bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Aegon zapewni ochronę w razie wypadku. Na rynku dostępny jest nowy produkt od ubezpieczyciela

Aegon zapewni ochronę w razie wypadku. Na rynku dostępny jest nowy produkt od ubezpieczyciela

Dodano: 2016-09-27

Nieszczęśliwy wypadek może wiązać się nie tylko z urazami i utratą zdrowia, ale również z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Aegon włączył właśnie do swojej oferty nowy produkt – Aegon Pakiet na Wypadek, dzięki któremu klienci mogą zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Wprowadzony do oferty Aegon Pakiet na Wypadek to terminowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia ochronę przed dotkliwymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Produkt został przygotowany w  formie 6 wygodnych pakietów, które różnią się między sobą sumą ubezpieczenia oraz wysokością świadczeń. Dzięki temu – w prosty sposób – każdy zainteresowany może dostosować ochronę do swoich potrzeb, dopasowując też do swoich możliwości finansowych wysokość składki, która wynosić może od 49 zł miesięcznie w najniższym pakiecie do 249 zł w pakiecie o najwyższej wypłacie świadczeń (nawet 500 000 zł).

Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana w ramach Aegon Pakietu na Wypadek obejmuje ryzyko śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jak również innych jego skutków, takich jak: trwałe inwalidztwo, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu lub pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej. Do każdego z pakietów dołączone jest też ubezpieczenie na życie na sumę 5 tys. zł.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 5 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejny pięcioletni okres. Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby mające co najmniej 18 lat i nie więcej niż 61 lat.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...