego wykonawcy lub w celu zakłócenia uczciwej konkurencji między wykonawcami.
  • Instytucja zamawiająca, do której wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zastrzeżenie informacji uznanych za poufne, musi dokonać szczegółowej i uzasadnionej oceny, czy konieczne jest nadanie przewagi prawu tego wykonawcy do ochrony jego informacji nad prawem konkurentów do uzyskania owych informacji w celu, w stosownych przypadkach, zakwestionowania decyzji o udzieleniu zamówienia.

Rekomendacje CZTR:

Sprawa rozpatrywana jest przez TSUE pod sygnaturą C-54/21. Będziemy Państwa niezwłocznie i w przystępny sposób informować o zapadłym orzeczeniu.

Powszechny jest pogląd, że opinie Rzecznika Generalnego TSUE bardzo często są podzielane przez późniejsze orzeczenia TSUE.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...