bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
318 tys. reklamacji

318 tys. reklamacji

Dodano: 2016-04-15
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przedstawił pierwsze zestawienie dotyczące reklamacji, składanych przez Polaków w związku z działalnością instytucji finansowych, na bazie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Jak wiadomo reklamacje te są rozpatrywane bezpośrednio przez instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, TFI i inne). Informacje na temat liczby złożonych reklamacji powinny być przekazywane przez firmy objęte ustawą o reklamacjach m. in. Rzecznikowi Finansowemu, jednak, jak podaje Rzecznik, nie wszystkie instytucje należycie wywiązują się z tego obowiązku, stąd też dane nie są kompletne.  

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow wskazuje na to, że część firm przekazała informacje o zaskakująco małej liczbie reklamacji w stosunku do ich udziałów w rynku: „Nie wiemy, czy to celowe działanie mające na celu poprawienie swojej pozycji w rankingach, czy po prostu błędna interpretacja przepisów. Niestety, wygląda na to, że będziemy zmuszeni zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o skontrolowanie sposobu raportowania”.

W przypadku firm ubezpieczeniowych najwięcej skarg dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (46 proc.), w tym w szczególności na OC oraz na ubezpieczenia na życie (27 proc.).

Z kolei klienci banków najczęściej skarżyli się na nieprawidłowości związane z kredytami konsumenckimi (37 proc.), w tym głównie na wysokie koszty ubezpieczenia oferowanego wraz z takim kredytem, na kredyty hipoteczne (18 proc.) – tutaj reklamacji dotyczyły przede wszystkim problemów z umowami o kredyty walutowe, głównie we frankach szwajcarskich. Natomiast 13 proc. skarg było związanych z transakcjami na rachunkach bankowych.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...