Obieg danych cyfrowych w przedsiębiorstwie powinien być uregulowany

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I PK 52/19
Brak regulaminu wewnętrznego obiegu dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacji utrudnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu wykasowania ważnych plików ze służbowego komputera.
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo, które nie używa marki, traci do niej prawa

Publikator: Sąd Unii Europejskiej
Sygnatura: T-583/19
Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 października 2020 r. (w sprawie T-583/19) orzekł o wygaśnięcie należącego do firmy Electrolux znaku towarowego „frigidaire” dla części urządzeń, skoro nie był on używany na terenie UE.
Czytaj więcej

SN odpowie, czy ubezpieczyciel odpowiada za zanieczyszczenie jezdni płynami silnikowymi

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 93/20
W dniu 14 października 2020 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. odpowiedzialności ubezpieczyciela za zanieczyszczenie jezdni płynami silnikowymi wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego.
Czytaj więcej

SA: nie każda szkoda implikuje odpowiedzialność odszkodowawczą

Publikator: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Sygnatura: I ACa 233/19
Nie w każdej sytuacji, której następstwem jest szkoda w mieniu czy na osobie, powstaje cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    132