SR: między powstałą szkodą a winą sprawcy musi nastąpić związek przyczynowy

Sygnatura: I C 332/15
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I C 332/15) orzekł, że w opisywanej sprawie nie można przypisać winy pozwanemu. W związku z tym oddalił powództwo.
Czytaj więcej
Kategorie :

SA: poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie jeśli doszło do zmniejszenia dochodów na skutek wypadku

Publikator: Sąd Apelacyjny
SA w wyroku z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt I A Ca 552/17) orzekł, że poszkodowanemu, który na skutek wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, który przyczynił się do znacznego zmniejszenia dochodów, należy się zadośćuczynienie.
Czytaj więcej

SN wydał pierwszy wyrok przyznający zadośćuczynienie za zerwaną więź wskutek ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: V CSK 300/17
Roszczenie z art. 448 k.c., w sytuacji gdy nie doszło do śmierci poszkodowanego, będzie przysługiwać jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których dochodzi do faktycznej niemożności nawiązania i utrzymywania kontaktu właściwego dla więzi rodzinnej.
Czytaj więcej
Kategorie :

SN: wykonanie postawień ugody pociąga za sobą wygaśnięcie stosunku prawnego

Publikator: ​Sąd Najwyższy
Sygnatura: II CSK 375/17
Wykonanie zobowiązania zmodyfikowanego ugodą prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony ugody. W związku z tym, nie mogą powstać nowe roszczenia, wynikające z tych samych stosunków prawnych, co roszczenia już objęte ugodą.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    87