SN: Świadczenie wypłacane z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z UFK nie jest świadczeniem głównym

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 51/19
Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym
Czytaj więcej

TSUE orzekł ws. reżimów odpowiedzialności za naruszenie postanowień licencji oprogramowania

Pod koniec ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie dot. odpowiedzialności licencjobiorcy za naruszenie umowy licencji oprogramowania.
Czytaj więcej
Kategorie :

SN wypowiedział się ws. kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego 

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 30/19
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów procesu w sprawach o zadośćuczynienie. SN stwierdził, że rozbieżności orzecznictwa w tym zakresie wynikają z odmiennych stanów faktycznych.
Czytaj więcej

Najgłośniejsza sprawa frankowa rozstrzygnięta  - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubaków

Autor: Wojciech Kośla

W dniu 3 stycznia 2020 r. odbyła się ostatnia rozprawa w najbardziej medialnej w kraju sprawie „frankowej”, tj. w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków, którzy pozwali bank Raiffeisen.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    120