SA: ZU ma prawo do potrącenia z wartości wykupu opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy

Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sygnatura: V ACa 542/17
Uznanie postanowienia umownego dot. wskaźnika wykupu za abuzywne nie powoduje, że spółka traci uprawnienia do pobrania od klientów kosztów, jakie poniosła w związku z zawarciem umowy.
Czytaj więcej

WSA: brak danych ubezpieczanych członków zarządu na polisie nie powoduje powstania po ich stronie przychodu

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sygnatura: I SA/Wr 525/18
Jeśli w umowie ubezpieczenia członków zarządu osoby podlegające ochronie nie zostały wymienione z imienia i nazwiska, to po ich stronie nie powstaje obowiązek podatkowy.
Czytaj więcej

SO: pozytywne wyniki przeglądów technicznych nie zwalniają zarządzających z dbania o bezpieczeństwo użytkowników budynku

Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sygnatura: XII C 234/13
Brak zagrożenia czy ryzyka katastrofy budowlanej, stwierdzony w wyniku regularnych badań technicznych, nie zwalnia osób zarządzających placówką z obowiązku dbania o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
Czytaj więcej

SA: jedynie gdy suma zadośćuczynienia została rażąco wygórowana lub zaniżona może nastąpić jej korekta

Publikator: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Sygnatura: I ACa 1702/17
Korekta wielkości świadczenia zasądzonego przez sąd niższej instancji w ramach kontroli instancyjnej może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy kwota przyznana pokrzywdzonemu nie odpowiada warunkom terminu „odpowiednia suma”.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    93