SN: ubezpieczyciel może w ograniczonym zakresie dokonać odmowy wypłaty odszkodowania poszkodowanemu

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: V CSK 573/16
Równowaga stron stosunku ubezpieczeniowego wymaga, aby ubezpieczyciel mógł w stosunku do poszkodowanego powoływać się na okoliczności ograniczające bądź wyłączające jego odpowiedzialność, istniejące w chwili powstania roszczenia o zapłatę odszkodowania.
Czytaj więcej

SO: Ubezpieczyciel zapłaci nawet za 130 dni najmu pojazdu zastępczego

Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Sygnatura: I Ca 340/17
SO orzekł, że ubezpieczyciel ponosi pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, w sytuacji, gdy poszkodowany w kolizji samochodowej nie posiada środków na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłuża się z winy zakładu ubezpieczeń.
Czytaj więcej

SO: uchylenie się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę wymaga zachowania staranności w nadzorze

Publikator: Sąd Okręgowy w Elblągu
Sygnatura: I Ca 112/17
Dowód braku winy dla wzruszenia domniemania z art. 431 ust. 1 Kodeksu cywilnego wymaga wykazania dochowania należytej staranności w nadzorze nad zwierzęciem, a więc dopełnienia obowiązków, jakie zależnie od sytuacji spoczywały na chowającym zwierzę.
Czytaj więcej

NSA: usługi lekarza oceniającego uszczerbek na zdrowiu nie są zwolnione z podatku VAT

Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura: I FSK 498/14
NSA w wyroku z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt I FSK 498/14) orzekł, że usługi lekarza, który na rzecz zakładu ubezpieczeń ocenia uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych, nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT na mocy nowelizacji ustawy o VAT.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    70