bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
59. posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli ustawy istotne dla branży ubezpieczeniowej

59. posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli ustawy istotne dla branży ubezpieczeniowej

Dodano: 2018-03-02

Podczas 59. posiedzenia Sejmu RP posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Pliki do pobrania

2191.pdf
popr._do_2191.pdf
2233.pdf
popr._do_2233.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...