Kategorie :

SN: pośrednicy odszkodowawczy mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalane jako odsetek zasądzonej kwoty

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I NSNC 7/19
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2019 r. (sygn. akt I NSNC 7/19) orzekł, że w polskim systemie dopuszcza się umowę regulującą wynagrodzenia pełnomocnika przez jej podniesienie do kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz powoda.
Czytaj więcej

SN: stwierdzenie przyczynienia się do powstania szkody nie determinuje obniżenia zadośćuczynienia

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: V CSK 558/1
Decyzja o obniżeniu odszkodowania jest uprawnieniem sądu, a rozważenie wszystkich okoliczności danej sprawy, w wyniku konkretnej i zindywidualizowanej oceny, jego powinnością.
Czytaj więcej
Kategorie :

SN: ubezpieczyciel zwróci koszty sporządzania ekspertyz

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 68/18
Nabywcy - w drodze przelewu - wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej.
Czytaj więcej

Pomyłka przy sporządzaniu wypowiedzenia umowy o pracę może być kosztowna

Autor: Magdalena Sudoł

Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 19/18) przypomniał o konieczności określania przyczyny wskazanej w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób precyzyjny i zgodny z prawdą.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    105