SA: nie każde roszczenie w związku z uszkodzeniem ciała musi zostać spełnione niezwłocznie

Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sygnatura: I ACa 188/17
Specyfika roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody zakłada, że przesunięciu daty wymagalności roszczenia, o co najmniej 30 dni od daty wezwania, towarzyszy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności i wypłaty adekwatnego świadczenia.
Czytaj więcej

SO: sprzedaż uszkodzonego pojazdu uniemożliwia ustalenie wysokości odszkodowania

Publikator: Sąd Okręgowy w Elblągu
Sygnatura: Ca 179/17
Sąd Okręgowy w Elblągu w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. akt I Ca 179/17) orzekł, że poszkodowany powinien uzyskać świadczenie pieniężne, którego wysokość będzie odpowiadać wartości utraconego majątku w dacie orzekania.
Czytaj więcej

TSUE: w przypadku lotu łączonego odległość liczy się bezpośrednio, bez uwzględnienia przesiadki

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-559/16
Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego.
Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowe obowiązki pracodawców w zakresie monitoringu pracowników

Autor: Magdalena Sudoł

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że pracodawcy mają prawo monitorować prywatną korespondencję pracowników pod warunkiem, że w sposób dostatecznie szczegółowy poinformują pracowników o stosowaniu takiego nadzoru.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    67