SN pyta TSUE o zasady wypłaty prowizji agencyjnej

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I CSK 483/18
Sąd Najwyższy przedstawił TSUE pytanie prejudycjalne. Dotyczy ono wypłaty prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej bez udziału agenta, z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju.
Czytaj więcej

SN: nieważność postanowień umownych nie pociąga za sobą unieważnienia całej umowy

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 87/19
Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).
Czytaj więcej

Uchwała SN ws. roszczeń klientów za misselling

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 80/19
Żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego. Jego skuteczność jest uzależnione od spełnienia ogólnych przesłanek.
Czytaj więcej

SN: odszkodowanie z OC ppm. dla leasingobiorcy obejmuje kwotę podatku VAT

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 90/19
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC ppm., przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku VAT.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    130