Kolejne zapytanie prawne dot. odszkodowania za szkodę częściową

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 91/18
„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody..."
Czytaj więcej

SN: pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: II CSK 392/17
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II CSK 392/17) orzekł, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobie fizycznej wykonującej dla niego pracę bezpieczne warunki pracy (...)
Czytaj więcej

SN: wcześniejsza naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 51/18
SN odmówił podjęcia uchwały w zakresie zagadnienia prawnego dot. sposobu szacowania wysokości odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody częściowej w pojeździe, jeśli poszkodowany dokonał naprawy przed zakończeniem procesu likwidacji szkody.
Czytaj więcej

Klauzule nr 7332 i 7333.  Sposób szacowania wartości ubezpieczanego pojazdu

Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sygnatura: XVII AmC 1859/14
"W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia umowy ubezpieczania..."
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    96