bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
AGRO Ubezpieczenia ochrania dzieci rolników od nieszczęśliwych wypadków i chorób

AGRO Ubezpieczenia ochrania dzieci rolników od nieszczęśliwych wypadków i chorób

Dodano: 2017-10-18

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Na ochronę ubezpieczeniową mogą liczyć dzieci rolników do 16 r.ż., które pozostają w wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Roczną polisę grupową sfinansował Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współudziałowiec AGRO Ubezpieczenia.

AGRO Ubezpieczenia to specjalna oferta ubezpieczeń dla rolników przygotowana przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wraz z Poczta Polską i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).

AGRO Ubezpieczenia zawierają szeroką ofertę produktową, w tym m.in. ubezpieczenie życiowe, mienia rolników i ich rodzin. Ponadto, zawierają dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt. Również udostępniono ubezpieczenie OC rolnika, ubezpieczenie budynków gospodarczych czy ubezpieczenie casco maszyn rolniczych.

Obecnie AGRO Ubezpieczenia są dystrybuowane w 1,5 tys. placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju, zlokalizowanych w gminach wiejskich. W przeciągu roku ich liczba może wzrosnąć 4-5 razy, co będzie zależało od przeszkolenia i przygotowania personelu.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...