WSA: Ubezpieczyciel nie poniesie solidarnej odpowiedzialności za omyłkowo przesłane świadczenie na rachunek VAT

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: III SA/Wa 2519/18
Należność z tytułu regresu ubezpieczeniowego, wpłacona przez dłużnika na rachunek VAT towarzystwa ubezpieczeń, nie powoduje solidarnej odpowiedzialności za podatek ubezpieczonego.
Czytaj więcej

SN: niejednoznaczne klauzule należy interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest to profesjonalny podmiot

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I CSK 321/18
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I CSK 321/18) orzekł, że nieprecyzyjnie sformułowane klauzule umowy należy interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym.
Czytaj więcej

SN: przyczynienie się poszkodowanego zmniejsza kwotę wskazaną w powództwie

Komentarzy: 2
Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 106/18
Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w pozwie.
Czytaj więcej

TSUE: podmiot może być ukarany podwójnie za to samo naruszenie

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-617/17
Zasada ne bis in idem nie sprzeciwia się temu, aby krajowy organ ochrony konkurencji nałożył na przedsiębiorstwo, w ramach jednej i tej samej decyzji, dwie grzywny – jedną za naruszenie krajowego prawa konkurencji, a drugą – za naruszenie art. 82 WE.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    104