bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
13 proc. premii dla posiadaczy produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Rynki Globalne TU Europa

13 proc. premii dla posiadaczy produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Rynki Globalne TU Europa

Dodano: 2016-09-30

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa przekazało, że zakończony właśnie produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia „db Gwarancja – Rynki Globalne” (II subskrypcja) wypracował dla klientów blisko 13 proc. premii. Został przygotowany we współpracy z Deutsche Bankiem i opierał się na notowaniach koszyka 3 funduszy: japońskiego, francuskiego i amerykańskiego. 

„db Gwarancja – Rynki Globalne” była 3-letnim produktem o charakterze inwestycyjnym oferowanym w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Okres ubezpieczenia rozpoczął się w sierpniu 2013 r., a zakończył w sierpniu 2016 r. W tym czasie wypracowała 12,88 proc. premii, co przełożyło się na ok. 4,3 proc. zysku w skali roku. Produkt był oparty na koszyku 3 funduszy: japońskim NOMURA ETF – NIKKEI 225, francuskim Lyxor ETF Euro Stoxx 50 i amerykańskim SPDR S&P 500 ETF TRUSTd. Potencjalny zysk z inwestycji zależał od stopy zwrotu z tych funduszy. Odzwierciedlają one wyniki trzech indeksów akcji: Euro Stoxx 50 (europejskich), Nikkei 225 (notowanych na giełdzie w Tokio) oraz S&P 500 (notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ).

W pierwszej dacie obserwacji, w sierpniu 2014 r., sprawdzane były wyniki 3 funduszy z koszyka. Wynik funduszu o najwyższej stopie zwrotu został zapamiętany i fundusz wypadł z koszyka. W drugim odczycie, w sierpniu 2015 r., sprawdzane były wyniki pozostałych 2 funduszy z koszyka. Wynik funduszu o wyższej stopie zwrotu został zarejestrowany i fundusz został usunięty z koszyka. W trzeciej dacie obserwacji, która jednocześnie była ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, sprawdzano wynik ostatniego funduszu z koszyka. Wysokość premii została obliczona jako średnia arytmetyczna ze stóp zwrotu tych funduszy.

Podczas okresu ubezpieczenia klienci zostali objęci ochroną ubezpieczeniową przez TU na Życie Europa. Minimalna wpłata wynosiła 2 000 zł. Ze względu na formę produktu zwrot z inwestycji był zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...