Jacek Jastrzębski chce przejąć nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym w KNF

Prof. Jacek Jastrzębski, nowy przewodniczący KNF, podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił propozycje zmian w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. 

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden przygotowuje się do oferowania PPK

​Nationale-Nederlanden w komunikacie prasowym poinformował o zakończonej rejestracji przez sąd 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty utworzonych przez Nationale-Nederlanden PTE. Produkty będą funkcjonowały w ramach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Agro Ofensywa w Banku BGŻ BNP Paribas

15 stycznia ruszyła kampania Agro Ofensywa. Rolnicy będą mogli pozyskać środki na produkcję rolną, inwestycje i realizację projektów z dotacją unijną na preferencyjnych warunkach.

...
Czytaj więcej

Procedura wydawania nakazów zapłaty wobec konsumentów na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych niezgodna z dyrektywami unijnymi

28 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie (C‑632/17) na kanwie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

...
Czytaj więcej

Axa planuje transfer pracowników do Irlandii

Prezes Axa poinformował, że francuska firma ubezpieczeniowa przeniesie do Irlandii część pracowników z Francji i Wielkiej Brytanii. Działania te są spowodowane brexitem.

...
Czytaj więcej

MF podało wysokość opłat za utworzenie i prowadzenie portalu PPK

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu. 

...
Czytaj więcej

RF opublikował wzór formularza dot. rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego za 2018 r.

Podmioty rynku finansowego są zobowiązane do składania RF sprawozdań dot. zgłaszanych do nich reklamacji od klientów i kierowanych powództw z tytułu ich nierozpatrzenia. 

...
Czytaj więcej

MF podało sposób wyliczania opłat za prowadzenie ewidencji PPK

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie opłat za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Określa ono termin ich uiszczenia jak też sposób obliczania.

...
Czytaj więcej

NBP wystosowało uwagi do projektu rozporządzenia ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru przez ZU

NBP skierował do Ministra Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.

...
Czytaj więcej

Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

15 grudnia 2018 roku zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar aż do 5.000.000 złotych na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

...
Czytaj więcej

PKO BP wdraża platformę ubezpieczeń komunikacyjnych od Blue Media

Wdrożenie platformy ubezpieczeniowej pozwoli na oferowanie klientom banku pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych. Innowacją jest możliwość skorzystania z oferty równych ZU w ramach jednego pakietu asekuracyjnego w jednym procesie zakupowym.

...
Czytaj więcej

LINK4: Pierwszy milion zł premii w programie Kasa Wraca

LINK4 poinformował, że padł pierwszy milion zł na liczniku wygenerowanych premii w programie LINK4 Kasa Wraca. Liczba kierowców biorących udział w promocji przekroczyła 29 tysięcy.

...
Czytaj więcej

Interpelacja do ministra finansów ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych - wzrost składki emerytalnej

Poseł Paweł Pudłowski skierował do ministra finansów interpelację w sprawie pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe wyłączone spod reżimu prawa zamówień publicznych

W Nowym Roku wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która rozszerza przesłankę wyłączenia stosowania ustawy PZP (...)

...
Czytaj więcej

Wykaz dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji PPK

Podmioty zainteresowane oferowaniem PPK muszą złożyć do organu nadzoru i Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenie o  spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Firma pożyczkowa wyłudzała od klientów składki ubezpieczenia w zamian za rzekome udzielenie finansowania

ANG Spółdzielnia złożyła zawiadomienie do organów nadzoru na działania firmy pożyczkowej „Kredyt Mrówka”. Wniosek jest wynikiem skarg, jakie napływały do pośrednika na działalność firmy, a szczególnie wymóg wykupu polisy ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Warta potwierdza prowadzenie PPK

Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa potwierdza prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie Warty dostępne w aplikacji PanParagon

PanParagon to jedna z najpopularniejszych aplikacji do cyfrowego przechowywania paragonów. Dzięki współpracy z Wartą użytkownicy aplikacji mają możliwość ubezpieczenia swoich zakupów.

...
Czytaj więcej

PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Pracownicze plany kapitałowe, mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania PPK.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy opublikował raport o pożyczkach

RF opublikował raport, w którym zawarł informacje na temat problemów zgłaszanych mu przez klientów na temat prób omijania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Celem publikacji jest m.in. ostrzeżenie przed pułapkami w tego typu umowach.

...
Czytaj więcej

Czy PPK rozwiążą problem niskich emerytur?

5 grudnia odbyło się kolejne szkolenie w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured. W czasie spotkania eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI przybliżyli najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem PPK.

...
Czytaj więcej

Robocza grupa PPK rozpoczęła działalność

W skład grupy roboczej PPK wchodzą instytucje finansowe, agenci transferowi oraz dostawcy oprogramowania dla HR. Podmioty uczestniczące w spotkaniach mają na celu wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy pracodawcami a podmiotami obsługującymi PPK.

...
Czytaj więcej

Raport PIU: przyszłe zagrożenia związane z wyłudzeniami

Polska Izba Ubezpieczeń w raporcie o przestępczości ubezpieczeniowej opublikowała badania Insurance Europe – instytucji badającej i przeciwdziałającej przestępczości w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Wyniki Vienna Insurance Group Polska po 3 kw. 2018 r.

Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce po 9 m-cach 2018 r. zwiększył się do poziomu 136,2 mln PLN.

...
Czytaj więcej

Nowy przewodniczący KNF skomentował sytuację na rynku finansowym

Jacek Jastrzębski udzielił wywiadu, w którym przestawił plany umocnienia pozycji KNF po wydarzeniach, które nadszarpnęły wizerunek Komisji. W rozmowie ocenił również obecną sytuację na rynku finansowym w Polsce.

...
Czytaj więcej

PPK – przewaga nad OFE

Już od 1 lipca 2019 r. zawieranie umów o zarządzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stanie się obowiązkowe dla pierwszej grupy pracodawców.

...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to obligatoryjny dla pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika sposób gromadzenia oszczędności na przyszłość (tzw. III filar emerytalny).

...
Czytaj więcej

Dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych - czy jest miejsce dla profesjonalnych pośredników?

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy program emerytalny w ramach III filaru, czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK). Ministerstwo Finansów szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

19 listopada 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

BGŻ BNP Paribas pracuje nad rozszerzeniem aplikacji mobilnej o zakup polisy turystycznej

Od roku klienci BGŻ BNP Paribas mogą korzystać z bankowości mobilnej. W październiku narzędzie aktywnie używało ok. 150 tys. użytkowników. Bank zapowiada dalszy rozwój aplikacji.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: rośnie niewypłacalność firm produkcyjnych i budowlanych

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zaktualizował dane na temat niewypłacalności firm w Polsce. W październiku br. opublikowano informacje o 101 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Warunki udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą

Rolnicy zgłaszają organom nadzorczym problemy związane z warunkami udzielania pomocy w wyniku tegorocznej suszy. Poseł Jarosław Sachajko wniósł interpelację ws. warunków udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą.

...
Czytaj więcej

Aviva pomaga pracodawcom w wyborze planu oszczędzania emerytalnego

Aviva Investors TFI i Brytyjsko-Polska Izba Handlowa przygotowuje spotkanie dla członków organizacji. Jego tematem będzie wybór najlepszego planu emerytalnego dla pracowników.

...
Czytaj więcej

AXA: jak brak ubezpieczenia GAP wpływa na cenę pojazdu?

Według zebranych danych aż 51,6% pojazdów zostało zakupionych w pierwszej połowie br. w ramach leasingu. Za pozostałą część pojazdów zakupiono na kredyt lub za gotówkę.

...
Czytaj więcej

EIOPA wymaga natychmiastowego działania mającego zapewnić ciągłość transgranicznych umów ubezpieczenia

EIOPA przygląda się awaryjnym planom zakładów ubezpieczeń, mających swe siedziby w Wielkiej Brytanii lub na Gibraltarze, na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UK.

...
Czytaj więcej

PZU z oceną ratingową na poziomie A-

Agencja S&P Global Ratings podtrzymuje rating PZU na poziomie A- i zapewnia, że perspektywa ratingu ubezpieczyciela jest stabilna.

...
Czytaj więcej

Senat komentuje ustawę o PPK

Kancelaria Senatu nagrywa program pt. „O co chodzi w tej ustawie?”, w którym omawia ustawy nad którymi trwają prace rządu. Senatorowie prezentują własne poglądy i uwagi na temat aktualnie wprowadzanych zmian.

...
Czytaj więcej

Rusza AXA School of Management dla brokerów

Rozpoczyna się druga edycja AXA School of Management - programu edukacyjnego adresowanego dla brokerów - kluczowych partnerów AXA w biznesie ubezpieczeń korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. stosowania przez podmioty zatrudniające ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

12 października została zgłoszona interpelacja poselska w sprawie stosowania przed podmioty zatrudniające ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Rośnie popyt na ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat rekordowego popytu na ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych.

...
Czytaj więcej

ARiMR: rolnicy otrzymali 535 mln zł rekompensaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wypłacono ponad 535 mln zł w ramach rekompensaty dla rolników za straty spowodowane tegoroczną suszą.

...
Czytaj więcej

Sollers Consulting rozszerza działalność na Japonię

Konsultanci firmy wspierają aktualnie dużą międzynarodową grupę ubezpieczeniową w cyfryzacji japońskiej gałęzi biznesu.

...
Czytaj więcej

Generali przejmuje Union Investment TFI w Polsce

Generali zawarło umowę z niemiecką Grupą Union Asset Management Holding AG w sprawie przejęcia 100% udziałów w polskiej spółce Union Investment TFI S.A.

...
Czytaj więcej

D.A.S: finansowanie opieki prawnej w pakiecie bonusów pracowniczych

Prawie 90% ankietowanych Polaków uznało, że darmowy dostęp do pomocy i porad prawnych, to ciekawy bonus do wynagrodzenia, który może zwiększyć atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie D.A.S.

...
Czytaj więcej

PIDiPO skierowała pismo do Prezydenta ws. projektu ustawy o usługach odszkodowawczych

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przedstawiła swoje uwagi dotyczące zmian, które są planowane wraz z ustawą o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Odbył się X Kongres Bancassurance

W dniach 18-19 października br. odbył się X Kongres Bancassurance. Tematem przewodnim kongresu były wyzwania stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle prokonsumenckich zmian na rynku bancassurance.

...
Czytaj więcej

Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2018

PIU opublikowało raport opisujący rynek bancassurance w Polsce po II kw. 2018 r

...
Czytaj więcej

Kolejne TU wprowadzają zgłoszenia online polis komunikacyjnych

Po ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach mieszkaniowych, Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

PZU z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw

PZU oferuje właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw kompleksową ochronę mienia, a także życia i zdrowia – ich samych, pracowników oraz bliskich.

...
Czytaj więcej

Racjonalne zarządzanie szkodowością pojazdów służbowych zmniejsza koszty przedsiębiorcy

Zakup i utrzymanie floty pojazdów to jeden z największych kosztów w firmie. Dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości obniżenia kosztów. Jak to zrobić?

...
Czytaj więcej

MAK Ubezpieczenia planuje wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych

MAK Ubezpieczenia chce zostać pionierem ekspansji międzynarodowej i liderem wzrostu udziałów w rodzimym rynku, czytamy w artykule pb.pl.

...
Czytaj więcej

Stanowisko Ministerstwa Finansów ws. obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment

W związku z przekazaną interpelacją nr 25843 posła Adama Andruszkiewicza, o której pisaliśmy na łamach beinsured.pl w tekście pt. Interpelacja poselska ws. obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment.

...
Czytaj więcej

AXA najbardziej wartościową marką ubezpieczeniową

Już po raz dziesiąty AXA znalazła się w gronie najbardziej wartościowych marek ubezpieczeniowych na świecie.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę o PPK

W dniu 4 października br. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za przyjęciem projektu głosowało 229 posłów, przeciw było 197, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. nadużyć pośredników w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Poseł Adam Andruszkiewicz skierował do Ministerstwa Finansów interpelację poselską, w której porusza problem nadużyć pośredników w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

PZU organizuje spotkanie z przedstawicielami biznesu w USA

Prezes PZU oznajmił, że Grupa PZU planuje wraz z Bankiem Goldman Sachs spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego biznesu w Nowym Jorku. Będzie to jedno z największych spotkań decydentów polskiej gospodarki poza granicami kraju.

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy o PPK. ZU będą mogły pośredniczyć przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK

W dniu 3 października br., podczas 69. posiedzenia Sejmu RP, odbyło się II czytanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Posłowie w trakcie dyskusji wnieśli wiele poprawek.

...
Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe – założenia projektu ustawy

W dniu 4 października Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

...
Czytaj więcej

Jak żyć po 1 października?

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń już obowiązują. Niestety wraz z magiczną datą 1 października 2018 r. wątpliwości co do ich właściwego wdrożenia w działalności dystrybutorów nie zniknęły.

...
Czytaj więcej

PZU uruchomiło platformę online do zakupu funduszy inwestycyjnych 

1 października br. TFI PZU uruchomiło innowacyjną platformę internetową inPZU do zakupu funduszy inwestycyjnych pasywnych. PZU TFI zapewnia niską stałą opłatę dla wszystkich produktów na poziomie 0,5 proc. 

...
Czytaj więcej

PIU: zakłady ubezpieczeń instytucją godną zaufania w zarządzaniu PPK

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że 66% badanych pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe. Dodatkowo najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o PPK. Do udziału w nim przystąpi kilka towarzystw ubezpieczeń

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wniesione poprawki miały głównie charakter techniczny i doprecyzowujący. Jednak w trakcie dyskusji pojawiło się wiele wątpliwości co do funkcjonowania PPK.

...
Czytaj więcej

Insurance & Finance Decentralized, czyli co czołgi mają wspólnego z technologią blockchain

20 września w siedzibie polskiej spółki Billon spotkali się przedstawiciele firm technologicznych, fintechów, sektora finansowego, marketingowego i prawniczego, by wspólnie dyskutować nad obecnym stanem i potencjałem rozwoju technologii blockchain.

...
Czytaj więcej

Jesienna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych w TUW TUW rozpocznie się 1 października

1 października 2018 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpocznie jesienną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

...
Czytaj więcej

TFI PZU zachęca do inwestowania. Na rynku pojawiła się nowa oferta od towarzystwa

Od miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych jest dostępny produkt TFI PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału, który zawiera w sobie element inwestycyjny i gwarancję kapitału w razie strat.

...
Czytaj więcej

NRA opublikowała opinię na temat projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Opinię Naczelnej Rady Adwokackiej o projekcie sporządziła adw. dr Magdalena Matusiak-Frączak, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

...
Czytaj więcej

Global Assistance Polska – nowy podmiot Vienna Insurance Group

W dniu 3 sierpnia br. została powołana spółka Global Assistance Polska Sp. z o.o., która jest piątym podmiotem należącej do Vienna Insurance Group europejskiej sieci Global Assistance.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment

W dniu 5 września br. została skierowana do ministra finansów interpelacja w sprawie obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment.

...
Czytaj więcej

MRiRW: rekordowa kwota dla rolników dotkniętych suszą

Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld złotych dla rolników. Jak podaje resort rolnictwa, to największa w historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy.

...
Czytaj więcej

Open Life: wynik techniczny w pierwszych dwóch kwartałach 2018 r. wyniósł 24,4 mln zł

W dniu 13 września br. Open Life opublikował wyniki finansowe po drugim kwartale 2018 r. Pierwsze dwa kwartały 2018 r. Open Life TU Życie S.A. zamknęła z 893,8 mln zł składek przypisanych brutto.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Usprawniona zostanie wymiana informacji między ZU a bankami

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

MF chce dokonać zmian w Komisji Nadzoru Finansowego

W Ministerstwie Finansów są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Resort chce wprowadzić zmiany, które przyczynią się do zwiększenia świadomości finansowej Polaków.

...
Czytaj więcej

RF pozytywnie ocenia pomysł wprowadzenia osobistej odpowiedzialności menedżerów za działania naruszające interesy klientów

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow w rozmowie z redakcją serwisu prawo.pl pozytywnie oceniła propozycję NIK dot. wprowadzenia osobistej odpowiedzialności zarządzających instytucjami finansowymi za naruszenie przepisów z zakresu ochrony konsumentów.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przyjęty przez rząd

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2018 r. przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z brzmieniem projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Spadek aktywów w polisach z UFK w pierwszym półroczu br.

Aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych zmniejszyły się od grudnia 2017 r. o 4,2 mld zł i wynosiły w czerwcu br. 54,4 mld zł.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. środków, które mają trafić do rolników w związku z klęską suszy

W związku z tegoroczną suszą na terenie Polski, która spowodowała straty wśród rolników, do prezesa Rady Ministrów została zgłoszona kolejna interpelacja, w której poruszone zostały kwestie związane z odszkodowaniami.

...
Czytaj więcej

MF przygotowało projekt zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym dot. sekurytyzacji

​Ministerstwo Finansów przedstawiło drugą wersję projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

...
Czytaj więcej

Odpowiedź na interpelację poselską ws. ubezpieczeń upraw od suszy

W odpowiedzi na interpelację grupy posłów dot. ubezpieczeń upraw od suszy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżycki poinformował, że zakłady ubezpieczeń są instytucjami niezależnymi od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wskaźników EIOPA – sierpień 2018 r.

EIOPA opublikowała comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II oraz aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec lipca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: PPK może być stosowane przez pracodawców jako dodatkowy benefit

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności emerytalnych Polaków, mogą być wykorzystywane przez pracodawców jako element dodatkowego benefitu.  

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała aktualne wyniki finansowe

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.

...
Czytaj więcej

Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: sytuacja sektora budowlanego pod kątem płynności finansowej i niewypłacalności

Euler Hermes, zbadał sytuację sektora budowlanego w Polsce pod kątem płynności finansowej i niewypłacalności. Okazuje się, iż kwestią kluczową dla budownictwa nie jest obecnie wielkość produkcji sprzedanej, ale jej opłacalność.

...
Czytaj więcej

VOTUM: zadośćuczynienie po śmierci w wypadku samochodowym

W komunikacie VOTUM opisywany jest wypadek samochodowy, którego skutkiem była śmierć trojga dzieci, a poszkodowana rodzina otrzymała zaniżone kwoty świadczeń od ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

INTER Polska oferuje ubezpieczenie dla fizjoterapeutów

Zawód fizjoterapeuty obarczony jest dużą odpowiedzialnością. Praca z pacjentem zwiększa ryzyko popełnienia błędu terapeutycznego, a w konsekwencji – sprawy sądowej.

...
Czytaj więcej

Nowy produkt Aegon: ubezpieczenie, inwestycje i emerytura w jednym

Aegon wprowadził do oferty nowy produkt - rozwiązanie ochronno-inwestycyjne z możliwością oszczędzania na dodatkową emeryturę w IKE i IKZE.

...
Czytaj więcej

Matthias Baltin nowym CEO w Allianz Polska

Od 1 września br. nastąpi zmiana w roli CEO Allianz Polska. Po ponad trzech latach zarządzania spółkami ubezpieczeniowymi Allianz, Veit Stutz, obecny Prezes Zarządu, przenosi się do globalnych struktur Allianz.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Celem utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego było zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wypłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie cyberubezpieczeniami

Problemy z wdrożeniem przepisów związanych z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych sprawiły, że do zakładów ubezpieczeń zaczęły wpływać zapytania o polisy na wypadek niedotrzymania przepisów rozporządzenia - czytamy na łamach Pulsu Biznesu.

...
Czytaj więcej

Rekordowa liczba niewypłacalności polskich firm

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności.

...
Czytaj więcej

UFG: podsumowanie kosztów po I kw. 2018 r.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował dane na temat poniesionych kosztów w I kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

PPK zostaną zwolnione z podatku od aktywów

Zgodnie z najnowszą wersją projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych​ aktywa zgromadzone w ramach umów o zarządzanie i prowadzenie PPK zostaną zwolnione z tzw. podatku bankowego. Ustawodawcy przychylili się do wniosku Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Program Sejf+ z Ochroną Kapitału i ubezpieczeniem

TFI PZU uruchomił pierwszy na rynku program inwestycyjny oparty o fundusz otwarty, zabezpieczający uczestników przez stratami finansowymi.

...
Czytaj więcej

Wpływ RODO na podatki i rachunkowość

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat wpływu rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność sektora podatkowego.

...
Czytaj więcej

UODO chce wspomóc firmy w interpretacji przepisów regulujących monitoring w firmach

Obecnie UODO nie nakłada kar za niewłaściwe stosowanie monitoringu wizyjnego – czytamy na łamach Pulsu Biznesu. Zasady monitoringu wizyjnego określa nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA TUnŻ: podsumowanie I kwartału 2018 r.

Życiowa spółka UNIQA realizuje strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła 30,0 mln zł, wobec 218,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

...
Czytaj więcej

UNIQA: prawie 16 mln zł wzrostu zysku brutto spółek po I kwartale 2018 roku

382,4 mln zł składki zebrały spółki UNIQA w Polsce w I kwartale 2018 roku. W spółce majątkowej nastąpił wzrost przypisu o 18,5%, do 352,4 mln zł. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba osób zgłaszających reklamacje nieudanej wycieczki

Obecnie co piąty turysta reklamuje nieudaną wycieczkę do biura podróży. Dzięki nowym przepisom zmieniającym okres reklamacji imprez turystycznych, interesy i portfele klientów będą lepiej chronione.

...
Czytaj więcej

KUKE ostrzega przed zatorami płatniczymi

Zdaniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zatory płatnicze i pula przeterminowanych należności w polskich spółkach mogą powodować spowolnienie gospodarki. Rozwiązaniem tego typu problemów może być właściwie dobrane ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Czy przedsiębiorcy mogą odmówić stosowania split payment?

Przedsiębiorcy zastanawiają się czy mogą w umowach zastrzec, że nie będą przyjmowali podzielonych płatności i przewidzieć kary dla kupującego, gdy z tego systemu skorzysta – czytamy na Infor.pl

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do nadużyć prawa do reklamacji?

Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ustawie reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

...
Czytaj więcej

InterRisk, Benefia, Link4 i Generali będą oferować ubezpieczenia komunikacyjne na platformie e-commerce PKO BP

W połowie czerwca Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, największego polskiego banku, zapowiadał finalizację prac nad porównywarką ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Kancelarie odszkodowawcze obawiają się wprowadzenia nowych regulacji prawnych

Do Senatu trafił projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Czy ustawa będzie miała istotny wpływ na działalność branży odszkodowawczej?

...
Czytaj więcej

PZU zadecydowało o dywidendzie. Akcjonariusze otrzymają ponad 2 mld zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2017 r.

...
Czytaj więcej

Raport podsumowujący pracownicze plany emerytalne w 2017 r.

KNF opublikował raport podsumowujący dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych w 2017 r. W opracowaniu przedstawiono informacje charakteryzujące rynek PPK na dzień 31.12.2017, a także analizę porównawczą od 1999 do 2017 r.

...
Czytaj więcej

Wchodzą w życie nowe przepisy zmieniające okres reklamacji imprez turystycznych

W dniu 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych, której celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego. Nowe przepisy mają również wpływ na sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

RCL: projekt ustawy o PPK może być niezgodny z konstytucją

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest tematem często omawianym w mediach. Według Rządowego Centrum Legislacji nowa wersja projektu ustawy może być w kilku punktach niezgodna z konstytucją.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: jedynie ubezpieczyciele zapewnią powszechność PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, przekonuje, że tylko branża ubezpieczeniowa może zapewnić powszechność systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Czy split payment wpłynie na branżę ubezpieczeniową?

Podzielona płatność za nabyty towar lub usługę zacznie obowiązywać przedsiębiorców 1 lipca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Spada liczba skarg na przedłużone gwarancje

Sprzedawcy sprzętu AGD, RTV i IT coraz częściej oferują klientom przedłużoną gwarancję.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW z oceną ratingową

25 czerwca 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała ocenę ratingową dla TUW PZUW na poziomie A-. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest pierwszym polskim TUWem i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

...
Czytaj więcej

Coraz lepsze wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeń

Rzeczpospolita postawiła tezę, że ubezpieczyciele zarabiają krocie dzięki wzrostowi cen obowiązkowego OC, której potwierdzeniem są wyniki finansowe TU opublikowane przez KNF po I kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy poszukują ochrony przed skutkami nieodpowiedniej ochrony danych osobowych

Zgodnie z RODO, brak odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych może mieć konsekwencje finansowe. Kary przewidziane w rozporządzeniu mogą wynieść do 20 mln euro.

...
Czytaj więcej

Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...

...
Czytaj więcej

Najnowsze uwagi PIU dot. ustawy o PPK

Polska Izba Ubezpieczeń, w nawiązaniu do najnowszej wersji projektu o pracowniczych planach kapitałowych, zgłosiła swoje uwagi.

...
Czytaj więcej

Generali rozpoczyna współpracę z Circle K

W ramach współpracy TU z siecią stacji benzynowych, klienci posiadający ubezpieczenie OC lub AC w Generali będą mogli skorzystać ze zniżek.

...
Czytaj więcej

KUKE i Pekao S.A. zawarły umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów

W ramach umowy KUKE zobowiązało się do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych i zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne, potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

Premiera Apple Pay w Polsce

W tym tygodniu zostanie uruchomiona usługa Apple Pay. Najczęściej powtarzaną datą premiery jest dzień 19 czerwca 2018 r.   

...
Czytaj więcej

Klient musi być w centrum uwagi ubezpieczyciela

W Krakowie odbyła się konferencja Impact’18. Rozmawiano na temat przyszłości cyfrowej biznesu, start-upów, nauki i administracji w Polsce. Jednym z prelegentów był Paweł Surówka, który wypowiedział się na temat przyszłości branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

PZU inwestuje w system antyfraudowy

PZU wprowadził FMS - system antyfraudowy. Jego działanie jest bardzo skuteczne, dzięki systemowi zwiększono o 50% wskaźnik ochrony przed nienależną wypłatą.

...
Czytaj więcej

Uniqa Polska opublikowała wyniki finansowe

W I kwartale 2018 roku spółki UNIQA zebrały w Polsce 382,4 mln zł składki. Pierwszy kwartał br. w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Wzrost cen ubezpieczeń majątkowych

W minionych latach w sektorze ubezpieczeń można było zaobserwować tzw. miękki rynek. Tendencja spadkowa trwała 4,5 roku i odbiła się niekorzystnie na rentowności zakładów ubezpieczeń. Jednak sytuacja się zmienia i ceny ubezpieczeń zaczynają wzrastać.

...
Czytaj więcej

PIU wnioskuje o zwolnienie z podatku od aktywów środków zgromadzonych w PPK

Trwają prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zakłada udział ubezpieczycieli w nowym systemie. Problemem jest brak zwolnienia z podatków od aktywów.

...
Czytaj więcej

RODO: prawo do odszkodowania

Rozporządzenie RODO daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom, których dane zostały wykorzystane w nieprawidłowy sposób.

...
Czytaj więcej

Sektor odszkodowawczy wymaga regulacji prawnych

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat inicjatywy Senatu, w kwestii uregulowań prawnych branży odszkodowawczej. Senatorowie chcą wprowadzenia maksymalnych stawek wynagrodzenia firm odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

KUKE: przedsiębiorcy rzadko inwestują w ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności

Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o około 3% r/r, a łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie 1000 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Gothaer w rękach Vienna Insurance Group

W dniu 6 czerwca Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

...
Czytaj więcej

Zaangażowanie w sektor węglowy niekorzystne dla ubezpieczycieli

Zmiany klimatyczne mają wpływ na wszystkie branże. W ostatnim czasie towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na rezygnację z ochrony spółek, które inwestują w wydobycie węgla i produkcję energii opartej na spalaniu.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przeprowadziło badanie na temat problemów prawnych Polaków. Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat blisko co piaty Polak spotkał się z problemem natury prawnej.

...
Czytaj więcej

Concordia inwestuje w innowacje bankowo-ubezpieczeniowe

Od blisko dwóch lat Concordia Ubezpieczenia inwestuje w rozwój infrastruktury informatycznej. Nowe rozwiązania wprowadzone przez ZU to m.in. platforma do sprzedaży ubezpieczeń na odległość, direct i specjalny moduł ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

EIOPA ostrzega przed stosowaniem w produktach ubezpieczeniowych elementów zakazanych przez ESMA

W dniu 1 czerwca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko w sprawie szkód konsumentów powstałych z narażenia ubezpieczonych na kontrakty różnic kursowych (CFD) i opcje binarne.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o PPK z uwzględnieniem ubezpieczeń na życie (cz. II)

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zawiera ona liczne zmiany. Najistotniejsza z nich zakłada, że PPK będą mogły być prowadzone w formie ubezpieczeń na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Wiceprezes PZU o PPK

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU, wypowiedział się na temat pracowniczych planów kapitałowych. Wiceprezes PZU twierdzi, że wprowadzenie PPK jest niezbędne w celu budowania państwa silnego gospodarczo. Brak zmian doprowadzi do bardzo niskich emerytur.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał trzy ustawy regulujące branżę ubezpieczeniową

W dniu 28 maja br. Prezydent RP podpisał kilka ustaw dotyczących branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o PPK z uwzględnieniem ubezpieczeń na życie (cz. I)

MF przedstawiło nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zawiera ona liczne zmiany. Najistotniejsza z nich zakłada, że PPK będą mogły być prowadzone w formie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą mogli zarządzać PPK

Nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeniowe, PTE lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

Wystąpienia Rzecznika Finansowego do KNF i UOKiK w sprawie skarg konsumentów na GetBack S.A.

RF przygotował wystąpienia do KNF i UOKiK. Stanowią one odpowiedź na licznie napływające do Biura RF skargi osób, które zainwestowały w obligacje GetBack.

...
Czytaj więcej

Do końca maja będzie opublikowany projekt ustawy o PPK

W serwisie RCL pojawiły się kolejne uwagi instytucji odnoszące się do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W żadnej z nich nie zawarto propozycji ustanowienia zakładów ubezpieczeń jako podmiotów zarządzających PPK

...
Czytaj więcej

KE chce kolejnych zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym informuje o planach wzmocnienia przepisów dotyczących ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla uczestników imprez sportowych

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w Rosji. Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się na nadchodzące mistrzostwa. Przed wyjazdem warto zadbać o zakup odpowiedniego ubezpieczenia. Karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

...
Czytaj więcej

Czy PPK to rewolucja w sposobie oszczędzania na emeryturę?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy pomysł rządu na aktywizację gospodarki. Na portalu money.pl został opublikowany artykuł na temat pomysłów Polaków na zarabianie na emeryturę. Czy PPK poprawi sytuację emerytów w Polsce?

...
Czytaj więcej

Concordia dołącza do Generali

Grupa Generali poinformowała o zawarciu dwóch umów transakcji przejęcia spółek ubezpieczeniowych na rynku CEE. Spółka zakupiła polską grupę Concordia i słoweńską Adriatic Slovenica. Ubezpieczyciel chce w ten sposób zwiększyć swój udział na rynku CEE.

...
Czytaj więcej

Prawo do jazdy czy Prawo jazdy w pośrednictwie ubezpieczeniowym

Wszyscy z branży znamy ten schemat - rekrutujemy OFWCA, szkolimy, egzaminujemy, wdrażamy i… oczekujemy efektywnej sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Czy pojawi się nowy gracz na rynku bankowym?

Nowa strategia finansowa Orange zakłada rozwój w sektorze usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Pramerica odnotowała zysk w 2017 r.

Wynik finansowy Pramerica Życie TUiR SA wyniósł 27,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. względem poprzedniego roku. Przypis składki brutto towarzystwa wyniósł niemal 261,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Czy apteka powinna być ubezpieczona?

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że w Polsce jest prawie 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych i większość z nich stanowi własność prywatną. Zgodnie z przepisami prawa nie ma wymogu, aby apteki miały ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia z najniższą liczbą skarg

Ubezpieczyciel otrzymał najmniej skarg w stosunku do udziału rynkowego, zgodnie ze sprawozdaniem Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych

​16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła m. in. 3 projekty ustaw istotne dla branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowe technologie a branża ubezpieczeniowa

Rozwój nowych technologii niesie ze sobą wiele możliwości, ale i zagrożeń. Obecnie większość firm inwestuje w nowatorskie rozwiązania, których celem jest usprawnienie pracy i zwiększenie efektywności. Jakie technologie wykorzystuje branża ubezpieczeniowa?

...
Czytaj więcej

Rekordowa sprzedaż PZU

W pierwszym kwartale br. Grupa PZU odnotowała ponad miliard zysku. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł. Jest to najlepszy wynik w historii Grupy.

...
Czytaj więcej

Odroczenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że dnia 14 marca 2018 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie już weszło w życie.

...
Czytaj więcej

Świat: suma odszkodowań w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosła

Przyczyną rosnącej liczby roszczeń ubezpieczeniowych jest zły stan dróg w Wielkiej Brytanii.

...
Czytaj więcej

Wpływ rynku ubezpieczeniowego na gospodarkę w Polsce

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł, w którym została postawiona teza, że ubezpieczenia są fundamentem bezpieczeństwa kraju.

...
Czytaj więcej

Usługa Google Pay dostępna w aplikacji Bacca Polisy i Płatności

Aplikacja Bacca Polisy i Płatności służy do zarządzania ubezpieczeniami jak i realizacji płatności. Do tej pory użytkownik mógł dokonywać opłat za pomocą zsynchronizowanej karty płatniczej. Obecnie może płacić telefonem, dzięki usłudzie Google Pay.

...
Czytaj więcej

Blockchain – technologia, która wkrótce zdominuje branżę finansową. Czy jest dla niej miejsce w ubezpieczeniach?

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy dla czytelników beinsured.pl relacje z wybranych paneli VI Kongresu PIU. Nasz cykl rozpoczynamy od chyba najciekawszej dyskusji zakończonego spotkania branży ubezpieczeniowej - debaty poświęconej blockchain.

...
Czytaj więcej

Prognozy PKB na 2019 r.

Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z Piotrem Bujakiem, szefem Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP, na temat prognozowanego PKB w 2019 r.

...
Czytaj więcej

Prezes GetBacku podał się do dymisji

Problemy ze spółką GetBack wyszły na jaw pod koniec kwietnia br., gdy władze Giełdy Papierów Wartościowych zawiesiły sprzedaż akcji. GetBack okazał się niewypłacalny.

...
Czytaj więcej

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group rozpoczęło współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

W kwietniu br. doszło do zawarcia strategicznych umów pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz MACIF.

...
Czytaj więcej

VI Kongres PIU: potrzeba współpracy branży i regulatorów

8 maja rozpoczął się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym razem wystąpienia gości i tematy debat są skupione wokół luk, które mogą wykorzystać ubezpieczyciele.

...
Czytaj więcej

Aviva rozwija sektor ubezpieczeń korporacyjnych

Puls Biznesu opublikował artykuł na temat nowej oferty OC dla firm oferowanej przez Avivę.

...
Czytaj więcej

Węgiel w niełasce ubezpieczycieli

Allianz ogłosił, że nie będzie już ubezpieczał elektrowni opalanych węglem ani kopalni węgla.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia: omówienie wyników finansowych

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2017 rok rekordowym przypisem na poziomie 464,3 mln zł, odnotowując zysk netto w wysokości 40,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Przywiązani do polisy pomagają posiadaczom obligacji GetBacku

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” poinformowało, że prowadzi działania pomocowe dla posiadaczy obligacji w spółce GetBack. Stowarzyszenie przede wszystkim moderuje grupę na Facebooku, w której udziela porad i wskazówek obligatariuszom.

...
Czytaj więcej

TFI PZU współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

W marcu TFI PZU podpisało z Uniwersytetem Ekonomicznym porozumienie, na mocy którego nawiązana została stała współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów badawczo-naukowych.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z podpisem Prezydenta

​W dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Przyjęty akt reguluje proces skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych nr bankowych.

...
Czytaj więcej

Sprawdzanie kandydatów na portalach społecznościowych zabronione?

RODO wejdzie w życie 25 maja br., nowe przepisy zaostrzają zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Dotyczy to również procesu rekrutacji pracowników. Jedną ze zmian jest weryfikacja kandydata na portalach internetowych, a także uzyskiwanie referencji.

...
Czytaj więcej

Rośnie wysokość średniej szkody komunikacyjnej

Wysokość średniej składki OC ppm. w lutym spadła. Jednak z marcowych analiz wynika, że wartość barometru cenowego w marcu wzrosła. Jedną z przyczyn wzrostu cen jest fakt, że prócz wzrostu liczby szkód komunikacyjnych rośnie także wartość szkody.

...
Czytaj więcej

Polski Gaz TUW podsumowuje wyniki finansowe

24 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszy rok działalności Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

...
Czytaj więcej

PKO BP: dywidendy z zysku za 2017 r.

Rada nadzorcza PKO BP zaopiniowała pozytywnie rekomendację zarządu banku, który chce aby z zysku wypracowanego w 2017 r.

...
Czytaj więcej

Instytucje finansowe sprawdzą, czy ich pracownicy nie byli karani

Dnia 12 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy o obligacjach korporacyjnych

Rzecznik Finansowy przygotował analizę rynku obligacji korporacyjnych. W publikacji zostały wymienione najważniejsze czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy inwestowaniu w obligacje korporacyjne.

...
Czytaj więcej

KNF wyraził zgodę na rebranding BZ WBK

Nazwa BZ WBK zniknie z rynku. Nowa nazwa to Santrander Bank Polska. Instytucja będzie figurować pod zmienioną nazwą od III kwartału br.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciele zaoferują dożywotnie renty na bazie PPK?

Wiceminister finansów poinformował, że ubezpieczyciele najprawdopodobniej zaoferują dożywotnie renty na bazie środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

mBrokers.pl rozpoczęło współpracę z Ubea.pl

17 kwietnia br. mBrokers.pl uruchomiło kalkulator ubezpieczenia OC i AC. Nowa funkcjonalność umożliwia samodzielne wyliczenie ubezpieczenia komunikacyjnego.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych został przyjęty przez Senat

16 kwietnia br. ustawa o PSD II została przyjęta przez Senat. Także prezydencki projekt nowelizacji o usługach płatniczych został przyjęty jednogłośnie. Senatorowie wprowadzili jedynie kilkadziesiąt poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

...
Czytaj więcej

Bilans skarg na towarzystwa ubezpieczeniowe w 2017 r.

W opublikowanym ostatnio raporcie Rzecznik Finansowy przedstawił dane dotyczące skarg na ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie wyników finansowych TU w 2017 r.

Od kilku lat obserwujemy rozwój branży ubezpieczeniowej w Polsce. Oferta towarzystw staje się coraz bardziej spersonalizowana, a sprzedaż zautomatyzowana.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczynają współpracę

Jak podaje serwis superpolisa.pl, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta będą w większym stopniu pomagać pacjentom.

...
Czytaj więcej

Plany rozwoju PZU

PZU planuje dojście do 300 mld zł aktywów. Paweł Surówka, prezes PZU zapowiada również gwałtowny rozwój segmentu bankowego w PZU.

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy dot. badania niekaralności kandydatów do pracy w podmiotach finansowych. Posłowie wnieśli poprawki

11 kwietnia br. podczas 61. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce II czytanie projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa otrzymała tytuł „Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel 2017”

Podczas VII Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która odbyła się 10 kwietnia, rozdano nagrody dla najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych i banków w Polsce.

...
Czytaj więcej

Jakie są skutki nieudzielenia odpowiedzi na reklamację?

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z reklamacjami jest tryb ich rozpatrywania. Podmioty otrzymujące reklamację muszą się do nich ustosunkować w ustalonym ustawowo terminie. Co się stanie jeśli reklamacja jednak nie zostanie rozpatrzona?

...
Czytaj więcej

61. posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się regulacjami z zakresu rynku finansowego

W dniu 11 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP. Pierwszego dnia posłowie rozpatrzyli projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora fin.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia podsumowała rok 2017

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2017 rok rekordowym przypisem na poziomie 464,3 mln zł, odnotowując zysk netto w wysokości 40,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International sprzedał Raiffeisen Polbank

BGŻ BNP Paribas przejmie BGŻ BNP Paribas za 3,3 mld zł. Finalizacja transakcji planowana jest w IV kwartale br. Realizacja umowy jest uzależniona od zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Emerytury i renty dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną

Specyfika pracy artystów i twórców charakteryzuje się tym, że uzyskują oni nieregularne wynagrodzenie, a co za tym idzie nie przekazują stałych, miesięcznych opłat składkowych o określonej wysokości do Urzędu Skarbowego.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie grupowe jako bonus dla pracownika

Jak znaleźć i zatrzymać dobrego pracownika? Z takim problemem coraz częściej borykają się pracodawcy. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie dodatkowych bonusów.

...
Czytaj więcej

Co z nowym Kodeksem pracy?

Komisja Kodyfikacyjna przez ostatnie 18 miesięcy pracowała nad zmianami w Kodeksie pracy. Jednak jak wynika z ostatnich informacji projekty zostały odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, a także zakwestionowane przez NSZZ „Solidarność”.

...
Czytaj więcej

Rafał Hiszpański o innowacjach technologicznych w branży finansowej

Rafał Hiszpański, prezes zarząd, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej uczestniczył w debacie Newserii „Inspiratorzy biznesu: Innowacje”. Jak wskazał, innowacyjność stanowi obecnie dla firm warunek konkurencyjności i utrzymania klientów.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt nowelizacji ustawy o PPE trafiły do prac w Sejmie

W dniu 5 kwietnia br. do Sejmu RP zostały wniesione dwa projekty ustaw, wprowadzające nowe wymogi w branży ubezpieczeniowej: projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Mec. Piotr Czublun prelegentem XI edycji Insurance Forum

Kolejna edycja Spotkania Liderów odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia br. Podczas Forum wystąpi ekspert beinsured.pl mec. Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

RF o nieprawidłowościach w zakresie rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe

6 kwietnia br. Sąd Najwyższy rozstrzygnie kolejną istotną dla branży ubezpieczeniowej kwestię. Tym razem SN podejmie uchwalę w sprawie rozpatrywania reklamacji przez podmiot rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

mBank sprzedał podmiot dystrybuujący ubezpieczenia grupowe

mBank sfinalizował sprzedaż części swojej spółki niezależnemu podmiotowi mFinanse, która specjalizuje się sprzedażą ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Termin wprowadzenia PPK nie ulegnie zmianie

Resort infrastruktury wycofał się z postulatu przedłużenia terminu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla dużych firm na 1 lipca 2020 r. – czytamy w opinii Ministerstwa Infrastruktury do projektu ustawy.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał pięć ustaw składających się na Konstytucję Biznesu

22 marca br. Prezydent podpisał pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy mają przynieść zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i polepszyć współpracę z administracją publiczną.

...
Czytaj więcej

Nowa wysokość składki wypadkowej

Od 1 kwietnia będzie obowiązywała nowa wysokość składki wypadkowej dla firm zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Będą również obowiązywać nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych przyjęta w Sejmie. Z nowych przepisów mogą skorzystać ubezpieczyciele  

​Podczas 60. posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 marca 2018 r. posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225). Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów.

...
Czytaj więcej

Nastąpił wzrost UFK w 2017 r.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to narzędzia inwestycyjne dołączane do różnego rodzaju polis. Zazwyczaj są to fundusze lokujące pieniądze klientów w różnorodne aktywa. Obecnie na rynku można zaobserwować tendencję 10 proc. wzrostu wartości składki.

...
Czytaj więcej

KUKE: Transakcje handlowe polskich firm wymagają ubezpieczenia

Z prognozowanych danych wynika, że dynamika wzrostu eksportu z Polski wyniesie w tym roku do ok. 6 - 7 proc. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, wartość eksportu wyniesie w 2018 r. ponad 200 mld euro.

...
Czytaj więcej

PIU: Propozycje przepisów powołujących ubezpieczeniową formę PPK

W uwagach do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Polska Izba Ubezpieczeń stanowczo wskazywała na zaangażowanie branży ubezpieczeniowej w budowę długoterminowych oszczędności w ramach PPK.

...
Czytaj więcej

UFG: nieubezpieczeni kierowcy generują koszty

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował wstępne wyniki swojej działalności w 2017 r. Jednym z problemów, które zaakcentował UFG jest liczba nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA Polska odnotowała podwojenie zysku w 2017 r.

Rok 2017 był wyjątkowo korzystny dla towarzystw ubezpieczeniowych. Jednym z TU, które odnotowało znaczny zysk to UNIQA, która osiągnęła przypis na poziomie 1,12 mld zł.

...
Czytaj więcej

RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł RF.

...
Czytaj więcej

Uwagi PIU do projektu ustawy o PPK

PIU przygotowała uwagi do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Izba zawarła w nich propozycję aktywnego zaangażowania branży ubezpieczeniowej w budowę długoterminowych oszczędności w ramach PPK.

...
Czytaj więcej

Pekao wydało komunikat w sprawie fuzji z Alior Bankiem

Pekao wydało komunikat, w którym oświadcza, że żadne decyzje odnośnie współpracy z Alior Bankiem lub jej formy nie zostały podjęte.

...
Czytaj więcej

Wysokość składki ubezpieczenia OC w lutym 2018 r.

Rok 2018 rozpoczął się od niewielkich spadków wskazań barometru Ubea.pl, a co za tym idzie obniżeniem składki ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

Aviva Lietuva dopuściła się nadużyć

Aviva Lietuva została ukarana przez centralny bank Litwy za złamanie prawa ubezpieczeniowego i narażenie na straty 50 tysięcy litewskich klientów firmy.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia zapowiada kolejne wdrożenia

W grudniu 2017 r. na rynek ubezpieczeń wszedł Play. Obecnie rozszerza zakres usług, a także planuje kolejne wdrożenia produktowe.

...
Czytaj więcej

Generali opublikowało skonsolidowane wyniki dot. 2017 r.

Grupa Generali opublikowała raport, w którym podała skonsolidowane wyniki na dzień 31 grudnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia podsumowało ubiegłoroczne wyniki

PKO Ubezpieczenia od czterech lat umacnia swoją pozycję na rynku bancaassurance. W 2017 r. odnotowało szybki wzrost i dobre wyniki, a wraz z GK PKO BP zebrało łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto.

...
Czytaj więcej

Aviva kierunki rozwoju dostrzega w kanale direct i PPK

13 marca 2018 r. w siedzibie Aviva odbyło coroczne spotkanie prezesa zakładu ubezpieczeń Adama Uszpolewicza z dziennikarzami. Prezes spółki przedstawił wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku i plany rozwoju ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Najbardziej dynamiczne instytucje finansowe w Polsce

Gazeta Finansowa po raz kolejny opublikowała ranking 100 największych instytucji finansowych w Polsce. W zestawieniu znalazły się m.in. dane finansowe największych banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Prezes Alior Banku zrezygnował ze swojej funkcji

Michał Chyczewski, który pełnił funkcję prezesa Alior Banku od czerwca 2017 r., złożył rezygnację ze stanowiska. Jego obowiązki przejęła Katarzyna Sułkowska.

...
Czytaj więcej

LINK4 rozszerzył pakiet OC NNW o pakiet medyczny

LINK4 wprowadził możliwość rozszerzenia polisy komunikacyjnej NNW o pakiet medyczny „Wracaj do zdrowia”. Dodatkowe ubezpieczenie umożliwia wsparcie klientów w leczeniu po wypadku drogowym.

...
Czytaj więcej

Bacca z nową aplikacją Polisy i Płatności

Bacca udostępniła nową aplikację zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców – „Bacca Polisy i Płatności”. Narzędzie służy do zarządzania ubezpieczeniami jak i realizacji płatności, w tym także spłaty rat kredytu czy transakcji międzynarodowych.

...
Czytaj więcej

UOKiK: 1,2 mln kary dla Interchange

UOKiK wydał decyzję w sprawie kantorów należących do sieci „Interchange” i przyznał karę w wysokości 1,2 mln zł.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba Polaków oszczędzających na IKE

Według danych KNF wpłaty na IKE w 2017 r. dokonało 313 tys. osób. Liczba gromadzących dodatkowe fundusze wyniosła 511 tys. osób.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem spłaty kredytu

BZ WBK-Aviva przeprowadziło badania na podstawie, których prognozują, że odsetek kredytobiorców sceptycznie podchodzących do ubezpieczenia kredytu będzie spadał. Obecnie 59 proc. Polaków deklaruje gotowość ubezpieczenia spłaty kredytu.

...
Czytaj więcej

Revolut wchodzi na Polski rynek i stara się o licencję bankową

O Revolut pisaliśmy już kilkakrotnie. Jest to fintech z Londynu, który umożliwia prowadzenie rachunku w 25 walutach. Największą zaletą aplikacji jest możliwość robienia darmowych przelewów międzynarodowych i bezprowizyjnych transakcji na całym świecie.

...
Czytaj więcej

Szkodowo.pl pozwoli uzyskać dopłatę do odszkodowania

Na rynku pojawił się serwis Szkodowo.pl, który jest kierowany do osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych.

...
Czytaj więcej

Pozytywne skutki wprowadzenia jednego konta do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z początkiem 2018 r. wprowadził jeden indywidualny numer na który należy dokonywać składek ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele mają jeszcze szanse na zarządzanie PPK

Ministerstwo Finansów przedstawiło i przekazało do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Publikacja projektu była długo oczekiwana przez branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Banki oferują dodatkową ochronę kart kredytowych

Jednym z największych zagrożeń posiadaczy kart jest jej kradzież. W przypadku kart kredytowych użycie przez nieuprawnione osoby może przyczynić się do powstania długu wobec banku.

...
Czytaj więcej

Szczególna ochrona MSP

Polska gospodarska staje się coraz bardziej konkurencyjna. Rozwój sprawia, że powstaje więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Dynamicznie rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Allianz i Visa wdrażają aplikację do płatności mobilnych połączoną z programem lojalnościowym

Allianz Partners i Visa podjęły współpracę przy tworzeniu rozwiązania płatniczego – Allianz Prime. Aplikacja łączy w sobie funkcje płatności mobilnych i programu lojalnościowego. Specjalne karty będą działały w sklepach stacjonarnych jak i internetowych.

...
Czytaj więcej

Dynamiczny rozwój Pekao

Trwają rozmowy na temat potencjalnej fuzji Pekao z Alior Bankiem. Prezes Pekao Michał Krupiński stwierdził, że analizy dotyczące fuzji będą gotowe w drugim kwartale br.

...
Czytaj więcej

Czy IKZE rozwiąże problem emerytur w Polsce?

Zgodnie z raportem opublikowanym przez międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pokolenie dzisiejszych 20-latków może liczyć na emerytury w maksymalnej wysokości 38,6 proc. ostatniej pensji.

...
Czytaj więcej

PZU chce wejść na nowe rynki

PZU, podczas prezentacji nowej strategii, potwierdził plany systematycznej ekspansji międzynarodowej w ciągu najbliższych kilku lat. Pozostałe kierunki rozwoju to inwestycje w nowe technologie i poprawa wyniku finansowego.

...
Czytaj więcej

Ekstremalna pogoda i cyberprzestępstwa to największe zagrożenia 2018 r. i wyzwania dla rynku ubezpieczeń

Marsh wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym, każdego roku wydaje „Global Risk Report”, czyli mapę globalnych ryzyk. W tym roku na szczycie listy zagrożeń znalazły się katastrofy naturalne, ekstremalne zjawiska pogodowe i ataki hakerskie.

...
Czytaj więcej

Pekao: zysk netto wzrósł w IV kwartale 2017 r.

Polski sektor bankowy w ostatnich latach był jednym z najszybciej rozwijających się spośród wszystkich państw członkowskich. Wzrost odnotował również Bank Pekao, którego zysk netto w czwartym kwartale 2017 r. był o 9 proc. wyższy niż przewidywano.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie pracownika za granicą

Z danych GUS wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł pod koniec 2017 roku do poziomu 6,6 proc. Tak dobrego wyniku nie odnotowano od ponad 26 lat. Wzrosła również średnia płaca.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu a ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O nazywane jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Jest to ubezpieczenie majątkowe stworzone dla osób, które sprawują funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

KNF zaktualizowało listę ostrzeżeń publicznych

Spółka mySafety została usunięta z listy ostrzeżeń publicznych, na którą trafiła w ubiegłym roku na skutek zawiadomienia dotyczącego wykonywania czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia.

...
Czytaj więcej

Nowe regulacje zakładają zwiększenie limitu wpłat w IKZE

Zgodnie z projektem ustawy o PPK wysokość kosztów i opłat pobieranych przez instytucje prowadzące IKZE i IKE nie może być wyższa niż 0,6 proc. wartości zarządzanych środków w skali roku.

...
Czytaj więcej

Czy TFG wypłaci odszkodowania klientom upadłego biura podróży?

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że biuro podróży Rejsclub.pl ogłosiło upadłość. Ubezpieczycielem, który pokryje straty poniesione przez klientów biura podróży jest AXA. Jednak nie wiadomo, czy roszczenia klientów zmieszczą się w sumie gwarancji TU.

...
Czytaj więcej

Bankowość w Polsce czeka konsolidacja

W najbliższych latach będzie można zaobserwować natężony ruch w sektorze bankowym. Mniejsze banki będą przechodzić fuzje by móc konkurować z większymi podmiotami. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości na rynku polskim pozostaną najwięksi gracze.

...
Czytaj więcej

Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym spada

Zatrudnienie w polskim sektorze bankowym od 2011 r. ustawicznie spada. W ubiegłym roku pracę straciło ok. 4,4 tys. osób.

...
Czytaj więcej

MF przedstawiło projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zarządzaniem PPK zajmą się TFI (cz. II)

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za ich obsługę będą odpowiadać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją PPK mają rozpocząć funkcjonowanie od 2019 r.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank sprzeda część biznesu detalicznego i business banking

Deutsche Bank AG ogłosił zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. części pionu detalicznego i business banking w Polsce wraz z domem maklerskim DB Securities S.A.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac: PZU planuje mieć w swojej ofercie produkty PPE i PPK

Prezes zarządu PZU Życie, komentuje projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i ocenia negatywnie 15 – proc. limit udziału w aktywach całego rynku, powyżej którego instytucje finansowe nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie. Dlaczego?

...
Czytaj więcej

MF opublikowało wyniki sprzedaży w obligacji oszczędnościowych w styczniu 2018 r.

Jak wynika z raportu w styczniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 976 mln zł.

...
Czytaj więcej

Sąd oddalił pozew wywłaszczonych z OFE

Sąd okręgowy oddalił pozew 53 osób żądających stwierdzenia nieważności przeniesienia ich składek z OFE do ZUS.

...
Czytaj więcej

MF przedstawiło projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zarządzaniem PPK zajmą się TFI (cz. I)

​Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za ich obsługę będą odpowiadać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją PPK mają rozpocząć funkcjonowanie od 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba IKE i IKZE

W lipcu 2016 r. zaprezentowano Program Budowy Kapitału, którego jednym z głównych założeń jest przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne.

...
Czytaj więcej

PPE korzystne dla pracownika i pracodawcy?

Głównym założeniem planowanej reformy emerytalnej ma być likwidacja OFE, a pieniądze zebrane w ostatnich latach mają być przekazane na konta ubezpieczonych.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt dot. badania niekaralności pracowników instytucji finansowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Gdzie trafią aktywa z OFE?

Planem rządu Mateusza Morawieckiego jest zlikwidowanie OFE, wprowadzenie pracowniczych planów emerytalnych i przekazanie części środków zgromadzonych w OFE na prywatne konta oszczędzających.

...
Czytaj więcej

Wyższe składki ZUS i NFZ

Składki ZUS i NFZ wzrosły o ponad 700 zł rocznie. Wyższa jest również kwota progu odcięcia składek na ZUS.

...
Czytaj więcej

Wyniki funduszy emerytalnych w styczniu 2018 r.

Zgodnie z danymi serwisu analizy.pl, OFE odnotowały w styczniu wzrost o średnio 2,9 proc.

...
Czytaj więcej

Axa wypłaci ubezpieczenie z powodu niewypłacalności biura podróży Rejsclub.pl

Rejsclub.pl z Puszcza Gdańskiego to pierwsze biuro podróży w tym roku, które ogłosiło upadłość. Wszelkie koszty poniesione przez klientów zostaną zwrócone. Biuro podróży było ubezpieczone przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

...
Czytaj więcej

Pierwsza kampania reklamowa Banku Pekao S.A. po przejęciu przez PZU

Bank Pekao S.A. zaczyna kolejną odsłonę kampanii „Docenisz różnicę”. W roli głównej występuje rodzina, która korzysta z „Konta Przekorzystnego” – nowego podstawowego rachunku Banku Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

Sąd apelacyjny obniżył sankcję wobec Alior Banku

Sąd apelacyjny obniżył karę przyznaną przez UOKiK. Na Alior Bank została nałożona kara w wysokości 3,3 mln zł, decyzją SA została obniżona do 500 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku a ubezpieczenie

Zimą dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Odpowiedzialni za odśnieżanie terenu są właściciele nieruchomości albo zarządcy. Jednak istnieją sytuacje, gdy są oni zwolnieni z odpowiedzialności. Kiedy?

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia: Polacy doceniają komfort oferowany przez polisy zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 23 proc., a składka przypisana brutto wzrosła o 21 proc. Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia, odnosi się do danych przedstawionych przez PIU.

...
Czytaj więcej

Wzrost przychodów mBanku

W 2017 roku Grupa mBanku osiągnęła wzrost dochodów, które wyniosły 4 454 mln zł. Jest to wzrost na poziomie 3,7 proc. Wyniki są rezultatem organicznego wzrostu biznesu i rozwoju oferty.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wzrost skarg w sektorze ubezpieczeniowym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował pracę rzeczników w 2016 r. Z przedstawionych danych wynika, że udzielono pół miliona porad. Rzecznicy pomagali ponad 54 tys. razy w sporach z firmami telekomunikacyjnymi.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele przegrywają procesy w sprawie polisolokat

Polisolokata to połączenie tradycyjnego ubezpieczenia z lokatą oszczędnościową. Niestety, wielu ubezpieczycieli proponowało swoim klientom polisolokatę jako produkt inwestycyjny. W rzeczywistości jest to produkt stricte ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

W dniu 6 lutego 2018 r. podczas 58. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225).

...
Czytaj więcej

Lokaty bankowe nie przynoszą zysków

Czy warto zakładać lokaty bankowe? Open Finance twierdzi, że nie przynoszą one zysku. Z najnowszych statystyk opublikowanych przez NBP wynika, że roczne lokaty zakładane w 2017 r. przynosiły realne straty na poziomie od 0,5 do ponad 1 proc.

...
Czytaj więcej

Rolnicy mogą liczyć na dopłaty do ubezpieczeń

W bieżącym roku rolnicy mogą liczyć na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Na ten cel przeznaczony jest prawie miliard złotych. W minionym roku ponad połowa wparcia państwa nie została wykorzystana.

...
Czytaj więcej

Assurant zainteresowane przejęciem kontroli nad TWG

​W dniu 2 lutego 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws.  przejęcie przez Assurant, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) kontroli nad TWG Holdings Limited z siedzibą w Hamilton (Bermudy).

...
Czytaj więcej

Marek Chrzanowski: KNF ma problem z wypełnianiem obowiązków nadzorczych

W serwisie Interia został opublikowany wywiad z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowski. Rozmowa dotyczyła m.in. wdrożenia przez instytucje dyrektywy MiFID II oraz planów połączenia urzędu z bankiem centralnym.

...
Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

W serwisie Rządowego Centrum Legislacyjnego zostały opublikowane projekty rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one m.in. kwestii sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Konstytucja Biznesu została przyjęta przez Sejm

W dniu 26 stycznia zostały przyjęte przez Sejm rządowe projekty ustaw składających się na tzw. Konstytucję Biznesu. Wprowadzenie 5 ustaw będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat.

...
Czytaj więcej

Wzrost liczby podmiotów ukaranych przez KNF

Suma pieniężna kar nałożonych przez KNF w 2017 r. wyniosła 20 mln zł.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w Sejmie

​Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw w dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął do Sejmu.

...
Czytaj więcej

TFG zagwarantuje pomoc przy niewypłacalności biur podróży

Ponad 6 milionów Polaków wykupiło w ubiegłym roku wakacje w biurach podróży - wynika z wstępnego podsumowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie deklaracji przekazanych przez touroperatorów.

...
Czytaj więcej

Bank Pekao chce otworzyć zagraniczne oddziały

Wiceprezes nadzorująca pion bankowości Pekao, Roksana Ciurysek-Gedir podczas Światowego forum Ekonomicznego w Davos, poinformowała że bank rozważa otwarcie placówek zagranicznych.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy: e-zwolnienia już od 1 lipca 2018 r.

Obecnie lekarze uprawnieni są do wystawiania tzw. elektronicznych zwolnień lekarskich tzw. e-ZLA, obok zwolnień wystawianych na papierowych drukach. Od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie e-zwolnień.

...
Czytaj więcej

PZU: Inwestycja w sektor bankowy zaowocuje rozwojem Grupy PZU

Jednym z elementów nowej strategii Grupy PZU na lata 2018-2020 jest wykorzystanie inwestycji w sektor bankowy do rozwoju Grupy PZU i rynku kapitałowego.

...
Czytaj więcej

Największe towarzystwa ubezpieczeniowe przestają inwestować w spółki węglowe

Jak poinformował Puls Biznesu, powołując się na agencję Reuters, od 1 kwietnia br. Lloyd’s zacznie wyłączać spółki węglowe ze swoich inwestycji.

...
Czytaj więcej

Oświadczenie Ministerstwa Cyfryzacji ws. kryptowalut

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł pt. Polska szykuje kryptozłotego. W tekście pojawiła się informacja, że zostanie stworzona narodowa kryptowaluta pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji, która może zrewolucjonizować płatności i cały sektor bankowy.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw

Szacuje się, że 40 proc. majątku polskich firm jest nieubezpieczonych. W sektorze MSP ten odsetek może być jeszcze większy. Od firmowej polisy przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim gwarancji, że żadna szkoda nie zachwieje ich biznesem.

...
Czytaj więcej

100 zmian dla firm: opóźnienie w pracach nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym

Z dniem 1 stycznia 2018 roku planowane było wejście w życie Ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Z uwagi na nadal trwające prace nad projektem termin ten uległ przesunięciu. Aktualnie projekt wciąż znajduje się na etapie prac Komisji Prawniczej.

...
Czytaj więcej

Czy Aviva rozszerzy działalność na rynku polskim?

Menedżerowie z 15 państw spółki Aviva zostali zobligowani do analizy rynku pod kątem inwestycji.

...
Czytaj więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

​Rady Ministrów na posiedzenia w dniu 9 stycznia 2018 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z autopoprawką oraz zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu.

...
Czytaj więcej

Czy Konstytucja Biznesu ułatwi prowadzenie firmy?

Pakiet ustaw o nazwie Konstytucja Biznesu ma zreformować i uprościć przepisy dotyczące prowadzenie działalności. Najważniejszą zmianą ma być nowe prawo gospodarcze, które określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności.

...
Czytaj więcej

Barometr Ryzyk Allianz (cz. II)

Przerwy w działalności i ryzyka cybernetyczne zdominują krajobraz ryzyk spółek wszystkich sektorów i każdej wielkości w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Barometr Ryzyk Allianz (cz. I)

Przerwy w działalności i ryzyka cybernetyczne zdominują krajobraz ryzyk spółek z wszystkich sektorów i każdej wielkości w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Ile będzie kosztować ubezpieczenie samochodu elektrycznego?

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce cały czas jest dużo niższa niż w innych krajach europejskich. Wraz ze wzrostem liczby tego typu samochodów wzrośnie również cena ubezpieczenia samochodowego. Dlaczego?

...
Czytaj więcej

BZ WBK-Aviva oferuje zniżkę na ubezpieczenie mieszkania

Większość banków ma w swojej ofercie ubezpieczenia jako produkt uzupełniający. Bank Zachodni WBK umożliwił swoim klientom zakup polisy Locum Comfort w BZWBK24 przez Internet z 10 proc. zniżką.

...
Czytaj więcej

PKO BP: Kody rabatowe na ubezpieczenie podróży w czasie ferii

Klienci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z ubezpieczenia podróżnego ze specjalnie wygenerowanymi kodami rabatowymi.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o PPE

​Określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do programu emerytalnego, rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących PPE to najważniejsze zmiany wprowadzane do ustawy o PPE.

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do przejęcia Raiffeisen Polbanku przez BGŻ BNP Paribas?

W 2018 r. może dojść do kolejnego transferu w sektorze bankowym. Oficjalnie informacji o rozmowach i przejęciu dotychczas nie potwierdził żaden z zainteresowanych podmiotów. Jednak rozpoczęto szczegółową analizę opłacalności transakcji.

...
Czytaj więcej

Uproszczenia systemu podatkowego w pierwszej połowie 2018 r.

W pierwszej połowie 2018 r. ma wejść w życie plan uproszczeń podatkowych. Jak podaje Ministerstwo Finansów, jest już gotowy precyzyjny plan działań reformatorskich w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Paweł Surówka: Rynek bankowy będzie się konsolidował, my chcemy w tym uczestniczyć

Paweł Surówka, prezes PZU, udzielił wywiadu dla se.pl, w którym potwierdził, że zakup Pekao S.A. był dobrym posunięciem. Korzyści płynące z transakcji są obopólne, a zmiany pozwalają na budowę częstszych i lepszych relacji z klientami.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej niż ubezpieczenia

Proste produkty, digitalizacja procesów sprzedaży, szeroka oferta wsparcia firm z sektora MSP, ulepszenie taryfikacji i utworzenie jednej bazy wszystkich klientów Grupy stanowią tylko część kluczowych inicjatyw Nowego PZU.

...
Czytaj więcej

Nowy model oszczędzania na emeryturę

Tomasz Fronczak, dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA, udzielił wywiadu Rzeczpospolitej na temat Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

BZ WBK i Pekao obciążone buforami innej instytucji o znaczeniu systemowym

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank Zachodni WBK i Bank Pekao bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Przesunięcie terminu implementacji IDD – czy coś zmieni w stosowaniu uchwalonej już ustawy o dystrybucji ubezpieczeń?

Proces legislacyjny dotyczący ustawy o dystrybucji ubezpieczeń został już zakończony. Ustawa została uchwalona, podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

...
Czytaj więcej

Dlaczego profesor się myli, czyli kto jest klientem w grupówkach?

Kto jest klientem w umowach grupowych w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (UoDU).

...
Czytaj więcej

Centrum Odszkodowań DRB wygrało dla klienta 250 tys. zł odszkodowania za wypadek przy pracy w gosp. rolnym

Centrum Odszkodowań DRB przedstawiło kolejną sprawę, zakończoną zasądzeniem 250 tys. zł odszkodowania dla poszkodowanego klienta kancelarii, po odmowie realizacji roszczenia przez zakład ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Ugoda Alior Banku rozwiązaniem problemu nabycia części działalności BPH

Alior Bank ma ugodę dotyczącą transakcji nabycia części przedsiębiorstwa BPH poprzez podział przez wydzielenie.

...
Czytaj więcej

Brak świadczeń i zasiłków dla przedsiębiorców w 2018 r.?

Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa, której jednym z założeń jest ułatwienie prac administracyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy, przedsiębiorcy będą mogli robić jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku 2017: fundusze inwestycyjne

W 2017 roku stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych są najlepsze od lat. Najlepiej wypadają fundusze mieszane, określane jako jedne z najbardziej stabilnych na rynku. Jaki jest tegoroczny bilans sprzedaży na giełdzie?

...
Czytaj więcej

RF: wzór sprawozdania podmiotów rynku finansowego dot. rozpatrywania reklamacji

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie formularz „Sprawozdanie podmiotu rynku finansowego za okres styczeń – grudzień 2017 składane Rzecznikowi Finansowemu”.

...
Czytaj więcej

PZU został Member of Lloyd`s

PZU zostało udziałowcem Argenta Holdings Limited - jednego z syndykatów Lloyd's. Tym samym zakład ubezpieczeń uzyskał certyfikat „Member of Lloyd’s”, który zapewnia spółce m.in. obecność na zagranicznych rynkach.

...
Czytaj więcej

OC dla klienta korporacyjnego Generali „Najlepszym Produktem dla Biznesu 2017”

Gazeta Finansowa przyznała tytuł „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2017” za ubezpieczenie OC dla klienta korporacyjnego w Generali.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia: podsumowanie aktywności biznesowej w mijającym roku

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. Za kilka miesięcy poznamy wyniki finansowe ubezpieczycieli, wcześniej zapewne prognozy na rok 2018, który już za progiem.

...
Czytaj więcej

Vienna Life: prognozy inwestycyjne na rok 2018

Co czeka inwestorów w 2018 roku? Oto kilka noworocznych prognoz od zespołu inwestycyjnego Vienna Life.

...
Czytaj więcej

Alior Bank uruchomi internetowy pośrednik finansowy - Bancovo

Alior Bank zainwestował 30 mln zł w Bancovo i liczy, że dzięki niej sprzeda w przyszłym roku ponad 2 mln kredytów. Platforma ma wystartować komercyjnie na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

...
Czytaj więcej

Sejmowa komisja za zniesieniem limitu składek na ZUS od 2019 r.

W czwartek Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Przepisy mają wejść w życie w 2019 roku.

...
Czytaj więcej

PKB na mieszkańca w Polsce w 2016 r. i prognozy na 2017 r.

W 2016 roku Produkt Krajowy Brutto dla polskiej gospodarki wyniósł 68 proc. średniej dla Unii Europejskiej. Wstępne obliczenia Banku Światowego zakładają, że w 2017 r. PKB wzrosło w Polsce o 4 proc.

...
Czytaj więcej

Świąteczna gorączka, a zwrot zakupionego towaru

Każdego roku sklepy na całym świecie organizują sezonowe wyprzedaże. Ich głównym celem jest pozbycie się zalegających produktów w magazynach. Doskonałą okazją do wyprzedaży jest okres bożonarodzeniowy i noworoczny.

...
Czytaj więcej

W kogo uderzy podniesienie stóp procentowych?

W 2018 roku można się spodziewać największej od 2006 roku podwyżki stóp procentowych. Według prognoz globalnych jest możliwy wzrost o około 4 proc.

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do fuzji na rynku bankowym?

Coraz bardziej prawdopodobne wydają się pogłoski, że dojdzie do fuzji między bankami. Nieoficjalnie mówi się, że może dojść do połączenia PKO BP z Pekao SA. Natomiast, potwierdzono informację o rozmowach Pekao SA z Alior Bankiem.

...
Czytaj więcej

Opublikowano limit wpłat na IKZE w 2018 roku

Limit kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2018 r. wynosi 5 331,60 zł.

...
Czytaj więcej

Wydłużenie czasu spłacania zobowiązań szansą dla dłużników

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad reformą prawa upadłościowego. Celem działań jest zmniejszenie ryzyka popadnięcia w spirale zadłużenia.

...
Czytaj więcej

PZU i Pekao zawarły umowę ws. konsolidacji funduszy emerytalnych

PZU Życie i Bank Pekao oraz powszechne towarzystwa emerytalne należące do obu tych spółek uzgodniły sposób konsolidacji zarządzania aktywami funduszy emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Impact fintech’17: Wymarzony cel każdego państwa? Być w fintechu jak Singapur!

Rewolucja oparta na wsparciu przez ekosystem świata finansów, regulacji i technologii – to sposób na dołączenie do globalnych liderów fintechu.

...
Czytaj więcej

Impact fintech’17, czyli wydarzenie na którym powstaje strategia fintech dla Polski, a w niej insurtech jaka nasza specjalność

Na Impact fintech’17 w Katowicach tworzą się kluczowe alianse, strategie i decyzje, definiujące sektor fintechu. Uczestnikami wydarzenia są startupy z całego świata i największe nazwiska branży bankowości, ubezpieczeń oraz administracji rządowych.

...
Czytaj więcej

Po nowym roku zapadnie decyzja w sprawie Pekao i Aliora

PZU oczekuje na wyniki analiz pokazujących sens ewentualnego zacieśnienia współpracy między bankami Pekao i Alior.

...
Czytaj więcej

Zaniepokojenie na rynku mieszkaniowym

Mniejsze zainteresowanie gruntami, podwyżka cen mieszkań i oczekiwanie na zmiany w prawie — to zagadnienia na których koncentrował się rynek nieruchomości w październiku 2017 r.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa ma pomysł jak wpłynąć na dostęp i jakość ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa

W Polsce są najniższe całkowite wydatki na zdrowie wśród innych krajów rozwiniętych. Polska przeznacza 6,3 proc. PKB na sektor publiczny i prywatny ochrony zdrowia, a średnia dla krajów OECD to ok. 10 proc.

...
Czytaj więcej

Trendy w ubezpieczeniach w 2017 roku

Opublikowano najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”.

...
Czytaj więcej

Coraz mniej kredytów ale wynik i tak najlepszy od lat

O 8,03 proc. mniej kredytów mieszkaniowych udzieliły banki w III kwartale 2017 w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oznacza to, że ich łączna wartość była niższa o 6,3 proc.

...
Czytaj więcej

Wzrasta liczba inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych rynkiem najmu

Większe zainteresowanie mieszkaniami inwestycyjnymi generuje większą liczbę podmiotów inwestujących w rynek mieszkań na wynajem.

...
Czytaj więcej

Izabela Murawska-Deneau: nie ma bezpieczniejszej technologii przechowywania danych niż blockchain (2)

Blockchain przestaje być tylko modnych hasłem, ale staje się rzeczywistością instytucji finansowych na naszym rodzimym rynku. O tym czym jest technologia blockchain oraz kiedy można się spodziewać pierwszych wdrożeń rozmawiamy z Izabelą Murawską-Deneau.

...
Czytaj więcej

Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm będą publikowane w BIP

W piątek uchwalono nowelizację ustawy o CIT, która zakłada, że informacja o podatku największych firm będzie podawana do publicznej wiadomości.

...
Czytaj więcej

Lepsza edukacja finansowa Polaków może przyczynić się do wzrostu ilości ubezpieczeń

- Blisko połowa Polaków ma ubezpieczenie na życie. To wskaźnik, który nie jest tragiczny, ale jest spora przestrzeń do poprawy – komentuje Damian Olko, ekspert firmy Deloitte, w rozmowie z Pierwszym Programem Polskiego Radia.

...
Czytaj więcej

Nadchodzą ważne zmiany dla biznesu – ustawa o innowacyjności

W piątek w Pałacu Prezydenckim doszło do uroczystego podpisania, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat, ustawy o innowacyjności.

...
Czytaj więcej

Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń: rynek ma potencjał wzrostu

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest zdania, że Polacy ubezpieczają się mniej chętnie niż mieszkańcy Europy Zachodniej.

...
Czytaj więcej

Marcin Tarczyński: podwyżka cen OC wynika ze zwiększenia praw dla poszkodowanych

Większość składek de facto przeznaczana jest na świadczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach. Stąd też wynika zależność między prawami poszkodowanych a wysokością OC, wyjaśniał Marcin Tarczyński.

...
Czytaj więcej

W dniach 20 i 21 listopada w Nowym Jorku odbyło się I Polskie Forum Inwestycyjne

Przedstawiciele polskich firm spotykali się z inwestorami z USA podczas Polskiego Forum Inwestycyjnego (Poland Investment Forum) w Nowym Jorku.

...
Czytaj więcej

Aegon OFE i Nordea OFE połączone

17 listopada 2017 r. zakończył się proces łączenia Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (Aegon OFE) z Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym (Nordea OFE).

...
Czytaj więcej

Rząd jest otwarty na rozmowy z zakładami ubezpieczeń ws. zmian w systemie emerytalnym

Paweł Borys powiedział, że według obecnych ustaleń ubezpieczyciele ze względu na niski limit opłat w pracowniczych planach kapitałowych będą partycypować w programie za pośrednictwem swoich TFI. Jednocześnie podał, że rząd jest otwarty na dialog z branżą.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezp. i reasekuracyjnej

W dniu 6 listopada 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Aegon PTE dołączył do Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne dołączyło do Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Obecnie Izba zrzesza wszystkie działające w Polsce powszechne towarzystwa emerytalne reprezentując tym samym całą branżę PTE.

...
Czytaj więcej

RF informuje o istotnych poglądach dot. zwrotu kosztów kredytu, w tym składek ubezp., w przypadku wcześniejszej spłaty rat

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy dotyczące zwrotu części poniesionych przez klienta kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Dotyczy to również składek ubezpieczenia kredytu i niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

PKO BP: sprawa wyłudzeń kredytów została wykryta dzięki działaniom banku

Sprawa wyłudzeń kredytów na sumę ponad 10 mln zł została wykryta dzięki działaniom Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego już w 2015 roku – takie stanowisko przekazał PKO BP portalowi beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Nowa aplikacja mobilna banku Pekao z ofertą ubezpieczeń PZU

Bank Pekao udostępnił nową aplikację mobilną PeoPay. Oprócz płacenia za granicą w obcej walucie oraz dokonywania płatności za zakupy online bezpośrednio w telefonie, narzędzie umożliwia także prezentację oferty ubezpieczeń od PZU.

...
Czytaj więcej

S&P: Warta z ratingiem A+ i stabilną perspektywą 

S&P ocenia sektor ubezpieczeń oraz poziom ryzyka jako umiarkowany. Agencja oceniła także trzy spółki ubezpieczeniowe w Polsce. PZU i PZU Życie uzyskało rating na poziomie A- z negatywną perspektywą. TUiR Warta uzyskało ocenę A+ ze stabilną perspektywą.

...
Czytaj więcej

Resort finansów będzie przyglądał się likwidacji szkód z OC. Celem jest zmniejszenie szarej strefy

Paweł Gruza, wiceminister finansów, podczas tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, powiedział o planach resortu dot. sektora finansowego, przede wszystkim o zmianach w sposobie rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych i podatku bankowego.

...
Czytaj więcej

Votum stawia na nowe obszary biznesu i wzrost zysków w 2018 r.

​Kancelaria odszkodowawcza Votum oczekuje w przyszłym roku zwiększenia zysków. Pomóc w tym ma wzrost portfela spraw bankowych i rezygnacja z prowadzenia spraw o niskich wartościach, przekazał Bartłomiej Krupa.

...
Czytaj więcej

Getin Bank wprowadza Konto Proste Zasady z ofertą ubezpieczeniową od TU Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa dostarcza produkty ubezpieczeniowe posiadaczom nowego ROR w Getin Bank - Konto Proste Zasady.

...
Czytaj więcej

Krupiński: Pekao wzmocni swoją współpracę z PZU i Alior Bankiem

Wiceprezes Banku Pekao udzielił wywiadu. W rozmowie odniósł się do nowej strategii instytucji i jej dalszych planów rozwojowych. Jak wskazał, Pekao planuje wzmocnienie współpracy z PZU i Alior Bankiem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i inwestycji.

...
Czytaj więcej

KFP przyjęła nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 27 września 2017 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1782).

...
Czytaj więcej

Pośrednicy ubezpieczeniowi zachęcają do zakładania IKZE w związku z likwidacją OFE

Redaktor zarządzający w portalu wgospodarce.pl Marek Siudaj przedstawił sytuację jednego z czytelników, z którym skontaktował się agent ubezpieczeniowy z ofertą założenia IKZE w związku z zapowiadaną likwidacją OFE.

...
Czytaj więcej

Pośrednicy finansowi nagrodzą najlepsze instytucje finansowe

W dniu 3 października 2017 r., podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego odbędzie się uroczystość wręczenia „Laurów Pośredników”. Kongres organizowany jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

...
Czytaj więcej

Konferencja RF: Jak chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele, doświadczenia, wyzwania

Ochrona konsumentów to temat który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w wyniku doświadczeń kryzysu finansowego. Wiele instytucji poszukuje rozwiązań adekwatnych do nowych realiów rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

Czy zakłady ubezpieczeń skorzystają na PSD2?

Zgodnie z założeniami, z dniem 13 stycznia 2018 r. mają zacząć obowiązywać zmienione przepisy ustawy o usługach płatniczych. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę PSD2.

...
Czytaj więcej

Aegon prowadzi prace nad utworzeniem własnego TFI

Aegon TFI zostało już oficjalnie zarejestrowaną spółką. Obecnie, towarzystwo prowadzi prace nad złożeniem wniosku licencyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Piotr Czublun prelegentem podczas Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2017

W dniach 4-5 października br. odbędzie się kolejna edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. W ramach wydarzenia odbędzie się X Insurance Forum. Do grona prelegentów Forum dołączył mec. Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

EBC pracuje nad zasadami licencjonowania FinTech-ów

Europejski Bank Centralny pracuje nad nowymi zasadami licencyjnymi, które będą obejmować firmy technologiczne oferujące usługi finansowe, tzw. FinTech-y, powiedziała podczas konferencji prasowej Daniele Nouy, Przewodnicząca Rady ds. Nadzoru w EBC.

...
Czytaj więcej

PZU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbył się zorganizowany przez Grupę PZU panel, którego gościem specjalnym była premier Beata Szydło.

...
Czytaj więcej

PZU Lab dołączył do akceleratora startupów technologicznych

W dniu 4 września 2017 r. PZU Lab podpisało umowę partnerstwa w programie Space3ac Intermodal Transportation z organizatorem programu - Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

...
Czytaj więcej

PIPUiF wspiera Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 18-20 października 2017 r. w Katowicach odbędzie się VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych ma status Organizacji Wspierającej to wydarzenie.

...
Czytaj więcej

Tomasz Kulik omówił plany PZU

Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO PZU SA i PZU Życie SA, uczestniczył w czacie inwestorskim, który odbył się po prezentacji wyników Grupy po I poł. 2017 r. Pytania inwestorów głównie dotyczyły kondycji spółki, jej dalszych planów inwestycyjnych...

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden PTE Partnerem Strategicznym XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

W dniach 4-7 września w Nowym Sączu odbywa się XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Partnerem Strategicznym wydarzenia, a także Oficjalnym Partnerem Aplikacji Mobilnej Forum 2017 jest Nationale-Nederlanden PTE S.A.

...
Czytaj więcej

Aegon PTE przejmuje zarządzanie funduszem Nordea OFE

W dniu 1 września 2017 r. Aegon PTE S.A. przejęło zarządzanie funduszem Nordea OFE. Proces łączenia funduszy potrwa do 17 listopada br.

...
Czytaj więcej

PZU chce być kojarzone z produktami oszczędnościowymi

„Zależy nam na tym, aby PZU mocno spozycjonować na rynku szeroko pojętych oszczędności klientów” – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA, w wywiadzie udzielonym redakcji Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Instytucje z sektora finansowego będą mogły sprawdzać niekaralność kandydatów do pracy. Jest gotowy projekt ustawy

W portalu Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego, przygotowany przez ministra finansów i rozwoju.

...
Czytaj więcej

Bank Pekao podpisał umowę o współpracy z UniCredit

Bank Pekao poinformował, iż podpisał umowę o współpracy z Grupą UniCredit, która przewiduje obsługę klientów UniCredit na rynku polskim oraz polskich klientów na rynkach zagranicznych.

...
Czytaj więcej

Jak uzyskać bezstronność pośredników finansowych?

Czy pośrednik w zakresie usług finansowych może być obiektywny? Takie pytanie postawiła swoim rozmówcom red. Sylwia Wedziuk z Pulsu Biznesu. Jej zdaniem, bezstronność pośredników podważa fakt, że są oni wynagradzani w systemie prowizyjnym.

...
Czytaj więcej

Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym i działalności ubezpieczeniowej przyjęte przez RM

W dniu 25 lipca br. podczas obrad Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

...
Czytaj więcej

Zdaniem prezesa NBP połączenie banku centralnego i KNF jest konieczne

Podczas debaty w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński powiedział, iż konieczne jest połączenie nadzoru makroostrożnościowego, którym jest Narodowy Bank Polski, z mikroostrożnościowym, czyli KNF dla skutecznego funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego.

...
Czytaj więcej

NOVIS pierwszym zakładem ubezpieczeń na życie, który akceptuje płatności w walucie cyfrowej

Towarzystwo ubezpieczeń NOVIS poinformowało o nawiązaniu partnerstwa z procesorem płatniczym walut cyfrowych Payment21.com. Współpraca ta umożliwi ubezpieczycielowi, akceptowanie płatności w walucie cyfrowej na każdym rynku jego działania.

...
Czytaj więcej

beinsured.pl patronem medialnym Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

W dniach 4-5 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się jesienna edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Patronem medialnym wydarzenia został portal beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Pakiet niemieckich ubezpieczeń na życie od Generali zostanie wystawiony na sprzedaż

Agencja informacyjna Reuters podała, że niemiecka spółka Generali wystawia na sprzedaż pakiet ubezpieczeń na życie, wart 44 mld euro. Decyzja jest pochodną procesów restrukturyzacji procesów w europejskich spółkach grupy.

...
Czytaj więcej

PZU organizuje dni otwarte Banku Pekao

W dniach 17-19 lipca 2017 r. w 15 największych jednostkach Grupy PZU na terenie całej Polski odbędą się dni otwarte Banku Pekao. Dla pracowników ubezpieczyciela, bank przygotował specjalną ofertę.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie należności pomocne w ekspansji zagranicznej

W dniu 1 czerwca br. na rynku pojawił się nowy produkt od KUKE i PKO BP „Polisa na świat”. Ubezpieczenie jest dedykowane firmom wchodzącym na zagraniczne rynki. Zdaniem jego twórców, ten rok będzie rekordowy pod względem eksportu polskich firm za granicę.

...
Czytaj więcej

Strategiczne zmiany w Banku Pekao. Michał Lehmann z PZU do zarządu Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała w skład zarządu banku pięciu nowych wiceprezesów – poinformował Bank Pekao w komunikacie.

...
Czytaj więcej

PZU: największa w historii emisja obligacji podporządkowanych

W dniu 30 czerwca 2017 r. PZU pozyskał 2,25 mld zł w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych, denominowanych w polskich złotych.

...
Czytaj więcej

PZU wyemituje obligacje podporządkowane

Zarząd PZU podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych. Jak przekazał ubezpieczyciel w raporcie bieżącym spółki, łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 2,25 mln zł.

...
Czytaj więcej

Interaktywny raport Grupy PZU za 2016 r.

Grupa PZU już po raz czwarty opublikowała roczny raport online. Został on wzbogacony o interaktywne equity story ze zwięzłymi informacjami o działalności i strategii Grupy.

...
Czytaj więcej

Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa Pekao SA

"Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Michał Krupiński będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję Prezesa Zarządu Banku".

...
Czytaj więcej

PZU zwyciężyło w kategorii „Instytucje finansowe” Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu

PZU zostało laureatem III edycji rankingu Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu. Ubezpieczyciel zwyciężył w kategorii „Instytucje finansowe”. Nagrody zostały wręczone w dniu 13 czerwca 2017 r. w siedzibie głównej warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

...
Czytaj więcej

Żubr powrócił do logo Pekao

Podczas prezentacji w Łazienkach Królewskich w Warszawie Bank Pekao zaprezentował nowy logotyp. Został on uroczyście odsłonięty przez premier Beatę Szydło i prezesa PZU Pawła Surówkę. Do logotypu powrócił żubr, który z logo banku zniknął w 2012 r.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kaliszuk: Polacy dojrzewają ubezpieczeniowo

Grzegorz Kaliszuk, Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Życiowych i Zdrowotnych w Allianz Polska, stawia tezę, że Polacy dojrzewają ubezpieczeniowo. Świadczą o tym deklaracje dotyczące zakupu różnych produktów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes ruszył z kampanią radiową „W biznesie nie ma miejsca na zagadki”

W dniu 6 czerwca Euler Hermes ruszył z ogólnopolską kampanią radiową "W biznesie nie ma miejsca na zagadki". W kampanii udział bierze Piotr Fronczewski, który promuje usługi windykacji należności, ubezpieczeń należności, a także raportów handlowych.

...
Czytaj więcej

Ludmiła Falak-Cyniak nowym prezesem Aegon PTE

W dniu 7 czerwca 2017 r. Ludmiła Falak-Cyniak została powołana na Prezesa Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Stanowisko to obejmie po uzyskaniu zgody KNF.

...
Czytaj więcej

PZU i PFR sfinalizowali zakup akcji Banku Pekao

W dniu 7 czerwca 2017 r. PZU i PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach.

...
Czytaj więcej

Analitycy KUKE wyróżnieni prestiżowymi nagrodami FocusEconomics

Zespół Głównego Ekonomisty Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych otrzymał łącznie trzy nagrody za trafne prognozy wskaźników makroekonomicznych na Białorusi i w Rosji. Analitycy KUKE zostali wyróżnieni prestiżowymi nagrodami FocusEconomics.

...
Czytaj więcej

PZU partnerem strategicznym impact’17

PZU zostało partnerem strategicznym impact’17, kongresu w całości poświęconego gospodarce przyszłości. Jest to kolejna edycja wydarzenia, które koncentruje się na tym jak transformacja cyfrowa wpływa na system gospodarczy...

...
Czytaj więcej

PFR wziął pożyczkę od PKO na zakup akcji Pekao SA

Bank PKO BP udzielił pożyczki Polskiemu Funduszowi Rozwoju na częściowe sfinansowanie zakupu akcji Pekao SA od Unicredit.

...
Czytaj więcej

PZU: Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

Zarząd PZU SA w dniu 29 maja 2017 r. przedłożył Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki za 2016 rok.

...
Czytaj więcej

System Oceny Agentów – platforma zwiększająca bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego

​W dniu 25 maja 2017 r. podczas VI Kongresu Sektora Pożyczkowego zaprezentowano System Oceny Agenta (SOA), czyli kompleksowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Jest ono efektem współpracy CRIF Services oraz KPF.

...
Czytaj więcej

Dobry czas dla pośredników ubezpieczeniowych

Rozpędzające się inwestycje prowadzone przez sektor MSP oznaczają zwiększony apetyt na kapitał potrzebny do ich sfinansowania. Na rodzącym się trendzie skorzystają też pośrednicy sprzedający usługi finansowe dla biznesu.

...
Czytaj więcej

PZU wyemituje obligacje podporządkowane

W dniu 17 maja 2017 r. PZU zaprezentował wyniki Grupy za I kw. 2017 r. W związku z publikacją raportu, członkowie zarządu przedstawili najbliższe plany spółki.

...
Czytaj więcej

PZU i PFR zakupi pakiet akcji Banku Pekao w czerwcu

Zarząd PZU poinformował, że w dniu 16 maja 2017 r. PZU, Polski Fundusz Rozwoju i UniCredit jako strony transakcji nabycia akcji Banku Pekao, podpisały porozumienie w przedmiocie wyznaczenia terminu zamknięcia transakcji. Ma ono nastąpić w dniu 7 czerwca.

...
Czytaj więcej

Innowacje technologiczne w usługach finansowych tematem XI Forum Assistance

Najnowsze trendy technologiczne w usługach finansowych oraz szanse i wyzwania jakie stoją przed branżą w kontekście wprowadzania innowacyjnych rozwiązań omawiało niemal stu ekspertów z branży ubezpieczeniowej, bankowej i leasingowej.

...
Czytaj więcej

PZU planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 50-80 proc. zysku z 2016 r.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA, poinformował, że na wypłatę dywidendy zarząd ubezpieczyciela zamierza przeznaczyć 50-80 proc. zysku wypracowanego w 2016 r.

...
Czytaj więcej

Wiceminister Janczyk: obawy dot. wprowadzenia podatku bankowego okazały się nieuzasadnione

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, wiceminister finansów Wiesław Janczyk przedstawił analizę funkcjonowania podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Znaczenie branży ubezpieczeniowej dla rozwoju polskiej gospodarki

Branża ubezpieczeniowa wpływa na rozwój polskiej gospodarki na wiele sposobów. Bezpośrednio poprzez płacenie podatków, jak też pośrednio poprzez przekazanie części aktywów na polskie inwestycje.

...
Czytaj więcej

KNF zmniejsza liczbę barier dla rozwoju fintechów

Na początku roku przy Komisji Nadzoru Finansowego został utworzony Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych w Polsce. Do tej pory odbyły się dwa spotkania nowego organu. Celem zespołu jest zidentyfikowanie barier dla rozwoju usług fintech.

...
Czytaj więcej

Paweł Borys: Ubezpieczyciele powinni włączyć się w budowę rynku VC

W trakcie pierwszego dnia V Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zachęcał obecnych reprezentantów zakładów ubezpieczeń do włączenia się w rządowy Program Budowy Kapitału.

...
Czytaj więcej

Rola ubezpieczycieli w budowaniu długoterminowych oszczędności

Według szacunków ekonomistów i licznych badań, w Polsce oszczędza nie więcej niż 20 proc. obywateli. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju stworzyło Program Budowy Kapitału.

...
Czytaj więcej

Tygodnik „Wprost” nagrodzi najlepsze produkty i usługi finansowe

Tygodnik „Wprost” już po raz trzeci rozda „Portfele Roku”. Nagrodą wyróżnione zostaną najlepsze produkty i usługi finansowe dostępne na polskim rynku. Przedsięwzięcie to ma na celu promocję najciekawszych, nowych na rynku, produktów i usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Prezes PZU zapowiada inwestycje w innowacyjne usługi finansowe

Paweł Surówka, prezes PZU, skomentował w wywiadzie dla PAP zgodę udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego na przejecie pakietu akcji Banku Pekao S.A. Wskazał, że decyzja organu nadzoru stanowiła ostatni warunek zakończenia transakcji.

...
Czytaj więcej

Morawiecki pozytywnie ocenia decyzję KNF w sprawie przejęcia akcji Banku Pekao przez PZU i PFR

Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef resortów finansów i rozwoju, decyzję KNF dot. zgody na przejęcie akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i PFR ocenił jako bardzo dobrą wiadomość dla całej polskiej gospodarki.

...
Czytaj więcej

KNF wydała zgodę na zakup akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i PFR

W dniu 4 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8% akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit.

...
Czytaj więcej

Przyznano nagrody podczas VI Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się VI Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Podczas niej przyznano nagrody za osiągnięcia dokonane w 2016 r. Laureaci zostali wyłonieni w dziewięciu kategoriach.

...
Czytaj więcej

UOKiK udzielił zgody na nabycie akcji Banku Pekao przez PZU

PZU poinformowało, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. zarząd spółki otrzymał informację o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Pekao

...
Czytaj więcej

NWZ PZU odbędzie się 12 kwietnia. Będą zmiany z składzie Rady Nadzorczej

Jak poinformowało PZU, w dniu 12 kwietnia 2017 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

...
Czytaj więcej

PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje Banku Pekao

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd PZU poinformował, iż wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz UniCredit postanowili uprościć strukturę transakcji nabycia akcji Banku Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden wspiera młodzież w pracach nad innowacjami społecznymi

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Nationale-Nederlanden zorganizowała pierwszą w Polsce edycję konkursu Social Innovation Relay. W ramach programu uczniowie zgłosili ponad 60 pomysłów na innowacje społeczne.

...
Czytaj więcej

PZU i PFR otrzymały zgodę Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao

W dniu 27 marca 2017 r. PZU poinformowało, iż Urząd Antymonopolowy na Ukrainie wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju.

...
Czytaj więcej

beinsured.pl patronem medialnym FutureTech Congress

Portal beinsured.pl objął patronatem medialnym wiodący kongres technologiczny w regionie.

...
Czytaj więcej

PFR: zmiany w zarządzie PZU nie wpłynął na strategię Banku Pekao

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju poinformował PAP, iż zmiany w zarządzie PZU nie mają wpływu zarówno na strategię przejmowanego Pekao SA i jego politykę dywidendową, jak i na harmonogram przejęcia.

...
Czytaj więcej

Fundacja MetLife wesprze technologiczne startupy z sektora finansowego

Village Capital wraz z Fundacją MetLife rozpoczynają wieloletni program innowacji z obszaru włączenia finansowego w Polsce, Ukrainie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

...
Czytaj więcej

Krupiński o roli PZU w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu

Michał Krupiński, prezes PZU, przedstawił w rozmowie z PAP, jaką rolę odgrywa zarządzana przez niego spółka w planie wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes wspiera ekspansję Grupy Torpol w Norwegii

Euler Hermes poinformował, iż udzielił gwarancji kontraktowych spółkom Torpol SA i Torpol Norge SA wyspecjalizowanym w infrastrukturze transportowej, aby wesprzeć ich ekspansję na norweskim rynku budowlanym.

...
Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja dostarczy korzyści dla ubezpieczeń kredytu

Euler Hermes nawiązał pionierską współpracę między Agencją Cyfrową firmy a Flowcast, spółką z sektora technologii finansowych, której działalność koncentruje się na rewolucjonizowaniu finansowania handlu i łańcucha dostaw za pomocą sztucznej inteligencji.

...
Czytaj więcej

PZU otrzymało nagrodę Byki i Niedźwiedzie w kategorii spółka WIG20

Redakcja „Parkietu” po raz 23. przyznała nagrody Byki i Niedźwiedzie. PZU SA zwyciężył w kategorii spółka roku z WIG20.

...
Czytaj więcej

Zmiany kadrowe w Grupie AXA w Polsce

AXA poinformowała o zmianach kadrowych w Grupie. Z pracy w AXA TFI SA zrezygnował dotychczasowy prezes, Piotr Sztuba. Jak podaje AXA, powodem jego odejścia są względy rodzinne. Na stanowisku prezesa zarządu spółki zastąpi go Robert Garnczarek.

...
Czytaj więcej

Lloyds zlecił IBM usługi IT za 1,3 mld funtów

1,3 mld funtów na taką kwotę opiewa umowa między Lloyds Banking Group a IBM dot. outsourcingu systemów IT. W ten sposób grupa bankowa Lloyds chce się uchronić przed cyberatakami. Do koncernu informatycznego zostanie przetransferowanych ponad 1900 etatów.

...
Czytaj więcej

PZU: strategia Alior Banku na lata 2017-2020 zakłada rewolucję technologiczną w bankowości

Alior Bank ogłosił swoją strategię na lata 2017 - 2020. W planach banku, na najbliższe lata znajduje się zwiększenie satysfakcji klientów dzięki prostej, przejrzystej ofercie oraz najnowszej generacji rozwiązaniom mobilnym i internetowym.

...
Czytaj więcej

Agenci ubezpieczeniowi chcą sprzedawać faktoring

Niepewność, związana z proponowanymi zmianami ustawowymi, wywołuje szereg pytań zarówno wśród pośredników finansowych jak i agentów ubezpieczeniowych. W związku z tym, w ostatnim czasie coraz większą ich uwagę przyciąga faktoring.

...
Czytaj więcej

PZU, Warta, Uniqa i Europa – ubezpieczeniowymi Instytucjami roku 2016

Eksperci portalu MojeBankowanie.pl wyłonili zwycięzców Instytucji Roku 2016. W ramach rankingu, już drugi rok z rzędu przebadano jakość obsługi klientów w towarzystwach ubezpieczeń, bankach i telekomach.

...
Czytaj więcej

Fundusz Witelo podpisał umowy z trzema przodującymi na świecie funduszami venture capital

W dniu 1 marca 2017 r. Fundusz Witelo - powołany do życia przez PZU pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju - oficjalnie ogłosił podpisanie umów z trzema przodującymi na świecie funduszami venture capital.

...
Czytaj więcej

Intensa nie przejmie Generali

Na początku roku w mediach pojawiły się spekulacje o możliwości przejęcia włoskiego ubezpieczyciela Assicurazioni Generali przez bank Intesa Sanpaolo. Po zakończeniu oceny transakcji przez Włochów, ci zrezygnowali z zakupu.

...
Czytaj więcej

Warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie cyberataku na KNF

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie cyberataku na system informatyczny Komisji Nadzoru Finansowego, do którego doszło na początku lutego – poinformował rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury Michał Dziekański.

...
Czytaj więcej

Michał Krupiński: PZU pracuje nad cyberubezpieczeniami

Michał Krupiński, prezes PZU udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. W trakcie rozmowy przedstawił plany Grupy w związku z przejęciem Banku Pekao S.A., a także przedstawił strategię Alior Banku oraz podsumował dotychczasowe osiągnięcia Grupy.

...
Czytaj więcej

Przywrócone funkcjonowanie strony internetowej KNF po cyberataku

Przywrócone zostało funkcjonowanie strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, która w związku z atakiem z zewnątrz na system informatyczny obsługujący ją została zablokowana.

...
Czytaj więcej

Hakerzy zaatakowali sektor finansowy w Polsce. Cyberatak na KNF i banki

System informatyczny obsługujący stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl został zaatakowany – poinformował PAP rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

...
Czytaj więcej

Minął rok od wprowadzenia podatku bankowego

Rok temu weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek bankowy obejmuje instytucje obecne na rynku finansowym – m.in. banki oraz zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Obowiązki przedsiębiorcy w świetle ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich – ciąg dalszy

Obowiązki dla przedsiębiorców w związku z wejściem w życie 10 stycznia 2017 r. ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich wynikają bezpośrednio z art. 31 oraz 32 ustawy.

...
Czytaj więcej

PZU SA złożył wniosek do UOKiK o wydanie zgody na koncentrację

W dniu 25 stycznia 2017 r. do Urzędu wpłynął wniosek dot. koncentracji polegającej na przejęciu przez PZU SA kontroli nad Bankiem Pekao S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

...
Czytaj więcej

PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy dot. nabycia akcji Banku Pekao

PZU poinformowało, iż w dniu 23 stycznia 2017 r. podpisane zostało porozumienie akcjonariuszy z Polskim Funduszem Rozwoju w związku z nabyciem od UniCredit znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki SA.

...
Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU przerwane

W dniu 18 stycznia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA. Zostało ono przerwane do dnia 8 lutego 2017 r.

...
Czytaj więcej

Nowy prezes i wiceprezes TFI PZU

​PZU poinformowało, iż nowym prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk - ceniony na zachodnich rynkach finansowych ekspert w obszarze inwestycji. Członkiem zarządu towarzystwa zostanie natomiast Cezary Iwański, wcześniej prezes BPS TFI SA.

...
Czytaj więcej

Seminarium promujące polskie technologie IT dla FinTech w Japonii

W dniu 16 czerwca 2017 r. w Tokio odbędzie się seminarium promujące polskie technologie IT, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze FinTech. Wydarzenie w japońskiej stolicy planuje zorganizować Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio.

...
Czytaj więcej

PZU nadzorowane przez Ministra Finansów i Rozwoju

Zarządzającym aktywami PZU S.A. został Minister Finansów i Rozwoju. Oprócz zakładu ubezpieczeń pod resort trafi jeszcze 239 podmiotów m.in. PKO BP, PLL LOT, GPW, Totalizator Sportowy, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy przygotował wzór sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej wzór sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. maks. wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

...
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 7 sierpnia 2018 r., poz. 1499)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego. (Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2018 r., poz. 1583)

...
Czytaj więcej

Związki zawodowe 2.0 - nowelizacja ustawy

W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

...
Czytaj więcej

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych na rynku fin.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Ustawa nakłada na podmioty rynku finansowego dodatkowe obowiązki, wdraża nowe zasady komunikacji z klientem, poszerza wymogi informacyjne, zapewnia większą transparentność kosztów, a także wprowadza szereg nowych uprawnień dla nadzorców.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

​Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności RF

W dniu 10 listopada 2017 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

W dniu 21 lipca 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

W dniu 12 czerwca 2017 r. opublikowana została Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. z 12 czerwca 2017 r., poz. 1132).

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W dniu 30 maja 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku dot. wykonywania pośrednictwa przez przedsiębiorcę

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw

Rozporządzenie w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych...

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do BFG przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, SKOK oraz KSKOK.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. przekazywania przez banki i SKOK informacji o rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Rozporządzenie MRiF z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

W dniu 27 lutego 2017 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 13 lutego 2017 r. opublikowana została Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 lutego 2017 r., poz. 245).

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 7 lutego 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 7 lutego 2017 r., poz. 229).

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W dniu 31 stycznia 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 31 stycznia 2017 r., poz. 196).

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz. 1997).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji przez podmioty nadzorowane przez KNF

W dniu 30 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez KNF.

...
Czytaj więcej

SA: propozycja zawarcia ugody, zmiany umowy czy zaproszenie do negocjacji nie stanowią reklamacji

Z definicji reklamacji wynika, że dotyczy ona pewnych nieprawidłowości, błędów z żądaniem ich usunięcia, naprawienia. A zatem propozycja zawarcia ugody, zmiany umowy, oferta czy zaproszenie do negocjacji nie stanowią reklamacji.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnął w kwestii abuzywności klauzul dot. wartości wykupu. Rozprawa dot. reklamacji została odroczona

​Na wokandzie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. znalazły się dwie sprawy ważne dla branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

SN: wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia

Kolejny cios dla banków i branży windykacyjnej - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu terminu przedawnienia w stosunku do nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem.

...
Czytaj więcej

UOKiK zobowiązał DNB Bank Polska do zwrotu klientom wyższych kwot marży

Prezes UOKiK zobowiązał DNB Bank Polska do zmiany swoich praktyk w zakresie warunków promocji kredytów hipotecznych i nieuzasadnionego podwyższania kwot marż klientom. Bezpodstawnie pobrane opłaty przez bank będą musiały zostać teraz zwrócone.

...
Czytaj więcej

KNF przedstawił założenia polityki dywidendowej w 2019 r.

KNF wydała komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej instytucji finansowych w 2019 r.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 2. posiedzenia KNF: zgoda na powołanie nowego Członka Zarządu Pocztowego TUW i TUnŻ SA

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Przedstawiciele rządu i organów nadzoru spotkali się z klientami GetBack

4 stycznia br. miało miejsce spotkanie obligatariuszy GetBack z przedstawicielami rządu i organów nadzoru. W trakcie spotkania wyjaśniono, w jaki sposób osoby poszkodowane mogą dochodzić swoich roszczeń oraz jakie działania podjęły organy nadzoru.

...
Czytaj więcej

Odbyło się pierwsze posiedzenie KNF w 2019 r.

2 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. W czasie posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.

...
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia zasady wyłączenia ze stosowania ustawy o usługach płatniczych

KNF przedstawiła komunikat, w którym wyjaśnia zasady wyłączenia niektórych działalności świadczenia usług opartych na instrumentach płatniczych z reżimu ustawy o usługach płatniczych.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała informację o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących ASI

W dniu 30 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 416. posiedzenia KNF: została zmniejszona sankcja nałożona na Generali

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się czterysta szesnaste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Nowe kompetencje organów w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym

​W dniu 15 grudnia 2018 r. rozpoczęły obowiązywanie wybrane przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

...
Czytaj więcej

KNF wyraża zgodę na powołanie nowego członka zarządu Banku Pocztowego

Tomasz Jodłowski obejmie stanowisko członka zarządu Banku Pocztowego S.A. Do jego obowiązków będzie należało nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o stanie rynku brokerskiego w 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie dotyczące brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych prowadzących działalność na podstawie zezwoleń na wykonanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Nowy Przewodniczący KNF

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki działając na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym powołał z dniem 23 listopada 2018 roku prof. Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia przepisy rozporządzenia MAR

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała broszurę dot. obowiązków notyfikacyjnych akcjonariuszy, wynikających z rozporządzenia MAR oraz dyrektywy 2013/50/UE nowelizującej dyrektywę o przejrzystości.

...
Czytaj więcej

411. posiedzenie KNF: PZU konglomeratem finansowym

W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację o dalszym wypełnianiu przez Grupę PZU kryteriów pozwalających uznawać ją za konglomerat finansowy.

...
Czytaj więcej

Generali złożyło wniosek do UOKiK ws. uzyskania zgody na przejęcie kontroli nad Union Investment TFI

13 listopada 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek Generali dot. uzyskania zgody urzędu antymonopolowego na przejęcie Union Investment TFI. Na razie sprawa pozostaje w toku.

...
Czytaj więcej

Znani są pierwsi operatorzy piaskownicy regulacyjnej KNF

UKNF zakończył proces wyboru operatorów piaskownicy regulacyjnej. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 8 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Postępowanie UOKiK ws. kontaktowania się z konsumentami bez ich wcześniejszej zgody

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie sposobu zapraszania konsumentów na prezentację sprzętu sprzedawanego przez jedną z firm. Pracownicy odpowiedzialni za telemarketing dzwonili pod numery z książki telefonicznej.

...
Czytaj więcej

KNF opublikował komunikat z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej

W dniu 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja finansowa Idea Banku i Getin Noble Banku oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego.

...
Czytaj więcej

Idea Bank S.A. umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF

W dniu 13 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Idea Bank SA. Jednocześnie Komisja podała, że skierowała do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał decyzje ws. trwałego nośnika w ING, Getin Noble i PKO BP

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ING Bank Śląski, Getin Noble Bank i PKO BP nieprawidłowo informowały klientów o zmianach opłat. Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje ws. przestrzegania wymogów trwałego nośnika w bankach.

...
Czytaj więcej

409. posiedzenie KNF: Komisja wyraziła zgodę na przejęcie Concordii przez Generali

W dniu 6 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego wydano decyzje dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Raport KNF o stanie IKE i IKZE w I połowie 2018 r.

UKNF opublikował raport o rynku IKE i IKZE w I połowie 2018 r. Dane zaprezentowane w raporcie pochodzą od instytucji finansowych prowadzących IKZE lub IKE, w tym zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

UOKiK ma zastrzeżenia do technologii blockchain wykorzystywanej przez PKO BP 

Jak podał portal cashless.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma pewne wątpliwości co do zagwarantowania cech trwałego nośnika przez PKO Bank Polski.

...
Czytaj więcej

Obowiązek raportowania przez dostawców usług płatniczych informacji o incydentach na podstawie PSD2

Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek raportowania do organu nadzoru o poważnych incydentach operacyjnych lub poważnych incydentach związanych z bezpieczeństwem, jak również o charakterze informacyjnym.

...
Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zestawienie OFE z dnia 30 października 2018 r.

W informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych zawarto dane o wysokości stopy zwrotu, wysokości opłaty od składki, a także wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem.

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF dot. zasad nabywania i obejmowania akcji

​Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy Komisji Nadzoru Finansowego organizuje seminarium pt. „Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad przekształceniami własnościowymi w podmiotach nadzorowanych działających w formie spółki akcyjnej”.

...
Czytaj więcej

UKNF przedstawiło stanowisko ws. stosowania art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 23 października br. zostało opublikowane stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na temat ubezpieczeń o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (...)

...
Czytaj więcej

UOKiK wypowiedział się na temat postępowań dotyczących firm pożyczkowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację na temat pożyczek udzielanych na krótki czas i niewielkie kwoty, tzw. chwilówek.

...
Czytaj więcej

UOKiK podsumował swoją działalność w 2017 r.

Z opublikowanych przez Urząd danych wynika, że w 2017 r. Prezes UOKiK wydał ponad 900 decyzji z zakresu ochrony i konsumentów. Dodatkowo przedstawił prawie 300 istotnych poglądów w sprawach sądowych i zaopiniował blisko 1500 projektów prawnych.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. średniej trzyletniej stopy zwrotu OFE

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat ws. trzyletnich stóp zwrotu OFE za okres od dnia 30 września 2015 r. do dnia 28 września 2018 r.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE po II kw. 2018 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport o stanie rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych po II kw. 2018 r.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała informację o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kw. 2018 r.

KNF opublikowała raport o sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych według stanu na koniec I półrocza br.

...
Czytaj więcej

UOKiK opublikował komunikat ws. skarg w związku z zakupem obligacji korporacyjnych GetBack

Urząd analizuje skargi osób, które mogły zostać wprowadzone w błąd przy zakupie obligacji korporacyjnych GetBack poprzez oferowanie im produktów nieodpowiadających ich potrzebom.

...
Czytaj więcej

UKNF opublikował komunikat ws. obrotu instrumentami typu ETF w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia PRIIP

Jednym z zadań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest obserwowanie zmian na rynku funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

405. posiedzenie KNF: 20 tys. zł kary dla UNIQA

W dniu 2 października odbyło się czterysta piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

KNF: sytuacja sektora bankowego w I kwartale br.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport na temat sytuacji sektora bankowego w I kwartale br.

...
Czytaj więcej

UOKiK przedstawił propozycje zmian przepisów w zakresie sprzedaży produktów finansowych

W rządzie są prowadzone prace nad nowelizacją przepisów dot. obligacji korporacyjny. Ich celem jest zwiększenie nadzoru nad sprzedażą produktów finansowych. W prace włączył się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po I półroczu 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane po I półroczu 2018 r. dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE w II kw. 2018 r.

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował dane dot. rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych po II kw. 2018 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK sprawdza opłaty za historię spłaty kredytu – Deutsche Bank Polska z zarzutami

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza praktyki 15 banków w zakresie opłat pobieranych za zaświadczenia do kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich dot. wysokości zapłaconych odsetek, historii spłat i kwoty kapitału.

...
Czytaj więcej

KNF w sprawie reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych

KNF opublikowała komunikat dotyczący tzw. reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 1,8 mln zł kary na firmę telekomunikacyjną za nieuczciwe praktyki sprzedażowe

UOKiK wydał dwie decyzje w sprawie praktyk sprzedażowych stosowanych przez operatora telekomunikacyjnego. Nasza SA będzie musiała zapłacić ponad 1,8 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach umownych.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank po interwencji UOKiK odda opłaty klientom za prowadzenie konta

W maju 2017 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Deutsche Bank Polska. Wątpliwości Urzędu wzbudziła praktyka banku polegająca na pobieraniu wyższych opłat za prowadzenie kont powiązanych z kredytem bądź podnoszenia marż kredytu w razie ich zamknięcia.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów CHF w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Po interwencji UOKiK Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i nie będzie też ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

...
Czytaj więcej

KNF wyraziła zgodę na poinformowanie o wszczęciu postępowań ws. TFI

W trakcie posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 31 lipca br. Komisja wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych wobec wybranych TFI

...
Czytaj więcej

Zgoda KNF na zmiany członków zarządu towarzystw ubezpieczeniowych

Podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego wyrażono zgodę na powołanie nowych członków zarządu w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych:

...
Czytaj więcej

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego ws. kar pieniężnych

KNF nałożyła karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za naruszenie ustawy.

...
Czytaj więcej

400. posiedzenie KNF: zgoda na nabycie akcji Compensy

W dniu 31 lipca 2018 r. odbyło się 400. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK opublikował informacje nt. prowadzonych działań w związku z GetBack

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje skargi osób, które mogły zostać wprowadzone w błąd przy zakupie obligacji korporacyjnych GetBack lub którym oferowano produkty nieodpowiadające ich potrzebom.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie I kwartału 2018 na rynku OFE

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wyniki OFE w I kwartale br. Z przeanalizowanych danych wynika, że pod względem wyników inwestycyjnych był to jeden z najgorszych kwartałów od początku działalności.

...
Czytaj więcej

KNF: informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK: jak banki zmieniają warunki umów z konsumentami?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że sprawdza, jak banki zmieniają warunki umów z konsumentami. W komunikacie opublikowanym przez Urząd zostały wymienione podmioty, które nieprawidłowo informowały o zmianach opłat.

...
Czytaj więcej

UOKIK sprawdza czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiada kontrolę ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Urząd sprawdzi czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wnioski podmiotów z pierwszego roku funkcjonowania ADR  

UOKiK przedstawił roczne sprawozdanie z funkcjonowania ADR. Wynika z niego, że w ubiegłym roku do podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o przeprowadzenie ADR.

...
Czytaj więcej

Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2017 rok

KNF opublikowała nową wersję „Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. W porównaniu do dokumentu z zeszłego roku wprowadzono aż 31 zmian w zakresie wskaźników lub obszarów uwzględnianych w ocenie BION.

...
Czytaj więcej

UKNF widzi konieczność ustawowego zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów

Zdaniem KNF niezbędne są zmiany gwarantujące większe bezpieczeństwo inwestorów. Po sprawie GetBacku zaufanie Polaków do rynku zostało istotnie podważone, a jesteśmy w przededniu ogłoszenia rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

...
Czytaj więcej

11 instytucji finansowych obniżyło lub wyeliminowało opłaty windykacyjne po interwencji UOKiK

11 instytucji finansowych zmieniło swoje praktyki windykacyjne po tzw. miękkim wezwaniu lub wszczęciu postępowania przez Prezesa UOKiK. Wątpliwości Urzędu dot. opłat pobieranych przez instytucje finansowe za dokonywanie czynności windykacyjnych.

...
Czytaj więcej

KNF: kwartalne wyniki finansowe na rynku ubezpieczeniowym

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kwartalne wyniki finansowe na rynku ubezpieczeniowym. Główne tendencje, które można zaobserwować podczas analizy wyników to stałe wzrosty i stabilizowanie się rynku.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wystosował otwarty list do banków. Apeluje w nim o stałą stopę oprocentowania kredytów hipotecznych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do banków otwarty list dot. kredytów hipotecznych w walucie polskiej. Wskazuje w nim na występujące aktualnie problemy na tym obszarze oraz proponuje korzystne rozwiązania.

...
Czytaj więcej

KNF zmieniła wysokość kary nałożonej na Gothaer

12 czerwca br. odbyło się 394 posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego uchylono decyzję KNF z dnia 10 kwietnia br. nakładającą karę na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

...
Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain przy UKNF

4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain. W jego skład weszli członkowie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe.

...
Czytaj więcej

KNF podaje dobre praktyki oferowania obligacji korporacyjnych

KNF podczas 392. posiedzenia w dniu 29 maja br. przygotowała komunikat ws. oferowania obligacji. Przypomina w nim, że instytucje nadzorowane powinny dołożyć starań, aby oferowane przez nich produkty i usługi były adekwatne do potrzeb klientów.  

...
Czytaj więcej

Komunikat z 390. posiedzenia KNF. Jakub Papuga członkiem zarządu TUW PZUW

W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się 390. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Stanowisko UKNF ws. zlecenia przez TFI zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy zamkniętych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił swoje stanowisko ws. zlecania przez TFI zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy zamkniętych.

...
Czytaj więcej

KNF wyróżniła Instytucje przyjazne mediacjom

KNF przyznała wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" oraz "Ambasador mediacji na rynku finansowym". Wyróżnione zostało sześć instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF w sprawie nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych

​W dniu 21 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Do UOKiK wpłynął wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW „TUW” przez InterRisk

W dniu 27 kwietnia 2018 r. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

KNF przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Do tej pory na portalu beinsured.pl przedstawiliśmy dane zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym oraz postępowań kontrolnych KNF.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 388. posiedzenia KNF. Janusz Władyczak ze zgodą na objęcie stanowiska prezesa KUKE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się 388. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Podmioty rynku ubezpieczeniowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Prezentujemy najistotniejsze dane dot. podmiotów branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

Główne wnioski z badania rynku funduszy inwestycyjnych

Departament Analiz Rynku UOKiK przeprowadził badania rynku funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem produktów dla klientów indywidualnych. Badania były częścią postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd.

...
Czytaj więcej

KNF: Trzyletnia stopa zwrotu OFE wyniosła 11,424%

​Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres 3 lat.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o sytuacji banków w 2017 r.

W 2017 r. w sektorze bankowym doszło do kilku fuzji i przejęć. Równocześnie wiele banków zaoferowało swoim klientom nowe innowacyjne produkty, a na rynku pojawili się nowi gracze.

...
Czytaj więcej

387. posiedzenie KNF. TUW PZUW musi zapłacić karę w wysokości 2 tys. zł

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Społeczeństwo przychylnie patrzy na IKE i IKZE

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego raportu wynika, że liczba osób oszczędzających na IKE ustawicznie rośnie.

...
Czytaj więcej

KNF ukarała Generali i Gothaer za nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

10 kwietnia 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Prawie 3 mln zł kary nałożył UOKiK za praktyki naruszające dobre obyczaje w zakresie pośrednictwa kredytowego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie nieuczciwych praktyk w zakresie pośrednictwa kredytowego stosowanych przez Kancelarię Prawną Proculus. Kwestionowane praktyki Prezes UOKiK uznał za naruszające dobre obyczaje.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów papierów wartościowych

KNF publikowała komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów  papierów wartościowych. Dokument powstał jako rezultat czynności nadzorczych urzędu dot. raportowania.

...
Czytaj więcej

UOKiK po raz kolejny ukarał EGF Council

UOKiK nałożył karę w wysokości 5,7 mln zł na Europejską Grupę Finansową Council. Urząd stwierdził stosowanie przez spółkę niedozwolonych klauzul we wzorcach umów.

...
Czytaj więcej

KNF podpowiada, jak uzyskać odszkodowanie za nieprawidłowości w realizacji usług płatniczych przez Homepay

Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła spółkę Homepay na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jest to efekt napływających do KNF zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmiot.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE w 2017 r.

W 2017 r. OFE odnotowały średnią stopę zwrotu na poziomie 18,8%. Jest to najlepszy wynik funduszy w historii. W ubiegłym roku PTE zarobiły 480 mln zł. Takie główne wnioski płyną z raportu Komisji Nadzoru Finansowego dot. rynku OFE po IV kwartałach 2017 r.

...
Czytaj więcej

385. posiedzenie KNF. PZU musi zapłacić 1,7 mln zł kary za opóźnienia w wypłatach odszkodowań

W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Wzrasta wysokość kar przyznawanych przez UOKiK

W 2017 r. sankcje nałożone na przedsiębiorców wyniosły łącznie 222 mln zł. Prezes urzędu nałożył 87 kar. Jest to najwyższy wynik w ciągu ostatnich 6 lat.

...
Czytaj więcej

KNF umorzył postępowanie ws. SKOK Rafineria

W dniu 21 marca br. KNF wydał decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Rafineria, przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

...
Czytaj więcej

Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej organizowane przez KNF w 2018 r.

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2018 r. Poniżej przedstawiamy spis szkoleń dedykowanych branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Zwalczanie barier rozwoju innowacji w branży ubezpieczeniowej - status prac PIU i zespołu ds. FinTech (cz. I)

UKNF opublikował „Rekomendacje Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w odniesieniu do listy określonych barier zawartych w Raporcie końcowym – statusy realizacji prac”. Część z odnosi się do branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

KNF działa na rzecz rozwoju sektora Fintech. Została zawarta umowa o współpracy z tajwańskim organem nadzoru

W dniu 6 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego i organ nadzoru z Tajwanii (Financial Supervisory Commission - FSC) podpisali umowę o współpracy w zakresie innowacji finansowych (Fintech).

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po 2017 r. (cz. II)

KNF publikowała dane dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) po 2017 r. Oprócz ogólnych danych zostały zaprezentowane dane dla podmiotów prowadzących rachunki w ramach III filaru.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po 2017 r. (cz. I)

KNF opublikowała dane dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) po 2017 r. Oprócz ogólnych danych zostały zaprezentowane wyniki dla podmiotów prowadzących rachunki w ramach III filaru.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Bank Millennium nadużywał swojej pozycji w oferowaniu ubezpieczeń kart płatniczych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie praktyk stosowanych przez Bank Millennium w umowach o karty debetowe lub kredytowe, polegające na konieczności nabywania przez klientów usługi „Pakiet bezpieczeństwa”.

...
Czytaj więcej

UOKiK skontrolował praktyki banków w zakresie ofert darmowych kart płatniczych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował 18 banków w zakresie ofert bezpłatnych kart debetowych. Praktyki 13 z nich wzbudziły zastrzeżenia organu.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 381. posiedzenia KNF

W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE po III kw. 2017 r.

Przeciętna kwartalna stopa zwrotu OFE w okresie od lipca do września 2017 r. wyniosła 3,7 proc., wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w III kwartale 2017 roku”.

...
Czytaj więcej

Bank Millenium z gigantyczną karą ponad 20 mln zł od UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r. nałożył na Bank Millenium S.A. karę finansową w wysokości 20.749 tys. zł za podawanie nieprawdziwych informacji w odpowiedziach na reklamacje klientów.

...
Czytaj więcej

KNF uruchomiła Program Innovation Hub

Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła w dniu 5 stycznia 2018 r. Program Innovation Hub. Jego celem jest wspieranie rozwoju polskich FinTechów.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. stosowania w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Dyrektywy MiFID II

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Państwa Członkowskie powinny stosować przepisy krajowe implementujące dwa unijne akty prawne: Dyrektywę MiFID II oraz Dyrektywą delegowaną.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 377. posiedzenia KNF. Marcus van der Ploeg Prezesem Aegon TU na Życie

W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Uwazajnakryptowaluty.pl! - Kampania informacyjna NBP i KNF

​Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęli kampanię informacyjną ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „waluty” wirtualne, takie jak bitcoin, litecoin czy ether.

...
Czytaj więcej

UOKiK zakończył 3 kontrole dot. zmian warunków umownych w bankach. Zarzuty obejmują niespełnianie cech trwałego nośnika

Od początku tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, jak banki zmieniają warunki umów z konsumentami. Wątpliwości UOKiK wzbudziły praktyki 18 instytucji.

...
Czytaj więcej

KNF będzie edukował o kryptowalutach

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski przekazał, że w przeciągu kilku miesięcy zostanie przygotowana kampania informacyjna dotycząca inwestowania w kryptowaluty.

...
Czytaj więcej

Monetary Authority of Singapore i Komisja Nadzoru Finansowego rozwijają współpracę w obszarze FinTech

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.

...
Czytaj więcej

UKNF przedstawił Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Podczas Kongresu 590 miała miejsce prezentacja Raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Z dokumentu wynika, że największym problemem hamującym rozwój innowacji finansowych w Polsce jest brak pewności prawnej.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 374. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko BPH, PKO BP i Pekao ws. spreadów walutowych

Prezes UOKiK poinformował o wszczęciu postępowań przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut, a podjęte działania Urzędu dotyczą uznania klauzul zawartych we wzorcach umów za niedozwolone.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o IKE i IKZE po I poł. 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport dot. informacji o produktach IKE i IKZE po I połowie 2017 r. Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wzrosła o 24,6 proc. i wyniosła 7,5 mld zł, z czego aż 33% aktywów zgromadzono w ZU.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2017 r.

KNF przygotowała raport dot. rynku OFE w II kw. 2017 r. Zgodnie z opracowaniem, przeciętna kwartalna stopa zwrotu OFE wyniosła 4,4%, co jest wynikiem odpowiadającym trendowi wzrostowemu na GPW w Warszawie. Łączny wynik finansowy OFE wyniósł 7,4 mld zł.

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF dot. korzystania z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

UKNF wydał komunikat dotyczący korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Komunikat powstał wskutek licznych próśb ze strony rynku.

...
Czytaj więcej

KNF jeszcze raz o publikacji informacji poufnych

KNF przypomina treść stanowiska organu nadzoru w sprawie publikacji informacji poufnych przez emitentów, opublikowanego w dniu 26 lutego 2013 r. dot. przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego rozporządzenie MAR.

...
Czytaj więcej

KNF: od września 2014 r. OFE zarobiły 19,1%

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie wysokości stóp zwrotu OFE za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r. Dla badanego okresu średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 19,128%.

...
Czytaj więcej

KNF ostrzega przed firmami działającymi na domniemane zlecenie KNF

UKNF wydał ostrzeżenie, w którym informuje o działaniach firm wyłudzających dane od klientów, powołując się na domniemane zlecenie od Komisji.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 370. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA. KNF wyraziła również zgodę na powołanie Jakuba Machnika na stanowisko członka zarządu UNIQA...

...
Czytaj więcej

Polub polubowne - UOKiK promuje pozasądowe rozwiązywanie sporów

UOKiK przygotował kampanię pt. „Polub polubowne”. Jej celem jest promocja pozasądowego rozwiązywania sporów.

...
Czytaj więcej

IKE i IKZE po I poł. 2017 r.

UKNF udostępnił dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego po I półroczu 2017 r.

...
Czytaj więcej

KNF: zmniejsza się liczba członków OFE

KNF przedstawiła dane dot. rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych po II kw. 2017 r. Na koniec czerwca 2017 r. środki w OFE gromadziło ponad 16 mln Polaków. Najwięcej rachunków (3 mln) zostało założonych w Nationale-Nederlanden OFE.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd dot. transakcji na rynku Forex

Prezes UOKiK przedstawił istotny pogląd w sporze między konsumentką a Saxo Bank. Instytucja prowadziła rachunek maklerski powódki, dokonując transakcji na rynku Forex. Zdaniem powódki, doprowadziło to do straty zysku.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 1,7 mln zł kary dla Getin Noble Bank za błędy w reklamach kredytu konsumenckiego

UOKiK zakwestionował sposób, w jaki Getin Noble Bank informował konsumentów w materiałach reklamowych o konsolidacyjnym kredycie konsumenckim „5% niższa rata”. Za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów nałożył na Getin Noble karę ponad 1,7 mln zł.

...
Czytaj więcej

KNF pozytywnie ocenia prezydencki projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców

Zdaniem Komisji, projekt ustawy w odpowiedzialny sposób reaguje na zapotrzebowanie społeczne, nie powodując jednocześnie zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 365. posiedzenia KNF - głównym tematem emerytury

W dniu 1 sierpnia 2017 r. odbyło się 365. posiedzenie KNF, podczas którego Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Ludmiły Agnieszki Falak-Cyniak na stanowisko członka zarządu Aegon PTE oraz Jacka Tomasika na stanowisko członka zarządu PTE PZU.

...
Czytaj więcej

Andrzej Diakonow nowym zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 26 lipca 2017r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż Premier Beata Szydło z dniem 25 lipca 2017 r. powołała na wniosek przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego nowego zastępcę przewodniczącego KNF Andrzeja Diakonowa.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek PPE po 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane z rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok 2016. Z publikacji „Biuletyn roczny. Rynek PPE 2016” wynika, że na koniec ubiegłego roku najwięcej PPE było w zarządzaniu PZU (376 PPE).

...
Czytaj więcej

NBP i KNF ostrzegają przed inwestowaniem na rynku wirtualnych walut

Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski przygotowali oficjalny komunikat w sprawie wirtualnych walut. Ostrzegają oni potencjalnych użytkowników i inwestorów przed ryzykami związanymi z bitcoinem czy litecoinem.

...
Czytaj więcej

Trzeci i czwarty etap prac Zespołu ds. FinTech zakończony

Zakończono już trzeci i czwarty etap prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. W ramach tych etapów członkowie spotykali się w 6 podgrupach. Zespół ustalił, że należy określić główne priorytety działań rozwoju sektora.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 361. posiedzenia KNF. Zgoda na powołanie Anity Bogusz w skład zarządu Nationale-Nederlanden TU na Życie

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyło się 361. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Anity Bogusz na stanowisko członka zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

...
Czytaj więcej

UOKiK: trwały nośnik to nie tylko forma papierowa

W związku z prowadzonym przez UOKiK postępowaniem przeciwko Credit Agricole Bank Polska, Prezes Urzędu przeanalizował w jaki sposób bank zmieniał warunki różnych umów, w tym wysokość opłat i prowizji dla kont osobistych czy kart kredytowych.

...
Czytaj więcej

UOKiK bada lokaty strukturyzowane

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwietniu 2017 r. wszczął postępowanie przeciwko Idea Bankowi w sprawie informacji dot. lokat strukturyzowanych przekazywanych klientom instytucji. 

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowania ws. stosowania przez instytucje bankowe klauzul dot. spreadów

Na początku lutego i marca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec trzech banków w sprawie o uznanie postanowień wzorców umów dot. spreadów za niedozwolone.

...
Czytaj więcej

KNF: Wśród Polaków rośnie zainteresowanie III filarem

UKNF opublikował raport „Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2016 roku”. Opracowanie zawiera zestawienie podstawowych informacji dotyczących IKE i IKZE.

...
Czytaj więcej

Komunikat KNF w sprawie stóp zwrotu OFE

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wartość stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych. Dane obejmują okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za analizowany okres wyniosła 12,921%.

...
Czytaj więcej

350. posiedzenie KNF. Kara dla Compensa za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się 350. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

...
Czytaj więcej

KNF przygotowała projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komisja za rozszerzeniem uprawnień na rynku FOREX

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przekazy w dniu 5 kwietnia 2017 r. Ministrowi Rozwoju i Finansów.

...
Czytaj więcej

KNF: pierwszy etap prac Zespołu ds. FinTech w Polsce zakończony

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż w dniu 31 marca 2017 r. zakończył się pierwszy cykl spotkań podgrup roboczych w ramach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych w Polsce.

...
Czytaj więcej

Istotne poglądy UOKiK dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Prezes UOKiK przedstawił 8 kolejnych istotnych poglądów. Dotyczą one sporów między konsumentami a bankami o postanowienia umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Dwa z nich dotyczą ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 348. posiedzenia KNF. Zgoda na powołanie Macieja Rapkiewicza do zarządu PZU

Podczas posiedzenia, Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Macieja Rapkiewicza na stanowisko członka Zarządu PZU i PZU Życie. W obu spółkach będzie on odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

PZU, Vienna Life i Generali wyróżnione za polubowne rozwiązywanie sporów

UKNF po raz trzeci przyznał wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji". Nagrody zostały wręczone instytucjom, które starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom oraz podejmują realne działania związane z polubownym rozwiązywaniem sporów.

...
Czytaj więcej

347. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. WARTA z karą 600 tys. zł

W dniu 14 marca 2017 r. odbyło się 347. posiedzenie KNF. W trakcie posiedzenia Komisja nałożyła na TUiR WARTA S.A. karę pieniężną w wys. 600 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu...

...
Czytaj więcej

UOKiK: 10 mln zł kary za nieuczciwą sprzedaż prądu

Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie praktyk stosowanych przez przedstawicieli spółki Polski Prąd i Gaz. Zdaniem Prezesa UOKiK, poprzez podszywanie się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu naruszone zostały zbiorowe interesy konsumentów.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 346. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Marcin Żółtek uzyskał zgodę na zasiadanie w zarządzie PTE PZU SA

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.

...
Czytaj więcej

UOKiK: istotne poglądy w sprawie klauzul indeksacyjnych

Prezes UOKiK przedstawił trzy kolejne istotne poglądy w sprawie. Tym razem dotyczą one sporów konsumentów z Bank Millennium, ING Bank Śląski oraz Getin Noble Bank o postanowienia umów kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 345. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja udzieliła nowo powołanym Zastępcom Przewodniczącego KNF, Marcinowi Pachuckiemu oraz Filipowi Świtale, upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

...
Czytaj więcej

KNF z propozycją zmniejszenia opłat TFI

Komisja Nadzoru Finansowego chce zmian w funduszach inwestycyjnych. Jedna z propozycji dotyczy wysokości opłat pobieranych przez towarzystwa i uregulowania maksymalnej opłaty za zarządzanie.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie dot. pośrednika kredytowego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie konsumenckie w sprawie praktyk pośrednika kredytowego - Europejska Grupa Finansowa Council.

...
Czytaj więcej

KNF o zespole ds. rozwoju FinTech w Polsce

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube zamieścił materiał na temat zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych w Polsce.

...
Czytaj więcej

Kolejne istotne poglądy UOKiK w sprawie frankowiczów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił trzy istotne poglądy w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank Polska. Wszystkie postępowania dotyczą postanowień umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 344. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda na powołanie członka Zarządu Concordia Polska TUW

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się 344. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Kukli na stanowisko członka Zarządu Concordia Polska TUW odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał cztery istotne poglądy w sprawach przeciwko Bankowi Millennium

Prezes UOKiK przedstawił kolejne cztery istotne poglądy. Dotyczą one sporów między konsumentami a Bankiem Millennium odnośnie postanowień umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

UOKiK sprawdza procedury informowania klientów o zmianie warunków umów finansowych

Prezes UOKiK, prowadzi obecnie postępowania przeciwko 18 bankom, w których sprawdza procedury informowania klientów o zmianie warunków umów finansowych. Kwestionuje on miedzy innymi formę doręczenia tych informacji poprzez system bankowości elektronicznej

...
Czytaj więcej

Komunikat z 343. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 7 lutego 2017 r. odbyło się 343. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o biegłych rewidentach: KNF nie popiera obowiązkowego łącznego audytu

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyło się I czytanie projektu. Został on skierowany do prac Komisji Finansów Publicznych.

...
Czytaj więcej

UKNF: Stanowisko w sprawie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych

W dniu 31 stycznia 2017 r. KNF opublikowała Stanowisko UKNF w sprawie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców przewidzianego w projekcie ustawy o kredycie konsumenckim oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

...
Czytaj więcej

Komunikat z 342. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się 342. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Posłowie za ograniczeniem nadzoru KNF nad małymi SKOK-ami

Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Głosowanie nad projektem odbyło się w trakcie 34. posiedzenia Sejmu w dniu 26 stycznia 2017 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie Millennium

​Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kolejny raz przedstawił istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu konsumentów z bankiem Millennium w sprawie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK nałożył karę na Raiffeisen Bank Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie praktyki nieuwzględniania ujemnej stawki LIBOR przez Raiffeisen Bank Polska, a po jej zaprzestaniu nienaliczania ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Prezesa UOKiK w sprawie sporu frankowiczów z Bankiem BPH

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny przedstawił istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu konsumentów z Bankiem BPH w sprawie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK w istotnym poglądzie znów stanął po stronie konsumentów

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd. Urząd poparł stanowisko kredytobiorcy, że umowa o kredyt hipoteczny zawiera niedozwolone postanowienia umowne.

...
Czytaj więcej

KNF o rynku Forex

UKNF przygotował stronę internetową zawierającą podstawowe informacje dla inwestujących na rynku Forex. Urząd prezentuje na niej sześć zasad bezpiecznego inwestowania.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 340. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się trzysta czterdzieste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK chce zwiększenia kar

Prezes UOKiK, Marek Niechciał zapowiedział w rozmowie z PAP, że chce dokonać zmiany w wytycznych w kwestii karania przedsiębiorców za stosowanie nieuczciwych praktyk. Zdaniem Niechciała, pułap wyjściowy należy podnieść do 6 proc. rocznych obrotów firmy.

...
Czytaj więcej

339. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 3 stycznia 2017 r. odbyło się 339. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Powstaje Kodeks Odpowiedzialnego Pożyczania

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych opracował projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, eliminacja niepożądanych praktyk rynkowych, a także poprawa reputacji legalnie działających podmiotów.

...
Czytaj więcej

W dniach 16 i 17 stycznia br. odbyło się 76. Posiedzenie Sejmu RP

Podczas posiedzenia właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projekcie zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

PPK bez tajemnic

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. W rzeczywistości obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK został podzielony na kilka etapów.

...
Czytaj więcej

Fintech zmienia swój regulamin i dostosowuje się do wymogów prawnych

Czeski fintech Twisto, realizujący usługi odroczonej płatności, od stycznia wprowadził nowe zasady pobierania opłat od klientów za opóźnienia we zwrocie płatności. Nowe stawki są zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. 

...
Czytaj więcej

Do KNF zostały złożone dwa wnioski o uzyskanie licencji z zakresu PSD II

Do UKNF zostały skierowane dwa wnioski o uzyskanie licencji na podstawie dyrektywy PSD II. Wnioskujące spółki chcą uzyskać wpis do rejestru Account Information Service (AIS).

...
Czytaj więcej

Jak nowe regulacje wpłyną na TFI?

Serwis analizy.pl opublikował prognozy na 2019 r. Jednym z największych wyzwań jest wdrożenie PPK i udział TFI w zarządzaniu nimi.

...
Czytaj więcej

KUKE: Pekao S.A. podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist

Współpraca KUKE i Banku Pekao S.A. ma na celu ułatwienie polskim firmom dostępu do instrumentów finansowych wspierających ekspansję zagraniczną.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. interpretacji podatkowych

Do Ministra Finansów została zgłoszona interpelacja w sprawie interpretacji podatkowych.

...
Czytaj więcej

mBank testuje rozwiązanie z zakresu biometrii behawioralnej

W mBanku rozpoczął się pilotaż rozwiązania bazującego na biometrii behawioralnej. System Digital Fingerprints będzie identyfikował ryzyko fraudu i weryfikował użytkowników bankowości elektronicznej na podstawie danych dot. sposobu korzystania z myszki.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o przejęcie Euro Banku

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem S.A.

...
Czytaj więcej

Brytyjski fintech uzyskał licencję bankową

Brytyjski fintech Zopa, specjalizujący się w obsłudze pożyczek społecznościowych, uzyskał zgodę na prowadzenie działalności bankowej w Wielkiej Brytanii. Od przyszłego roku będzie oferować m.in. innowacyjne produkty oszczędnościowe i karty kredytowe.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ws. czynności kontrolnych organu nadzoru w krajowych instytucjach płatniczych

​W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w krajowych instytucjach płatniczych.

...
Czytaj więcej

Czy pracownicze plany kapitałowe odniosą sukces?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat pracowniczych planów kapitałowych. W omawianym tekście autor próbuje odpowiedzieć na pytanie od czego będzie zależeć sukces PPK?

...
Czytaj więcej

Asseco przygotował rozwiązanie spełniające wymogi trwałego nośnika dla banków spółdzielczych

Spółka informatyczna Asseco podała, że opracowała rozwiązanie dot. dystrybucji dokumentów z zachowaniem wymogów trwałego nośnika dla banków spółdzielczych. Firma wykorzystuje system oparty o archiwum zewnętrzne (zaufanej strony trzeciej).

...
Czytaj więcej

Jaka przyszłość czeka kancelarie odszkodowawcze?

Firmy odszkodowawcze wypowiedziały się na temat projektu ustawy o świadczeniu usług w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Alior wprowadził do aplikacji biometryczną autoryzację płatności

W ostatniej aktualizacji aplikacji bankowości mobilnej od Alior Banku pojawiła się funkcja biometrycznego potwierdzania transakcji, za pomocą odcisku palca. W ten sposób użytkownik może też zalogować się do swojego konta.

...
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia będzie prowadzić działalność agencyjną w zakresie funduszy inwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru agentów firm inwestycyjnych ANG Spółdzielnię. Spółka rozpocznie współpracę z domem maklerskim Ipopema Securities SA.

...
Czytaj więcej

MF zaproponowało przepisy dot. obowiązków sprawozdawczych krajowych instytucji płatniczych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej.

...
Czytaj więcej

Czy PZU odkupi akcje Pekao SA od PFR?

PZU wyraziło zainteresowanie zakupem akcji Pekao SA od Polskiego Funduszu Rozwoju.

...
Czytaj więcej

RF rozpoczyna prace nad raportem o nieprawidłowościach na polskim rynku finansowym

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym rozpoczyna prace nad Raportem poświęconym nieprawidłowościom występującym na polskim rynku finansowym, które negatywnie wpływają na prawa i interesy konsumentów oraz reputację tego rynku.

...
Czytaj więcej

Rozwój sektora bancassurance w dobie gwałtownego rozwoju technologicznego

Marat Nevretdinov, prezes Grupy Europa, wypowiedział się na temat polskiego rynku bancassurance na łamach aleBank.pl.

...
Czytaj więcej

MF: 21 ubezpieczycieli spełnia wymogi oferowania PPK

Minister Finansów wskazał, że na dzień 30 września br. 45 instytucji, w tym 21 zakładów ubezpieczeń na życie, spełniało warunki umieszczenia w ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

MFW: polska gospodarka rozwija się dynamicznie

Ministerstwo Finansów opublikowało wyniki oceny polskiej gospodarki przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który każdego roku przeprowadza przegląd Polski w ramach art. IV Statutu MFW.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: hamuje dynamika, nie zmniejsza się ryzyko niewypłacalności

Euler Hermes zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dynamika wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm spowolniła w III kwartale br.

...
Czytaj więcej

Unia Europejska chce zwrotu kosztu biletu za opóźniony pociąg

Nowe przepisy miałyby gwarantować, że pasażerowie pociągów opóźnionych powyżej dwóch godzin będą otrzymywać pełny zwrot kosztów zakupu biletu.

...
Czytaj więcej

Bank Pocztowy stawia na dynamiczny rozwój

W 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała Strategię rozwoju Banku do 2021 r. Obecnie poinformowano, że horyzont czasowy wydłużono o kolejny rok, czytamy w artykule prnews.pl.

...
Czytaj więcej

MF: sprzedaż obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało wynik sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2018 r.

...
Czytaj więcej

W Sejmie odbyła się konferencja „Aplikacja radcowska drogą do zawodu”

W dniu 8 października w Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana dla przyszłych radców prawnych, którego tematem przewodnim był: rynek ubezpieczeniowy a rola pełnomocnika.

...
Czytaj więcej

ING Bank Śląski ukarany przez UOKiK. Urząd stwierdził niespełnienie w korespondencji dokumentów cech trwałego nośnika

UOKiK zakończył postępowanie przeciwko ING Banku Śląskiego w sprawie sposobu dostarczania klientom dokumentacji w formie trwałego nośnika. Urząd uznał, że bank w korespondencji z klientami nie zachował jego cech. W związku z czym nałożył na karę.

...
Czytaj więcej

Citi Handlowy otwiera dla fintechów swoje API i piaskownicę

Bank Citi Handlowy uruchomia specjalny konkurs dla start-upów Citi PSD II Challenge. Spółka chce w ten sposób wybrać fintechy, z którymi podejmie współpracę.

...
Czytaj więcej

Rośnie popularność międzynarodowych centr biznesowych

W ubiegłym roku liczba ofert pracy w sektorze outsourcingu wzrosła o 13%. Firmy szukają kandydatów z biegłą znajomością języków obcych, wyspecjalizowanych w księgowości, finansach, obsłudze klienta, IT czy HR.

...
Czytaj więcej

Kiedy ubezpieczenie jest przychodem pracownika?

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym autor odpowiada na pytanie: czy pracownik powinien zapłacić PIT od narzuconego mu pakietu ubezpieczeń w podróży?

...
Czytaj więcej

Klienci Aviva TFI uzyskają zwrot kosztów za zarządzanie dodatkowymi jednostkami funduszy

Aviva TFI uruchomiła promocję dla swoich klientów, posiadających jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Towarzystwo gwarantuje zwrot połowy kosztów za zarządzanie w formie dodatkowych jednostek funduszy.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia ochrony prawnej wciąż niedoceniane przez polskich przedsiębiorców

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia ochrony prawnej i niezbędnych wydatków z tym związanych.

...
Czytaj więcej

Getin Noble Bank: zgoda na zawarcie listu intencyjnego

Getin Noble Bank podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia negocjacji mających przedłużyć współpracę z dotychczasowymi partnerami z branży ubezpieczeniowej. Planowana współpraca ma trwać do końca 2026 r.

...
Czytaj więcej

PKO Bank Polski rozpoczął wysyłkę dokumentów za pomocą technologii blockchain

W przeciągu kilku najbliższych dni ponad 5 mln klientów banku PKO BP otrzyma nowe regulaminy produktowe wysłane im przy pomocy rozproszonego rejestru. PKO BP pracowało nad wdrożeniem technologii od kilku miesięcy wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową.

...
Czytaj więcej

UOKiK chce poprawić standardy w branży turystycznej

W sezonie wakacyjnym występuje największy odsetek skarg ze stron klientów, którzy są niezadowoleni z jakości usług linii lotniczych lub biur podróży.

...
Czytaj więcej

Czy pasażerowie spóźnionych pociągów mogą domagać się odszkodowania?

W drugim kwartale br. jedynie 68% pociągów PKP Intercity przyjechało punktualnie na wyznaczoną stację. Pasażerowie, którzy z powodu opóźnień nie dotarli na czas do wyznaczonego miejsca, mogą domagać się odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do ustawy o PPK

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zawierają one regulacje odnoszące się do zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium wdraża system oparty na macierzy WORM do wysyłki dokumentów

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów.

...
Czytaj więcej

IQ Money zainwestuje środki w lokaty bankowe przy wykorzystaniu AI

SuperLokator to fundusz, inwestujący środki klientów w lokaty bankowe wybierane i odnawiane przez sztuczną inteligencję.

...
Czytaj więcej

Billon ubiega się w KNF o uzyskanie licencji małej instytucji płatniczej

Jedna ze spółek należących do grupy Billon złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego, opartego o technologię blockchain.

...
Czytaj więcej

Pekao: obserwujemy dynamiczny wzrost sektora bankowego w Polsce

Prezes Banku Pekao S.A. udzielił wywiadu w londyńskiej redakcji CNBC News. Michał Krupiński odniósł się do kryzysu walutowego i politycznego w Turcji i jego wpływu na sytuację banków z Europy Środkowej i Wschodniej.

...
Czytaj więcej

Idea Bank tworzy rezerwy związane m.in. ze zwrotem prowizji ubezpieczeniowych

​Idea Bank w komunikacie prasowym poinformował o utworzeniu rezerw i odpisów aktualizujących. Są one związane ze sprawą GetBack, zmianą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i modelu biznesowego Tax Care.  

...
Czytaj więcej

Kto jest zobowiązany do spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Zakup mieszkania często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wiele osób czeka więc z zakupem mieszkania do ślubu, aby mieć wspólnie lepszą zdolność kredytową i otrzymać od banku korzystniejsze warunki.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę zmniejszającą składki do ZUS dla jednoosobowych spółek

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Wprowadza ona niższe stawki na ubezpieczenia społeczne.

...
Czytaj więcej

MF chce utworzyć odrębny organ nadzór nad biegłymi rewidentami

Po aferze z GetBack Ministerstwo Finansów postanowiło zwiększyć kontrolę nad firmami audytorskimi. W tym celu jest przygotowywany projekt ustawy powołujący odrębny organ nadzoru nad tymi spółkami.

...
Czytaj więcej

Revolut ma już 170 tys. użytkowników w Polsce

Aplikacja Revolut odnotowała rekordową liczbę rejestracji dokonanych przez polskich klientów w czerwcu i lipcu tego roku. W związku z tym, spółka postanowiła nagrodzić nowych użytkowników bezpłatną kartą płatniczą.

...
Czytaj więcej

Wyniki Alior Banku w II kw. 2018 r.

Alior Bank opublikował wyniki finansowe w II kwartale 2018 r. Z opublikowanych danych wynika, że zysk netto Grupy wyniósł 196 mln zł. Oznacza to wzrost o 19% w stosunku do I kwartału br.

...
Czytaj więcej

Nie dojdzie do połączenia Alior Banku z Pekao SA

Alior Bank i Bank Pekao wydały oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że nie będzie połączenia obu banków.

...
Czytaj więcej

Pozytywne skutki wprowadzenia jednego konta ZUS

Na łamach Gazety Prawnej ukazał się artykuł podsumowujący pierwsze pół roku funkcjonowania jednego konta w ZUS.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie dla poszkodowanych w zamachach terrorystycznych

Z informacji opublikowanych przez serwis informacyjny wp.pl wynika, że poszkodowany podczas zamachu terrorystycznego w Berlinie przedsiębiorca nie otrzyma odszkodowania.

...
Czytaj więcej

KE: pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania

Wielu pasażerów może nie dotrzeć do celu swojej podróży ze względu na strajki linii lotniczych.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania czynności służbowych.

...
Czytaj więcej

MF: trwają prace nad przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie poświęcone pracy Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

...
Czytaj więcej

PKO BP chce stworzyć fundusz emerytalny dla piłkarzy Ekstraklasy

PKO Bank Polski chce stworzyć fundusz emerytalny dla piłkarzy – czytamy na łamach money.pl

...
Czytaj więcej

MF opublikowało dane finansowo-podatkowe największych firm w Polsce za 2017 r.

W zestawieniu opublikowanym przez Ministerstwo Finansów znalazły się dwa podmioty rynku ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciele będą mogli oferować nowe umowy PPE?

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejną wersję ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w której zostały zawarte zmiany m.in. na temat zwolnienia zakładów ubezpieczeń z tzw. podatku bankowego.

...
Czytaj więcej

Premier wypowiedział się ws. kompensacji dla dotkniętych suszą

Podczas spotkania z rolnikami Premier wypowiedział się na temat suszy, która dotknęła w tym roku polskich rolników i konieczności ubezpieczania plonów.

...
Czytaj więcej

Kolejne przejęcie na rynku ubezpieczeniowym

Enterprise Investors obejmie 38% akcji spółki Unilink, największej multiagencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce – podaje Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Stabilne zaufanie do banków

Nest Bank zlecił przygotowanie ogólnopolskiego Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego zrealizowanego przez instytut Kantar Millward Brown.

...
Czytaj więcej

Posiedzenie ECOFIN w sprawie zmian systemu VAT

13 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli. W takcie spotkania rozmawiano na temat zwalczania oszustw w VAT, ukończeniu unii bankowej i rozwijanie unii rynków kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Awaria kart Mastercard

W dniu 12 lipca br. doszło do awarii kart Mastercard. Posiadacze tego typu kart nie mogli przed godzinę dokonać płatności ani wypłaty z bankomatów.

...
Czytaj więcej

Aviva Investors TFI szuka nowych klientów w internecie

Aviva Investors TFI wprowadziła promocję swoich subfunduszy. Polega ona na obniżeniu kosztów zarządzania funduszami o 50%. Promocja dotyczy osób, które dokonają inwestycji za pośrednictwem serwisów online towarzystwa.

...
Czytaj więcej

BOŚ Bank wdrożył split payment

1 lipca br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi wymaganiami BOŚ Bank wdrożył split payment w realizacji płatności i obsłudze kredytów.

...
Czytaj więcej

Czym grozi brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. pojazdu?

Właściciele pojazdów mechanicznych są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia OC ppm. Jednak z danych udostępnionych przez UFG wynika, że po polskich drogach porusza się około 90 tys. pojazdów bez obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja standardu Polish API 2.0

W dniu 9 lipca 2018 r. opublikowana została wersja 2.0 standardu Polish API. Dokument zawiera szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym.

...
Czytaj więcej

Pekao TFI z nowym prezesem

W dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A. zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Prezesa Krzysztofa Lewandowskiego i Wiceprezesa nadzorującego pion zarządzania aktywami Petera Bodisa.

...
Czytaj więcej

W NBP powstał Departament Innowacji Finansowych

Narodowy Bank Polski powołał w swojej strukturze nową komórkę zajmującą się rynkiem innowacji technologicznych. Na dyrektora departamentu został wybrany Robert Jagiełło.

...
Czytaj więcej

Rynek funduszy emerytalnych w czerwcu 2018 r.

Od kilku miesięcy widoczne są delikatne spadki na warszawskiej giełdzie. W sektorze funduszy emerytalnych również zauważalne są straty.

...
Czytaj więcej

Jak emerytury wpływają na gospodarkę?

Rzeczpospolita opublikowała artykuł na temat wysokości przyszłych emerytur. Zgodnie z przewidywaniami Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości w państwach członkowskich będzie więcej emerytów niż osób aktywnych zawodowo.

...
Czytaj więcej

Banki mają problem z trwałym nośnikiem. Pomóc może im blockchain

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów. Postępowanie zostało wszczęte m.in. wobec PKO BP S.A.

...
Czytaj więcej

BIK: wzrost sprzedaży kredytów w 2018 r.

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało dane o sprzedaży kredytów. Z analizowanych danych wynika, że w I kwartale 2018 r. udzielono więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych niż w analogicznym czasie w roku 2017.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia na wypadek suszy

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Z artykułu wynika, że w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych brakuje polisy na wypadek suszy.

...
Czytaj więcej

Nowy projekt rozporządzenia MF przewiduje zniesienie podatku od sprzedaży kryptowalut

​Obrót walutą wirtualną na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany jest czynnością cywilnoprawną, za którą pobierany jest podatek. Wynika to z zakwalifikowania przez sądy waluty wirtualnej jako prawa majątkowego.

...
Czytaj więcej

Czy PPK wejdzie w życie przed 2020 r.?

Wejście w życie pracowniczych planów kapitałowych planowane było na 2019 r. Obecnie coraz częściej mówi się, że realnym terminem wejścia w życie PPK jest rok 2020.

...
Czytaj więcej

Przyczyny roszczeń do zakładów ubezpieczeń na rynku europejskim

Rzecznik Finansowy współpracuje z międzynarodową siecią FIN-NET łączącą instytucje pomocne w rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w zakresie usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Atak hakerów na system IT ERGO Hestii

W nocy z 10 na 11 czerwca doszło do ataku hakerskiego na serwery STU ERGO Hestia. Losowi użytkownicy otrzymali informację z TU o nadpłaconej składce. W załączniku e-maila znajdował się wirus, który został zablokowany przez oprogramowania antywirusowe.

...
Czytaj więcej

Niższa składka ubezpieczenia za bezpieczną jazdę

Towarzystwa ubezpieczeniowe inwestują w nowoczesne rozwiązania. Jest to naturalna odpowiedź na potrzeby rynku. Rozwiązania oferowane przez TU są korzystne z punktu widzenia klienta.

...
Czytaj więcej

Stabilna pozycja sektora bankowego

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, wartość kapitałów banków działających w Polsce przekroczyła pod koniec 2017 r. 200 mld zł. Dodatkowo wskaźnik kapitałowy osiągnął 19%.

...
Czytaj więcej

Kiedy można żądać odszkodowania za opóźniony lot?

TSUE zdecydował, że odszkodowanie za opóźniony lot należy się nawet w sytuacji, gdy przesiadka miała miejsce poza Unią Europejską, pod warunkiem że rezerwacja lotu była wspólna.

...
Czytaj więcej

Wysokość OC ppm. w maju 2018 r.

Sytuacja na rynku ubezpieczeń jest bardzo zmienna. Od początku 2018 r. ceny ulegają delikatnym wahaniom. Czy w maju sytuacja się ustabilizowała?

...
Czytaj więcej

Czy można się ubezpieczyć na wypadek niedostatecznej ochrony danych osobowych?

Rozpoczęcie obowiązywania RODO w Polsce sprawiło, że niektóre spółki próbują uniknąć konsekwencji nieprawidłowej ochrony danych osobowych swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego priorytetem dla klienta TU jest zakres obowiązywania ubezpieczenia. Nie każdy ubezpieczający się jest świadomy o szeregu wyłączeń jakie obowiązują. W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zostanie zrealizowane?

...
Czytaj więcej

Nieprawidłowo zaparkowany pojazd a ubezpieczenie

Jednym z zadań Rzecznika Finansowego jest pomoc obywatelom w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości. Na przykład kto ponosi odpowiedzialność za szkodę pojazdu wyrządzoną przez pasażera?

...
Czytaj więcej

Tomasz Jodłowski członkiem zarządu Banku Pocztowego

Z dniem 30 maja 2018 r. decyzją rady nadzorczej Banku Pocztowego, z zarządu został odwołany Jerzy Konopka, a na jego miejsce powołany Tomasz Jodłowski.

...
Czytaj więcej

Alior Bank z nowym prezesem

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na objęcie przez Katarzynę Sułkowską funkcji prezesa Alior Banku.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes zbadał finanse w sektorze spożywczym

Wiodący, globalny ubezpieczyciel zbadał sytuację sektora spożywczego pod kątem tego jak długo producenci artykułów spożywczych w Polsce muszą czekać na swoje należności.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wysokości stawki ubezpieczenia wypadkowego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej każdego roku aktualizuje wysokość stawki ubezpieczenia wypadkowego. Nowa kwota obowiązuje rokrocznie od maja.

...
Czytaj więcej

PZU szacuje rezerwy na poczet roszczeń

Grupa PZU podsumowała I kwartał 2018 r. Na wynikach finansowych odbił się wyrok Sądu Najwyższego, który otworzył nowy katalog szkód osobowych, co może znacząco zwiększyć sumę odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Zysk Idea Banku w I kwartale 2018 r.

2,3 mld zł sprzedaży kredytowej i 30 tys. nowych rachunków bieżących w Idea Banku w I kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

Rankingu pakietów OC, AC, NNW

Serwis Ubea.pl przygotował zestawienie cen ubezpieczeń obowiązujących w kwietniu 2018 r. Ranking jest przygotowywany na podstawie wyników generowanych przez użytkowników porównywarki ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Poprawa wyników OFE

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł. Z początkiem 2018 r. OFE odnotowały straty. W kwietniu średnia stopa zwrotu wyniosła jedynie 2,2 proc.

...
Czytaj więcej

Zmiana wysokości składki wypadkowej

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmieniła się wysokość składki wypadkowej. Zawiadomienie o zmianie obowiązującej wysokości składek zostanie wysłane płatnikom najpóźniej 20 kwietnia br.

...
Czytaj więcej

Zmiany personalne w Alior Banku

Decyzją rady nadzorczej do składu zarządu Alior Banku dołączyli Agata Strzelecka, Mateusz Poznański i Maciej Surdyk.

...
Czytaj więcej

Aviva przekonuje, że inwestowanie może być proste i zrozumiałe dzięki nowej platformę Aviva24.pl

​28 lutego 2018 r. Aviva TFI zaprezentowała podczas spotkania prasowego, na którym był obecny beinsured.pl, nowy serwis do inwestowania online Aviva24.pl. Do współpracy przy tworzeniu narzędzia zostali zaproszeni specjaliści od UX i badacze języka.

...
Czytaj więcej

Niedługo w Polsce będzie można płacić smartwatchem

Na polskim rynku można już kupić nowy smartwatch od Garmina – vívoactive 3. Produkt dedykowany jest sportowcom i został wyposażony w technologię Garmin Pay, pozwalającą na dokonywanie zbliżeniowych transakcji.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank Polska w rękach Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK podpisał z Deutsche Bank AG umowę przejęcia części działalności. W zakres transakcji wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities.

...
Czytaj więcej

Dyrektywa PSD2 wchodzi w życie w styczniu 2018 roku

W 2018 roku miną dwa lata od uchwalenia unijnej dyrektywy regulującej rynek płatności w sieci. Zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Unię Europejską, dyrektywa powinna być implementowana w Polsce do stycznia 2018 r.

...
Czytaj więcej

Jawność wynagrodzeń podczas rekrutacji

W wielu państwach europejskich podawanie wynagrodzenia jest oczywistym elementem ogłoszenia o pracę. W Polsce taka informacja należy do rzadkości.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: koniec roku jest dobrą okazją do rozpoczęcia regularnego oszczędzania na emeryturę

Nationale-Nederlanden PTE przypomina o regularnym oszczędzaniu. Towarzystwo w komunikacie prasowym po raz kolejny przedstawiło produkty III filaru systemu emerytalnego, czyli IKE i IKZE.

...
Czytaj więcej

Perły Polskiej Gospodarki przyznane po raz kolejny

Polisa-Życie po raz trzeci otrzymała tytuł Perły Sektora Finansowego.

...
Czytaj więcej

Polacy do 24 roku życia zwolnieni ze składki na NFZ i ZUS? Do Sejmu trafił projekt

Do Sejmu został złożony projekt dotyczący zwolnienia osób, które nie ukończyły 24 lat i prowadzą działalność gospodarczą z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ.

...
Czytaj więcej

Paweł Borys o zmianach w systemie emerytalnym

Paweł Borys, prezes PFR, był gościem programu #PROSTOzPARKIETU. Rozmowa dotyczyła w głównej mierze przygotowywanych zmian w systemie emerytalnym, w tym planowanej likwidacji OFE.

...
Czytaj więcej

BankMail pomoże w elektronicznej wymianie dokumentów z zachowaniem cech trwałego nośnika

Polski fintech BankMail, stworzony przez Michała Olszewskiego, może pomóc bankom i innym instytucjom finansowych w rozwiązaniu problemu zachowania cech trwałego nośnika dla korespondencji elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Misselling w Wielkiej Brytanii

Organ Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA), który reguluje rynek usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w tym banki i innych dostawców usług, rozpoczął kampanię informacyjną o polisach PPI.

...
Czytaj więcej

Alior Bank i Pekao rozpoczynają wstępne rozmowy dot. potencjalnych strategii współpracy lub połączenia spółek

Alior Bank S.A. podpisał List Intencyjny z Bankiem Pekao S.A., tak wynika raportu bieżącego spółki przekazanego Komisji Nadzoru Finansowego. Podmioty chcą zacieśnić swoją współpracę. Na razie będą dążyć do wypracowania najlepszego scenariuszu współpracy.

...
Czytaj więcej

SBB złożyło zawiadomienie do prokuratury dot. niedopełnienia obowiązków przez Jakubiaka, byłego przewodniczącego KNF

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło zawiadomienie dot. niedopełnienia obowiązków przez byłego Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka. 

...
Czytaj więcej

Wyłudzono kredyty na sumę ponad 10 mln zł

​Lubelska prokuratura przedstawiła 17 osobom zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytów na kwotę ponad 10 mln zł i prania brudnych pieniędzy w latach 2014 – 2015. 14 osób zostało aresztowanych w tej sprawie.

...
Czytaj więcej

Polska fintechowym hubem – potencjał, który należy dobrze rozwinąć

Debata „Fintech hub Polska”, zorganizowana przez red. Pulsu Biznesu, przyciągnęła przedstawicieli rynku finansowego, dużych podmiotów oraz organów nadzoru i rządu, a także firm doradczych.

...
Czytaj więcej

Na rynku są dobre produkty emerytalne. Należy tylko przekonać do nich Polaków

Podczas Forum Inwestycyjnego odbyła się dyskusja nt. systemu emerytalnego. Jak wskazywali jej uczestnicy na rynku są dostępne dobre produkty emerytalne. Należy tylko przekonać Polaków do nieodsuwania momentu rozpoczęcia oszczędzania.

...
Czytaj więcej

KE chce wzmocnić nadzór nad rynkami finansowymi UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycje, mające na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi w państwach członkowskich, a także poprawę integracji w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Prezes Vivus Finance: banki potrzebują małych, sprytnych start-upów technologicznych

„Wielu prezesów banków czy firm ubezpieczeniowych na Zachodzie, w USA czy Wielkiej Brytanii twierdziło, że największym zagrożeniem XXI wieku są dla nich małe start-upy fintechowe. Ja tak nie uważam, wręcz przeciwnie" -  mówi Loukas Notopoulos.

...
Czytaj więcej

Morawiecki: decyzję ws. likwidacji OFE podejmie Rada Ministrów

Mateusz Morawiecki, wicepremier i szef resortu finansów, powiedział podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, że jest coraz bliżej konsensusu z minister Elżbietą Rafalską w sprawie likwidacji OFE.

...
Czytaj więcej

Przemysław Gdański odchodzi z mBanku

Po prawie 9 latach ze stanowiska wiceprezesa mBanku zrezygnował Przemysław Gdański. W instytucji odpowiadał za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Na stanowisku zostanie do 25 października br.

...
Czytaj więcej

mySafety walczy o przetrwaniu na rynku

mySafety zostało wpisane na listę ostrzeżeń publicznych pod koniec czerwca br. W komunikacie Komisja zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przez podmiot przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Reforma emerytalna nie jest uwzględniona w przyszłorocznym budżecie

Wciąż nie są znane szczegóły dotyczące reformy systemu emerytalnego, polegającej na likwidacji OFE. Jak dostrzega redakcja Dziennika Gazety Prawnej w projekcie budżetu na 2018 r. nie uwzględniono kosztów związanych z powyższą reformą.

...
Czytaj więcej

Warta i Europa na liście wierzycieli SK Banku

Od upadku SK Banku minęło ponad 1,5 roku. Jednak dopiero teraz syndyk złożył do sądu listę wierzytelności. Wśród poszkodowanych w wyniku niewypłacalności banku znalazły się dwa zakłady ubezpieczeń: TUiR Warta i TU Europa.

...
Czytaj więcej

DGP: Środki zgromadzone w OFE trafią do oszczędzających

Dziennik Gazeta Prawna przedstawił nowe plany rządu w zakresie likwidacji OFE. Jak podano, szefowie Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doszli do porozumienia w zakresie planowanych zmian w systemie emerytalnym.

...
Czytaj więcej

MR: Projekty dot. reformy OFE zostaną opublikowane w III kw.

Projekty ustaw likwidujące OFE zostaną przekazane do konsultacji publicznych w III kw. 2017 r., poinformował wiceminister rozwoju w odpowiedzi na interpelację poselską. Dodał, że projekty aktów prawnych pod koniec roku mają zostać przyjęte przez rząd.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów chce rozszerzenia nadzoru KNF nad rynkiem FOREX. Jest gotowy projekt nowelizacji ustawy

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument zakłada podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku FOREX.

...
Czytaj więcej

mBank wygrał z frankowiczem

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do apelacji pozwanego banku i zmienił wyrok I instancji na korzyść instytucji bankowej.

...
Czytaj więcej

Paweł Surówka dementuje informację o połączeniu Alior Banku i Pekao

Paweł Surówka, prezes PZU, przekazał w wywiadzie udzielonym PAP, że spółka nie planuje połączenia banków Alior i Pekao. Natomiast współpraca między zakładem ubezpieczeń a nowo przejętą instytucją będzie opierać się na wzajemnej sprzedaży produktów.

...
Czytaj więcej

DGP: likwidacja OFE nastąpi w styczniu 2018 r.

Reforma OFE jest zapowiadana przez rząd już od dawna. W dalszym ciągu projekty ustaw nie zostały opublikowane, a prace w resorcie finansów przedłużają się. Redakcji DGP udało się dotrzeć do sporządzonych w MF wstępnych projektów ustaw.

...
Czytaj więcej

Nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców i banków w ramach JPK

Minęło kilka miesięcy od wprowadzenia obowiązku przesyłania plików JPK VAT przez małych i średnich przedsiębiorców, a ustawodawca wprowadza już nowy, obligatoryjny obowiązek, tym razem dotyczący przesyłania wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych...

...
Czytaj więcej

Prezydent PR przygotował projekt zmian ustawy o usługach płatniczych. Będą ułatwienia w uzyskiwaniu błędnie przelanych środków

Prezydent RP Andrzej Duda skierował w poniedziałek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Zakłada on umożliwienie skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnego nr rachunku bankowego.

...
Czytaj więcej

KUKE: w kwietniu upadłość ogłosiły 43 przedsiębiorstwa

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podaje, że z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w kwietniu 2017 r. ogłosiły upadłość 43 przedsiębiorstwa.

...
Czytaj więcej

Nowa kampania wizerunkowa Open Finance

Open Finance rozpoczęło nową kampanię wizerunkową. Jej celem jest przede wszystkim podkreślenie i zwrócenie uwagi na korzyści dla klientów z korzystania z pomocy i usług profesjonalnych doradców firmy.

...
Czytaj więcej

Mech: Likwidacja OFE jest niekorzystna dla rynku kapitałowego i całej gospodarki

Cezary Mech, były prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, były wiceminister finansów ocenił skutki likwidacji OFE, która zgodnie z zapowiedziami wicepremiera Mateusza Morawieckiego ma nastąpić już w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy dot. połączenia KNF i NBP na etapie wstępnych konsultacji

Jacek Sasin, szef Komisji Finansów Publicznych, przyznał w rozmowie z PAP, że projekt ustawy, zakładającej połączenie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, nie jest gotowy, a w komisji wciąż trwają konsultacje dot. jego kształtu.

...
Czytaj więcej

Vienna Life: lekkie ochłodzenie na rynkach finansowych

Po trzech miesiącach wzrostów na giełdach w Warszawie i Nowym Jorku rozpędzone rynki akcji wpadły w lekką zadyszkę. W tym samym okresie dobrze spisywały się rynki europejskie, ale też dalekowschodnie – wskazuje Michał Janik z Vienna Life.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o kredycie hipotecznym

Prezydent PR podpisał w dniu 12 kwietnia 2017 r. ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

...
Czytaj więcej

Votum będzie obsługiwać frankowiczów

Kancelaria odszkodowawcza Votum postanowiła rozszerzyć swoją działalność o obsługę osób, które zaciągnęły zobowiązanie w obcej walucie i z tego powodu ponieśli wyższe koszty niż gdyby zdecydowali się na kredyt w złotówkach.

...
Czytaj więcej

W pełni mobilny bank rozpoczął działalność w Polsce

Na polskim rynku usług finansowych online pojawił się nowy podmiot. Inbank całkowicie prowadzi działalność w sieci. Core business estońskiej spółki stanowi obsługę klientów indywidualnych w zakresie udzielania kredytów gotówkowych i szybkich pożyczek.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra Finansów i Rozwoju.

...
Czytaj więcej

Chrzanowski: Komisja nie prowadzi prac nad ustawą połączeniową z NBP

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych powiedział, że kierowany przez niego organ nie prowadzi prac nad powstaniem ustawy łączącej KNF z Narodowym Bankiem Polskim.

...
Czytaj więcej

Co stanie się ze środkami zgromadzonymi w OFE po likwidacji?

Przeniesienie środków, które obecnie są ulokowane w fundusze akcji, oznacza, że bezpośrednio po likwidacji OFE, nowe fundusze inwestycyjne będą musiały odsprzedać swoje udziały w spółkach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Przy KPF powstała Komisja Stała ds. Sektora FinTech

Przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych została powołana Komisja Stała ds. Sektora FinTech. Komisja jako jedno z najważniejszych zadań wyznaczyła sobie utworzenie środowiska, które będzie sprzyjać powstawaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

...
Czytaj więcej

Posłowie przegłosowali ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

W dniu 24 lutego 2017 r. miało miejsce III czytanie rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 426 posłów głosowało za uchwaleniem ustawy. Tylko dwóch było przeciwnych.

...
Czytaj więcej

Ruszyła europejska platforma edukacji finansowej

Grupa dziewięciu europejskich organizacji i stowarzyszeń uruchomiła nową europejską platformę, służącą do edukacji finansowej. Inicjatywa ta ma na celu promowanie potrzeby edukacji finansowej oraz zwiększenie umiejętności finansowych w Europie...

...
Czytaj więcej

MS przedstawiło zmiany KSH dot. publikacji ogłoszeń przez spółki akcyjne

MS przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Celem ustawy jest wprowadzenie podstawy dla obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela.

...
Czytaj więcej

Morawiecki: Zmiany w OFE już w przyszłym roku

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w dniu 14 lutego 2017 r.  przedstawił plany rządu dot. zmian w OFE.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie Banku BPH

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kolejny raz przedstawił istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu konsumenta z bankiem BPH w sprawie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

Posłowie przeciwko zakazowi wynagradzania pośredników kredytowych

W środę (1 lutego 2017 r.) odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. W trakcie posiedzenia została wniesiona poprawka skreślająca przepis dot. zakazu wynagradzania pośredników kredytu hipotecznego przez banki.

...
Czytaj więcej

Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad tysiąc wniosków o interwencję w sprawie kredytu hipotecznego

W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad tysiąc skarg dotyczących kredytów hipotecznych. Prawie połowa z nich dotyczyła kredytów indeksowanych w walucie obcej. Klienci najczęściej powoływali się na stosowanie klauzul abuzywnych.

...
Czytaj więcej

Zakaz wypłacania wynagrodzenia pośrednikom kredytu hipotecznego

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami został skierowany do I czytania w Komisji Finansów Publicznych.

...
Czytaj więcej

Komitet Stabilności Finansowej przyjął rekomendacje w sprawie kredytów mieszkaniowych w walucie obcej

W dniu 13 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. W trakcie posiedzenia zostały przyjęte rekomendacje dotyczące restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walucie obcej.

...
Czytaj więcej

Będzie mniej kontroli działalności gospodarczej

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowelizacja stanowi realizację niektórych postulatów zawartych w pakiecie „100 zmian dla firm”.

...
Czytaj więcej

Największe przedsiębiorstwa będą miały obowiązek ujawniania informacji niefinansowych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa unijnej dyrektywy dotyczącej ujawniania przez firmy informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności.

...
Czytaj więcej

Rząd za likwidacją OFE

Rada Ministrów opowiedziała się za likwidacją OFE i przeniesieniem 25% zgromadzonych środków na Fundusz Rezerwy Demograficznej i 75% na Indywidualne Konta Emerytalne – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

...
Czytaj więcej

Komitet Stabilności Finansowej ma trzy miesiące na opracowanie rekomendacji dot. przewalutowania kredytów we frankach

Narodowy Bank Polski przekazał PAP, że Grupa Robocza Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) do końca marca 2017 r. wypracuje mechanizmy, których celem będzie skłonienie banków do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych.

...
Czytaj więcej

Marcin Ludwiszewski: rok 2016 przyniósł nam strategię cyberbezpieczeństwa

Marcin Ludwiszewski, dyrektor, lider obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte Polska przygotował zestawienie najważniejszych wydarzeń mijającego 2016 roku w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najbardziej narażona na ataki była m.in. branża finansowa.

...
Czytaj więcej

EIOPA analizuje koszty i wydajność ubezpieczeń i produktów emerytalnych

EIOPA opublikował pierwszy raport dot. kosztów i dotychczasowej wydajności ubezpieczeń i produktów emerytalnych. Raport powstał na zlecenie Komisji Europejskiej.  

...
Czytaj więcej

GUS: co 4. instytucja finansowa ma problemy z powodu niedoboru wykwalifikowanej kadry

Główny Urząd Statystyczny informuje, że po raz kolejny najlepsze oceny koniunktury zgłaszają przedsiębiorcy działający w sektorze finansów i ubezpieczeń.  

...
Czytaj więcej

Blockchain upowszechni się w branży finansowej

Z badania przeprowadzonego dla Związku Banków Polskich wynika, że aż 38% przedstawicieli branży bankowej uważa, że technologia blockchain upowszechni się w bankowości już za 5 lat, a 31% jest zdania, że nastąpi to już za 10 lat.  

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w branży finansowej i ubezpieczeniowej jest niższa od odnotowywanej rok temu

GUS przedstawił wrześniową koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Z danych wynika, że sytuacja w branży finansowej i ubezpieczeniowej we wrześniu tego roku utrzymywała się na poziomie zbliżonym do sierpnia.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po II kw. 2018 r.

Z danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń wynika, że I półroczu br. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 5% więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Branża finansowa i ubezpieczeniowa najmocniej zainteresowana robotyzacją i automatyzacją procesów

Zdaniem firmy doradczej Deloitte, każda branża będzie rozwijać się pod kątem technologii, szczególnie robotyki i kognitywistyki. Do 2021 r. globalne wydatki na ten cel wzrosną o 50%, do poziomu 200 mld dol.

...
Czytaj więcej

BOŚ Bank opublikował wyniki finansowe za II kwartał br.

Grupa Banku Ochrony Środowiska S.A. wypracowała w II kwartale 2018 r. zysk netto na poziomie 17,8 mln zł, tj. o 9,1% wyższy w porównaniu do I kwartału br.

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dot. koniunktury w różnych obszarach gospodarki. Najwyższy wskaźnik koniunktury odnotowuje sektor finansowo-ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało dane nt. ubezpieczenia należności w 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane na temat ochrony należności, czyli sumy ubezpieczeniowych limitów, które w 2017 r. wyniosły 149,7 mld zł. Ochrona należności była o 2% większa niż rok wcześniej i 7% większa niż w 2015 r.

...
Czytaj więcej

UFG: przychody Funduszu w I kwartale 2018 r.

UFG opublikował dane na temat przychodów w I kwartale br. Zgodnie z przepisami prawa podstawowymi źródłami przychodów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są środki ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Polacy coraz bardziej skłonni do nieetycznych zachowań finansowych

Wzrasta poziom społecznego przyzwolenia na nieetyczne zachowania w zakresie finansów. Wyższy odsetek akceptacji przejawów oszustw oznacza częstszą skłonność Polaków do nieuczciwych zachowań.

...
Czytaj więcej

GUS: w czerwcu 2018 r. działalność finansowa i ubezpieczeniowa z najlepszą koniunkturą

GUS opublikował wyniki kolejnej edycji badań dot. koniunktury w przedsiębiorstwach. W zakresie firm usługowych w dalszym ciągu najbardziej optymistyczne wskaźniki koniunktury odnotowują przedsiębiorstwa należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Zakup udziałów w banku Pekao znacząco wpłynął na sprawozdanie finansowe PZU

Grupa Kapitałowa PZU opublikowała sprawozdanie finansowe za 2017 r. Wynika z niego, że w przeciągu roku o blisko 1 mld zł spadł wymóg kapitałowy spółki dla ryzyka rynkowego.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało wyniki rynku po I kwartale 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku po I kwartale 2018 r. Z informacji udostępnionych przez PIU wynika, że ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł. Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Lepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

Z danych GUS wynika, że najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF: w 2017 r. klienci skierowali ponad 350 tys. reklamacji do podmiotów rynku ubezpieczeniowego

W 2017 r. klienci wnieśli aż 367.916 skarg do podmiotów z rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego. 25% z nich zostało rozpatrzonych poprzez uznanie w całości lub części roszczenia skarżącego.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance zbadał, jak Polacy postrzegają usługi assistance

Mondial Assistance zaprezentował raport zawierający wyniki z badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”, zrealizowanego przez Ipsos. Z danych wynika, że ¾ badanych zna produkty assistance.

...
Czytaj więcej

Bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych

Większość badanych przewiduje, że za 10 lat bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych. 90 proc. ankietowanych jest przekonanych, że w 2028 r. za ich pomocą będą mogli kupić ubezpieczenia czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

W 2017 r. OFE osiągnęły rekordowy wynik +18,7%

Ubiegły rok OFE zakończyły ze stopą zwrotu w wysokości +18,7%. Jest to najlepszy wynik odnotowany historii funduszy. Również w grudniu wszystkie OFE odnotowały dodatnie st. zwrotu.

...
Czytaj więcej

Marsh: globalne szkody naturalne będą oddziaływać na polski rynek ubezpieczeń

Marsh opublikował najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”- cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli na całym świecie Jak podano w raporcie, w III kw. 2017 r. stawki w Europie zmalały.

...
Czytaj więcej

Aviva najlepszym IKZE w formie UFK wg Rzeczpospolitej

Red. Rzeczpospolitej opublikowała ranking „Najlepsze IKZE 2017”. Zestawienie przygotowano dla trzech kategorii kont: w formie ubezpieczenia na życie z UFK, funduszu inwestycyjnego, DFE. Wśród ubezpieczycieli zwyciężyła Aviva.

...
Czytaj więcej

Raport PIU: „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”

W trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała pierwszy w Polsce raport opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę. Publikacja była zapowiadana jako element działań Izby mających na celu poprawę wizerunku branży.

...
Czytaj więcej

Raport PwC: RegTech - znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa

Na rynku technologii finansowych pojawiła się nowa kategoria firm - RegTech. Są to start-upy, które pomagają korporacjom szybko dostosować się do nowych regulacji prawnych. PwC postanowiło przyjrzeć się temu rynkowi.

...
Czytaj więcej

Z produktów finansowych częściej korzystają przedsiębiorcy niż pracownicy etatowi

Instrumentami finansowymi częściej zainteresowani są przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą niż pracownicy zatrudnieni na etat, takie wnioski płyną z badania zrealizowanego na zlecenie Pramerica.

...
Czytaj więcej

Tylko 40 proc. Polaków ma oszczędności zapewniające im poczucie bezpieczeństwa

Aż 80 proc. respondentów Provident Polska przyznało, że warto oszczędzać. Jednak tylko 40 proc. rzeczywiście posiada fundusze na wypadek niespodziewanych wydatków. Według wyników badania, bezpieczeństwo finansowe zapewnia już 5 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Z bankowości elektronicznej korzysta prawie 16 mln Polaków

ZBP opublikował kolejną edycję Raportu NetB@nk. Wynika z niego, że stale rośnie liczba osób korzystających z bankowości elektronicznej, także wśród przedsiębiorców oraz realizowanych transakcji bezgotówkowych

...
Czytaj więcej

Postawy Polaków wobec finansów zbadane już po raz 10.

Została opracowana kolejna edycja raportu „Postawy Polaków wobec finansów”. Raport prezentuje dane dotyczące skłonności do oszczędzania, inwestowania i zarządzania finansami przez Polaków w porównaniu do danych z 2008 r.

...
Czytaj więcej

Polska z jednym z najwyższych wyników OFE w badaniu OECD

Według raportu OECD Global Pension Statistics, Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce wypracowały w 2016 r. 8,3% zysku. Lepiej na świecie wypadł tylko rynek armeński, gdzie OFE zarobiły w zeszłym roku 9%.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

W końcu czerwca 2017 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 925 funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 309,4 mld zł. Fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik operacji.

...
Czytaj więcej

GfK: 75% beneficjentów programu 500+ przeznaczyło środki na założenie lokaty lub zakup ubezpieczenia

Zgodnie z raportem GfK "Program Rodzina 500+ - pierwsza rocznica", większość (70%) ankietowanych uczestników programu "Rodzina 500+" przyznaje, że dodatkowe wpływy z budżetu państwa poprawiły sytuację finansową ich gospodarstw domowych.

...
Czytaj więcej

PSD 2 nie dokona rewolucji. Konsumenci nie chcą udostępniać swoich danych

Klienci banków nie są chętni do udostępniania danych ze swoich rachunków bankowych podmiotom zewnętrznym - takie wnioski płyną z dwóch niezależnych badań.

...
Czytaj więcej

Badanie Aegon: Emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, wolnością i radością

​Zmienia się podejście do emerytury. Coraz częściej uważa się ją za aktywny etap życia, w którym człowiek nadal uczestniczy w życiu społecznym, utrzymuje więzi i w pewnym zakresie pracuje. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzanego przez Aegon.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE w 2016 r. Zysk Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł dwukrotnie

UKNF przedstawił dane dotyczące sektora Otwartych Funduszy Emerytalnych w 2016 r. Na koniec 2016 r. było 16.424 członków OFE, z których mężczyźni stanowili przewagę (53%). W porównaniu do danych na koniec 2015 r. liczba członków spadła o ok. 100 tys. osób

...
Czytaj więcej

ESA: jesienny raport zagrożeń w europejskim systemie finansowym

W dniu 21 września 2017 r. Wspólny Komitet trzech Europejskich Organów Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) opublikował Raport zagrożeń i luk w systemie finansowym Unii Europejskiej – Jesień 2017 r.

...
Czytaj więcej

Segment OFE odnotował największy przyrost aktywów w strukturze oszczędności Polaków w II kw. 2017 r.

Segment otwartych funduszy emerytalnych odnotował największy pod względem wartościowym przyrost aktywów gospodarstw domowych w II kw. 2017 r. Takie wyniki płyną ze struktury oszczędności gospodarstw domowych, opracowanej przez portal Analizy Online.

...
Czytaj więcej

NN bada poziom wiedzy finansowej Polaków

​Nationale-Nederlanden przeprowadziło badanie dotyczące wiedzy Polaków o finansach. Wyniki wskazują, iż 63% respondentów uważa, że posiada wystarczającą wiedzę o finansach.

...
Czytaj więcej

Europa: Polacy uważają się za osoby oszczędne, jednak rośnie ich zainteresowanie konsumpcją

Wyniki trzeciej edycji barometru społecznego „Hedoniści i oszczędni”, zrealizowanego przez instytut IRCenter na zlecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa, wskazują, iż Polacy mimo, że uważają się za osoby oszczędne, to rośnie ich zainteresowanie konsumpcją.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa z najwyższym wskaźnikiem inwestycyjnym

83 proc. przedsiębiorstw planuje w najbliższym czasie inwestycje. Największą grupę stanowią zakłady ubezpieczeń. Takie wnioski płyną z badania firm Antal i CBRE „Plany inwestycyjne firm 2017”.

...
Czytaj więcej

Centrum Odszkodowań EuCO z niższymi zyskami po I poł. 2017 r.

Grupa kapitałowa EUCO S.A. przedstawiła sprawozdanie finansowe po pierwszej połowie 2017 r. Na koniec czerwca 2017 r. grupa miała prawie 9 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 4 mln zł mniej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Korporacje zwiększają inwestycje w start-upy

KMPG przedstawiła w raporcie, że w przeciągu ostatnich 7 lat dwukrotnie zwiększył się udział korporacyjnych funduszy inwestycyjnych w finansowaniu start-upów. Według KPMG, w II kw. 2017 r. fundusze venture capital przeznaczyły ponad 40 mld dol.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: wzrosła liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw w I poł. 2017 roku

Euler Hermes przygotował analizę dotyczącą niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z zestawienia, w I poł. 2017 r. ogłoszono bankructwo 418 firm. Zazwyczaj są to młode przedsiębiorstwa, które mają problem z pokonaniem konkurencji.

...
Czytaj więcej

GUS: Po raz kolejny najlepszą koniunkturę wskazują dyrektorzy z sekcji finanse i ubezpieczenia

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności w sierpniu zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

...
Czytaj więcej

KPF: 86% Polaków uważa, że ubezpieczyciele często zaniżają należne odszkodowania

KPF przeprowadziła badanie na 1000-osobowej grupie Polaków dot. uczciwości w zakresie finansów. Uczestnicy badania nisko lub umiarkowanie ocenili instytucje finansowe. Najczęściej stawiany zarzut obejmuje prezentację nierzetelnych ofert.

...
Czytaj więcej

Młodzi Polacy - przedsiębiorczy i rozrzutni

Provident Polska przedstawił wyniki badania „Finanse Polaków”. Dotyczyło ono postaw młodych osób poniżej 25. r. ż. w zakresie zarządzania finansami. Zgodnie z uzyskanymi danymi, młodzi Polacy stronią od oszczędzania i posiadają słabą wiedzę o finansach.

...
Czytaj więcej

Dług klientów wobec ubezpieczycieli przekracza 142 mln zł

Aż 123 tys. dłużników zalega z zapłatą 160 tys. zobowiązań do zakładów ubezpieczeń. Obejmują one przede wszystkim zaniechanie regularnego opłacania składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Dłużnicy są winni zakładom ubezpieczeń ponad 142 mln zł.

...
Czytaj więcej

NN: Polacy obawiają się finansowej przyszłości

GfK na zlecenie Nationale-Nederlanden przeprowadziło badanie, w którym sprawdzono czego najbardziej boją się Polacy. Z badania wynika, że ponad 40 proc. Polaków obawia się choroby lub wypadku, które sprawią, że będą ciężarem dla bliskich...

...
Czytaj więcej

KPF: Moralność finansowa Polaków na słabym poziomie

Wyniki wskazały, iż Polacy są skłonni usprawiedliwiać naruszanie przez konsumentów norm prawnych i standardów etycznych w ponad jednej piątej sytuacji.

...
Czytaj więcej

Pramerica o wiedzy i podejściu młodych Polaków do oszczędzania

Jak wynika z badania 36% badanych uważa, że posiada potrzebną wiedzę do podejmowania decyzji finansowych, a 43% deklaruje samodzielność w tej kwestii. Jednak tylko 12% młodych Polaków jest dobrze przygotowanych i pewnych w podejmowaniu decyzji finansowych

...
Czytaj więcej

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w lipcu 2017 r.

GUS opublikował wyniki dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2017 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Vienna Life o oszczędnościach Polaków

Vienna Life podała, iż Polacy na lokatach, w bankach, na ROR-ach i w funduszach inwestycyjnych zgromadzili 1 315 mld zł. W I półroczu 2017 r. stopy procentowe NBP utrzymywały się na rekordowo niskim poziomie.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Ryzyko płynności zakładów ubezpieczeń

W raporcie wskazano, iż składka, która była najważniejszym źródłem finansowania, płacona była z góry przed wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. Zaobserwowano nadwyżkę składek nad odszkodowaniami.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Składki ubezpieczeniowe

Jak wynika z raportu NBP, w minionym roku zmniejszył się napływ środków do zakładów ubezpieczeń na życie. Eksperci wskazują, iż miało to związek ze sporym spadkiem składek w ubezpieczeniach z UFK, który wyniósł 23%.

...
Czytaj więcej

PZU, Uniqa, Warta z najwyższą jakością obsługi w zdalnych kanałach kontaktu

Eksperci z portalu MojeBankowanie.pl w ramach 3. edycji rankingu Instytucja roku 2017 zbadali jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu. W badaniu brano pod uwagę trzy kategorie: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz inne kanały kontaktu.

...
Czytaj więcej

Brytyjski sektor usług finansowy zaniepokojony Brexitem

Spada optymizm instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii – takie wnioski płyną z ostatniej edycji Badania usług finansowych (Financial Services Survey) PwC i brytyjskiej organizacji Confederation of British Industry.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i odszkodowania

W raporcie wskazano, iż najważniejszą pozycję zobowiązań stanowiły rezerwy ubezpieczeń na życie z UFK. W przypadku tych ubezpieczeń zobowiązania zakładów odpowiadały wartości aktywów zgromadzonych w UFK...

...
Czytaj więcej

GUS: poprawę koniunktury odnotowuje co trzecie przedsiębiorstwo z sekcji finanse i ubezpieczenia

W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury. Jednak, najbardziej optymistyczne oceny odnotowują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

IGTE: Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania

Od reformy OFE minęły 3 lata. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych postanowiła przygotować raport zawierający ocenę efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych na tle innych, popularnych w Polsce form oszczędzania.

...
Czytaj więcej

Pracodawcy z sektora finansowego spodziewają się spadku zatrudnienia

ManpowerGroup przedstawiło kolejną edycję raportu "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia". 14% przedsiębiorstw z ponad 750 przebadanych firm w Polsce zamierza w III kw. 2017 r. zwiększyć zatrudnienie, a jedynie 5% rozważa redukcję etatów.

...
Czytaj więcej

Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych

Polacy kierują się opinią rodziny przy podejmowaniu decyzji finansowych, a gdy kupują ubezpieczenie to głównie, by zabezpieczyć bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Amerykanie bardziej skupiają się na swojej przyszłości.

...
Czytaj więcej

Jaka jest dojrzałość finansowa Polaków?

Posiadanie dzieci mobilizuje do oszczędzania i ubezpieczania się. Takie wnioski płyną z badania „Dojrzałość finansowa Polaków 2017” zrealizowanego przez GfK Polonia na zlecenie Nationale-Nederlanden.

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia najwyższa od 5 lat

GUS przygotował opracowanie dotyczące koniunktury w wybranych sektorach gospodarki w kwietniu 2017 r. Po raz kolejny najbardziej optymistyczne oceny zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

GUS: Koniunktura w 2017 r. Najbardziej optymistyczne nastroje w sekcji finanse i ubezpieczenia

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2017 r. Kolejny miesiąc z rzędu najbardziej optymistyczne nastroje wykazywali dyrektorzy podmiotów należących do sekcji finanse.

...
Czytaj więcej

Towarzystwo ubezpieczeniowe Open Finance TFI SA z zyskiem na poziomie 18,06 mln zł w 2016 r.

Działające w ramach grupy, prężnie rozwijające się towarzystwo ubezpieczeniowe Open Finance TFI SA odnotowało w 2016 r. roku zysk na poziomie 18,06 mln zł. Największy przyrost aktywów nastąpił w tym okresie w funduszach obligacji korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

Na rynku pracy w lutym poszukiwano specjalistów z ubezpieczeń

Portal Pracuj.pl sporządził raport „Rynek pracy specjalistów w lutym 2017”. Wynika z niego, iż w badanym miesiącu na portalu opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Liczba publikowanych przez pracodawców ofert wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem...

...
Czytaj więcej

PZU jest drugim największym płatnikiem podatku dochodowego w Polsce

PZU jest drugim co do wielkości uiszczonej daniny płatnikiem podatku doch. w zestawieniu największych polskich spółek, takie dane przedstawiono w raporcie „Uciekające Podatki - Czy firmy w Europie Środkowo-Wschodniej płacą uczciwą część podatków?”.

...
Czytaj więcej

Rynek assistance stale rośnie. W 2016 r. z usług pomocowych skorzystało 2,6 mln Polaków

Mondial Assistance we współpracy z Ipsos już po raz szósty przygotował raport „Rynek usług assistance widziany oczami klientów". Z danych wynika, że w zeszłym roku aż 2,6 mln osób skorzystało z usług assistance.

...
Czytaj więcej

Zwiększa się popyt na pracę w branży ubezpieczeniowej

Portal Bankier.pl wraz z serwisem Pracuj.pl przygotowali raport ogłoszeń o pracę, które zostały opublikowane w zeszłym roku w serwisie ogłoszeniowym. Sektor: bankowość, finanse, ubezpieczenia zajął drugą pozycję w zestawieniu co do liczby wakatów.

...
Czytaj więcej

GUS: finanse i ubezpieczenia z najwyższą oceną koniunktury w lutym 2017 r.

W dniu 21 lutego 2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury przedsiębiorstw różnych branż gospodarki w lutym 2017 r. Już po raz kolejny najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają dyrektorzy

...
Czytaj więcej

Pracuj.pl: Sektor finansowy z największą liczbą ogłoszeń o pracę

Polski serwis rekrutacyjny Pracuj.pl przedstawił dane dot. ilości zamieszczonych ofert o pracę w styczniu 2017 r. Na drugim miejscu co do ilości ogłoszeń o wolnych wakatach znalazła się branża finansowa.

...
Czytaj więcej

Raport PwC: Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

Specjaliści z PwC przygotowali raport „Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego”. Przedstawiają w nim największe wyzwania stojące przed instytucjami z sektora finansowego w związku ze zmianami na rynku pracy.

...
Czytaj więcej

Banki oczekują silnego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne w I kw. 2017 r.

NBP opublikował kwartalną informację dot. sytuacji na rynku kredytowym. Zostały w niej zaprezentowane najważniejsze zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kw. 2016 r. oraz przewidywania na I kw. 2017 r.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: W 2017 r. wzrost PKB wyniesie +2,8%

„Pomimo ekonomicznych i politycznych zaburzeń dotyczących niepewności co do zmiany modelu gospodarki chińskiej, Brexitu ogólnoświatowy wzrost PKB powinien na koniec roku 2016 utrzymywać się na poziomie +2,5%” - przewiduje Grupa Euler Hermes.

...
Czytaj więcej

W 2016 r. ogłoszono 4.450 upadłości konsumenckich

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor podało, że w zeszłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 4.450 osób – ponad dwukrotnie więcej niż w 2015 r.

...
Czytaj więcej

Raport PwC: Sektor finansowy coraz bardziej fintech

PwC opublikowała raport „Sektor finansowy coraz bardziej #fintech”. Wynika z niego, że do 2020 r., blisko 23%-33% rynku usług finansowych może zostać przejęta przez fintechy, głównie usługi z obszaru bankowości indywidualnej i płatności.

...
Czytaj więcej

BIK podał wyniki z sektora kredytowego za grudzień 2016 r. Spadł popyt na kredyty hipoteczne 

BIK opublikowało wielkości indeksów popytu na kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe w grudniu 2016 r. Według danych, BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł +10,9%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł -7,7%.

...
Czytaj więcej

38 proc. firm w Polsce planuje podwyżki płac w 2017 r.

Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton opublikowała wyniki badania dotyczącego skłonności firm do podwyżek płac w ramach cyklu badawczego International Business Report. Wynika z nich, że już 38 proc. organizacji chce zwiększyć płace swoich pracowników.

...
Czytaj więcej

Raport Coface: upadłości i restrukturyzacje w Polsce w 2016 r.

Z danych uzyskanych od przedsiębiorstw przez Coface wynika, że w 2016 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 760, czyli o 2,6 proc. więcej niż w 2015 r. Natomiast liczba upadłości likwidacyjnych wyraźnie spadła.

...
Czytaj więcej

GUS: W 2015 r. wartość aktywów sektora finansowego wzrosła w bankowości, ubezpieczeniach i funduszach inwestycyjnych

W dniu 30 grudnia 2016 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował roczny raport „Monitoring banków 2015”. Głównym celem publikacji jest przedstawienie informacji dotyczących działalności i wyników finansowych sektora bankowego w Polsce.

...
Czytaj więcej

BIK: w listopadzie 2016 r. zawarto najmniej kredytów mieszkaniowych od 10 lat

Biuro Informacji Kredytowej S.A., które gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów całego rynku kredytowego w Polsce, opublikowało dane dotyczące umów kredytu mieszkaniowego zawartych w listopadzie 2016 r.

...
Czytaj więcej

Co druga firma MŚP korzysta z leasingu

Z kolejnego odczytu Barometru EFL za IV kwartał br. wynika, że leasing w dalszym ciągu pozostaje najpopularniejszym sposobem finansowania zewnętrznego podmiotów z sektora MŚP. Korzysta z niego 51% małych i średnich firm.

...
Czytaj więcej

Fintech Interministerial Steering Committee started its activity

On 10th January the first meeting of the Fintech Interministerial Steering Committee was held. The committee was created by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Working group on PPK started its activity

The working group which is focused on data processing in the new employer-sponsored pensions programme has started its activity. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish financial companies are open to launch employer-sponsored pensions programme

Support and enthusiasm for Polish employer-sponsored pensions may be highly focused on the financial sector, with much more limited support in the remainder of the economy, a study conducted by researcher Randstad shows. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU aims to increase dividend per share each year

Polish insurance company PZU wants to increase dividend payouts per share year by year, said PZU CEO Paweł Surówka.

...
Czytaj więcej

President signed Employee Capital Plan Act

On 19th November President Andrzej Duda signed the act on Employee Capital Plans (PPK) - private pension programme. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish central bank could supervise banking and insurance sector

The Polish central bank, NBP, could supervise the banking and insurance sectors, while the possible supervision over the capital market is a subject for a discussion, according to Adam Glapiński the President of NBP. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Societe Generale sells its retail banking subsidiary

Societe Generale has signed an agreement with Bank Millennium. SG will sell Euro Bank - its retail banking subsidiary in Poland.

...
Czytaj więcej

Durable medium - decisions regarding ING, Getin Noble, PKO BP

UOKiK is in the process of verifying the manner in which banks change the terms and conditions of their contracts with consumers. The most recent ones concern Getin Noble Bank, ING Bank Śląski and PKO BP.

...
Czytaj więcej

Results of PKO Bank Polski SA and Pekao SA in the European stress tests

The results of the European stress tests initiated and coordinated by the European Banking Authority (EBA) are available. Two Polish banks participated in the EBA stress test exercise: PKO Bank Polski SA and Pekao SA. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium buys Societe Generale-owned Euro Bank

Bank Millennium has signed a deal to buy 99.79 percent in Euro Bank from Societe Generale for PLN 1.833 billion (EUR 425.15 mln).

...
Czytaj więcej

KNF launches regulatory sandbox

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has launched a new program to support development of innovativeness on the financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali to buy asset manager Union Investment TFI

Generali has entered into an agreement with the German Group Union Asset Management Holding AG to acquire a 100 percent stake in the Polish asset management company Union Investment TFI S.A. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish upper house passed pension plan bill without amendments

On 26 October the Polish upper house of Parliament (Senate) passed the bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK) without amendments.

...
Czytaj więcej

The Senate adopted the draft Act on PPK

On October 16, the Senate Budget and Public Finance Committee considered the act on PPK. Senators requested that the bill be adopted without amendments.

...
Czytaj więcej

PIU: Polish bancassurance market in II quarter 2018

PIU has published a report describing the bancassurance market in Poland after Q2 2018.

...
Czytaj więcej

Polish MPs passed the bill on employer-sponsored pension plan

On 4 October Poland's lower house of parliament passed a bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK). The bill was passed with 229 votes in favor and 197 against. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Revolut prepared a new solution for Polish clients to avoid high fees in Euronet cash machines

Revolut has dealt with high fees imposed by Euronet on cards issued abroad. The fintech launched its new card.

...
Czytaj więcej

UOKiK presents its proposals of reducing risk on the financial market

The President of the UOKiK has submitted his proposals and comments how to reduce risks on the financial market to the Ministry of Finance, which is working on amendments to the provisions on corporate bonds. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO introduces blockchain technology as a durable medium. First document distribution is planned in this month

This month PKO Bank plans to use blockchain technology to distribute information about changes in its offer following the PSD II directive to its clients. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU: record-breaking sales and net profit of PLN 2.4 billion

This was a record-breaking quarter in terms of sales in the PZU Group’s history. Gross written premium was PLN 6.1 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to set up fund for bond misselling compensation

Poland wants to set up a system of compensation for individuals who bought bonds issued or sold with a breach of law, according to the government legislative agenda.

...
Czytaj więcej

Poland to go ahead with employer-sponsored pension plans

Poland’s government has adopted a plan to go ahead with voluntary, employer-sponsored pension programmes as a new option for citizens to save for retirement.

...
Czytaj więcej

A record number of transactions by Apple Pay in Poland

Raiffeisen Polbank has published data about Apple Pay’s transactions. It is the first statistic about the application’s functioning in Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank Poland returns account fees

UOKiK initiated proceedings against Deutsche Bank Poland in May 2017. The Authority raised doubts as to the bank charging increased fees and not enabling the consumers to terminate the agreement at no cost. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Banks Pekao and Alior terminate negotiations over possible merger

Banks Pekao and Alior, both units of insurer PZU, terminated negotiations over a possible merger as they failed to agree on conditions most favorable for their shareholders, the banks announced. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium decided to cease to require collateral for CHF loans in the form of low down payment insurance

Bank Millennium failed to comply with the court decisions which ruled that clauses on charges for low down payment insurance on loans indexed to the Swiss franc were abusive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA examines causes of insurers’ failures and near misses

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published a report on "Failures and near misses in insurance: Overview of the causes and early identification".

...
Czytaj więcej

PPK will be exempt from asset tax

According to the latest version of the draft Act on Employee Capital Plans, assets accumulated under management contracts and operation of the PPK will be released from the so-called bank tax.

...
Czytaj więcej

KNF asks FCA for increased supervision over Revolut

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) sent out a statement to the media in which it informed that it has asked the British supervisory body to provide and maintain increased supervision over Revolut. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK conducts proceeding against a loan company

UOKiK) has received many complaints and inquiries about Profi Credit Polska. The UOKiK’s doubts are caused by the insurance fee which is often higher than the loan amount. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU to pay PLN 2.50 DPS

The Polish insurer PZU will pay a PLN 2.50 DPS (dividend per share) from 2017 earnings translating into a PLN 2.16 bln dividend payout, in line with management recommendation. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P Global Ratings assigns its A- financial rating to TUW PZUW

On 25 June 2018 S&P Global Ratings said that it had assigned its 'A-' long-term financial strength rating to Poland-based property/casualty insurer TUW PZUW. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Apple Pay is in Poland

Apple Pay that services mobile payments is available for Polish customers. The service is offered in cooperation with eight banks operating in Poland. Further banks will probably follow in September. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO BP finishes its work on e-commerce platform to sell motor insurance

Zbigniew Jagiełło, PKO BP CEO, has said in an interview with Puls Biznesu that the bank plans to develop itself in the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Provident is to sell insurance from AXA

Provident is going to enter the insurance distribution business. AXA was chosen to be their partner in the project. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland would need to rush to implement PPK in late 2019

Poland would have to proceed at an "express pace" to implement the employer-sponsored pension plans PPK in late 2019, while the currently targeted mid-2019 implementation is "a minimum" date. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers want PPK assets exempt from bank tax

Poland's insurers lobby – the Polish Insurance Association - wants to assets of employer-sponsored pension plans (PPK) managed by insurers to be exempt from the tax on financial institutions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to implement PPK pension plans on 1 July 2019

Poland expects to implement the employer-sponsored PPK pension plans on 1 July 2019, as a six month vacatio legis is needed, Minister of Finance Teresa Czerwinska said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish PZU plans to pay out $595 mln in dividends for 2017

Poland’s biggest insurer PZU SA has informed its management board had recommended a dividend of 2.5 zloty per share or 2.16 billion zloty ($595.19 million) in total from 2017 net profit. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to allow pension life insurers and fund managers, to run pension schemes PPK

Poland will allow pension fund managers and life insurers to run employer-sponsored pension schemes PPK, according to a new draft bill on PPKs outlined over on Saturday by development fund PFR head Pawel Borys. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Banking records put on blockchain in Poland

​Billon, the technology company that civilised blockchain, and the Polish Credit Office, the largest credit bureau in CEE, will implement blockchain for storage and secure access to sensitive customer information. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The Polish Financial Supervision Authority awarded institutions supporting mediation

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has awarded six financial institutions which support alternative dispute resolutions (ADR) and an ambassador of mediations on the financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Information on MIFID II exemption to on ancillary activity prepared by KNF

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has informed about the rules on notification to KNF of exemptions based on an criterion of the ancillary activity (...)

...
Czytaj więcej

PZU tests anti-drone system

PZU and the Polish company Advanced Protection System (APS) have prepared anti-drone system to control airspace and improve buildings’ protection.

...
Czytaj więcej

Trends in the FinTech and InsurTech sectors - FinTech & InsurTech Digital Congress

On the 10th and 11th of May, during the Spring edition of the FinTech and InsurTech Digital Congresses, global experts will discuss the topic of the future of the financial and insurance sectors. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

388th Financial Supervisory Authority meeting: Janusz Władyczak given consent

The 388th Financial Supervisory Authority meeting was held on 24 April 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poles will be able to recover money from bank transfer mix-ups

Poles will be able to recover money that was mistakenly transferred to another bank account more easily under a new law signed on 27 April by the Polish President Andrzej Duda. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish banks expect to increase net profit by 5.2% y/y in 2018

Polish banks expect to increase their combined net result increase by 5.2% in 2018 as they forecast a 6.3% net interest income and a 2.1% fee income growth this year. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Position of the Office of the KNF on the use of cloud computing services by supervised entities

The Office of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF) has presented its position on the specific nature of the use of cloud computing by supervised entities. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU develops its banking segment

​Paweł Surówka PZU CEO has presented the insurance company development plan. The insurer wants to obtain PLN 300 bln of assets. PZU plans to develop itself especially in the banking sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The President of UOKiK imposed a penalty on an intermediary in borrowing money

The President of the UOKiK determined that the Proculus Law Firm had violated the principles of decency.

...
Czytaj więcej

Poland expects no major changes in PPK draft bill

Poland expects to introduce no major changes to its draft bill on new pension program - PPK, the head of the Polish Development Fund (PFR) Pawel Borys said on Twitter. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

mBank sold its entity specialized in group insurance distribution

mBank finalised a transaction of selling a part of its company – mFinance an entity specialised in group insurance distribution. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PPK pension plans can be managed by insurers

Piotr Nowak deputy minister of finance during the interview with the Polish Press Agency said that Polish life insurance companies can take part in planning retirement reform. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KUKE: Polish exports growth to slow down to 6-7% in 2018

KUKE predicts that the growth rate of Polish exports will slow down to around 6-7 percent, KUKE’s CEO Janusz Władyczak said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

OFE pension funds transfer PLN 716.5 mln in preretirement asset shift in March

​Poland's private pension funds OFE transferred PLN 716.5 mln to the social insurance board ZUS (the Polish Social Insurance Institution) under a preretirement asset shift in March. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU 2017 net profit up at PLN 2.91 bln, above forecasts

Listed insurer PZU increased fourth quarter attributable net profits by 22% to PLN 764 mln, the firm's financial report showed. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

XV Banking Forum and XI Insurance Forum

​On 10-11 April 2018, the XV Banking Forum and XI Insurance Forum will be taking place at The Westin Warsaw Hotel. The meetings have become a permanent event on the calendar of key banking and insurance representatives. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Two decisions made by UOKiK concerning Interchange and Money Exchange

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) had doubts about the way the FX rates are presented on the boards by the exchange bureaus of the “Interchange" network. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers have opportunities to take part in retirement reform

On 15 February 2018 the Ministry of Finance introduced the bill of pension funds (PPK). The Polish insurance industry was awaiting this draft, hoping that the Polish government would take into consideration their experience. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva eyes Poland and Turkey investments

British insurer Aviva is considering acquisitions in Poland and Turkey as it reported a 2 percent rise in operating profit and said it planned to return 500 million pounds to shareholders. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland will allow full array of policies in new PPK pensions if life-cycle risk levels met

​Poland will allow a full array of investment policies with few outright restrictions for its new employer sponsored pension plans, provided risk measures vary for lifecycle funds within the program. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Decision of UOKiK about Security package at bank Millennium

UOKiK carried out administrative proceedings and determined this as a potentially unfair market practice. The bank passed the responsibility for the “Security Package” cancellation onto its customers. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK checked whether cards for PLN 0 really cost nothing

UOKiK received complaints that banks charge fees for debit cards, even though in a given settlement period, a consumer made card payments at the required number or value of transactions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Development Fund CEO: Poland could have 6-7 universal banks in a few years

​Poland's banking sector could consolidate to some 6-7 universal banks under pressures of tightened regulations, leaving remaining players to fill niche roles, the Polish Development Fund CEO Pawel Borys stated. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish lawmakers support constitution for business

Poland’s lawmakers on 26 January 2018 voted through a package of regulations to help businesses by cutting red tape and improving regulations for entrepreneurs.

...
Czytaj więcej

In January 2018 the best market conditions were in the finance and insurance market

According to data published by the Central Statistical Office of Poland entities from the finance and insurance sector have the best evaluation among researched types of business in January 2018.

...
Czytaj więcej

379th Financial Supervisory Authority meeting: more insurers punished

The 379th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 16 January. The Authority gave Borys Kowalski consent to become the Pramerica Życie TUiR SA board member responsible for risk management.

...
Czytaj więcej

Decision of the Competition Authority - Bank Millennium provided its clients with inaccurate information

The Office of Competition and Consumer Protection received numerous consumer complaints pertaining to the use of prohibited clauses by Bank Millennium.

...
Czytaj więcej

Teresa Czerwińska - new Polish deputy finance minister with insurance experience

Polish economics professor Teresa Czerwińska has been named the country's new deputy finance minister.

...
Czytaj więcej

KNF Innovation Hub Programme for supporting the development of financial innovation (FinTech)

KNF has launched the Innovation Hub Programme under which the supervisory body conducts a dialogue with FinTech companies by providing them with the appropriate explanations on the submitted enquiries.

...
Czytaj więcej

The New PZU - More Than Insurance

On 9 January 2018 the top Polish insurer PZU presented its Updated Strategy and Implementation Plan for 2017-2020. The values of New PZU are focusing on consumer needs and digitalization.

...
Czytaj więcej

MCI.EuroVentures acquires Hungarian insurtech market leader Netrisk.hu

MCI Group is strengthening its position as a leading technology fund in the region. Netrisk is a leading Hungarian online insurance broker. The Hungarian non-life insurance market is valued at EUR 1.5 billion, of which 20% is generated online.

...
Czytaj więcej

Polish second-pillar funds gained 18.7% returns in 2017

The portal Analizy Online has published a summary of the Polish second-pillar funds. In 2017 they generated 18.7% profits. In December 2017 it was 2%. All funds finished the year with earnings.

...
Czytaj więcej

Polish regulator KNF drafts rules for temporary application of MiFID II

Poland's financial market regulator KNF issued temporary guidelines for applying the MiFID II directive in the absence of domestic legislation implementing the directive, KNF said in a statement.

...
Czytaj więcej

Polish banks are `ready for consolidation`

Poland’s banking sector is ripe for consolidation as rising technology and regulatory costs make size increasingly important, says the chief executive of Bank Pekao, the country’s second-biggest lender.

...
Czytaj więcej

Polish financial system functions in a stable manner; level of risks seen not significantly changed

​Poland’s financial system continues to function in a stable manner, aided by favorable domestic economic conditions, but some risks remain, the central bank said in its semi-annual review of financial sector stability.

...
Czytaj więcej

Polish regulator welcomes further consolidation of banks

Poland’s banking regulator has no intention of opposing further consolidation of the country’s commercial banks, Marek Chrzanowski, the head of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) stated calling it a “natural process”.

...
Czytaj więcej

The statement of KNF on selling coins or tokens

KNF is recently observing a sudden increase of Initial Token Offerings (ITOs) or Initial Coin Offerings (ICOs) which consists in obtaining funds in order to finance particular projects. KNF informs that investing in tokens is highly hazardous.

...
Czytaj więcej

Monetary Authority of Singapore and the Polish Financial Supervision Authority Expand Co-operation in FinTech

The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF) signed a FinTech Co-operation Agreement which lays out a framework for co-operation and referrals between the two regulators.  

...
Czytaj więcej

374th Financial Supervisory Authority meeting

The 374th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 7 November 2017. During the meeting the institution gave Michał Krupiński consent to become the CEO of Bank Pekao SA.

...
Czytaj więcej

PZU-controlled Polish banks Pekao and Alior are considering merging

Two Polish banks Bank Pekao SA and Alior Bank, both controlled by PZU, are considering cooperation or a merger, in a bid to strengthen their position on a fragmented and competitive market where banks struggle with super-low rates and regulatory pressure.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

On 12 October 2017 during a meeting the Standing Subcommittee on Financial Institutions adopted a draft law on the distribution of insurance.

...
Czytaj więcej

In October 2017 the best market conditions were in the finance and insurance market

As the results of the Central Statistical Office of Poland’s research in September 2017 show, the insurance and finance branch were the best appraised types of business.

...
Czytaj więcej

Deloitte: Polish tech firms among fastest growing in region

Twenty-two innovative businesses from Poland have been ranked among the 50 fastest-growing technology companies in Central Europe, according to a report.

...
Czytaj więcej

MCI.TechVentures carries out the recapitalization of NaviExpert

​The fund MCI.TechVentures seeing enormous growth potential in the insurtech solutions offered by NaviExpert, has decided to remain invested in the company.

...
Czytaj więcej

370th Financial Supervisory Authority meeting: Roman Pałac given consent

The 370th Financial Supervisory Authority meeting was held on 27 September 2017. During the meeting the institution gave Roman Pałac consent to become the CEO of PZU Życie SA.

...
Czytaj więcej

Managing Insurance Contracts under IFRS 17

This executive Marcus Evans meeting will bring together industry leaders working with IFRS 17 to discuss the first steps firms are taking to prepare for the new accounting rules.

...
Czytaj więcej

In September 2017 the best market conditions were in the finance and insurance market

As the results of the Central Statistical Office of Poland’s research in September 2017 show, the insurance and finance branch were the best appraised types of business.

...
Czytaj więcej

Detailed recap of PZU’s results in H1 2017

In H1 2017 the PZU Group collected gross written premium of PLN 11,6 million, i.e. 17.7% more than in the corresponding period of the previous year.

...
Czytaj więcej

PZU once again posts record-breaking gross written premium and doubles its profit in H1 2017

The last 6 months were the best terms of sales in PZU’s history. Gross written premium climbed 17.7% y/y to PLN 11.6 billion. Also PZU noticed a rising number of clients - 500,000 in H1 2017 compared to H1 2016.

...
Czytaj więcej

Plans to do away with private pension funds get green light

Deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki floated a plan to shift 25 percent of private pension fund (OFE) contributions to a state fund aimed at securing the solvency of retirement benefits and the rest to financial institutions.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Nasza - consumer warning. Insurance without the subscriber’s consent

The President of the UOKiK has initiated proceedings against Nasza S.A., a telecommunications service provider. The representatives of Nasza usually contact senior citizens and present themselves as representing their existing service provider. 

...
Czytaj więcej

Polish president proposes more aid for Swiss franc mortgage-holders

​The Polish president has suggested more aid for Poles with home loans in Swiss francs, following pledges to support those whose mortgage repayments ballooned after a fixed exchange rate was removed.

...
Czytaj więcej

Poland now expects retirement reform to enter into force in July 2018 - FinMin Morawiecki

Poland will implement a planned reform of its open pension funds (OFE) only as of July 2018 given the complexity of the reform and the need for the social insurance board to make preparations.

...
Czytaj więcej

NBP: Financial Stability Report. Technical provisions of insurance companies and claims

In June 2017 Narodowy Bank Polski (the Polish Central Bank) published a “Financial Stability Report”. The report assessed financial system stability in Poland.

...
Czytaj więcej

NBP: Financial Stability Report. Insurance companies

​In June 2017 Narodowy Bank Polski (the Polish Central Bank) published a “Financial Stability Report”. The report assessed financial system stability in Poland.

...
Czytaj więcej

NBP and KNF warn against the risks associated with virtual currencies

Narodowy Bank Polski (the Polish central bank) and the Polish Financial Supervision Authority warn potential users against the risks associated with "virtual currencies" (such as bitcoin, litecoin, ether). 

...
Czytaj więcej

Strategic changes in Management Board of Bank Pekao

Bank Pekao S.A.’s Supervisory Board, appointed Tomasz Kubiak, Michał Piotr Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński and Marek Tomczuk to the banks' Management Board and entrusted them with the function of Vice-Presidents of the bank's Management Board.

...
Czytaj więcej

PZU: Issuance of subordinated bonds

On 30 June 2017 PZU issued subordinated bonds. The aggregate principal amount of the bonds is PLN 2.25 bln. The principal amount of one Bond is PLN 100.

...
Czytaj więcej

EBRD invests PLN 300 mln in Polish insurance company PZU subordinated bonds

The European Bank for Reconstruction and Development has invested PLN 300 mln in zloty-denominated subordinated bonds as part of an aggregate PLN 2.25 billion issuance by Poland's biggest insurer Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

...
Czytaj więcej

Bank Pekao has named Michal Krupinski as CEO pending regulator agreement

Bank Pekao named recently appointed board member Michal Krupinski as its CEO in waiting, pending regulatory approval, the bank said in a correction of a prior market filing.

...
Czytaj więcej

Polish insurer PZU bought 32.8% stake in Bank Pekao

Poland's top insurer PZU and state investment vehicle PFR finalized the takeover of a 32.8% stake in Bank Pekao from Italy's UniCredit for a total sum of PLN 10.6 bln, PZU announced in a market filing.

...
Czytaj więcej

UOKiK examined contractual terms and conditions in agreements with Credit Agricole Bank Polska

UOKiK initiated proceedings against Credit Agricole Bank Polska in November 2015. The President of UOKiK analysed how the bank modified terms and conditions of various agreements (in particular between 2013-2015), including fees and commissions.

...
Czytaj więcej

PFR concluded a loan agreement with PKO BP to finance the acquisition of shares in Bank Pekao

The Management Board of PZU SA announced that on 30 May 2017 PZU, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) and PKO BP executed a trilateral agreement.

...
Czytaj więcej

KUKE signs an agreement with Bancomext

​On 25 April 2017, during the Polish business mission accompanying the official visit of the President of the Republic of Poland to Mexico, KUKE signed a cooperation agreement with the national export credit agency, Banco Nacional de Comercio Exterior.

...
Czytaj więcej

Cooperation agreement with China`s export credit agency

KUKE and the China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) - the largest Export Credit Agency (ECA) in the world - signed a cooperation agreement. This opens up new trade cooperation opportunities for Polish and Chinese businesses.

...
Czytaj więcej

Insurer PZU to offer PLN 1.209 bln in dividends from 2016 profits or PLN 1.40 per share

​Listed insurer PZU will offer its shareholders a dividend of PLN 1.209 bln or PLN 1.40 per share from 2016 profits, the company said in a market filing.

...
Czytaj więcej

Polish state-owned BGK finances export contract to Georgia. KUKE secures the loan

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), in collaboration with the Export Credit Insurance Corporation (KUKE), has finalised a USD 39 million credit arrangement for a project where a Polish firm will build a five-star hotel in the centre of Tbilisi.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of May 2017)

On 9 May 2017, the Polish government adopted a bill amending the act on real estate management and some other laws, submitted by the Minister of Infrastructure and Construction...

...
Czytaj więcej

PZU: setting the date for completion of the acquisition of a block of shares in Bank Pekao

The Management Board of PZU SA announced that on 16 May 2017 PZU SA, Polski Fundusz Rozwoju and UniCredit signed an agreement to set the date for completion of the transaction.

...
Czytaj więcej

The Office of Competition and Consumer Protection inspects structured deposits

UOKiK initiated proceedings against Idea Bank in April 2017. It is concerned about the circulated information on the terms and conditions of structured deposits. These are financial products which combine capital protection with investments.

...
Czytaj więcej

Standard and Poor’s rating agency affirmed Poland’s credit rating

On 21 April 2017 rating agency Standard & Poor's announced their decision about keeping Poland's credit rating unchanged at the level of BBB+/A-2 for long and short term liabilities respectively in foreign currency.

...
Czytaj więcej

PZU insurer plans no new banking M&A

Poland's insurance group PZU is planning no new acquisitions in the banking sector but its banking units Alior Bank and Pekao might consider such investments, PZU CEO Pawel Surowka told PAP.

...
Czytaj więcej

The Polish financial supervision gives green light to PZU purchase of stake in Pekao

​There are no grounds for opposition to state-run insurer PZU's purchase of a stake in Bank Pekao through the Polish Development Fund (PFR), the Polish Financial Supervision Authority (KNF) has said.

...
Czytaj więcej

Polish second-pillar funds net average 12-month gain of 17.6% returns

Poland’s weighted average 12-month second-pillar fund (OFE) returns soared to 17.6% as of the end of March, according to the Polish Financial Supervision Authority (KNF).

...
Czytaj więcej

Help for Poles with Swiss franc mortgages could cost PLN 9.1 bln

A bill to aid Poles with home loans in Swiss francs could cost about PLN 9.1 billion (EUR 2.1 billion) to implement, according to a Polish Financial Supervision Authority (KNF) report.

...
Czytaj więcej

PZU: Consent of the UOKiK to the acquisition of shares of Bank Pekao S.A.

PZU announced that on 7 April 2017 PZU obtained information that the President of the Competition and Consumer Protection Office had granted unconditional consent to the concentration, in the form of acquisition of a block of shares, in Bank Pekao.

...
Czytaj więcej

PZU insurer sticks to former dividend policy, vows to accelerate strategy implementation

Listed insurer PZU will stick to its current dividend policy and vows to accelerate implementation of its strategy.

...
Czytaj więcej

The first online mobile bank started business in Poland

A new institution has appeared on the Polish online financial services market. The Estonian Inbank runs its business only by the Internet. The company services individuals in granting credits or loans and term deposits.

...
Czytaj więcej

Polish central bank and financial watchdog to merge?

The National Bank of Poland and the KNF financial watchdog may merge, a move that could help Swiss-franc mortgage holders in the country, central banker Adam Glapiński has said.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Opinion in the mBank case

The President of the Office of Competition and Consumer Protection has presented yet another opinion in the mBank case. The opinion in question pertains to the contract on the mPlan mortgage loan which was indexed to the Swiss franc.

...
Czytaj więcej

PLN 10 mln penalty for unfair electricity sale

As the investigation conducted by the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) has proven, the company did not attract electricity sales contracts in a fair manner.

...
Czytaj więcej

Pension fund manager PTE PZU appointed Marcin Żółtek as CEO

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU SA) has appointed Aviva PTE CEO Marcin Żółtek as its new CEO. The appointment became effective upon the approval of the financial market watchdog KNF on 28 January 2017.

...
Czytaj więcej

KUKE Finance secures a new deal

KUKE Finance and Famur have signed a credit management agreement worth PLN 19.5m in total.

...
Czytaj więcej

BGK and KUKE are financing an export contract of Unibep SA

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) signed a lending agreement with Trinity Invest to finance an export contract concluded with the Polish exporter - Unibep SA.

...
Czytaj więcej

Changes to the composition of the PZU SA Supervisory Board

The Management Board of Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna announced that on 8 February 2017 the Extraordinary Shareholder Meeting dismissed Marcin Gargas, who was the Deputy Chairman of the Company’s Supervisory Board...

...
Czytaj więcej

Contract amendment practices - banks under scrutiny of the Competition Authority

The President of the Office of Competition and Consumer Protection is conducting proceedings against 18 banks in order to verify the procedures for the notification of clients on the amendment of contracts for financial services.

...
Czytaj więcej

Resignation of a PZU SA Supervisory Board member

The Management Board of Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) announced that on 8 February 2017 Eligiusz Krześniak had tendered his resignation from the post of PZU SA Supervisory Board member. His resignation does not specify any reasons.

...
Czytaj więcej

Comments of Bank Millennium S.A. regarding the opinion of the Chairman of UOKiK

These comments relate to the opinion of the UOKiK presented to the Regional Court for Warsaw in the lawsuit filed against Bank Millennium S.A. by borrowers, regarding indexation clauses contained in the mortgage loan agreement.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Opinion in the Millennium case

​The President of the Office of Competition and Consumer Protection has issued an opinion in the Millennium case. In the view of the Competition authority, the contracts for mortgage loans indexed to CHF contained prohibited clauses.

...
Czytaj więcej

Poles own some 33 million online bank accounts

Poles have more than 33 million online bank accounts, according to the Polish Bank Association (ZBP), the IAR news agency said.

...
Czytaj więcej

Cyberattack on Polish financial watchdog

​All Polish banks have been asked to step up security after a cyberattack on servers used by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) watchdog.

...
Czytaj więcej

PZU insurer seeks insurance M&A opportunities abroad; will support Alior in M&A effort if opportunities arise

Insurer PZU is seeking M&A opportunities among foreign insurance companies and will support its banking unit Alior in M&A activity if interesting opportunities arise, the Development Ministry said in response to an MP’s inquiry...

...
Czytaj więcej

Obligations of the entrepreneurs in the light of the Alternative Dispute Resolution Act

Upon the entry into force on the 10th January 2017 of the Act on alternative consumer dispute resolution, entrepreneurs are bound to comply with the new obligations referred to in Article 31 and 32 of the aforementioned Act.

...
Czytaj więcej

The President of the Office of Competition and Consumer Protection punished Raiffeisen Bank Poland

The President of the Office of Competition and Consumer Protection imposed upon the bank a fine in the amount of more than PLN 3.5 million and required the bank to recalculate the interest on loans and to pay compensation to consumers...

...
Czytaj więcej

PZU: Signing of a shareholders` agreement with PFR S.A.

The Shareholders' Agreement constitutes a part of the documentation relating to the transaction for the purchase of a major shareholding in Bank Polska Kasa Opieki S.A. by PZU SA, acting in a consortium with PFR, from UniCredit S.p.A.

...
Czytaj więcej

Polish GDP to grow 3.3 % in 2017 - IMF

Poland's GDP is expected to grow by 3.3 percent in 2017 with average yearly inflation reaching 1 percent, the International Monetary Fund said in a report on Poland's access to the flexible credit line.

...
Czytaj więcej

Barriers and opportunities for FinTech innovation in Poland

The “Polish FinTech Market – Barriers and Opportunities” report has been developed in response to the lack of reliable research on this topic. The authors were included in the document a compendium of knowledge on the current situation of the FinTech.

...
Czytaj więcej

PZU insurance expects to increase profitability, eyes single-digit premium growth in 2017 - CEO

Listed insurer PZU expects to increase its profitability in 2017 vs. 2016 while keeping operating costs roughly flat, and counts on a single-digit gross written premium growth, CEO Michal Krupinski told.

...
Czytaj więcej

New head of the Warsaw Stock Exchange

An economist Rafał Antczak was appointed as the new head of the Warsaw Stock Exchange. The Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Warsaw Stock Exchange dismissed the bourse's CEO Malgorzata Zaleska last week.

...
Czytaj więcej

CSO: Monitoring of Banks

The aim of this publication is to present data on the banking sector in Poland with reference to the macroeconomic situation as well as to the conditions of international and national financial markets.

...
Czytaj więcej

Brexit is an opportunity for Poland

Britain’s decision to leave the European Union is an opportunity rather than a risk to FDI inflow to Poland, the head of the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) has said.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 7

Tomasz Jeleński, Piotr Czublun oraz Agnieszka Wesołowska komentują dla Państwa najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Omawiają między innymi raport finansowo-statystyczny KNF dot. branży ubezpieczeniowej po I kwartale 2017 r.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 1

Dziennikarz Tomasz Jeleński oraz mec. Piotr Czublun komentują najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dyskutują m.in. na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zamiaru zakupu pakietu akcji Banku Pekao SA.

...
Czytaj więcej

5 grudnia: Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować?

W dniu 5 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować? Warsztat Szkoły Ubezpieczeń beinsured poprowadzą eksperci prawa ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

29-31 sierpnia 2018 r. - Internet Banking Security

Internet Banking Security to dwudniowa konferencja organizowana już po raz 14. Podczas wydarzenia profesjonaliści z branży usług finansowych podzielą się swoją wiedzą na temat funkcjonalności i bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej.

...
Czytaj więcej

21 marca 2018 r. - Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji

Nie ma wątpliwości, że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1 października 2018 roku, w sposób istotny wpłynie na dystrybucję ubezpieczeń w Polsce.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK - czy pracodawcy zapłacą kary?

W najnowszym filmie z cyklu #BeInObiektywnie po raz kolejny został poruszony bieżący temat pracowniczych planów kapitałowych. W rozmowie eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI rozmawiają m.in o karach.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK od podstaw

Pracownicze plany kapitałowe to bardzo ważny temat, bo już niebawem dotknie każdego pracownika i pracodawcy w Polsce. PPK zobowiązuje pracodawcę do zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym, do której dobrowolnie będą mogli przystępować pracownicy.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie – Pozasądowe rozwiązywanie sporów

O tym, czym jest postępowanie polubowne, w jaki sposób przebiega oraz jakie korzyści płyną z pozasądowego rozwiązywania sporów rozmawiamy w kolejnym odcinku #BeInObiektywnie!

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - Google dystrybutorem ubezpieczeń?

Przed Wami trzeci odcinek #BeInObiektywnie 🎬! Specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zastanawiają się, czy wyszukiwarki internetowe np. Google powinny być uznawane za dystrybutorów ubezpieczeń?

...
Czytaj więcej
1  2