bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Adwokackie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Adwokackie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Dodano: 2016-04-18

Adwokaci na mocy przepisów ustawy Prawo o adwokaturze maja obowiązek wykupienia polisy obowiązkowego OC. Naczelna Rada Adwokacka wychodząc naprzeciw adwokatom podpisała umowę z PZU SA oraz TUiR Warta na świadczenia usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres 2015 -2017. Podstawowa składka wynosi 456 zł za rok. Przypomnijmy, że oprócz ubezpieczenia adwokaci są zobowiązani do wnoszenia składki samorządowej w wysokości 1.440 zł. W wielu kręgach adwokatów pojawiają się głosy zabiegające o konieczność zmniejszenie wysokości obowiązkowej składki.

Adwokaci zrzeszeni w grupie #odNowa zaproponowali utworzenie adwokackiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Instytucja ta według pomysłodawców stanowi gwarancję niższych składek ubezpieczeniowych. Argumentują, że adwokackie TUW nie byłoby nastawione na osiągnięcie zysku, stąd z sumy składki ubezpieczenia można by było odjąć marżę. Poza tym członkowie grupy wskazują, że w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystana rezerwa techniczno-ubezpieczeniowa lub odszkodowania nie będą wypłacane, to środki te zostaną zwrócone ubezpieczonym lub przeznaczone na promocję usług adwokackich, czy samorządową działalność samopomocową. Ponadto, pomysłodawcy uważają, że adwokackie TUW będzie generować dużo mniejsze koszty działalności. „W przypadku bowiem wykorzystania już istniejących instytucji funkcjonujących w ramach okręgowych izb adwokackich – referatu skargowego oraz pionu dyscyplinarnego – informacje i fakty zbierane w toku postępowań prowadzonych przez wyżej wymienione instytucje mogą stanowić bazę faktograficzną do likwidacji szkód. Posiadanie kontroli nad tym aspektem działalności TUW przez organy samorządu adwokackiego zagwarantuje również zachowanie tajemnicy adwokackiej w procesie wypłaty odszkodowań.” – twierdzą adw. Michał Bieniak, adw. Michał Szpakowski, twórcy projektu.

W zamyśle produkt ubezpieczeniowy dla adwokatów powinien odpowiadać ich potrzebom. W pakietach powinny znaleźć się opcje wyboru ochrony prawnej, w tym ubezpieczenia kosztów adwokata, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym.

Aktualnie największym problemem pomysłodawców jest zebranie kwoty 3.700.000 EUR stanowiącej minimalny wymóg wysokości kapitału zakładowego.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...