bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
2,08 zł dywidendy za akcję PZU

2,08 zł dywidendy za akcję PZU

Dodano: 2016-06-30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU, które obradowało w dniu 30 czerwca 2016 r., ustaliło, że na wypłatę dywidendy za rok 2015 przeznaczy 1,8 mld zł, tj. 2,08 zł za jedną akcję. Ustalenia WZ są zgodne z rekomendacją zarządu ubezpieczyciela. Dniem dywidendy jest 30 września, a jej wypłata nastąpiła 21 października 2016 roku.

Podczas WZ akcjonariusze zadecydowali o przeznaczeniu kwoty 442,4 mln zł na kapitał zapasowy oraz 10  mln zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidend stanowi ok. 77 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej wg MSSF za 2015 rok.

Spółka informowała wcześniej, że taki podział zysku jest zgodny ze zaktualizowaną polityką kapitałową i dywidendową grupy PZU na lata 2013–2015, przyjętą w 2014 roku. Według tej polityki, wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50 proc. i nie wyższa niż 100 proc. zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy PZU zgodnym z MSSF oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF dotyczącym polityki dywidendowej.

Zarząd informował, że po wypłacie dywidendy będzie utrzymywał znaczącą nadwyżkę środków własnych nad kapitałowym wymogiem wypłacalności (zgodnie z Solvency II).

Na dywidendę za 2014 rok trafiło 2,59 mld zł, co dało 30 zł dywidendy na akcję. Czerwcowe WZ PZU zdecydowało o splicie akcji w stosunku 1:10.

Podczas WZ nie zapadły uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów z wykonania obowiązków w 2015 r byłemu prezesowi Andrzejowi Klesykowi i sześciu innym byłym członkom zarządu.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...