bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
318 tys. reklamacji

318 tys. reklamacji

Dodano: 2016-04-15
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przedstawił pierwsze zestawienie dotyczące reklamacji, składanych przez Polaków w związku z działalnością instytucji finansowych, na bazie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Jak wiadomo reklamacje te są rozpatrywane bezpośrednio przez instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, TFI i inne). Informacje na temat liczby złożonych reklamacji powinny być przekazywane przez firmy objęte ustawą o reklamacjach m. in. Rzecznikowi Finansowemu, jednak, jak podaje Rzecznik, nie wszystkie instytucje należycie wywiązują się z tego obowiązku, stąd też dane nie są kompletne.  

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow wskazuje na to, że część firm przekazała informacje o zaskakująco małej liczbie reklamacji w stosunku do ich udziałów w rynku: „Nie wiemy, czy to celowe działanie mające na celu poprawienie swojej pozycji w rankingach, czy po prostu błędna interpretacja przepisów. Niestety, wygląda na to, że będziemy zmuszeni zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o skontrolowanie sposobu raportowania”.

W przypadku firm ubezpieczeniowych najwięcej skarg dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (46 proc.), w tym w szczególności na OC oraz na ubezpieczenia na życie (27 proc.).

Z kolei klienci banków najczęściej skarżyli się na nieprawidłowości związane z kredytami konsumenckimi (37 proc.), w tym głównie na wysokie koszty ubezpieczenia oferowanego wraz z takim kredytem, na kredyty hipoteczne (18 proc.) – tutaj reklamacji dotyczyły przede wszystkim problemów z umowami o kredyty walutowe, głównie we frankach szwajcarskich. Natomiast 13 proc. skarg było związanych z transakcjami na rachunkach bankowych.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...