SA: Naruszenie dóbr osobistych w postaci więzi emocjonalnej obejmuje również pogrobowców

Publikator: ​Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sygnatura: I ACa 1027/16
Do naruszenia dobra osobistego dziecka może dojść również wtedy, gdy więź rodzinna między dzieckiem a ojcem nie ma szansy powstać, z powodu śmierci ojca jeszcze przed urodzeniem dziecka.
Czytaj więcej
Kategorie :

SN: korzystający z leasingowanego pojazdu posiada wszelkie uprawnienia dot. wad rzeczy

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: V CSK 670/16
Sąd Najwyższy orzekł, że niemożliwość ustalenia powstania pożaru nie powinna prowadzić do wniosku wyłączającego odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia, a więc rozstrzygnięcia na niekorzyść ubezpieczającego.
Czytaj więcej

SO: Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić warunki najmu pojazdu zastępczego bezpośrednio po zgłoszeniu szkody

Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi
Sygnatura: XIII Ga 917/17
Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu swoje warunki najmu samochodu zastępczego niezwłocznie po zgłoszeniu szkody, pod rygorem utraty możliwości późniejszych ingerencji w samodzielnie ukształtowane zasady najmu samochodu zastępczego.
Czytaj więcej

SA: za pomyłkę agenta ubezpieczeniowego odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa

Publikator: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sygnatura: I ACa 522/17
Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    72