bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
77 proc. badanych akceptuje jazdę bez ważnego OC

77 proc. badanych akceptuje jazdę bez ważnego OC

Dodano: 2017-10-09
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przepytał Polaków o ich opinie dot. nieprzestrzegania przez kierowców niektórych zasad ruchu drogowego. Najwięcej osób nie zgadza się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Co ważne, dwukrotnie wzrósł odsetek osób nieakceptujących jazdę bez ważnego OC, do poziomu 23 proc. badanych. 6 lat temu to zachowanie było najmniej napiętnowane. Obecnie jest na szóstym miejscu najbardziej potępianych praktyk kierowców.

Aż 70 proc. ankietowanych nie zgadza się na jazdę pod wpływem alkoholu. Wynik ten wzrósł o 5 pp. względem ostatniej edycji badania z 2011 r. Z kolei coraz więcej osób akceptuje przekraczanie dozwolonej prędkości. Obecnie takiego zachowania nie toleruje 55 proc. badanych. 6 lat temu wskaźnik był wyższy o 5 pp. Na kolejnych pozycjach na liście potępianych zachowań znalazło się: jazda na czerwonym świetle (45 proc. wskazań), niezapinanie pasów bezpieczeństwa (25 proc. wskazań) i jazda pojazdem bez ważnych badań technicznych (24 proc. wskazań).

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...