Kategorie :

SN: choroba zawodowa nie jest równoznaczna z wypłatą odszkodowania

Autor: Ewa Suchecka

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2016 r. (sygn. AktII UK 652/16) orzekł, że choroba zawodowa nie musi być bezpośrednią przyczyną śmierci i w takim przypadku nie należy się odszkodowanie.
Czytaj więcej
Kategorie :

NSA oddalił skargę PZU na decyzję KNF dot. sankcji za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: II GSK 3767/17
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 3767/17) oddalił skargę PZU SA dot. decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakładającej na spółkę karę pieniężną.
Czytaj więcej

SA: funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia obejmuje zarówno cierpienia fizyczne jak i psychiczne poszkodowanego

Publikator: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Sygnatura: I ACa 690/17
Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt I ACa 690/17) orzekł, że funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia obejmuje zarówno cierpienia fizyczne jak i sferę psychiczną poszkodowanego, w tym dysfunkcje seksualne.
Czytaj więcej

Wniosek SO ws. rozporządzania wierzytelnością mającą swe źródło w klauzuli abuzywnej

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 114/17
Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    79