bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
10 grup ubezpieczeniowych z jedną czwartą globalnego rynku majątkowego

10 grup ubezpieczeniowych z jedną czwartą globalnego rynku majątkowego

Dodano: 2021-10-13

Jak wynika z rankingu Insuramore, za 25,3 proc. całkowitego bezpośredniego przypisu brutto sektora ubezpieczeń majątkowych na świecie, w 2020 roku, odpowiadało dziesięć grup ubezpieczycieli. To wynik o 0,2 punkty procentowe niższy niż w roku 2019.

State Farm, PICC, Allianz, AXA i Berkshire Hathaway Insurance to kolejno największe grupy ubezpieczycieli. Następne w rankingu są Ping An, Liberty Mutual, Progressive, Allstate i Tokio Marine. Ubiegłoroczny przypis tych dziesięciu grup wyniósł około 480,8 mld dolarów. Globalny wynik sektora non-life to około 1,9 bln dolarów.

W minionym roku, w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych prym wiodły w kolejności: State Farm, PICC, Progressive, Berkshire Hathaway Insurance i Ping An. Największymi grupami sektora ubezpieczeń mieszkaniowych były cztery grupy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: State Farm, Allstate, Liberty Mutual i USAA oraz jedna grupa z siedzibą w Europie: Allianz.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...