Zmieni się sposób przekazywania niektórych informacji do KNF

Została opublikowana wersja z dnia 13 września 2019 r. projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez KNF.

...
Czytaj więcej

Wystartowała sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w aplikacji mobilnej PKO BP

PKO BP udostępnił w najnowszej aktualizacji mobilnej aplikacji IKO usługę zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Klienci mogą nabyć ubezpieczenie OC z Zieloną Kartą, AC, pakiet OC+AC. Jako  dodatkowe produkty oferowane są ubezpieczenia NNW i Car Assistance

...
Czytaj więcej

Aviva coraz bliżej 10% udziału na rynku PPK

Aviva zawarła już 105 umów o zarządzanie PPK. Kolejne 86 podmiotów podpisało list intencyjny lub zadeklarowało wybór oferty. Aviva liczy, że wkrótce osiągnie swój cel – uzyskanie 10% udziału na rynku PPK.  

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden uruchomiło wszystkie Fundusze Zdefiniowanej Daty w ramach PPK

Nationale-Nederlanden uruchomiło już pełen zestaw wszystkich 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty DFE Nasze Jutro, funkcjonujących w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że podmiot zarejestrował wpłaty na każdy z posiadanych funduszy.

...
Czytaj więcej

PUODO: banki mogą kserować dowód osobisty klienta w określonych sytuacjach

Zdaniem PUODO, art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową. Wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości.

...
Czytaj więcej

Bacca uzyskała licencję małej instytucji płatniczej

​Jak informuje portal Cashless.pl, spółka Bacca uzyskała licencję małej instytucji płatniczej. Na razie nie podano, jakie dokładnie usługi będzie oferować nowy podmiot.

...
Czytaj więcej

Dyrektor KIS wydał dwie interpretacje indywidualne dot. pośrednictwa PPK

Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i pobrania przez rząd prowizji w wysokości 15%

W interpelacji poselskiej zostały poruszone istotne kwestie związane z likwidacją otwartych funduszy emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął nowelizację AML. Projekt zakłada ułatwienie wymiany informacji między instytucjami obowiązanymi

​W dniu 13 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja wynika z konieczności doprecyzowania niektórych przepisów.

...
Czytaj więcej

Finalizacja umowy nabycia udziałów MACIF przez SALTUS

20 sierpnia br. doszło do sfinalizowania umowy nabycia udziałów MACIF Życie TUW przez SALTUS TUW.

...
Czytaj więcej

Polisy D&O dla członków zarządu i rady nadzorczej

Na łamach Rzeczpospolitej opublikowano artykuł na temat polis dla członków zarządu lub rady nadzorczej a obowiązku rozliczenia PIT.

...
Czytaj więcej

UFG: renty dla ofiar wypadków mimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

Ofiary wypadków sprzed lat otrzymają renty, mimo wyczerpania środków zagwarantowana na ten cel w polisach OC sprawców wypadków. Świadczenia będzie wypłacał UFG, na który składają się ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne.

...
Czytaj więcej

PZU uruchomił serwis do obsługi PPK

Pracownicy PZU mogą korzystać z internetowego serwisu do obsługi PPK.

...
Czytaj więcej

Rating siły finansowej TUW PZUW bez zmian

Aktualna ocena ratingowa S&P Global Ratings utrzymuje się na poziomie A-. Agencja ratingowa S&P Global Ratings przedłużyła rating TUW PZUW nadany w 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Ponad 134 tys. gospodarstw rolnych ucierpiało z powodu suszy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Radzie Ministrów informację o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 r.

...
Czytaj więcej

PZU TFI będzie zarządzać PPK w Polskim Radiu

Polskie Radio S.A. wybrało instytucję, która będzie zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi – to PZU TFI.

...
Czytaj więcej

TFI Allianz współpracuje z Comarch w ramach obsługi PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A, postanowiło zintegrować swój system informatyczny z aplikacją Comarch PPK do obsługi nowego programu oszczędnościowego.

...
Czytaj więcej

Vienna Life o zabezpieczeniu finansowym przedsiębiorców

Prowadzenie przez osobę fizyczną jednoosobowej działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, ale może również generować znaczne ryzyko.

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała wyniki finansowe

Aviva odnotowała w I połowie br. w Polsce wzrost składki brutto zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych.

...
Czytaj więcej

RF: istotne poglądy ws. sporów przeciw Idea Bank

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy w sporach sądowych, w których klienci pozywają Idea Bank w związku z oferowaniem obligacji GetBack S.A.

...
Czytaj więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku twardego brexitu

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znacząco wpłynie na działalność gospodarczą firm z sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Prezes zarządu ERGO Pro przejął udziały w spółce

ERGO Lebensversicherung AG sprzedaje udziały w ERGO Pro prezesowi zarządu, Peterowi Grudniakowi. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że w partnerstwie dystrybucyjnym nie zachodzą żadne zmiany.

...
Czytaj więcej

Unilink kupił Consultię

2 sierpnia 2019 r. Unilink S.A. sfinalizował transakcję zakupu Consultia Sp. z o.o.

...
Czytaj więcej

PZU: wdrożenie platformy Comarch Asset Management

Wdrożenie w Grupie PZU jest jednym z elementów optymalizacji procesów obsługowo-księgowych, realizowanej w zakresie ewidencji i wyceny lokat spółek Grupy PZU.

...
Czytaj więcej

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej

Podczas 83. Posiedzenia Senatu rozpatrzono ustawę ws. wyczerpanych sum gwarancyjnych. W czasie posiedzenia Senatu nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

...
Czytaj więcej

TFI PZU będzie zarządzać PPK w Grupie Energa

Grupa Energa wybrała instytucję finansową, która będzie gromadzić środki pracowników w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę wzmacniają współpracę KUKE z innymi instytucjami rozwoju

​W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU udostępniła interaktywny raport za 2018 rok

​Grupa PZU opublikowała kolejny raport roczny w wersji online. Na specjalnej stronie zostały zaprezentowane dane Grupy w sposób przejrzysty i umożliwiający ich porównywanie.

...
Czytaj więcej

Jak firmy będą rozliczać PPK?

Dziennik Gazeta Prawna porusza kwestię niedostosowania PPK do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

...
Czytaj więcej

Zostanie powołany trzeci zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór ubezpieczeniowy

​Rada Ministrów w dniu 23 lipca 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy dot. likwidacji OFE przekazany do prac w KSRM

MIiR poinformowało o zakończeniu etapu konsultacji publicznych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba umów o zarządzenie PPK

Minęły trzy tygodnie od startu PPK. Z pierwszych analiz wynika, że umowy o zarządzanie programem podpisało ponad 230 firm.

...
Czytaj więcej

Wniosek Komisji Europejskiej dot. zrównoważonych inwestycji

​W Unii Europejskiej są prowadzone prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

...
Czytaj więcej

Allianz: ogłoszenie o zmianie statusu Allianz Polska DFE

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny poinformował, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA została dokonana zmiana statusu Funduszu.

...
Czytaj więcej

PIU odniosła się do projektu ustawy dot. likwidacji OFE

PIU wzięła udział w konsultacjach publicznych dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

...
Czytaj więcej

PZU TFI podpisało umowę o zarządzanie PPK z PKN ORLEN

​PKN ORLEN zawarł z PZU TFI umowę o zarządzanie PPK. Programem długoterminowego oszczędzania zostanie objętych kilkanaście tysięcy pracowników koncernu.

...
Czytaj więcej

Jakie są korzyści z uczestnictwa w PPK?

Nationale-Nederlanden PTE w materiale prasowym przekonuje, dlaczego warto oszczędzać w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Towarzystwo zwróciło uwagę na takie elementy programu jak: finansowe bonusy, korzyści podatkowe czy prywatność środków.

...
Czytaj więcej

Prace legislacyjne nad likwidacją OFE nabierają tempa

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane zestawienie uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

...
Czytaj więcej

PKO TFI podpisało już 100 umów o zarządzanie PPK

​PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w informacji prasowej podało, że w przeciągu 10 dni od uruchomienia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, towarzystwo zawarło 100 umów z największymi pracodawcami.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 83. posiedzenia Sejmu

​W dniach 3-4 lipca br. odbyło się 83. posiedzenie Sejmu, podczas którego Izba przyjęła m.in. rozwiązania dla frankowiczów i kredytobiorców, zerowy PIT dla osób do 26. roku życia oraz przepisy mające na celu zapobieganie zatorom płatniczym.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządach MetLife TU na Życie i MetLife PTE

​Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MetLife TUnŻ zadecydowało o powołaniu do zarządu towarzystwa: Magdaleny Brzozowskiej-Tomczyk oraz Justyny Dymek. Także decyzją Rady Nadzorczej Sławomir Tołwiński otrzymał nominację na stanowisko Prezesa MetLife PTE.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy dot. likwidacji OFE narusza zasady stabilności systemy emerytalnego

​W interpelacji ws. likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i pobrania przez rząd prowizji w wysokości 15% wskazano, że projekt reformy stoi w sprzeczności z potrzebą utrzymania stabilnego, czytelnego dla wszystkich systemu emerytalnego.

...
Czytaj więcej

PKO Finat uruchomił System Ewidencji PPK

​1 lipca br. PKO Finat uruchomił System Ewidencji PPK. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi podmiotami obsługującymi PPK. Pozwala na rejestrację informacji o odprowadzanych składkach PPK całego rynku.

...
Czytaj więcej

Pierwsze firmy przystąpiły do PPK w Compensie

1 lipca zainaugurowane zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Tego samego dnia Compensa Życie uruchomiła serwis internetowy ułatwiający pracodawcom zapisanie się i obsługę PPK. Poprzez serwis pierwsze firmy przystąpiły już do PPK w Compensie.

...
Czytaj więcej

Kolejne instytucje finansowe z deklaracjami pracodawców dot. umów o zarządzanie PPK

W poniedziałek, 1 lipca 2019 r., wystartował program pracowniczych planów kapitałowych. Instytucje finansowe oferujące prowadzenie i zarządzanie aktywami w ramach PPK informują o wstępnych deklaracjach podpisanych z pracodawcami.

...
Czytaj więcej

TFI PZU zawarło już pierwsze umowy o zarządzanie PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło już pierwsze umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

...
Czytaj więcej

Nowe zasady wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru przez PTE

​Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych.

...
Czytaj więcej

KUKE: upadłości firm w maju 2019 r.

KUKE opublikowało dane na temat upadłości firm w maju br. W porównaniu z majem 2018 roku liczba upadłości zmniejszyła się o 4,5 proc.

...
Czytaj więcej

Firmy zainteresowane PPE. KNF odnotowuje rekordowy wzrost wniosków

KNF od kilku miesięcy odnotowuje zwiększone zainteresowanie spółek uzyskaniem wpisu do ewidencji pracowniczych programów emerytalnych. Wzrost liczby wniosków związany jest z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Finalizacja przejęcia Union Investment TFI S.A. przez Generali

Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce. Generali otrzymało już w tym celu wszelkie niezbędne zgody od organów regulacyjnych i ds. ochrony konkurencji i konsumentów.

...
Czytaj więcej

PPK w świetle ustawy CRS oraz umowy FATCA

Ministerstwo Finansów przychyliło się do stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie wyłączenia raportowania rachunków PPK z obowiązków określonych w ustawie CRS i umowie FATCA.

...
Czytaj więcej

Aegon przedstawił ofertę PPK. Spółka proponuje opłaty na poziomie 0,2%

Aegon nie ukrywa, że liczy na zdobycie istotnego udziału w programie PPK. Aegon PTE zamieściło na portalu MojePPK swoją ofertę. Towarzystwo będzie pobierać opłaty za zarządzanie w wysokości 0,2% w funduszach o najniższym udziale akcji.

...
Czytaj więcej

Świadomość PPK wśród Polaków będzie rosła

​Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK, gościł w programie #RZECZoBIZNESIE. Podczas rozmowy opowiedział m.in. o roli portalu mojeppk.pl i najczęściej spotykanych wątpliwościach co do nowego programu.    

...
Czytaj więcej

Kryteria wyboru instytucji finansowej dostarczającej PPK

​Samer Masri, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny Aegon PTE, w artykule partnerskim opublikowanym na portalu Dziennik.pl wyjaśnia, jakie kryteria powinni brać pod uwagę pracodawcy przy wyborze instytucji finansowej, dostarczającej produkt PPK. 

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PPK. Nowy warunek pobierania opłaty za wynik przez instytucje

​W dniu 6 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

...
Czytaj więcej

Votum rośnie dzięki sprawom bankowym

Kancelaria odszkodowawcza Votum przedstawiła dane finansowe za I kw. 2019 r. Spółka poza wyższymi przychodami odnotowała też wzrost liczby nowych spraw z obszaru bankowości.

...
Czytaj więcej

AXA TFI i mBank zawierają partnerstwo w zakresie dystrybucji PPK

Produkt PPK przygotowany przez AXA TFI znajdzie się w ofercie mBanku dla klientów korporacyjnych. Towarzystwo liczy, że dzięki współpracy przekroczy 10 proc. udział na rynku PPK.

...
Czytaj więcej

Odejście z pracy a odszkodowanie dla pracodawcy

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł poświęcony tematowi bezzasadnego odejścia z pracy. W artykule została postawiona teza, że pracodawca, który uważa, że podwładny bezzasadnie odszedł z pracy w trybie natychmiastowym, może żądać odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Już 14 instytucji finansowych prezentuje swoje oferty na portalu MojePPK

Na portalu MojePPK.pl zostało uzupełnione zestawienie ofert PPK instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

Klienci Credit Agricole mogą uzyskać darmowe roczne ubezpieczenie roweru od LINK4

​LINK4 i Credit Agricole wspólnie przygotowali ofertę promocyjną. Klienci, którzy sfinansują kredytem ratalnym zakup nowego roweru, otrzymają roczną, darmową ochronę sprzętu od LINK4.

...
Czytaj więcej

Już 17 instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK

​Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformował o umieszczeniu w ewidencji PPK kolejnych instytucji finansowych, które będą mogły oferować pracodawcom produkty PPK.

...
Czytaj więcej

Kolejne oferty na portalu MojePPK

Na portalu MojePPK zostały opublikowane kolejne prezentacje ofert PPK instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK. W sumie na portalu można już przejrzeć propozycje od 11 podmiotów.

...
Czytaj więcej

W Senacie debatowano nad nowelizacją ustawy o PPK

​W dniu 28 maja br., podczas 79. posiedzenia Senatu, została rozpatrzona ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

...
Czytaj więcej

Jak będzie przebiegać likwidacja OFE? MRiI przedstawiło projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji przedstawiło projekt ustawy regulującej proces przeniesienia środków zgromadzonych w OFE do IKE i likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

...
Czytaj więcej

Warta wycofuje się z uczestnictwa w programie PPK

TUnŻ Warta podjęło decyzję o wycofaniu się z uczestnictwa w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

PZU uruchomił serwis dla pracodawców do obsługi PPK

Wystartowała platforma online do obsługi PPK, przygotowana przez PZU. Serwis umożliwia m.in. zawarcie umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK jak i ich modyfikacje. 

...
Czytaj więcej

Świadomość Polaków na temat PPK nadal niewystarczająca

Mimo że pierwsze firmy muszą być gotowe na wdrożenie PPK już w lipcu br. to nadal świadomość Polaków na temat programu jest niewystarczająca.

...
Czytaj więcej

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o PPK

16 maja, podczas 81. posiedzenia Sejmu RP, posłowie przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Znosi on m.in. limit 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadza szereg uproszczeń.

...
Czytaj więcej

Compensa TU na Życie S.A. wpisana do ewidencji PPK

15 maja Compensa Życie uzyskała wpis do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ubezpieczyciel w ofercie PPK poza elementem oszczędnościowym przygotował też część ochronną produktu. PPK będzie dystrybuowane w kanale agencyjnym i brokerskim. 

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia będzie dystrybuować produkty PPK zarządzane przez PKO TFI

13 maja 2019 r. PKO TFI i ERGO Hestia podpisały umowę dotyczącą współpracy w zakresie oferowania klientom zakładu ubezpieczeń produktu PPK zarządzanego przez PKO TFI.

...
Czytaj więcej

Pierwsze oferty PPK dostępne na portalu MojePPK

Na portalu MojePKK.pl zostały opublikowane oferty PPK 5 instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ws. sporządzania i przekazywania informacji o uczestniku PPK przy wypłacie transferowej

Został opublikowany projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przepis ten zobowiązuje ministra finansów do określenia sposobu sporządzania i przekazywania przez instytucję finansową informacji dot. uczestnika PPK.

...
Czytaj więcej

TFI Allianz wpisane do ewidencji PPK

TFI Allianz zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Towarzystwo podało, że w pierwszym roku nie będzie pobierać opłat za zarządzanie funduszami.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden PTE prezentuje ofertę PPK

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne anonsuje ofertę dla pracodawców na prowadzenie i zarządzanie PPK – zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Podczas 81. posiedzenia Sejmu zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z posiedzenia Komisji, na którym został rozpatrzony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 3410).

...
Czytaj więcej

Aviva: wpis do ewidencji PPK, do końca 2020 r. bez opłat

Aviva Investors TFI zostało wpisane do ewidencji PPK. Do końca 2020 r. nie będzie pobierać opłat za zarządzanie subfunduszami PPK.

...
Czytaj więcej

Co zrobić, by PPK pozytywnie wpłynęło na polską gospodarkę?

Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną być stosowane przez największe spółki już za kilka miesięcy. Jest to pierwszy od kilkunastu lat program długoterminowego i systematycznego oszczędzania, obejmujący tak dużą grupę.

...
Czytaj więcej

Nakładanie sankcji powinno być fakultatywne - uwagi KNF i PIU do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

10 maja br. zakończyły się konsultacje publiczne do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK raz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na razie zostały opublikowane uwagi do projektu KNF i PIU.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. likwidacji otwartych funduszy emerytalnych

Do prezesa Rady Ministrów została zgłoszona interpelacja w sprawie likwidacji otwartych funduszy emerytalnych.

...
Czytaj więcej

II dzień EKG pod hasłem PPK i zarządzania danymi

13 maja w Katowicach rozpoczął się XI Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowa konferencja poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki przyciąga co roku polityków, przedstawicieli instytucji rządowych i świata biznesu.

...
Czytaj więcej

TFG: wypłacono ponad milion złotych za niewypłacalne biuro podróży

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wypłacił klientom niewypłacalnego biura podróży Olimp ponad milion złotych. Pieniądze trafiły do blisko 400 osób. Jest to drugi raz w historii istnienia TFG, gdy musiał przejąć zobowiązania upadłego biura podróży.

...
Czytaj więcej

Nowe uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie miała możliwość karania zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji wykonujących na terytorium RP działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług.

...
Czytaj więcej

PZU prezentuje rekordowe wyniki za I kw. br.

W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018 r. Jest to kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok.

...
Czytaj więcej

PFR: 8 podmiotów wpisanych do ewidencji PPK

Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformował, że pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisane do ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

NN: jak szybko i skutecznie wprowadzić PPK w firmie?

Według badania Nationale-Nederlanden „PPK oczami Polaków” jedynie 34 proc. pracowników firm 250+ potwierdza, że w jego firmie prowadzone są przygotowania do programu PPK.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o PPK

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizujący ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiany przewidują m.in. zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK.

...
Czytaj więcej

TFI PZU zostało wpisane do ewidencji PFR

TFI PZU SA zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Oznacza to, że PZU może formalnie oferować pracodawcom prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

RF: odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym

W opinii Rzecznika Finansowego ubezpieczyciel powinien wypłacać odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym.

...
Czytaj więcej

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

Aegon PTE zarejestrowało fundusze zdefiniowanej daty pod koniec lutego br., a na początku kwietnia złożyło do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do ewidencji PPK, który właśnie został pozytywnie rozpatrzony.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskiem o rejestrację w ewidencji PPK. Jest to ostatni warunek przystąpienia do programu PPK.

...
Czytaj więcej

Union Investment TFI zarejestrowało fundusze oferowane w ramach PPK

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych utworzony przez Union Investment TFI fundusz Horyzont SFIO. 

...
Czytaj więcej

W 2018 r. klienci skierowali do Rzecznika Finansowego 4.014 wniosków o podjęcie postępowania w ramach ADR

W 2018 r. o 7% wzrosła liczba wniosków kierowanych przez klientów instytucji finansowych do Rzecznika Finansowego o uruchomienie procedury pozasądowego rozwiązania sporu. Wzrost ten dotyczył głównie rynku bankowo-kapitałowego.

...
Czytaj więcej

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z wnioskiem o wpis do Ewidencji PPK

25 kwietnia br. Compensa Życie wystąpiła z wnioskiem do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

PZU przedstawił swoją ofertę PPK. Ubezpieczyciel nie będzie pobierał opłaty przez pierwszy rok oszczędzania

Grupa PZU nie będzie pobierać w pierwszym roku opłat za zarządzanie funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ubezpieczyciel też do minimum ograniczy obciążenia pracodawców związane z uruchomieniem i prowadzeniem PPK.

...
Czytaj więcej

Jakie ubezpieczenie powinni mieć pracownicy sezonowi?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 29546 ws. składek na ubezpieczenie za pracowników sezonowych.

...
Czytaj więcej

Dobre wyniki biznesu majątkowego VIG w Polsce w 2018 r.

Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpieczeń majątkowych. To efekt znacznych przyrostów składki zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych jak i pozostałych majątkowych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie TFI PZU

Rada Nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu spółki Dariusza Laska. Zmian dokonano również w strukturze menedżerskiej obszaru inwestycji. Z kolei Robert Kubin, nadzorujący pion inwestycji, obejmie funkcję prezesa PZU TFI.

...
Czytaj więcej

EuCO rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych

Wartość akcji EuCO odnotowuje tendencję spadkową. W ciągu roku notowania spółki spadły o ponad 80 proc. W związku z tym zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, co przełożyło się na kolejny spradek cen.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wdrożyła do prawa polskiego przepisy dyrektywy PSD2.

...
Czytaj więcej

BGK podpisał umowę z Belarusbankiem ułatwiającą finansowanie polskiego eksportu na Białoruś

BGK podpisał z białoruskim bankiem Belarusbank umowę ramową dotyczącą udzielania na rynek białoruski kredytów dla banku nabywcy. Dzięki porozumieniu znacząco uproszczą się procedury kredytowe, ułatwiając finansowanie polskiego eksportu na Białoruś.

...
Czytaj więcej

PZU przeznaczy 2,4 mld zł na wypłatę dywidendy

Rada Nadzorcza PZU zatwierdziła proponowaną przez zarząd spółki kwotę dywidendy w wysokości 2,4 mld zł. Oznacza to, że towarzystwo będzie wypłacać 2,8 zł na akcję, o 30 gr. więcej niż przed rokiem. 

...
Czytaj więcej

AXA TFI złożyła do PFR wniosek o prowadzenie PPK

AXA TFI złożyła do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do Ewidencji PPK. Po otrzymaniu wpisu towarzystwo zapowiedziało, że zaprezentuje swoją ofertę.

...
Czytaj więcej

Jest decyzja rządu ws. OFE

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przedstawił zmiany w systemie emerytalnym. Zgodnie z zapowiedzią ma on opierać się na trzech filarach; ZUS, PPK i IKE. W związku z tym nastąpi likwidacja OFE.

...
Czytaj więcej

Wniosek TFI PZU o wpis do Ewidencji PPK

TFI PZU wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do Ewidencji PPK. Po umieszczeniu w Ewidencji PZU będzie mógł rozpocząć oferowanie produktu pracodawcom.

...
Czytaj więcej

Stanowisko SPBUiR dot. działalności brokerskiej w zakresie PPK

SPBUiR wydało stanowisko w sprawie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i wynagrodzenia z tytułu czynności podejmowanych w ramach ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

TFI Aviva zarejestrowało fundusz PPK

Fundusz Aviva SFIO PPK został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest to pierwszy krok Grupy Aviva w kierunku włączenia się do programu PPK. Teraz towarzystwo oczekuje na wpis do ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

TFI PZU wchodzi do programu PPK

PZU uzyskało wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych. Produkt będzie oferowany jako PPK. Jest to pierwszy krok ubezpieczyciela do udziału w reformie PPK.

...
Czytaj więcej

MF o działaniach w obszarze usług finansowych w perspektywie brexitu

Ministerstwo Finansów podjęło działania w obszarze usług finansowych w odpowiedzi na ryzyko bezumownego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) z Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Projekt rozp. ws. opłat pobieranych od dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku.

...
Czytaj więcej

Resort finansów uprościł wzór deklaracji rezygnacji z PPK

MF przygotowało nową wersję wzoru deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Resort po licznych krytykach zdecydował się na skrócenie tego wzoru, tj. zmniejszenie liczby wymaganych podpisem oświadczeń od uczestnika PPK i podawanych danych.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę dot. działalności w Polsce brytyjskich instytucji finansowych po twardym brexicie

​W dniu 28 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego. Akt prawny reguluje m.in. działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w razie wyjścia UK z UE.

...
Czytaj więcej

Likwidacja OFE nastąpi przed wyborami parlamentarnymi

Jak dowiedziała się redakcja Rzeczpospolita, w przeciągu kilka miesięcy, do jesiennych wyborów parlamentarnych, ma nastąpić likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych. Informacje te miał potwierdzić „Rp” premier Morawiecki.  

...
Czytaj więcej

PFR: w połowie kwietnia powinny pojawić się pierwsze wpisy instytucji finansowych na portalu PPK

Paweł Borys, prezes PFR, powiedział podczas konferencji prasowej, że w najbliższych tygodniach ministerstwo finansów powinno opublikować rozporządzenie dot. benchmarków dla instytucji finansowych. Jest to ostatni akt wykonawczy do ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

Warta opublikowała wyniki finansowe za rok 2018

Łącznie obie spółki Warty zebrały w ubiegłym roku składkę w wysokości niemal 6,4 mld zł. W 2019 r. Warta będzie wdrażała kolejne innowacje między innymi podnoszące jakość obsługi klienta i przyśpieszające proces likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

PZU i Alior Bank uruchomią innowacyjną platformę pożyczkową

PZU i Alior Bank prowadzą prace nad powstaniem platformy pożyczkowej Cash. Narzędzie będzie dedykowane pracodawcom, którzy w ten sposób będą chcieli wprowadzić nowy benefit w postaci szybkich i nisko oprocentowanych pożyczek dla pracowników.

...
Czytaj więcej

Axa wymienia trzy cechy instytucji finansowej, z którą PPK będą łatwiejsze

Instytucje, które mają zamiar oferować PPK coraz prężniej działają w celu wdrożenia nowych systemów umożliwiające obsługę programu. Axa wymieniła cechy, która powinna mieć instytucja finansowa, dzięki którym PPK będą łatwiejsze.

...
Czytaj więcej

75. posiedzenie Senatu: przyjęto dwie ustawy dot. sektora ubezpieczeń

Senat podczas 75. posiedzenia, w dniu 21 marca 2019 r., przyjął bez poprawek dwa akty prawne dot. sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji

Rozporządzenie ws. zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ws. minimalnej sumy ubezpieczenia instytucji płatniczej i pieniądza elektronicznego

W Rządowym Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia MF ws. minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika.

...
Czytaj więcej

Coraz bliżej wprowadzenia ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Na kwiecień planowane jest w Parlamencie Europejskim pierwsze czytanie wniosku KE dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

Do Ministerstwa Sprawiedliwości została zgłoszona interpelacja ws. zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął przepisy dot. działalności zagranicznych instytucji finansowych w Polsce po brexicie

15 marca 2019 r. przyjęta została ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystapieniem z UE.

...
Czytaj więcej

Brexit i co dalej?

Chyba nikt już nie wie, jak skończy się opera mydlana pod tytułem „Brexit”. Szansa, że będzie to kolejna „Moda na sukces”, nie jest jednak aż tak duża i ten serial w końcu się zakończy.

...
Czytaj więcej

PZU będzie współpracować z Goldman Sachs Asset

PZU i Goldman Sachs Asset Management planują współpracę w zakresie zarządzania aktywami i dystrybucji funduszy

...
Czytaj więcej

AXA: PPK to test społecznej odpowiedzialności firm

Pracownicze plany kapitałowe są systemem, który bazuje właśnie na mechanizmie kapitału społecznego. Są oparte o współpracę pomiędzy państwem, pracodawcami i pracownikami.

...
Czytaj więcej

PIP już od lipca skontroluje wdrożenie PPK

W ubiegłym tygodniu Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział, że w 2019 r. PIP zamierza przeprowadzić 70.000 kontroli, które obejmą swoim zakresem również prawidłowość wdrożenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

...
Czytaj więcej

PZU publikuje wyniki finansowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował najwyższy zysk roczny od 5 lat i rekordową składkę. Zysk netto Grupy to 5,4 mld zł, a jednostki dominującej to 3,2 mld zł.

...
Czytaj więcej

AXA: Przyszli emeryci potrzebują PPK

Coraz częściej mówi się o braku finansowania przyszłych emerytur. Społeczeństwo się starzeje. Między innymi z tego powodu AXA podkreśla, że już teraz warto zaplanować swoją finansową przyszłość.

...
Czytaj więcej

Aegon zarejestrował fundusze do oferty PPK

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy emerytalnych 8 Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych utworzonych przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Fundusze te mają funkcjonować w ramach oferty PPK.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Radzie Nadzorczej Pekao

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. zdecydowała w środę 6 marca o powierzeniu stanowisk we władzach banku Piotrowi Wetmańskiemu oraz Grzegorzowi Olszewskiemu.

...
Czytaj więcej

Aon dementuje informacje o fuzji z Willis Towers Watson

Aon poinformował, że nie dojdzie do fuzji z Willis Towers Watson. Wbrew wcześniejszym informacjom broker nie rozważa połączenia spółek.

...
Czytaj więcej

inPZU dostępne również dla klientów instytucjonalnych

Od 4 marca TFI PZU umożliwia klientom instytucjonalnym obsługę produktów inwestycyjnych na platformie internetowej inPZU.

...
Czytaj więcej

Jastrzębski: nadzór finansowy musi być niezależny

Na łamach Pulsu Biznesu opublikowano wywiad z Jackiem Jastrzębskim, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

AXA: wdrożenie PPK to tylko początek

Z punktu widzenia pracodawcy wprowadzenie PPK w firmie może wydawać się skomplikowane.

...
Czytaj więcej

MF liczy, że w pierwszym etapie do PPK przystąpi ok. 2 tys. podmiotów

Katarzyna Przewalska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów w rozmowie z agencją informacyjną Newseria omawia najistotniejsze założenia reformy emerytalnej w zakresie utworzenia PPK.

...
Czytaj więcej

Praktyczne aspekty wdrożenia PPK, czyli jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i instytucjami finansowymi

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z początkiem bieżącego roku. Obecnie do zmian w zakresie nowego programu przygotowują się zarówno pracodawcy jak i instytucje finansowe, które zamierzają wprowadzić PPK do swojej oferty.

...
Czytaj więcej

Bank Pekao nie planuje oferowania PPK razem z PZU

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao, podczas konferencji prasowej powiedział, że na razie zarządzana przez niego instytucja zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe.

...
Czytaj więcej

MF publikuje zasady wynagradzania instytucji finansowych za wyniki funduszy PPK

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. składek na ubezpieczenia za pracowników sezonowych

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi została skierowana interpelacja poselska w sprawie składek na ubezpieczenia za pracowników sezonowych.

...
Czytaj więcej

Istnieje potrzeba regulacji stawek odszkodowań za błędy medyczne

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat potrzeby wprowadzenia stawek odszkodowawczych, obowiązujących na terenie całego kraju, w instytucjach decydujących o wypłacie odszkodowań.

...
Czytaj więcej

MRiRW o zmianach w sposobie szacowania strat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiło propozycje zmian zasad szacowania strat w rolnictwie na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych.

...
Czytaj więcej

Instytucje krytykują wysokość opłat za prowadzenie Ewidencji PPK 

​Na początku stycznia br. Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie opłat za prowadzenie Ewidencji PPK. Zgodnie z treścią projektu wysokość comiesięcznej opłaty stanowi iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków PPK.

...
Czytaj więcej

Wzrosła liczba wniosków o wpis do PPE

Rzeczpospolita opublikowała artykuł na temat zainteresowania pracodawców przystąpieniem do PPE. W związku z obowiązkiem wprowadzenia PPK jeszcze w tym roku niektóre firmy zdecydowały się na rejestrację pracowniczych programów emerytalnych.

...
Czytaj więcej

ESA publikuje rekomendacje ws. zmian KID w produktach inwestycyjnych

Europejskie Urzędy Nadzoru przedstawiły finalną wersję rekomendacji dot. zmian w Rozporządzeniu ws. dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących PRIIP.

...
Czytaj więcej

BGK i KUKE z kredytami dla importerów rynków rozwiniętych

Oferowane wspólnie przez KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązania służące wsparciu polskiego eksportu okazują się atrakcyjne również dla importerów z krajów rozwiniętych, dając im i ich bankom dostęp do finansowania na korzystnych warunkach.

...
Czytaj więcej

Fuzja: MAK Ubezpieczenia i STBU tworzą Grupę MAK-STBU

MAK Ubezpieczenia i Sopockie Towarzystwo Brokerzy Ubezpieczeniowi wspólnymi siłami chcą zgarnąć z rynku ponad miliard złotych ze sprzedanych polis, czytamy w Pulsie Biznesu.

...
Czytaj więcej

PZU zwycięzcą rankingu jakości danych UFG za 2018 rok

PZU po raz czwarty z rzędu znalazł się na pierwszym miejscu rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 r.

...
Czytaj więcej

AON opublikował raport ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem

Osiem obszarów ryzyka pokazuje, jak przejście na technologię cyfrową przynosi ogromne możliwości i jednocześnie zwiększa ryzyko.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku brexitu

W omawianej interpelacji został poruszony problem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z brexitem.

...
Czytaj więcej

RF angażuje się w sprawę klientów Gefion Insurance A/S

Rośnie liczba wniosków do Rzecznika Finansowego od osób poszkodowanych przez posiadaczy polis OC ppm. w firmie Gefion. Rzecznik Finansowy postanowił przekazać posiadane informacje w tym zakresie do Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Wynagradzanie za dystrybucję PPK, czy to legalne?

W ostatnim czasie media donosiły o możliwych nielegalnych praktykach dystrybutorów ubezpieczeń, które mogą być zagrożone dość poważnymi karami finansowymi.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy zapowiedział karę na podmiot zaangażowany w dystrybucję obligacji Getback

O wszczęciu procedury zmierzającej do nałożenia kary na jeden z podmiotów rynku finansowego zaangażowanych w sprzedaż obligacji Getback poinformował Rzecznik Finansowy.

...
Czytaj więcej

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

Pracownicze plany kapitałowe, czyli dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności będą stopniowo wdrażane w polskich firmach.

...
Czytaj więcej

MF podało wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zawierający wzór deklaracji rezygnacji osoby zatrudnionej z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

...
Czytaj więcej

Konsekwencje Brexitu dla branży ubezpieczeniowej

Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur UE bez umowy będzie miało konsekwencje dla wielu obszarów działalności ubezpieczeniowej, w tym funkcjonowania transgranicznych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Odpowiedź na interpelację poselską ws. stosowania przez podmioty zatrudniające ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Głównym celem projektowanych rozwiązań w zakresie PPK jest wprowadzenie systemu, który upowszechni się wśród pracodawców i obejmie jak najwięcej osób zatrudnionych.

...
Czytaj więcej

Marsh: widoczna jest silna intensyfikacja obejmująca wszystkie kategorie ryzyk

30 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja Marsh „Global Risks Report 2019: kluczowe wyzwania dla biznesu” .

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. braku wypłaty pomocy finansowej za szkody spowodowane suszą w 2018 r.

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi została złożona interpelacja ws. braku wypłaty pomocy finansowej ze szkody spowodowane suszą w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. składania do ARiMR wniosków o udzielenie pomocy finansowej gospodarstwom dotkniętym suszą

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi została skierowana interpelacja, w której czytamy, że do samorządu rolniczego zgłaszają się rolnicy, którym ARiMR nie uznaje spełnienia warunku ubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju sektora instytucji pożyczkowych w Polsce

W czwartek, 24 stycznia, Grupa Europa zorganizowała kolejne „Europejskie Śniadanie”. Tym razem do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli instytucji sektora pożyczkowego. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych.

...
Czytaj więcej

TFI PZU wyróżnione przez agencję informacyjną ISBnews za platformę inPZU

TFI PZU zostało nagrodzone w konkursie organizowanym przez agencję informacyjną ISBnews. Towarzystwo zwyciężyło w kategorii „Rewolucjonista” za uruchomienie platformy internetowej inPZU do zakupu produktów inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Europejskie Śniadanie dla sektora pożyczek finansowych

W czwartek Grupa Europa zorganizowała kolejne „Europejskie Śniadanie”. Tym razem do udziału w wydarzeniu zaprosiła przedstawicieli instytucji sektora pożyczkowego. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany w prawie pracy czekają pracodawców i pracowników?

Redakcja beinsured gościła na pierwszym w tym roku śniadaniu z prawem pracy, organizowanym przez partnera merytorycznego portalu – Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

PZU: cyfryzacja to szansa dla rozwoju Polski

Powszechny Zakład Ubezpieczeń zabrał głos na temat roli cyfryzacji w biznesie. Jest to jeden z poruszanych tematów w Domu Polskim w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

...
Czytaj więcej

Barometr Ryzyk Allianz z 2019 r. (cz. II)

Z analizy 8. edycji globalnego Barometru Ryzyk wynika, że cyberbezpieczeństwo i przerwy w działalności to wiodące ryzyka dla firm.

...
Czytaj więcej

Prezydent zainauguruje działalność Domu Polskiego w Davos

Prezydent Andrzej Duda zainauguruje działalność Domu Polskiego w Davos. Jest to pierwsza tego typu polska inicjatywa w Davos. Dom Polski to wspólny projekt PZU oraz Banku Pekao.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. działań kontrolnych i nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego

Poseł Jan Szewczak złożył interpelację ws. działań kontrolnych i nadzorczych KNF, podejmowanych wobec grupy banków Leszka Czarneckiego: Idea Bank, Get Bank, Getin Noble Bank.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ws. wynagradzania RF z tytułu obsługi Funduszu Edukacji Finansowej

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej.

...
Czytaj więcej

PZU w Davos o dostępie do opieki medycznej

Do połowy XXI wieku liczba mieszkańców Ziemi zbliży się do 10 miliardów. Dostęp do powszechnej opieki medycznej gwarantującej usługi wysokiej jakości to jedno z wyzwań stojących przed ludzkością.

...
Czytaj więcej

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group kolejnym TU z ofertą PPK

1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesięcy do programu dołączać będą również mniejsze organizacje.

...
Czytaj więcej

Jacek Jastrzębski chce przejąć nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym w KNF

Prof. Jacek Jastrzębski, nowy przewodniczący KNF, podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił propozycje zmian w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. 

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden przygotowuje się do oferowania PPK

​Nationale-Nederlanden w komunikacie prasowym poinformował o zakończonej rejestracji przez sąd 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty utworzonych przez Nationale-Nederlanden PTE. Produkty będą funkcjonowały w ramach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Agro Ofensywa w Banku BGŻ BNP Paribas

15 stycznia ruszyła kampania Agro Ofensywa. Rolnicy będą mogli pozyskać środki na produkcję rolną, inwestycje i realizację projektów z dotacją unijną na preferencyjnych warunkach.

...
Czytaj więcej

Procedura wydawania nakazów zapłaty wobec konsumentów na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych niezgodna z dyrektywami unijnymi

28 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie (C‑632/17) na kanwie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

...
Czytaj więcej

Axa planuje transfer pracowników do Irlandii

Prezes Axa poinformował, że francuska firma ubezpieczeniowa przeniesie do Irlandii część pracowników z Francji i Wielkiej Brytanii. Działania te są spowodowane brexitem.

...
Czytaj więcej

MF podało wysokość opłat za utworzenie i prowadzenie portalu PPK

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu. 

...
Czytaj więcej

RF opublikował wzór formularza dot. rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego za 2018 r.

Podmioty rynku finansowego są zobowiązane do składania RF sprawozdań dot. zgłaszanych do nich reklamacji od klientów i kierowanych powództw z tytułu ich nierozpatrzenia. 

...
Czytaj więcej

MF podało sposób wyliczania opłat za prowadzenie ewidencji PPK

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie opłat za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Określa ono termin ich uiszczenia jak też sposób obliczania.

...
Czytaj więcej

NBP wystosowało uwagi do projektu rozporządzenia ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru przez ZU

NBP skierował do Ministra Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.

...
Czytaj więcej

Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

15 grudnia 2018 roku zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar aż do 5.000.000 złotych na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

...
Czytaj więcej

PKO BP wdraża platformę ubezpieczeń komunikacyjnych od Blue Media

Wdrożenie platformy ubezpieczeniowej pozwoli na oferowanie klientom banku pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych. Innowacją jest możliwość skorzystania z oferty równych ZU w ramach jednego pakietu asekuracyjnego w jednym procesie zakupowym.

...
Czytaj więcej

LINK4: Pierwszy milion zł premii w programie Kasa Wraca

LINK4 poinformował, że padł pierwszy milion zł na liczniku wygenerowanych premii w programie LINK4 Kasa Wraca. Liczba kierowców biorących udział w promocji przekroczyła 29 tysięcy.

...
Czytaj więcej

Interpelacja do ministra finansów ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych - wzrost składki emerytalnej

Poseł Paweł Pudłowski skierował do ministra finansów interpelację w sprawie pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe wyłączone spod reżimu prawa zamówień publicznych

W Nowym Roku wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która rozszerza przesłankę wyłączenia stosowania ustawy PZP (...)

...
Czytaj więcej

Wykaz dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji PPK

Podmioty zainteresowane oferowaniem PPK muszą złożyć do organu nadzoru i Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenie o  spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Firma pożyczkowa wyłudzała od klientów składki ubezpieczenia w zamian za rzekome udzielenie finansowania

ANG Spółdzielnia złożyła zawiadomienie do organów nadzoru na działania firmy pożyczkowej „Kredyt Mrówka”. Wniosek jest wynikiem skarg, jakie napływały do pośrednika na działalność firmy, a szczególnie wymóg wykupu polisy ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Warta potwierdza prowadzenie PPK

Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa potwierdza prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie Warty dostępne w aplikacji PanParagon

PanParagon to jedna z najpopularniejszych aplikacji do cyfrowego przechowywania paragonów. Dzięki współpracy z Wartą użytkownicy aplikacji mają możliwość ubezpieczenia swoich zakupów.

...
Czytaj więcej

PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Pracownicze plany kapitałowe, mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania PPK.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy opublikował raport o pożyczkach

RF opublikował raport, w którym zawarł informacje na temat problemów zgłaszanych mu przez klientów na temat prób omijania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Celem publikacji jest m.in. ostrzeżenie przed pułapkami w tego typu umowach.

...
Czytaj więcej

Czy PPK rozwiążą problem niskich emerytur?

5 grudnia odbyło się kolejne szkolenie w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured. W czasie spotkania eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI przybliżyli najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem PPK.

...
Czytaj więcej

Robocza grupa PPK rozpoczęła działalność

W skład grupy roboczej PPK wchodzą instytucje finansowe, agenci transferowi oraz dostawcy oprogramowania dla HR. Podmioty uczestniczące w spotkaniach mają na celu wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy pracodawcami a podmiotami obsługującymi PPK.

...
Czytaj więcej

Raport PIU: przyszłe zagrożenia związane z wyłudzeniami

Polska Izba Ubezpieczeń w raporcie o przestępczości ubezpieczeniowej opublikowała badania Insurance Europe – instytucji badającej i przeciwdziałającej przestępczości w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Wyniki Vienna Insurance Group Polska po 3 kw. 2018 r.

Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce po 9 m-cach 2018 r. zwiększył się do poziomu 136,2 mln PLN.

...
Czytaj więcej

Nowy przewodniczący KNF skomentował sytuację na rynku finansowym

Jacek Jastrzębski udzielił wywiadu, w którym przestawił plany umocnienia pozycji KNF po wydarzeniach, które nadszarpnęły wizerunek Komisji. W rozmowie ocenił również obecną sytuację na rynku finansowym w Polsce.

...
Czytaj więcej

PPK – przewaga nad OFE

Już od 1 lipca 2019 r. zawieranie umów o zarządzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stanie się obowiązkowe dla pierwszej grupy pracodawców.

...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to obligatoryjny dla pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika sposób gromadzenia oszczędności na przyszłość (tzw. III filar emerytalny).

...
Czytaj więcej

Dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych - czy jest miejsce dla profesjonalnych pośredników?

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy program emerytalny w ramach III filaru, czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK). Ministerstwo Finansów szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

19 listopada 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

BGŻ BNP Paribas pracuje nad rozszerzeniem aplikacji mobilnej o zakup polisy turystycznej

Od roku klienci BGŻ BNP Paribas mogą korzystać z bankowości mobilnej. W październiku narzędzie aktywnie używało ok. 150 tys. użytkowników. Bank zapowiada dalszy rozwój aplikacji.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: rośnie niewypłacalność firm produkcyjnych i budowlanych

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zaktualizował dane na temat niewypłacalności firm w Polsce. W październiku br. opublikowano informacje o 101 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Warunki udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą

Rolnicy zgłaszają organom nadzorczym problemy związane z warunkami udzielania pomocy w wyniku tegorocznej suszy. Poseł Jarosław Sachajko wniósł interpelację ws. warunków udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą.

...
Czytaj więcej

Aviva pomaga pracodawcom w wyborze planu oszczędzania emerytalnego

Aviva Investors TFI i Brytyjsko-Polska Izba Handlowa przygotowuje spotkanie dla członków organizacji. Jego tematem będzie wybór najlepszego planu emerytalnego dla pracowników.

...
Czytaj więcej

AXA: jak brak ubezpieczenia GAP wpływa na cenę pojazdu?

Według zebranych danych aż 51,6% pojazdów zostało zakupionych w pierwszej połowie br. w ramach leasingu. Za pozostałą część pojazdów zakupiono na kredyt lub za gotówkę.

...
Czytaj więcej

EIOPA wymaga natychmiastowego działania mającego zapewnić ciągłość transgranicznych umów ubezpieczenia

EIOPA przygląda się awaryjnym planom zakładów ubezpieczeń, mających swe siedziby w Wielkiej Brytanii lub na Gibraltarze, na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UK.

...
Czytaj więcej

PZU z oceną ratingową na poziomie A-

Agencja S&P Global Ratings podtrzymuje rating PZU na poziomie A- i zapewnia, że perspektywa ratingu ubezpieczyciela jest stabilna.

...
Czytaj więcej

Senat komentuje ustawę o PPK

Kancelaria Senatu nagrywa program pt. „O co chodzi w tej ustawie?”, w którym omawia ustawy nad którymi trwają prace rządu. Senatorowie prezentują własne poglądy i uwagi na temat aktualnie wprowadzanych zmian.

...
Czytaj więcej

Rusza AXA School of Management dla brokerów

Rozpoczyna się druga edycja AXA School of Management - programu edukacyjnego adresowanego dla brokerów - kluczowych partnerów AXA w biznesie ubezpieczeń korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. stosowania przez podmioty zatrudniające ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

12 października została zgłoszona interpelacja poselska w sprawie stosowania przed podmioty zatrudniające ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Rośnie popyt na ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat rekordowego popytu na ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych.

...
Czytaj więcej

ARiMR: rolnicy otrzymali 535 mln zł rekompensaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wypłacono ponad 535 mln zł w ramach rekompensaty dla rolników za straty spowodowane tegoroczną suszą.

...
Czytaj więcej

Sollers Consulting rozszerza działalność na Japonię

Konsultanci firmy wspierają aktualnie dużą międzynarodową grupę ubezpieczeniową w cyfryzacji japońskiej gałęzi biznesu.

...
Czytaj więcej

Generali przejmuje Union Investment TFI w Polsce

Generali zawarło umowę z niemiecką Grupą Union Asset Management Holding AG w sprawie przejęcia 100% udziałów w polskiej spółce Union Investment TFI S.A.

...
Czytaj więcej

D.A.S: finansowanie opieki prawnej w pakiecie bonusów pracowniczych

Prawie 90% ankietowanych Polaków uznało, że darmowy dostęp do pomocy i porad prawnych, to ciekawy bonus do wynagrodzenia, który może zwiększyć atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie D.A.S.

...
Czytaj więcej

PIDiPO skierowała pismo do Prezydenta ws. projektu ustawy o usługach odszkodowawczych

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przedstawiła swoje uwagi dotyczące zmian, które są planowane wraz z ustawą o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Odbył się X Kongres Bancassurance

W dniach 18-19 października br. odbył się X Kongres Bancassurance. Tematem przewodnim kongresu były wyzwania stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle prokonsumenckich zmian na rynku bancassurance.

...
Czytaj więcej

Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2018

PIU opublikowało raport opisujący rynek bancassurance w Polsce po II kw. 2018 r

...
Czytaj więcej

Kolejne TU wprowadzają zgłoszenia online polis komunikacyjnych

Po ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach mieszkaniowych, Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

PZU z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw

PZU oferuje właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw kompleksową ochronę mienia, a także życia i zdrowia – ich samych, pracowników oraz bliskich.

...
Czytaj więcej

Racjonalne zarządzanie szkodowością pojazdów służbowych zmniejsza koszty przedsiębiorcy

Zakup i utrzymanie floty pojazdów to jeden z największych kosztów w firmie. Dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości obniżenia kosztów. Jak to zrobić?

...
Czytaj więcej

MAK Ubezpieczenia planuje wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych

MAK Ubezpieczenia chce zostać pionierem ekspansji międzynarodowej i liderem wzrostu udziałów w rodzimym rynku, czytamy w artykule pb.pl.

...
Czytaj więcej

Stanowisko Ministerstwa Finansów ws. obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment

W związku z przekazaną interpelacją nr 25843 posła Adama Andruszkiewicza, o której pisaliśmy na łamach beinsured.pl w tekście pt. Interpelacja poselska ws. obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment.

...
Czytaj więcej

AXA najbardziej wartościową marką ubezpieczeniową

Już po raz dziesiąty AXA znalazła się w gronie najbardziej wartościowych marek ubezpieczeniowych na świecie.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę o PPK

W dniu 4 października br. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za przyjęciem projektu głosowało 229 posłów, przeciw było 197, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. nadużyć pośredników w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Poseł Adam Andruszkiewicz skierował do Ministerstwa Finansów interpelację poselską, w której porusza problem nadużyć pośredników w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

PZU organizuje spotkanie z przedstawicielami biznesu w USA

Prezes PZU oznajmił, że Grupa PZU planuje wraz z Bankiem Goldman Sachs spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego biznesu w Nowym Jorku. Będzie to jedno z największych spotkań decydentów polskiej gospodarki poza granicami kraju.

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy o PPK. ZU będą mogły pośredniczyć przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK

W dniu 3 października br., podczas 69. posiedzenia Sejmu RP, odbyło się II czytanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Posłowie w trakcie dyskusji wnieśli wiele poprawek.

...
Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe – założenia projektu ustawy

W dniu 4 października Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

...
Czytaj więcej

Jak żyć po 1 października?

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń już obowiązują. Niestety wraz z magiczną datą 1 października 2018 r. wątpliwości co do ich właściwego wdrożenia w działalności dystrybutorów nie zniknęły.

...
Czytaj więcej

PZU uruchomiło platformę online do zakupu funduszy inwestycyjnych 

1 października br. TFI PZU uruchomiło innowacyjną platformę internetową inPZU do zakupu funduszy inwestycyjnych pasywnych. PZU TFI zapewnia niską stałą opłatę dla wszystkich produktów na poziomie 0,5 proc. 

...
Czytaj więcej

PIU: zakłady ubezpieczeń instytucją godną zaufania w zarządzaniu PPK

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że 66% badanych pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe. Dodatkowo najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o PPK. Do udziału w nim przystąpi kilka towarzystw ubezpieczeń

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wniesione poprawki miały głównie charakter techniczny i doprecyzowujący. Jednak w trakcie dyskusji pojawiło się wiele wątpliwości co do funkcjonowania PPK.

...
Czytaj więcej

Insurance & Finance Decentralized, czyli co czołgi mają wspólnego z technologią blockchain

20 września w siedzibie polskiej spółki Billon spotkali się przedstawiciele firm technologicznych, fintechów, sektora finansowego, marketingowego i prawniczego, by wspólnie dyskutować nad obecnym stanem i potencjałem rozwoju technologii blockchain.

...
Czytaj więcej

Jesienna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych w TUW TUW rozpocznie się 1 października

1 października 2018 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpocznie jesienną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

...
Czytaj więcej

TFI PZU zachęca do inwestowania. Na rynku pojawiła się nowa oferta od towarzystwa

Od miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych jest dostępny produkt TFI PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału, który zawiera w sobie element inwestycyjny i gwarancję kapitału w razie strat.

...
Czytaj więcej

NRA opublikowała opinię na temat projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Opinię Naczelnej Rady Adwokackiej o projekcie sporządziła adw. dr Magdalena Matusiak-Frączak, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

...
Czytaj więcej

Global Assistance Polska – nowy podmiot Vienna Insurance Group

W dniu 3 sierpnia br. została powołana spółka Global Assistance Polska Sp. z o.o., która jest piątym podmiotem należącej do Vienna Insurance Group europejskiej sieci Global Assistance.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment

W dniu 5 września br. została skierowana do ministra finansów interpelacja w sprawie obaw małych firm dotyczących metody podzielonej płatności tzw. split payment.

...
Czytaj więcej

MRiRW: rekordowa kwota dla rolników dotkniętych suszą

Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld złotych dla rolników. Jak podaje resort rolnictwa, to największa w historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy.

...
Czytaj więcej

Open Life: wynik techniczny w pierwszych dwóch kwartałach 2018 r. wyniósł 24,4 mln zł

W dniu 13 września br. Open Life opublikował wyniki finansowe po drugim kwartale 2018 r. Pierwsze dwa kwartały 2018 r. Open Life TU Życie S.A. zamknęła z 893,8 mln zł składek przypisanych brutto.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Usprawniona zostanie wymiana informacji między ZU a bankami

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

MF chce dokonać zmian w Komisji Nadzoru Finansowego

W Ministerstwie Finansów są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Resort chce wprowadzić zmiany, które przyczynią się do zwiększenia świadomości finansowej Polaków.

...
Czytaj więcej

RF pozytywnie ocenia pomysł wprowadzenia osobistej odpowiedzialności menedżerów za działania naruszające interesy klientów

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow w rozmowie z redakcją serwisu prawo.pl pozytywnie oceniła propozycję NIK dot. wprowadzenia osobistej odpowiedzialności zarządzających instytucjami finansowymi za naruszenie przepisów z zakresu ochrony konsumentów.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przyjęty przez rząd

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2018 r. przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z brzmieniem projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Spadek aktywów w polisach z UFK w pierwszym półroczu br.

Aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych zmniejszyły się od grudnia 2017 r. o 4,2 mld zł i wynosiły w czerwcu br. 54,4 mld zł.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. środków, które mają trafić do rolników w związku z klęską suszy

W związku z tegoroczną suszą na terenie Polski, która spowodowała straty wśród rolników, do prezesa Rady Ministrów została zgłoszona kolejna interpelacja, w której poruszone zostały kwestie związane z odszkodowaniami.

...
Czytaj więcej

MF przygotowało projekt zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym dot. sekurytyzacji

​Ministerstwo Finansów przedstawiło drugą wersję projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

...
Czytaj więcej

Odpowiedź na interpelację poselską ws. ubezpieczeń upraw od suszy

W odpowiedzi na interpelację grupy posłów dot. ubezpieczeń upraw od suszy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżycki poinformował, że zakłady ubezpieczeń są instytucjami niezależnymi od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wskaźników EIOPA – sierpień 2018 r.

EIOPA opublikowała comiesięczną aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II oraz aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec lipca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: PPK może być stosowane przez pracodawców jako dodatkowy benefit

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności emerytalnych Polaków, mogą być wykorzystywane przez pracodawców jako element dodatkowego benefitu.  

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała aktualne wyniki finansowe

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.

...
Czytaj więcej

Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: sytuacja sektora budowlanego pod kątem płynności finansowej i niewypłacalności

Euler Hermes, zbadał sytuację sektora budowlanego w Polsce pod kątem płynności finansowej i niewypłacalności. Okazuje się, iż kwestią kluczową dla budownictwa nie jest obecnie wielkość produkcji sprzedanej, ale jej opłacalność.

...
Czytaj więcej

VOTUM: zadośćuczynienie po śmierci w wypadku samochodowym

W komunikacie VOTUM opisywany jest wypadek samochodowy, którego skutkiem była śmierć trojga dzieci, a poszkodowana rodzina otrzymała zaniżone kwoty świadczeń od ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

INTER Polska oferuje ubezpieczenie dla fizjoterapeutów

Zawód fizjoterapeuty obarczony jest dużą odpowiedzialnością. Praca z pacjentem zwiększa ryzyko popełnienia błędu terapeutycznego, a w konsekwencji – sprawy sądowej.

...
Czytaj więcej

Nowy produkt Aegon: ubezpieczenie, inwestycje i emerytura w jednym

Aegon wprowadził do oferty nowy produkt - rozwiązanie ochronno-inwestycyjne z możliwością oszczędzania na dodatkową emeryturę w IKE i IKZE.

...
Czytaj więcej

Matthias Baltin nowym CEO w Allianz Polska

Od 1 września br. nastąpi zmiana w roli CEO Allianz Polska. Po ponad trzech latach zarządzania spółkami ubezpieczeniowymi Allianz, Veit Stutz, obecny Prezes Zarządu, przenosi się do globalnych struktur Allianz.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Celem utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego było zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wypłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie cyberubezpieczeniami

Problemy z wdrożeniem przepisów związanych z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych sprawiły, że do zakładów ubezpieczeń zaczęły wpływać zapytania o polisy na wypadek niedotrzymania przepisów rozporządzenia - czytamy na łamach Pulsu Biznesu.

...
Czytaj więcej

Rekordowa liczba niewypłacalności polskich firm

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności.

...
Czytaj więcej

UFG: podsumowanie kosztów po I kw. 2018 r.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował dane na temat poniesionych kosztów w I kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

PPK zostaną zwolnione z podatku od aktywów

Zgodnie z najnowszą wersją projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych​ aktywa zgromadzone w ramach umów o zarządzanie i prowadzenie PPK zostaną zwolnione z tzw. podatku bankowego. Ustawodawcy przychylili się do wniosku Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Program Sejf+ z Ochroną Kapitału i ubezpieczeniem

TFI PZU uruchomił pierwszy na rynku program inwestycyjny oparty o fundusz otwarty, zabezpieczający uczestników przez stratami finansowymi.

...
Czytaj więcej

Wpływ RODO na podatki i rachunkowość

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat wpływu rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność sektora podatkowego.

...
Czytaj więcej

UODO chce wspomóc firmy w interpretacji przepisów regulujących monitoring w firmach

Obecnie UODO nie nakłada kar za niewłaściwe stosowanie monitoringu wizyjnego – czytamy na łamach Pulsu Biznesu. Zasady monitoringu wizyjnego określa nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA TUnŻ: podsumowanie I kwartału 2018 r.

Życiowa spółka UNIQA realizuje strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła 30,0 mln zł, wobec 218,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

...
Czytaj więcej

UNIQA: prawie 16 mln zł wzrostu zysku brutto spółek po I kwartale 2018 roku

382,4 mln zł składki zebrały spółki UNIQA w Polsce w I kwartale 2018 roku. W spółce majątkowej nastąpił wzrost przypisu o 18,5%, do 352,4 mln zł. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba osób zgłaszających reklamacje nieudanej wycieczki

Obecnie co piąty turysta reklamuje nieudaną wycieczkę do biura podróży. Dzięki nowym przepisom zmieniającym okres reklamacji imprez turystycznych, interesy i portfele klientów będą lepiej chronione.

...
Czytaj więcej

KUKE ostrzega przed zatorami płatniczymi

Zdaniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zatory płatnicze i pula przeterminowanych należności w polskich spółkach mogą powodować spowolnienie gospodarki. Rozwiązaniem tego typu problemów może być właściwie dobrane ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Czy przedsiębiorcy mogą odmówić stosowania split payment?

Przedsiębiorcy zastanawiają się czy mogą w umowach zastrzec, że nie będą przyjmowali podzielonych płatności i przewidzieć kary dla kupującego, gdy z tego systemu skorzysta – czytamy na Infor.pl

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do nadużyć prawa do reklamacji?

Zgodnie z art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ustawie reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

...
Czytaj więcej

InterRisk, Benefia, Link4 i Generali będą oferować ubezpieczenia komunikacyjne na platformie e-commerce PKO BP

W połowie czerwca Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, największego polskiego banku, zapowiadał finalizację prac nad porównywarką ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Kancelarie odszkodowawcze obawiają się wprowadzenia nowych regulacji prawnych

Do Senatu trafił projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Czy ustawa będzie miała istotny wpływ na działalność branży odszkodowawczej?

...
Czytaj więcej

PZU zadecydowało o dywidendzie. Akcjonariusze otrzymają ponad 2 mld zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2017 r.

...
Czytaj więcej

Raport podsumowujący pracownicze plany emerytalne w 2017 r.

KNF opublikował raport podsumowujący dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych w 2017 r. W opracowaniu przedstawiono informacje charakteryzujące rynek PPK na dzień 31.12.2017, a także analizę porównawczą od 1999 do 2017 r.

...
Czytaj więcej

Wchodzą w życie nowe przepisy zmieniające okres reklamacji imprez turystycznych

W dniu 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych, której celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego. Nowe przepisy mają również wpływ na sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

RCL: projekt ustawy o PPK może być niezgodny z konstytucją

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest tematem często omawianym w mediach. Według Rządowego Centrum Legislacji nowa wersja projektu ustawy może być w kilku punktach niezgodna z konstytucją.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: jedynie ubezpieczyciele zapewnią powszechność PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, przekonuje, że tylko branża ubezpieczeniowa może zapewnić powszechność systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Czy split payment wpłynie na branżę ubezpieczeniową?

Podzielona płatność za nabyty towar lub usługę zacznie obowiązywać przedsiębiorców 1 lipca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Spada liczba skarg na przedłużone gwarancje

Sprzedawcy sprzętu AGD, RTV i IT coraz częściej oferują klientom przedłużoną gwarancję.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW z oceną ratingową

25 czerwca 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała ocenę ratingową dla TUW PZUW na poziomie A-. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest pierwszym polskim TUWem i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

...
Czytaj więcej

Coraz lepsze wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeń

Rzeczpospolita postawiła tezę, że ubezpieczyciele zarabiają krocie dzięki wzrostowi cen obowiązkowego OC, której potwierdzeniem są wyniki finansowe TU opublikowane przez KNF po I kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy poszukują ochrony przed skutkami nieodpowiedniej ochrony danych osobowych

Zgodnie z RODO, brak odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych może mieć konsekwencje finansowe. Kary przewidziane w rozporządzeniu mogą wynieść do 20 mln euro.

...
Czytaj więcej

Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...

...
Czytaj więcej

Najnowsze uwagi PIU dot. ustawy o PPK

Polska Izba Ubezpieczeń, w nawiązaniu do najnowszej wersji projektu o pracowniczych planach kapitałowych, zgłosiła swoje uwagi.

...
Czytaj więcej

Generali rozpoczyna współpracę z Circle K

W ramach współpracy TU z siecią stacji benzynowych, klienci posiadający ubezpieczenie OC lub AC w Generali będą mogli skorzystać ze zniżek.

...
Czytaj więcej

KUKE i Pekao S.A. zawarły umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów

W ramach umowy KUKE zobowiązało się do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych i zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne, potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

Premiera Apple Pay w Polsce

W tym tygodniu zostanie uruchomiona usługa Apple Pay. Najczęściej powtarzaną datą premiery jest dzień 19 czerwca 2018 r.   

...
Czytaj więcej

Klient musi być w centrum uwagi ubezpieczyciela

W Krakowie odbyła się konferencja Impact’18. Rozmawiano na temat przyszłości cyfrowej biznesu, start-upów, nauki i administracji w Polsce. Jednym z prelegentów był Paweł Surówka, który wypowiedział się na temat przyszłości branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

PZU inwestuje w system antyfraudowy

PZU wprowadził FMS - system antyfraudowy. Jego działanie jest bardzo skuteczne, dzięki systemowi zwiększono o 50% wskaźnik ochrony przed nienależną wypłatą.

...
Czytaj więcej

Uniqa Polska opublikowała wyniki finansowe

W I kwartale 2018 roku spółki UNIQA zebrały w Polsce 382,4 mln zł składki. Pierwszy kwartał br. w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Wzrost cen ubezpieczeń majątkowych

W minionych latach w sektorze ubezpieczeń można było zaobserwować tzw. miękki rynek. Tendencja spadkowa trwała 4,5 roku i odbiła się niekorzystnie na rentowności zakładów ubezpieczeń. Jednak sytuacja się zmienia i ceny ubezpieczeń zaczynają wzrastać.

...
Czytaj więcej

PIU wnioskuje o zwolnienie z podatku od aktywów środków zgromadzonych w PPK

Trwają prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zakłada udział ubezpieczycieli w nowym systemie. Problemem jest brak zwolnienia z podatków od aktywów.

...
Czytaj więcej

RODO: prawo do odszkodowania

Rozporządzenie RODO daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom, których dane zostały wykorzystane w nieprawidłowy sposób.

...
Czytaj więcej

Sektor odszkodowawczy wymaga regulacji prawnych

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat inicjatywy Senatu, w kwestii uregulowań prawnych branży odszkodowawczej. Senatorowie chcą wprowadzenia maksymalnych stawek wynagrodzenia firm odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

KUKE: przedsiębiorcy rzadko inwestują w ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności

Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o około 3% r/r, a łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie 1000 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Gothaer w rękach Vienna Insurance Group

W dniu 6 czerwca Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

...
Czytaj więcej

Zaangażowanie w sektor węglowy niekorzystne dla ubezpieczycieli

Zmiany klimatyczne mają wpływ na wszystkie branże. W ostatnim czasie towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na rezygnację z ochrony spółek, które inwestują w wydobycie węgla i produkcję energii opartej na spalaniu.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przeprowadziło badanie na temat problemów prawnych Polaków. Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat blisko co piaty Polak spotkał się z problemem natury prawnej.

...
Czytaj więcej

Concordia inwestuje w innowacje bankowo-ubezpieczeniowe

Od blisko dwóch lat Concordia Ubezpieczenia inwestuje w rozwój infrastruktury informatycznej. Nowe rozwiązania wprowadzone przez ZU to m.in. platforma do sprzedaży ubezpieczeń na odległość, direct i specjalny moduł ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

EIOPA ostrzega przed stosowaniem w produktach ubezpieczeniowych elementów zakazanych przez ESMA

W dniu 1 czerwca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko w sprawie szkód konsumentów powstałych z narażenia ubezpieczonych na kontrakty różnic kursowych (CFD) i opcje binarne.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o PPK z uwzględnieniem ubezpieczeń na życie (cz. II)

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zawiera ona liczne zmiany. Najistotniejsza z nich zakłada, że PPK będą mogły być prowadzone w formie ubezpieczeń na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Wiceprezes PZU o PPK

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU, wypowiedział się na temat pracowniczych planów kapitałowych. Wiceprezes PZU twierdzi, że wprowadzenie PPK jest niezbędne w celu budowania państwa silnego gospodarczo. Brak zmian doprowadzi do bardzo niskich emerytur.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał trzy ustawy regulujące branżę ubezpieczeniową

W dniu 28 maja br. Prezydent RP podpisał kilka ustaw dotyczących branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o PPK z uwzględnieniem ubezpieczeń na życie (cz. I)

MF przedstawiło nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zawiera ona liczne zmiany. Najistotniejsza z nich zakłada, że PPK będą mogły być prowadzone w formie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą mogli zarządzać PPK

Nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeniowe, PTE lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

Wystąpienia Rzecznika Finansowego do KNF i UOKiK w sprawie skarg konsumentów na GetBack S.A.

RF przygotował wystąpienia do KNF i UOKiK. Stanowią one odpowiedź na licznie napływające do Biura RF skargi osób, które zainwestowały w obligacje GetBack.

...
Czytaj więcej

Do końca maja będzie opublikowany projekt ustawy o PPK

W serwisie RCL pojawiły się kolejne uwagi instytucji odnoszące się do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W żadnej z nich nie zawarto propozycji ustanowienia zakładów ubezpieczeń jako podmiotów zarządzających PPK

...
Czytaj więcej

KE chce kolejnych zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym informuje o planach wzmocnienia przepisów dotyczących ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla uczestników imprez sportowych

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w Rosji. Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się na nadchodzące mistrzostwa. Przed wyjazdem warto zadbać o zakup odpowiedniego ubezpieczenia. Karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.

...
Czytaj więcej

Czy PPK to rewolucja w sposobie oszczędzania na emeryturę?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy pomysł rządu na aktywizację gospodarki. Na portalu money.pl został opublikowany artykuł na temat pomysłów Polaków na zarabianie na emeryturę. Czy PPK poprawi sytuację emerytów w Polsce?

...
Czytaj więcej

Concordia dołącza do Generali

Grupa Generali poinformowała o zawarciu dwóch umów transakcji przejęcia spółek ubezpieczeniowych na rynku CEE. Spółka zakupiła polską grupę Concordia i słoweńską Adriatic Slovenica. Ubezpieczyciel chce w ten sposób zwiększyć swój udział na rynku CEE.

...
Czytaj więcej

Prawo do jazdy czy Prawo jazdy w pośrednictwie ubezpieczeniowym

Wszyscy z branży znamy ten schemat - rekrutujemy OFWCA, szkolimy, egzaminujemy, wdrażamy i… oczekujemy efektywnej sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Czy pojawi się nowy gracz na rynku bankowym?

Nowa strategia finansowa Orange zakłada rozwój w sektorze usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Pramerica odnotowała zysk w 2017 r.

Wynik finansowy Pramerica Życie TUiR SA wyniósł 27,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. względem poprzedniego roku. Przypis składki brutto towarzystwa wyniósł niemal 261,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Czy apteka powinna być ubezpieczona?

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że w Polsce jest prawie 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych i większość z nich stanowi własność prywatną. Zgodnie z przepisami prawa nie ma wymogu, aby apteki miały ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia z najniższą liczbą skarg

Ubezpieczyciel otrzymał najmniej skarg w stosunku do udziału rynkowego, zgodnie ze sprawozdaniem Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych

​16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła m. in. 3 projekty ustaw istotne dla branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowe technologie a branża ubezpieczeniowa

Rozwój nowych technologii niesie ze sobą wiele możliwości, ale i zagrożeń. Obecnie większość firm inwestuje w nowatorskie rozwiązania, których celem jest usprawnienie pracy i zwiększenie efektywności. Jakie technologie wykorzystuje branża ubezpieczeniowa?

...
Czytaj więcej

Rekordowa sprzedaż PZU

W pierwszym kwartale br. Grupa PZU odnotowała ponad miliard zysku. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł. Jest to najlepszy wynik w historii Grupy.

...
Czytaj więcej

Odroczenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że dnia 14 marca 2018 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie już weszło w życie.

...
Czytaj więcej

Świat: suma odszkodowań w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosła

Przyczyną rosnącej liczby roszczeń ubezpieczeniowych jest zły stan dróg w Wielkiej Brytanii.

...
Czytaj więcej

Wpływ rynku ubezpieczeniowego na gospodarkę w Polsce

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł, w którym została postawiona teza, że ubezpieczenia są fundamentem bezpieczeństwa kraju.

...
Czytaj więcej

Usługa Google Pay dostępna w aplikacji Bacca Polisy i Płatności

Aplikacja Bacca Polisy i Płatności służy do zarządzania ubezpieczeniami jak i realizacji płatności. Do tej pory użytkownik mógł dokonywać opłat za pomocą zsynchronizowanej karty płatniczej. Obecnie może płacić telefonem, dzięki usłudzie Google Pay.

...
Czytaj więcej

Blockchain – technologia, która wkrótce zdominuje branżę finansową. Czy jest dla niej miejsce w ubezpieczeniach?

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy dla czytelników beinsured.pl relacje z wybranych paneli VI Kongresu PIU. Nasz cykl rozpoczynamy od chyba najciekawszej dyskusji zakończonego spotkania branży ubezpieczeniowej - debaty poświęconej blockchain.

...
Czytaj więcej

Prognozy PKB na 2019 r.

Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z Piotrem Bujakiem, szefem Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP, na temat prognozowanego PKB w 2019 r.

...
Czytaj więcej

Prezes GetBacku podał się do dymisji

Problemy ze spółką GetBack wyszły na jaw pod koniec kwietnia br., gdy władze Giełdy Papierów Wartościowych zawiesiły sprzedaż akcji. GetBack okazał się niewypłacalny.

...
Czytaj więcej

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group rozpoczęło współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

W kwietniu br. doszło do zawarcia strategicznych umów pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz MACIF.

...
Czytaj więcej

VI Kongres PIU: potrzeba współpracy branży i regulatorów

8 maja rozpoczął się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym razem wystąpienia gości i tematy debat są skupione wokół luk, które mogą wykorzystać ubezpieczyciele.

...
Czytaj więcej

Aviva rozwija sektor ubezpieczeń korporacyjnych

Puls Biznesu opublikował artykuł na temat nowej oferty OC dla firm oferowanej przez Avivę.

...
Czytaj więcej

Węgiel w niełasce ubezpieczycieli

Allianz ogłosił, że nie będzie już ubezpieczał elektrowni opalanych węglem ani kopalni węgla.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia: omówienie wyników finansowych

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2017 rok rekordowym przypisem na poziomie 464,3 mln zł, odnotowując zysk netto w wysokości 40,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Przywiązani do polisy pomagają posiadaczom obligacji GetBacku

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” poinformowało, że prowadzi działania pomocowe dla posiadaczy obligacji w spółce GetBack. Stowarzyszenie przede wszystkim moderuje grupę na Facebooku, w której udziela porad i wskazówek obligatariuszom.

...
Czytaj więcej

TFI PZU współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

W marcu TFI PZU podpisało z Uniwersytetem Ekonomicznym porozumienie, na mocy którego nawiązana została stała współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów badawczo-naukowych.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z podpisem Prezydenta

​W dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Przyjęty akt reguluje proces skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych nr bankowych.

...
Czytaj więcej

Sprawdzanie kandydatów na portalach społecznościowych zabronione?

RODO wejdzie w życie 25 maja br., nowe przepisy zaostrzają zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Dotyczy to również procesu rekrutacji pracowników. Jedną ze zmian jest weryfikacja kandydata na portalach internetowych, a także uzyskiwanie referencji.

...
Czytaj więcej

Rośnie wysokość średniej szkody komunikacyjnej

Wysokość średniej składki OC ppm. w lutym spadła. Jednak z marcowych analiz wynika, że wartość barometru cenowego w marcu wzrosła. Jedną z przyczyn wzrostu cen jest fakt, że prócz wzrostu liczby szkód komunikacyjnych rośnie także wartość szkody.

...
Czytaj więcej

Polski Gaz TUW podsumowuje wyniki finansowe

24 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszy rok działalności Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

...
Czytaj więcej

PKO BP: dywidendy z zysku za 2017 r.

Rada nadzorcza PKO BP zaopiniowała pozytywnie rekomendację zarządu banku, który chce aby z zysku wypracowanego w 2017 r.

...
Czytaj więcej

Instytucje finansowe sprawdzą, czy ich pracownicy nie byli karani

Dnia 12 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy o obligacjach korporacyjnych

Rzecznik Finansowy przygotował analizę rynku obligacji korporacyjnych. W publikacji zostały wymienione najważniejsze czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy inwestowaniu w obligacje korporacyjne.

...
Czytaj więcej

KNF wyraził zgodę na rebranding BZ WBK

Nazwa BZ WBK zniknie z rynku. Nowa nazwa to Santrander Bank Polska. Instytucja będzie figurować pod zmienioną nazwą od III kwartału br.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciele zaoferują dożywotnie renty na bazie PPK?

Wiceminister finansów poinformował, że ubezpieczyciele najprawdopodobniej zaoferują dożywotnie renty na bazie środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

mBrokers.pl rozpoczęło współpracę z Ubea.pl

17 kwietnia br. mBrokers.pl uruchomiło kalkulator ubezpieczenia OC i AC. Nowa funkcjonalność umożliwia samodzielne wyliczenie ubezpieczenia komunikacyjnego.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych został przyjęty przez Senat

16 kwietnia br. ustawa o PSD II została przyjęta przez Senat. Także prezydencki projekt nowelizacji o usługach płatniczych został przyjęty jednogłośnie. Senatorowie wprowadzili jedynie kilkadziesiąt poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

...
Czytaj więcej

Bilans skarg na towarzystwa ubezpieczeniowe w 2017 r.

W opublikowanym ostatnio raporcie Rzecznik Finansowy przedstawił dane dotyczące skarg na ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie wyników finansowych TU w 2017 r.

Od kilku lat obserwujemy rozwój branży ubezpieczeniowej w Polsce. Oferta towarzystw staje się coraz bardziej spersonalizowana, a sprzedaż zautomatyzowana.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczynają współpracę

Jak podaje serwis superpolisa.pl, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta będą w większym stopniu pomagać pacjentom.

...
Czytaj więcej

Plany rozwoju PZU

PZU planuje dojście do 300 mld zł aktywów. Paweł Surówka, prezes PZU zapowiada również gwałtowny rozwój segmentu bankowego w PZU.

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy dot. badania niekaralności kandydatów do pracy w podmiotach finansowych. Posłowie wnieśli poprawki

11 kwietnia br. podczas 61. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce II czytanie projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa otrzymała tytuł „Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel 2017”

Podczas VII Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która odbyła się 10 kwietnia, rozdano nagrody dla najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych i banków w Polsce.

...
Czytaj więcej

Jakie są skutki nieudzielenia odpowiedzi na reklamację?

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z reklamacjami jest tryb ich rozpatrywania. Podmioty otrzymujące reklamację muszą się do nich ustosunkować w ustalonym ustawowo terminie. Co się stanie jeśli reklamacja jednak nie zostanie rozpatrzona?

...
Czytaj więcej

61. posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się regulacjami z zakresu rynku finansowego

W dniu 11 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP. Pierwszego dnia posłowie rozpatrzyli projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora fin.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia podsumowała rok 2017

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2017 rok rekordowym przypisem na poziomie 464,3 mln zł, odnotowując zysk netto w wysokości 40,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International sprzedał Raiffeisen Polbank

BGŻ BNP Paribas przejmie BGŻ BNP Paribas za 3,3 mld zł. Finalizacja transakcji planowana jest w IV kwartale br. Realizacja umowy jest uzależniona od zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Emerytury i renty dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną

Specyfika pracy artystów i twórców charakteryzuje się tym, że uzyskują oni nieregularne wynagrodzenie, a co za tym idzie nie przekazują stałych, miesięcznych opłat składkowych o określonej wysokości do Urzędu Skarbowego.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie grupowe jako bonus dla pracownika

Jak znaleźć i zatrzymać dobrego pracownika? Z takim problemem coraz częściej borykają się pracodawcy. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie dodatkowych bonusów.

...
Czytaj więcej

Co z nowym Kodeksem pracy?

Komisja Kodyfikacyjna przez ostatnie 18 miesięcy pracowała nad zmianami w Kodeksie pracy. Jednak jak wynika z ostatnich informacji projekty zostały odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, a także zakwestionowane przez NSZZ „Solidarność”.

...
Czytaj więcej

Rafał Hiszpański o innowacjach technologicznych w branży finansowej

Rafał Hiszpański, prezes zarząd, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej uczestniczył w debacie Newserii „Inspiratorzy biznesu: Innowacje”. Jak wskazał, innowacyjność stanowi obecnie dla firm warunek konkurencyjności i utrzymania klientów.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt nowelizacji ustawy o PPE trafiły do prac w Sejmie

W dniu 5 kwietnia br. do Sejmu RP zostały wniesione dwa projekty ustaw, wprowadzające nowe wymogi w branży ubezpieczeniowej: projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Mec. Piotr Czublun prelegentem XI edycji Insurance Forum

Kolejna edycja Spotkania Liderów odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia br. Podczas Forum wystąpi ekspert beinsured.pl mec. Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

RF o nieprawidłowościach w zakresie rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe

6 kwietnia br. Sąd Najwyższy rozstrzygnie kolejną istotną dla branży ubezpieczeniowej kwestię. Tym razem SN podejmie uchwalę w sprawie rozpatrywania reklamacji przez podmiot rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

mBank sprzedał podmiot dystrybuujący ubezpieczenia grupowe

mBank sfinalizował sprzedaż części swojej spółki niezależnemu podmiotowi mFinanse, która specjalizuje się sprzedażą ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Termin wprowadzenia PPK nie ulegnie zmianie

Resort infrastruktury wycofał się z postulatu przedłużenia terminu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla dużych firm na 1 lipca 2020 r. – czytamy w opinii Ministerstwa Infrastruktury do projektu ustawy.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał pięć ustaw składających się na Konstytucję Biznesu

22 marca br. Prezydent podpisał pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy mają przynieść zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i polepszyć współpracę z administracją publiczną.

...
Czytaj więcej

Nowa wysokość składki wypadkowej

Od 1 kwietnia będzie obowiązywała nowa wysokość składki wypadkowej dla firm zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Będą również obowiązywać nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych przyjęta w Sejmie. Z nowych przepisów mogą skorzystać ubezpieczyciele  

​Podczas 60. posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 marca 2018 r. posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225). Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów.

...
Czytaj więcej

Nastąpił wzrost UFK w 2017 r.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to narzędzia inwestycyjne dołączane do różnego rodzaju polis. Zazwyczaj są to fundusze lokujące pieniądze klientów w różnorodne aktywa. Obecnie na rynku można zaobserwować tendencję 10 proc. wzrostu wartości składki.

...
Czytaj więcej

KUKE: Transakcje handlowe polskich firm wymagają ubezpieczenia

Z prognozowanych danych wynika, że dynamika wzrostu eksportu z Polski wyniesie w tym roku do ok. 6 - 7 proc. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, wartość eksportu wyniesie w 2018 r. ponad 200 mld euro.

...
Czytaj więcej

PIU: Propozycje przepisów powołujących ubezpieczeniową formę PPK

W uwagach do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Polska Izba Ubezpieczeń stanowczo wskazywała na zaangażowanie branży ubezpieczeniowej w budowę długoterminowych oszczędności w ramach PPK.

...
Czytaj więcej

UFG: nieubezpieczeni kierowcy generują koszty

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował wstępne wyniki swojej działalności w 2017 r. Jednym z problemów, które zaakcentował UFG jest liczba nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA Polska odnotowała podwojenie zysku w 2017 r.

Rok 2017 był wyjątkowo korzystny dla towarzystw ubezpieczeniowych. Jednym z TU, które odnotowało znaczny zysk to UNIQA, która osiągnęła przypis na poziomie 1,12 mld zł.

...
Czytaj więcej

RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł RF.

...
Czytaj więcej

Uwagi PIU do projektu ustawy o PPK

PIU przygotowała uwagi do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Izba zawarła w nich propozycję aktywnego zaangażowania branży ubezpieczeniowej w budowę długoterminowych oszczędności w ramach PPK.

...
Czytaj więcej

Pekao wydało komunikat w sprawie fuzji z Alior Bankiem

Pekao wydało komunikat, w którym oświadcza, że żadne decyzje odnośnie współpracy z Alior Bankiem lub jej formy nie zostały podjęte.

...
Czytaj więcej

Wysokość składki ubezpieczenia OC w lutym 2018 r.

Rok 2018 rozpoczął się od niewielkich spadków wskazań barometru Ubea.pl, a co za tym idzie obniżeniem składki ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

Aviva Lietuva dopuściła się nadużyć

Aviva Lietuva została ukarana przez centralny bank Litwy za złamanie prawa ubezpieczeniowego i narażenie na straty 50 tysięcy litewskich klientów firmy.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia zapowiada kolejne wdrożenia

W grudniu 2017 r. na rynek ubezpieczeń wszedł Play. Obecnie rozszerza zakres usług, a także planuje kolejne wdrożenia produktowe.

...
Czytaj więcej

Generali opublikowało skonsolidowane wyniki dot. 2017 r.

Grupa Generali opublikowała raport, w którym podała skonsolidowane wyniki na dzień 31 grudnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia podsumowało ubiegłoroczne wyniki

PKO Ubezpieczenia od czterech lat umacnia swoją pozycję na rynku bancaassurance. W 2017 r. odnotowało szybki wzrost i dobre wyniki, a wraz z GK PKO BP zebrało łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto.

...
Czytaj więcej

Aviva kierunki rozwoju dostrzega w kanale direct i PPK

13 marca 2018 r. w siedzibie Aviva odbyło coroczne spotkanie prezesa zakładu ubezpieczeń Adama Uszpolewicza z dziennikarzami. Prezes spółki przedstawił wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku i plany rozwoju ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Najbardziej dynamiczne instytucje finansowe w Polsce

Gazeta Finansowa po raz kolejny opublikowała ranking 100 największych instytucji finansowych w Polsce. W zestawieniu znalazły się m.in. dane finansowe największych banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Prezes Alior Banku zrezygnował ze swojej funkcji

Michał Chyczewski, który pełnił funkcję prezesa Alior Banku od czerwca 2017 r., złożył rezygnację ze stanowiska. Jego obowiązki przejęła Katarzyna Sułkowska.

...
Czytaj więcej

LINK4 rozszerzył pakiet OC NNW o pakiet medyczny

LINK4 wprowadził możliwość rozszerzenia polisy komunikacyjnej NNW o pakiet medyczny „Wracaj do zdrowia”. Dodatkowe ubezpieczenie umożliwia wsparcie klientów w leczeniu po wypadku drogowym.

...
Czytaj więcej

Bacca z nową aplikacją Polisy i Płatności

Bacca udostępniła nową aplikację zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców – „Bacca Polisy i Płatności”. Narzędzie służy do zarządzania ubezpieczeniami jak i realizacji płatności, w tym także spłaty rat kredytu czy transakcji międzynarodowych.

...
Czytaj więcej

UOKiK: 1,2 mln kary dla Interchange

UOKiK wydał decyzję w sprawie kantorów należących do sieci „Interchange” i przyznał karę w wysokości 1,2 mln zł.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba Polaków oszczędzających na IKE

Według danych KNF wpłaty na IKE w 2017 r. dokonało 313 tys. osób. Liczba gromadzących dodatkowe fundusze wyniosła 511 tys. osób.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem spłaty kredytu

BZ WBK-Aviva przeprowadziło badania na podstawie, których prognozują, że odsetek kredytobiorców sceptycznie podchodzących do ubezpieczenia kredytu będzie spadał. Obecnie 59 proc. Polaków deklaruje gotowość ubezpieczenia spłaty kredytu.

...
Czytaj więcej

Revolut wchodzi na Polski rynek i stara się o licencję bankową

O Revolut pisaliśmy już kilkakrotnie. Jest to fintech z Londynu, który umożliwia prowadzenie rachunku w 25 walutach. Największą zaletą aplikacji jest możliwość robienia darmowych przelewów międzynarodowych i bezprowizyjnych transakcji na całym świecie.

...
Czytaj więcej

Szkodowo.pl pozwoli uzyskać dopłatę do odszkodowania

Na rynku pojawił się serwis Szkodowo.pl, który jest kierowany do osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych.

...
Czytaj więcej

Pozytywne skutki wprowadzenia jednego konta do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z początkiem 2018 r. wprowadził jeden indywidualny numer na który należy dokonywać składek ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele mają jeszcze szanse na zarządzanie PPK

Ministerstwo Finansów przedstawiło i przekazało do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Publikacja projektu była długo oczekiwana przez branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Banki oferują dodatkową ochronę kart kredytowych

Jednym z największych zagrożeń posiadaczy kart jest jej kradzież. W przypadku kart kredytowych użycie przez nieuprawnione osoby może przyczynić się do powstania długu wobec banku.

...
Czytaj więcej

Szczególna ochrona MSP

Polska gospodarska staje się coraz bardziej konkurencyjna. Rozwój sprawia, że powstaje więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Dynamicznie rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Allianz i Visa wdrażają aplikację do płatności mobilnych połączoną z programem lojalnościowym

Allianz Partners i Visa podjęły współpracę przy tworzeniu rozwiązania płatniczego – Allianz Prime. Aplikacja łączy w sobie funkcje płatności mobilnych i programu lojalnościowego. Specjalne karty będą działały w sklepach stacjonarnych jak i internetowych.

...
Czytaj więcej

Dynamiczny rozwój Pekao

Trwają rozmowy na temat potencjalnej fuzji Pekao z Alior Bankiem. Prezes Pekao Michał Krupiński stwierdził, że analizy dotyczące fuzji będą gotowe w drugim kwartale br.

...
Czytaj więcej

Czy IKZE rozwiąże problem emerytur w Polsce?

Zgodnie z raportem opublikowanym przez międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pokolenie dzisiejszych 20-latków może liczyć na emerytury w maksymalnej wysokości 38,6 proc. ostatniej pensji.

...
Czytaj więcej

PZU chce wejść na nowe rynki

PZU, podczas prezentacji nowej strategii, potwierdził plany systematycznej ekspansji międzynarodowej w ciągu najbliższych kilku lat. Pozostałe kierunki rozwoju to inwestycje w nowe technologie i poprawa wyniku finansowego.

...
Czytaj więcej

Ekstremalna pogoda i cyberprzestępstwa to największe zagrożenia 2018 r. i wyzwania dla rynku ubezpieczeń

Marsh wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym, każdego roku wydaje „Global Risk Report”, czyli mapę globalnych ryzyk. W tym roku na szczycie listy zagrożeń znalazły się katastrofy naturalne, ekstremalne zjawiska pogodowe i ataki hakerskie.

...
Czytaj więcej

Pekao: zysk netto wzrósł w IV kwartale 2017 r.

Polski sektor bankowy w ostatnich latach był jednym z najszybciej rozwijających się spośród wszystkich państw członkowskich. Wzrost odnotował również Bank Pekao, którego zysk netto w czwartym kwartale 2017 r. był o 9 proc. wyższy niż przewidywano.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie pracownika za granicą

Z danych GUS wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł pod koniec 2017 roku do poziomu 6,6 proc. Tak dobrego wyniku nie odnotowano od ponad 26 lat. Wzrosła również średnia płaca.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu a ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O nazywane jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Jest to ubezpieczenie majątkowe stworzone dla osób, które sprawują funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

KNF zaktualizowało listę ostrzeżeń publicznych

Spółka mySafety została usunięta z listy ostrzeżeń publicznych, na którą trafiła w ubiegłym roku na skutek zawiadomienia dotyczącego wykonywania czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia.

...
Czytaj więcej

Nowe regulacje zakładają zwiększenie limitu wpłat w IKZE

Zgodnie z projektem ustawy o PPK wysokość kosztów i opłat pobieranych przez instytucje prowadzące IKZE i IKE nie może być wyższa niż 0,6 proc. wartości zarządzanych środków w skali roku.

...
Czytaj więcej

Czy TFG wypłaci odszkodowania klientom upadłego biura podróży?

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że biuro podróży Rejsclub.pl ogłosiło upadłość. Ubezpieczycielem, który pokryje straty poniesione przez klientów biura podróży jest AXA. Jednak nie wiadomo, czy roszczenia klientów zmieszczą się w sumie gwarancji TU.

...
Czytaj więcej

Bankowość w Polsce czeka konsolidacja

W najbliższych latach będzie można zaobserwować natężony ruch w sektorze bankowym. Mniejsze banki będą przechodzić fuzje by móc konkurować z większymi podmiotami. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości na rynku polskim pozostaną najwięksi gracze.

...
Czytaj więcej

Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym spada

Zatrudnienie w polskim sektorze bankowym od 2011 r. ustawicznie spada. W ubiegłym roku pracę straciło ok. 4,4 tys. osób.

...
Czytaj więcej

MF przedstawiło projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zarządzaniem PPK zajmą się TFI (cz. II)

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za ich obsługę będą odpowiadać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją PPK mają rozpocząć funkcjonowanie od 2019 r.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank sprzeda część biznesu detalicznego i business banking

Deutsche Bank AG ogłosił zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. części pionu detalicznego i business banking w Polsce wraz z domem maklerskim DB Securities S.A.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac: PZU planuje mieć w swojej ofercie produkty PPE i PPK

Prezes zarządu PZU Życie, komentuje projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i ocenia negatywnie 15 – proc. limit udziału w aktywach całego rynku, powyżej którego instytucje finansowe nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie. Dlaczego?

...
Czytaj więcej

MF opublikowało wyniki sprzedaży w obligacji oszczędnościowych w styczniu 2018 r.

Jak wynika z raportu w styczniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 976 mln zł.

...
Czytaj więcej

Sąd oddalił pozew wywłaszczonych z OFE

Sąd okręgowy oddalił pozew 53 osób żądających stwierdzenia nieważności przeniesienia ich składek z OFE do ZUS.

...
Czytaj więcej

MF przedstawiło projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zarządzaniem PPK zajmą się TFI (cz. I)

​Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za ich obsługę będą odpowiadać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją PPK mają rozpocząć funkcjonowanie od 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba IKE i IKZE

W lipcu 2016 r. zaprezentowano Program Budowy Kapitału, którego jednym z głównych założeń jest przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne.

...
Czytaj więcej

PPE korzystne dla pracownika i pracodawcy?

Głównym założeniem planowanej reformy emerytalnej ma być likwidacja OFE, a pieniądze zebrane w ostatnich latach mają być przekazane na konta ubezpieczonych.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt dot. badania niekaralności pracowników instytucji finansowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Gdzie trafią aktywa z OFE?

Planem rządu Mateusza Morawieckiego jest zlikwidowanie OFE, wprowadzenie pracowniczych planów emerytalnych i przekazanie części środków zgromadzonych w OFE na prywatne konta oszczędzających.

...
Czytaj więcej

Wyższe składki ZUS i NFZ

Składki ZUS i NFZ wzrosły o ponad 700 zł rocznie. Wyższa jest również kwota progu odcięcia składek na ZUS.

...
Czytaj więcej

Wyniki funduszy emerytalnych w styczniu 2018 r.

Zgodnie z danymi serwisu analizy.pl, OFE odnotowały w styczniu wzrost o średnio 2,9 proc.

...
Czytaj więcej

Axa wypłaci ubezpieczenie z powodu niewypłacalności biura podróży Rejsclub.pl

Rejsclub.pl z Puszcza Gdańskiego to pierwsze biuro podróży w tym roku, które ogłosiło upadłość. Wszelkie koszty poniesione przez klientów zostaną zwrócone. Biuro podróży było ubezpieczone przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

...
Czytaj więcej

Pierwsza kampania reklamowa Banku Pekao S.A. po przejęciu przez PZU

Bank Pekao S.A. zaczyna kolejną odsłonę kampanii „Docenisz różnicę”. W roli głównej występuje rodzina, która korzysta z „Konta Przekorzystnego” – nowego podstawowego rachunku Banku Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

Sąd apelacyjny obniżył sankcję wobec Alior Banku

Sąd apelacyjny obniżył karę przyznaną przez UOKiK. Na Alior Bank została nałożona kara w wysokości 3,3 mln zł, decyzją SA została obniżona do 500 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku a ubezpieczenie

Zimą dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Odpowiedzialni za odśnieżanie terenu są właściciele nieruchomości albo zarządcy. Jednak istnieją sytuacje, gdy są oni zwolnieni z odpowiedzialności. Kiedy?

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia: Polacy doceniają komfort oferowany przez polisy zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 23 proc., a składka przypisana brutto wzrosła o 21 proc. Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia, odnosi się do danych przedstawionych przez PIU.

...
Czytaj więcej

Wzrost przychodów mBanku

W 2017 roku Grupa mBanku osiągnęła wzrost dochodów, które wyniosły 4 454 mln zł. Jest to wzrost na poziomie 3,7 proc. Wyniki są rezultatem organicznego wzrostu biznesu i rozwoju oferty.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wzrost skarg w sektorze ubezpieczeniowym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował pracę rzeczników w 2016 r. Z przedstawionych danych wynika, że udzielono pół miliona porad. Rzecznicy pomagali ponad 54 tys. razy w sporach z firmami telekomunikacyjnymi.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele przegrywają procesy w sprawie polisolokat

Polisolokata to połączenie tradycyjnego ubezpieczenia z lokatą oszczędnościową. Niestety, wielu ubezpieczycieli proponowało swoim klientom polisolokatę jako produkt inwestycyjny. W rzeczywistości jest to produkt stricte ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

W dniu 6 lutego 2018 r. podczas 58. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225).

...
Czytaj więcej

Lokaty bankowe nie przynoszą zysków

Czy warto zakładać lokaty bankowe? Open Finance twierdzi, że nie przynoszą one zysku. Z najnowszych statystyk opublikowanych przez NBP wynika, że roczne lokaty zakładane w 2017 r. przynosiły realne straty na poziomie od 0,5 do ponad 1 proc.

...
Czytaj więcej

Rolnicy mogą liczyć na dopłaty do ubezpieczeń

W bieżącym roku rolnicy mogą liczyć na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Na ten cel przeznaczony jest prawie miliard złotych. W minionym roku ponad połowa wparcia państwa nie została wykorzystana.

...
Czytaj więcej

Assurant zainteresowane przejęciem kontroli nad TWG

​W dniu 2 lutego 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws.  przejęcie przez Assurant, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) kontroli nad TWG Holdings Limited z siedzibą w Hamilton (Bermudy).

...
Czytaj więcej

Marek Chrzanowski: KNF ma problem z wypełnianiem obowiązków nadzorczych

W serwisie Interia został opublikowany wywiad z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowski. Rozmowa dotyczyła m.in. wdrożenia przez instytucje dyrektywy MiFID II oraz planów połączenia urzędu z bankiem centralnym.

...
Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

W serwisie Rządowego Centrum Legislacyjnego zostały opublikowane projekty rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one m.in. kwestii sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Konstytucja Biznesu została przyjęta przez Sejm

W dniu 26 stycznia zostały przyjęte przez Sejm rządowe projekty ustaw składających się na tzw. Konstytucję Biznesu. Wprowadzenie 5 ustaw będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy zmianie niektórych ustawa w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy zmianie niektórych ustawa w celu ograniczenia zatorów płatniczych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 26 lipca 2019 r., poz. 139)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

...
Czytaj więcej

KNF: Instytucje finansowe odpowiadają za nadzór nad podmiotami dystrybuującymi produkty PPK

11 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych, oferujących PPK, z zastępcą Przewodniczącego KNF Rafałem Mikusińskim i Prezesem PFR Pawłem Borysem. Tematem spotkania była dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie PTE PZU

​Marcin Żółtek zrezygnował ze stanowiska prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Jego obowiązki przejmie Marek Sakowski.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez TFI, PTE lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych

...
Czytaj więcej

Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez instytucje finansowego w związku z wystąpieniem UK z UE

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. opłaty za prowadzenie Ewidencji PPK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Wysokość opłat związanych z prowadzeniem PPK

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono rozporządzenie ws. opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art.8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. zasad tworzenia rezerw na ryzyko bankowe

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 78. posiedzenia Sejmu. Istotne zmiany dla instytucji finansowych

Podczas 78. posiedzenia Sejmu odbyły się głosowania m.in. w sprawie projektu ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z tzw. twardym Brexitem.

...
Czytaj więcej

Przyjęto poprawki do projektu ustawy o nadzorze rynkiem finansowym

Komisja finansów publicznych zaopiniowała poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych ustaw.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków  umieszczenia w Ewidencji PPK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział portalu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dziennik Ustaw z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 298

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego; Dziennik Ustaw z dnia 11 lutego 2019 r., poz. 258

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

W serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego zamieszczony został projekt z dnia 16 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dziennik Ustaw z1 lutego 2019 r., poz. 207)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. maks. wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

...
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 7 sierpnia 2018 r., poz. 1499)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego. (Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2018 r., poz. 1583)

...
Czytaj więcej

Związki zawodowe 2.0 - nowelizacja ustawy

W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

...
Czytaj więcej

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych na rynku fin.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Ustawa nakłada na podmioty rynku finansowego dodatkowe obowiązki, wdraża nowe zasady komunikacji z klientem, poszerza wymogi informacyjne, zapewnia większą transparentność kosztów, a także wprowadza szereg nowych uprawnień dla nadzorców.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

​Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka

...
Czytaj więcej

SA: Bank zwróci przedsiębiorcy środki przelane na błędny numer konta

Przyjęcie, że omyłka, która była przyczyną odwołania zlecenia, ma charakter dyskwalifikujący dla powoda jako przedsiębiorcy zobowiązanego do dołożenia szczególnej staranności przy prowadzeniu swych spraw, prowadziłoby do kuriozalnych wniosków.

...
Czytaj więcej

TSUE: w razie wcześniejszej spłaty kredytu proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszystkie koszty z nim związane

Art.16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki należy interpretować że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

...
Czytaj więcej

SN przedstawił pytania prawne co do charakteru skargi nadzwyczajnej

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wypowiedział się w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego ws. zadośćuczynienia za błąd medyczny.

...
Czytaj więcej

Pomyłka przy sporządzaniu wypowiedzenia umowy o pracę może być kosztowna

Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 19/18) przypomniał o konieczności określania przyczyny wskazanej w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób precyzyjny i zgodny z prawdą.

...
Czytaj więcej

SOKiK uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. praktyk Open Finance S.A. w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

SA: bezprawne zaniechanie działania może stanowić przesłankę naruszającą dobra osobiste

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2018 r. orzekł, że strona wykazująca naruszenie jej dóbr osobistych bezprawnym działaniem lub zaniechaniem może żądać zadośćuczynienia bez konieczności określenia rozmiaru poniesionego uszczerbku.

...
Czytaj więcej

SA: propozycja zawarcia ugody, zmiany umowy czy zaproszenie do negocjacji nie stanowią reklamacji

Z definicji reklamacji wynika, że dotyczy ona pewnych nieprawidłowości, błędów z żądaniem ich usunięcia, naprawienia. A zatem propozycja zawarcia ugody, zmiany umowy, oferta czy zaproszenie do negocjacji nie stanowią reklamacji.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnął w kwestii abuzywności klauzul dot. wartości wykupu. Rozprawa dot. reklamacji została odroczona

​Na wokandzie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. znalazły się dwie sprawy ważne dla branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

Spółka obiecywała pożyczki online. W rzeczywistości zbierała dane klientów i pobierała bezzwrotne opłaty 

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył karę na spółkę z Rybnika. Ukarany podmiot prowadził serwisy udzielające pożyczek online. W rzeczywistości służyły one do zbierania danych od wnioskodawców i pobierania bezzwrotnych opłat.

...
Czytaj więcej

UKNF wyjaśnia wymogi dokumentowania zachęt

UKNF dokonał uzupełnienia swego stanowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

UKNF omawia Wytyczne EBA dot. outsourcingu w działalności bankowej

UKNF przygotował stanowisko dot. wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków.

...
Czytaj więcej

UKNF przestrzega przed próbami wyłudzeń w związku z rozpoczęciem stosowania PSD2

W komunikacie UKNF zwraca uwagę, że związana z wdrażaniem nowych rozwiązań konieczność wzmożonych kontaktów ze strony dostawców usług płatniczych ze swoimi klientami może zostać wykorzystana przez przestępców do prób wyłudzenia poufnych informacji.

...
Czytaj więcej

UKNF i KIR podpisali porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju sektora fintech

Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będą podejmować wspólne działania mające na celu rozwój polskiego sektora innowacji finansowych i wykorzystania technologii blockchain.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE po II kw. 2019 r.

​Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane rynku otwartych funduszy emerytalnych za okres II kwartału 2019 r. Z publikacji wynika, że na koniec czerwca br. rachunki OFE posiadało prawie 15,8 mln osób, o 200 tys. mniej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

UKNF udostępnił informacje dla podmiotów oferujących PPK

​Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego powstała nowa zakładka: Rynek emerytalny – PPK. Witryna dedykowana jest podmiotom oferującym pracownicze plany kapitałowe, tj. towarzystwom funduszy inwestycyjnych, towarzystwom emerytalnych i zakładom ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

UOKiK: prawie 33 mln zł kary za klauzule niedozwolone

Prezes UOKiK uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez UPC. Kara to prawie 33 mln zł i nakaz zwrotu niesłusznie naliczonych opłat.

...
Czytaj więcej

UOKiK: turyści skarżą się na biura podróży

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje sytuację w biurach podróży, ze względu na fakt, że pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących rozbieżności między ofertą biur podróży a faktycznym standardem usług.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała Raport Pracownicze Programy Emerytalne w 2018 r.

W raporcie przedstawiono aktualne dane dotyczące PPE, będące jednymi z elementów III filara systemu emerytalnego w Polsce.

...
Czytaj więcej

38. posiedzenie KNF: zgoda na nabycie udziałów MACIF przez Saltus

W dniu 6 sierpnia 2019 r. odbyło się trzydzieste ósme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK: prawie 4 mln kary za nieuczciwe praktyki

Firma zapraszała na pokazy swoich produktów obiecując prezenty za udział w pokazie. W rzeczywistości za ewentualne nagrody należała się opłata. Za oszukiwanie seniorów prezes UOKiK nałożył na firmę prawie 4 mln kary.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR w przypadku ustanowienia zastawu

UKNF przedstawił stanowisko w sprawie zasad wypełniania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR w związku z ustanowieniem zastawu na akcjach emitenta.

...
Czytaj więcej

KNF: raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale br.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kw. br. W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje na temat wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

36. posiedzenie KNF: zgodna na zmianę statutu MetLife DFE

W dniu 23 lipca 2019 r. odbyło się trzydzieste szóste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z raportem o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2019 r.

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF dotyczący obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych

UKNF opublikował komunikat, w którym wyjaśnia zakres kompetencji i obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Stanowisko jest wynikiem obserwacji licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów świadczących usługi depozytariusza.

...
Czytaj więcej

UOKiK poinformował o swojej roli w walce z zatorami płatniczymi

Zatory płatnicze to jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Obecnie ponad 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Rozwiązaniem problemów ma być ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów.

...
Czytaj więcej

Stanowisko UKNF dotyczące ubezpieczeń z grupy 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko ws. ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

KNF opublikował komunikat ws. działań kontrolnych przeprowadzonych w stosunku do Gefion Insurance A/S przez duński nadzór

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że 11 lipca 2019 r. duński organ nadzoru finansowego w związku z przeprowadzeniem kontroli w duńskim zakładzie ubezpieczeń Gefion Insurance A/S opublikował informację o jej wynikach.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. wejścia w życie instytucji agenta emisji

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w specjalnym stanowisku przedstawia wyjaśnienia wybranych zagadnień dot. zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie obowiązku korzystania z usług agenta emisji.

...
Czytaj więcej

28. posiedzenie KNF: zgoda na powołanie Marcina Andruchewicza do zarządu INTER Polska

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyło się dwudzieste ósme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządu w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska SA.

...
Czytaj więcej

27. posiedzenie KNF: kara pieniężna dla Generali TU SA

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się 27. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Odbudowa zaufania na rynku kapitałowym – zmiana funkcjonowania uczestników rynku zarządzających aktywami

​Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF, wystąpił podczas XIV FORUM FUNDUSZY, organizowane przez IZFiA. W swojej prelekcji zawarł wskazania w zakresie odbudowy zaufania na rynku finansowym.  

...
Czytaj więcej

Przewodniczący KNF o niezależności organów nadzoru

7 czerwca br. w Waszyngtonie odbyła się konferencja organizowana przez System Rezerwy Federalnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. Podczas spotkania wystąpił m.in. Przewodniczący KNF.

...
Czytaj więcej

26. posiedzenie KNF: 900 tys. zł kary dla PZU SA

W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyło się 26. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

25. posiedzenie KNF: zgoda na połączenie Generali Życie i Concordia Capital

W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się dwudzieste piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał decyzję ws. stosowania trwałego nośnika przez mBank. Klienci mogą liczyć na rekompensaty

Zakończyło się postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie tzw. trwałego nośnika używanego przez mBank. Na stronie banku zostały opublikowane decyzje prezesa Urzędu.

...
Czytaj więcej

(R)ewolucja w strukturach KNF?

VII Kongres PIU był okazją do omówienia zmian w Komisji Nadzoru Finansowego, które zainicjował przewodniczący Jacek Jastrzębski. Wizją przedstawicieli Nadzoru jest uczynienie go profesjonalnym, efektywnym, transparentnym i nowoczesnym.

...
Czytaj więcej

UOKiK będzie kontrolować firmy zalegające z płatnościami

Na łamach serwisu prawo.pl ukazał się artykuł na temat projektu ustawy o tzw. zatorach płatniczych.

...
Czytaj więcej

Działalność nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego nad zakładami ubezpieczeń

W sprawozdaniu rocznym opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego zawarto informacje na temat prowadzonych testów warunków skrajnych w sektorze ubezpieczeniowym, a także reasekuracji zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

17. posiedzenie KNF: zgoda na rozszerzenie przez PKO Ubezpieczenia działalności ubezpieczeniowej

Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę rzeczowego zakresu działalności PKO Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej poprzez jego rozszerzenie o działalność ubezpieczeniową w grupie 3 i 10 Działu II.

...
Czytaj więcej

UOKiK: pasażerowie lotniczy mogą skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został wpisany do rejestru podmiotów uprawniających do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

...
Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie z działalności w 2018 r.

W sprawozdaniu zawarto informacje m.in. na temat rynku ubezpieczeniowego. Znalazły się w nim najważniejsze informacje podsumowujące działalność sektora ubezpieczeń w ubiegłym roku, m.in. jaka jest wartość aktywów zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

KNF: Plany finansowe krajowych banków na 2019 rok

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił informację na temat planów finansowych banków komercyjnych w 2019 r.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE w 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku”. 

...
Czytaj więcej

Stopy zwrotu OFE

KNF wydała komunikat ws. wysokości stóp zwrotu poszczególnych OFE oraz wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Stanowisko UKNF ws. definicji usługi oferowania instrumentów finansowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

...
Czytaj więcej

10. posiedzenie KNF: zmniejszenie wysokości kary pieniężnej dla PZU SA

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się 10. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Stanowiska unijnych instytucji ws. brexit

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował zestawienie stanowisk i komunikatów europejskich organów nadzoru dot. brexitu.

...
Czytaj więcej

9. posiedzenie KNF. Komisja przyjęła nowelizację Rekomendacji A

W dniu 5 marca 2019 r. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UKNF: komunikat dot. możliwości ujmowania aktywów

UKNF opublikował komunikat ws. możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących MSSF.

...
Czytaj więcej

UOKiK będzie walczyć z nieuczciwymi przedsiębiorcami

Rzeczpospolita opublikowała artykuł na temat planowanych działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zapowiada wzmożoną walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

...
Czytaj więcej

UOKiK ukarał firmę pożyczkową

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące praktyk stosowanych przez firmę pożyczkową Ferratum Finanse. W związku z wykazanymi nieprawidłowościami na podmiot została nałożona kara w wysokości 81 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Stanowisko UKNF w sprawie dopuszczalności zmiany ceny w wezwaniu

UKNF przedstawił stanowisko, w którym odpowiedział na wątpliwości dot. stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.

...
Czytaj więcej

KNF: dane o sektorze IKZE za 2018 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała ubiegłoroczne dane dotyczące IKE i IKZE. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dot. Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

...
Czytaj więcej

KNF: dane o sektorze IKE za 2018 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała ubiegłoroczne dane dotyczące IKE i IKZE. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Harmonogram szkoleń KNF na 2019 r.

KNF przedstawiła harmonogram seminariów szkoleniowych na rok 2019 r., prowadzonych w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

...
Czytaj więcej

KNF przygotuje raport dot. GetBack

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Komisja Nadzoru Finansowego przygotuje raport dotyczący GetBack.

...
Czytaj więcej

KNF: stanowisko ws. stóp technicznych do wyceny bilansowej rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości

Stanowisko UKNF dotyczy interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 562)

...
Czytaj więcej

7. posiedzenie KNF: zgoda na przejęcie TUW „TUW” przez InterRisk

12 lutego br. odbyło się 7. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego KNF wyraziła zgodę na zakup udziałów TUW „TUW” przez InterRisk i powołanie Aleksandra Rodę na prezesa TU ZDROWIE SA. 

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała informację o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w III kwartale 2018 r.

W raporcie opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego zawarto informację o sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych według stanu na koniec II kwartału 2018 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK zakończył pierwsze postępowanie w sprawie Getback

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o zakończeniu postępowania wszczętego w związku z nieprawidłowościami przy sprzedaży obligacji Getback. Prezes UOKiK zadecydował o nałożeniu 2 mln zł kary na Polski Dom Maklerski.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2018 r.

W opublikowanym raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji za III kwartały minionego roku.

...
Czytaj więcej

KNF: Stanowisko ws. wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych przez zarządzających ASI

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała swoje stanowisko ws. wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI.

...
Czytaj więcej

KNF: obowiązki notyfikacyjne OFE i DFE zarządzane przez to samo PTE

UKNF opublikował w sprawie zasad wypełniania przez powszechne towarzystwa emerytalne obowiązków informacyjnych w związku z obrotem znacznymi pakietami akcji spółek publicznych przez fundusze emerytalne.

...
Czytaj więcej

Komunikat KNF dotyczący zabezpieczenia interesów klientów w kontekście planowanego połączenia banków

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat dotyczący zabezpieczenia interesów klientów w kontekście planowanego połączenia Idea Banku SA z Getin Noble Bankiem SA.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała poradnik „Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów”

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała poradnik „Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów”

...
Czytaj więcej

UOKiK zobowiązał DNB Bank Polska do zwrotu klientom wyższych kwot marży

Prezes UOKiK zobowiązał DNB Bank Polska do zmiany swoich praktyk w zakresie warunków promocji kredytów hipotecznych i nieuzasadnionego podwyższania kwot marż klientom. Bezpodstawnie pobrane opłaty przez bank będą musiały zostać teraz zwrócone.

...
Czytaj więcej

KNF przedstawił założenia polityki dywidendowej w 2019 r.

KNF wydała komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej instytucji finansowych w 2019 r.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 2. posiedzenia KNF: zgoda na powołanie nowego Członka Zarządu Pocztowego TUW i TUnŻ SA

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Przedstawiciele rządu i organów nadzoru spotkali się z klientami GetBack

4 stycznia br. miało miejsce spotkanie obligatariuszy GetBack z przedstawicielami rządu i organów nadzoru. W trakcie spotkania wyjaśniono, w jaki sposób osoby poszkodowane mogą dochodzić swoich roszczeń oraz jakie działania podjęły organy nadzoru.

...
Czytaj więcej

Odbyło się pierwsze posiedzenie KNF w 2019 r.

2 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. W czasie posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.

...
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia zasady wyłączenia ze stosowania ustawy o usługach płatniczych

KNF przedstawiła komunikat, w którym wyjaśnia zasady wyłączenia niektórych działalności świadczenia usług opartych na instrumentach płatniczych z reżimu ustawy o usługach płatniczych.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała informację o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących ASI

W dniu 30 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 416. posiedzenia KNF: została zmniejszona sankcja nałożona na Generali

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się czterysta szesnaste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Nowe kompetencje organów w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym

​W dniu 15 grudnia 2018 r. rozpoczęły obowiązywanie wybrane przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

...
Czytaj więcej

KNF wyraża zgodę na powołanie nowego członka zarządu Banku Pocztowego

Tomasz Jodłowski obejmie stanowisko członka zarządu Banku Pocztowego S.A. Do jego obowiązków będzie należało nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o stanie rynku brokerskiego w 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie dotyczące brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych prowadzących działalność na podstawie zezwoleń na wykonanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Nowy Przewodniczący KNF

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki działając na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym powołał z dniem 23 listopada 2018 roku prof. Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia przepisy rozporządzenia MAR

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała broszurę dot. obowiązków notyfikacyjnych akcjonariuszy, wynikających z rozporządzenia MAR oraz dyrektywy 2013/50/UE nowelizującej dyrektywę o przejrzystości.

...
Czytaj więcej

411. posiedzenie KNF: PZU konglomeratem finansowym

W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację o dalszym wypełnianiu przez Grupę PZU kryteriów pozwalających uznawać ją za konglomerat finansowy.

...
Czytaj więcej

Generali złożyło wniosek do UOKiK ws. uzyskania zgody na przejęcie kontroli nad Union Investment TFI

13 listopada 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek Generali dot. uzyskania zgody urzędu antymonopolowego na przejęcie Union Investment TFI. Na razie sprawa pozostaje w toku.

...
Czytaj więcej

Znani są pierwsi operatorzy piaskownicy regulacyjnej KNF

UKNF zakończył proces wyboru operatorów piaskownicy regulacyjnej. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 8 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Postępowanie UOKiK ws. kontaktowania się z konsumentami bez ich wcześniejszej zgody

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie sposobu zapraszania konsumentów na prezentację sprzętu sprzedawanego przez jedną z firm. Pracownicy odpowiedzialni za telemarketing dzwonili pod numery z książki telefonicznej.

...
Czytaj więcej

KNF opublikował komunikat z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej

W dniu 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja finansowa Idea Banku i Getin Noble Banku oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego.

...
Czytaj więcej

Idea Bank S.A. umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF

W dniu 13 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Idea Bank SA. Jednocześnie Komisja podała, że skierowała do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał decyzje ws. trwałego nośnika w ING, Getin Noble i PKO BP

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ING Bank Śląski, Getin Noble Bank i PKO BP nieprawidłowo informowały klientów o zmianach opłat. Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje ws. przestrzegania wymogów trwałego nośnika w bankach.

...
Czytaj więcej

409. posiedzenie KNF: Komisja wyraziła zgodę na przejęcie Concordii przez Generali

W dniu 6 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego wydano decyzje dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Raport KNF o stanie IKE i IKZE w I połowie 2018 r.

UKNF opublikował raport o rynku IKE i IKZE w I połowie 2018 r. Dane zaprezentowane w raporcie pochodzą od instytucji finansowych prowadzących IKZE lub IKE, w tym zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

UOKiK ma zastrzeżenia do technologii blockchain wykorzystywanej przez PKO BP 

Jak podał portal cashless.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma pewne wątpliwości co do zagwarantowania cech trwałego nośnika przez PKO Bank Polski.

...
Czytaj więcej

Obowiązek raportowania przez dostawców usług płatniczych informacji o incydentach na podstawie PSD2

Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek raportowania do organu nadzoru o poważnych incydentach operacyjnych lub poważnych incydentach związanych z bezpieczeństwem, jak również o charakterze informacyjnym.

...
Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zestawienie OFE z dnia 30 października 2018 r.

W informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych zawarto dane o wysokości stopy zwrotu, wysokości opłaty od składki, a także wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem.

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF dot. zasad nabywania i obejmowania akcji

​Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy Komisji Nadzoru Finansowego organizuje seminarium pt. „Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad przekształceniami własnościowymi w podmiotach nadzorowanych działających w formie spółki akcyjnej”.

...
Czytaj więcej

UKNF przedstawiło stanowisko ws. stosowania art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 23 października br. zostało opublikowane stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na temat ubezpieczeń o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (...)

...
Czytaj więcej

UOKiK wypowiedział się na temat postępowań dotyczących firm pożyczkowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację na temat pożyczek udzielanych na krótki czas i niewielkie kwoty, tzw. chwilówek.

...
Czytaj więcej

UOKiK podsumował swoją działalność w 2017 r.

Z opublikowanych przez Urząd danych wynika, że w 2017 r. Prezes UOKiK wydał ponad 900 decyzji z zakresu ochrony i konsumentów. Dodatkowo przedstawił prawie 300 istotnych poglądów w sprawach sądowych i zaopiniował blisko 1500 projektów prawnych.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. średniej trzyletniej stopy zwrotu OFE

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat ws. trzyletnich stóp zwrotu OFE za okres od dnia 30 września 2015 r. do dnia 28 września 2018 r.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE po II kw. 2018 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport o stanie rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych po II kw. 2018 r.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała informację o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kw. 2018 r.

KNF opublikowała raport o sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych według stanu na koniec I półrocza br.

...
Czytaj więcej

UOKiK opublikował komunikat ws. skarg w związku z zakupem obligacji korporacyjnych GetBack

Urząd analizuje skargi osób, które mogły zostać wprowadzone w błąd przy zakupie obligacji korporacyjnych GetBack poprzez oferowanie im produktów nieodpowiadających ich potrzebom.

...
Czytaj więcej

UKNF opublikował komunikat ws. obrotu instrumentami typu ETF w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia PRIIP

Jednym z zadań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest obserwowanie zmian na rynku funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

405. posiedzenie KNF: 20 tys. zł kary dla UNIQA

W dniu 2 października odbyło się czterysta piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

KNF: sytuacja sektora bankowego w I kwartale br.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport na temat sytuacji sektora bankowego w I kwartale br.

...
Czytaj więcej

UOKiK przedstawił propozycje zmian przepisów w zakresie sprzedaży produktów finansowych

W rządzie są prowadzone prace nad nowelizacją przepisów dot. obligacji korporacyjny. Ich celem jest zwiększenie nadzoru nad sprzedażą produktów finansowych. W prace włączył się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po I półroczu 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane po I półroczu 2018 r. dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE w II kw. 2018 r.

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował dane dot. rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych po II kw. 2018 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK sprawdza opłaty za historię spłaty kredytu – Deutsche Bank Polska z zarzutami

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza praktyki 15 banków w zakresie opłat pobieranych za zaświadczenia do kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich dot. wysokości zapłaconych odsetek, historii spłat i kwoty kapitału.

...
Czytaj więcej

KNF w sprawie reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych

KNF opublikowała komunikat dotyczący tzw. reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 1,8 mln zł kary na firmę telekomunikacyjną za nieuczciwe praktyki sprzedażowe

UOKiK wydał dwie decyzje w sprawie praktyk sprzedażowych stosowanych przez operatora telekomunikacyjnego. Nasza SA będzie musiała zapłacić ponad 1,8 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach umownych.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank po interwencji UOKiK odda opłaty klientom za prowadzenie konta

W maju 2017 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Deutsche Bank Polska. Wątpliwości Urzędu wzbudziła praktyka banku polegająca na pobieraniu wyższych opłat za prowadzenie kont powiązanych z kredytem bądź podnoszenia marż kredytu w razie ich zamknięcia.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów CHF w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Po interwencji UOKiK Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i nie będzie też ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

...
Czytaj więcej

KNF wyraziła zgodę na poinformowanie o wszczęciu postępowań ws. TFI

W trakcie posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 31 lipca br. Komisja wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych wobec wybranych TFI

...
Czytaj więcej

Zgoda KNF na zmiany członków zarządu towarzystw ubezpieczeniowych

Podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego wyrażono zgodę na powołanie nowych członków zarządu w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych:

...
Czytaj więcej

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego ws. kar pieniężnych

KNF nałożyła karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za naruszenie ustawy.

...
Czytaj więcej

400. posiedzenie KNF: zgoda na nabycie akcji Compensy

W dniu 31 lipca 2018 r. odbyło się 400. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK opublikował informacje nt. prowadzonych działań w związku z GetBack

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje skargi osób, które mogły zostać wprowadzone w błąd przy zakupie obligacji korporacyjnych GetBack lub którym oferowano produkty nieodpowiadające ich potrzebom.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie I kwartału 2018 na rynku OFE

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wyniki OFE w I kwartale br. Z przeanalizowanych danych wynika, że pod względem wyników inwestycyjnych był to jeden z najgorszych kwartałów od początku działalności.

...
Czytaj więcej

KNF: informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK: jak banki zmieniają warunki umów z konsumentami?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że sprawdza, jak banki zmieniają warunki umów z konsumentami. W komunikacie opublikowanym przez Urząd zostały wymienione podmioty, które nieprawidłowo informowały o zmianach opłat.

...
Czytaj więcej

UOKIK sprawdza czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiada kontrolę ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Urząd sprawdzi czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wnioski podmiotów z pierwszego roku funkcjonowania ADR  

UOKiK przedstawił roczne sprawozdanie z funkcjonowania ADR. Wynika z niego, że w ubiegłym roku do podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o przeprowadzenie ADR.

...
Czytaj więcej

Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2017 rok

KNF opublikowała nową wersję „Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. W porównaniu do dokumentu z zeszłego roku wprowadzono aż 31 zmian w zakresie wskaźników lub obszarów uwzględnianych w ocenie BION.

...
Czytaj więcej

UKNF widzi konieczność ustawowego zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów

Zdaniem KNF niezbędne są zmiany gwarantujące większe bezpieczeństwo inwestorów. Po sprawie GetBacku zaufanie Polaków do rynku zostało istotnie podważone, a jesteśmy w przededniu ogłoszenia rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

...
Czytaj więcej

11 instytucji finansowych obniżyło lub wyeliminowało opłaty windykacyjne po interwencji UOKiK

11 instytucji finansowych zmieniło swoje praktyki windykacyjne po tzw. miękkim wezwaniu lub wszczęciu postępowania przez Prezesa UOKiK. Wątpliwości Urzędu dot. opłat pobieranych przez instytucje finansowe za dokonywanie czynności windykacyjnych.

...
Czytaj więcej

KNF: kwartalne wyniki finansowe na rynku ubezpieczeniowym

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kwartalne wyniki finansowe na rynku ubezpieczeniowym. Główne tendencje, które można zaobserwować podczas analizy wyników to stałe wzrosty i stabilizowanie się rynku.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wystosował otwarty list do banków. Apeluje w nim o stałą stopę oprocentowania kredytów hipotecznych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do banków otwarty list dot. kredytów hipotecznych w walucie polskiej. Wskazuje w nim na występujące aktualnie problemy na tym obszarze oraz proponuje korzystne rozwiązania.

...
Czytaj więcej

KNF zmieniła wysokość kary nałożonej na Gothaer

12 czerwca br. odbyło się 394 posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego uchylono decyzję KNF z dnia 10 kwietnia br. nakładającą karę na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

...
Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain przy UKNF

4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain. W jego skład weszli członkowie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe.

...
Czytaj więcej

KNF podaje dobre praktyki oferowania obligacji korporacyjnych

KNF podczas 392. posiedzenia w dniu 29 maja br. przygotowała komunikat ws. oferowania obligacji. Przypomina w nim, że instytucje nadzorowane powinny dołożyć starań, aby oferowane przez nich produkty i usługi były adekwatne do potrzeb klientów.  

...
Czytaj więcej

Komunikat z 390. posiedzenia KNF. Jakub Papuga członkiem zarządu TUW PZUW

W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się 390. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Stanowisko UKNF ws. zlecenia przez TFI zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy zamkniętych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił swoje stanowisko ws. zlecania przez TFI zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy zamkniętych.

...
Czytaj więcej

KNF wyróżniła Instytucje przyjazne mediacjom

KNF przyznała wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" oraz "Ambasador mediacji na rynku finansowym". Wyróżnione zostało sześć instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF w sprawie nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych

​W dniu 21 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Do UOKiK wpłynął wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW „TUW” przez InterRisk

W dniu 27 kwietnia 2018 r. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

KNF przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Do tej pory na portalu beinsured.pl przedstawiliśmy dane zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym oraz postępowań kontrolnych KNF.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 388. posiedzenia KNF. Janusz Władyczak ze zgodą na objęcie stanowiska prezesa KUKE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się 388. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Podmioty rynku ubezpieczeniowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Prezentujemy najistotniejsze dane dot. podmiotów branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

Główne wnioski z badania rynku funduszy inwestycyjnych

Departament Analiz Rynku UOKiK przeprowadził badania rynku funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem produktów dla klientów indywidualnych. Badania były częścią postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd.

...
Czytaj więcej

KNF: Trzyletnia stopa zwrotu OFE wyniosła 11,424%

​Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres 3 lat.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o sytuacji banków w 2017 r.

W 2017 r. w sektorze bankowym doszło do kilku fuzji i przejęć. Równocześnie wiele banków zaoferowało swoim klientom nowe innowacyjne produkty, a na rynku pojawili się nowi gracze.

...
Czytaj więcej

387. posiedzenie KNF. TUW PZUW musi zapłacić karę w wysokości 2 tys. zł

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Społeczeństwo przychylnie patrzy na IKE i IKZE

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego raportu wynika, że liczba osób oszczędzających na IKE ustawicznie rośnie.

...
Czytaj więcej

KNF ukarała Generali i Gothaer za nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

10 kwietnia 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Prawie 3 mln zł kary nałożył UOKiK za praktyki naruszające dobre obyczaje w zakresie pośrednictwa kredytowego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie nieuczciwych praktyk w zakresie pośrednictwa kredytowego stosowanych przez Kancelarię Prawną Proculus. Kwestionowane praktyki Prezes UOKiK uznał za naruszające dobre obyczaje.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów papierów wartościowych

KNF publikowała komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów  papierów wartościowych. Dokument powstał jako rezultat czynności nadzorczych urzędu dot. raportowania.

...
Czytaj więcej

UOKiK po raz kolejny ukarał EGF Council

UOKiK nałożył karę w wysokości 5,7 mln zł na Europejską Grupę Finansową Council. Urząd stwierdził stosowanie przez spółkę niedozwolonych klauzul we wzorcach umów.

...
Czytaj więcej

KNF podpowiada, jak uzyskać odszkodowanie za nieprawidłowości w realizacji usług płatniczych przez Homepay

Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła spółkę Homepay na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jest to efekt napływających do KNF zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmiot.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE w 2017 r.

W 2017 r. OFE odnotowały średnią stopę zwrotu na poziomie 18,8%. Jest to najlepszy wynik funduszy w historii. W ubiegłym roku PTE zarobiły 480 mln zł. Takie główne wnioski płyną z raportu Komisji Nadzoru Finansowego dot. rynku OFE po IV kwartałach 2017 r.

...
Czytaj więcej

385. posiedzenie KNF. PZU musi zapłacić 1,7 mln zł kary za opóźnienia w wypłatach odszkodowań

W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Wzrasta wysokość kar przyznawanych przez UOKiK

W 2017 r. sankcje nałożone na przedsiębiorców wyniosły łącznie 222 mln zł. Prezes urzędu nałożył 87 kar. Jest to najwyższy wynik w ciągu ostatnich 6 lat.

...
Czytaj więcej

KNF umorzył postępowanie ws. SKOK Rafineria

W dniu 21 marca br. KNF wydał decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Rafineria, przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

...
Czytaj więcej

Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej organizowane przez KNF w 2018 r.

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2018 r. Poniżej przedstawiamy spis szkoleń dedykowanych branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Zwalczanie barier rozwoju innowacji w branży ubezpieczeniowej - status prac PIU i zespołu ds. FinTech (cz. I)

UKNF opublikował „Rekomendacje Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w odniesieniu do listy określonych barier zawartych w Raporcie końcowym – statusy realizacji prac”. Część z odnosi się do branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

KNF działa na rzecz rozwoju sektora Fintech. Została zawarta umowa o współpracy z tajwańskim organem nadzoru

W dniu 6 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego i organ nadzoru z Tajwanii (Financial Supervisory Commission - FSC) podpisali umowę o współpracy w zakresie innowacji finansowych (Fintech).

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po 2017 r. (cz. II)

KNF publikowała dane dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) po 2017 r. Oprócz ogólnych danych zostały zaprezentowane dane dla podmiotów prowadzących rachunki w ramach III filaru.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po 2017 r. (cz. I)

KNF opublikowała dane dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) po 2017 r. Oprócz ogólnych danych zostały zaprezentowane wyniki dla podmiotów prowadzących rachunki w ramach III filaru.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Bank Millennium nadużywał swojej pozycji w oferowaniu ubezpieczeń kart płatniczych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie praktyk stosowanych przez Bank Millennium w umowach o karty debetowe lub kredytowe, polegające na konieczności nabywania przez klientów usługi „Pakiet bezpieczeństwa”.

...
Czytaj więcej

UOKiK skontrolował praktyki banków w zakresie ofert darmowych kart płatniczych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował 18 banków w zakresie ofert bezpłatnych kart debetowych. Praktyki 13 z nich wzbudziły zastrzeżenia organu.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 381. posiedzenia KNF

W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy ostrzega klientów przed inwestycjami w weksle

W specjalnym komunikacie Rzecznik Finansowy przestrzega klientów przed inwestowaniem w weksle. Jak tłumaczy, instrumenty te są obarczone wysokim ryzykiem, a instytucje oferujące te produkty chcą w ten sposób obejść przepisy dot. obligacji korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

Rynek PPK po miesiącu od uruchomienia. Najwięcej umów zawarło PKO i PZU

Portal forsal.pl podsumował funkcjonowanie rynku PPK. Dostawcy produktu zgłosili do PFR 814 podpisanych umów o zarządzanie PPK. Najwięcej z nich zawarło PKO TFI i PZU TFI.

...
Czytaj więcej

Zmieni się sposób informowania KNF, wynikający z rozporządzenia MAR

W serwisie RCL został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez KNF.

...
Czytaj więcej

Już 650 organizacji podpisało umowy o zarządzanie PPK

Jak poinformował Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, do tej pory umowy o zarządzanie PPK podpisało 650 największym pracodawców. W sumie programem zostało już objętych ok. 330 tys. osób.

...
Czytaj więcej

Comarch oferuje aplikację do obsługi PPK

Już ponad 110 firm i instytucji zdecydowało się na wdrożenie aplikacji Comarch PPK.

...
Czytaj więcej

Vienna Life: Czy czeka nas dalsza wędrówka po ścianie strachu?

Kamil Hajdamowicz, zarządzający aktywami w Vienna Life TuŻ S.A., podsumował lipiec na rynkach. W jego opinii zakończony niedawno lipiec nie pozwalał się nudzić inwestorom, pomimo pozornie wakacyjnej pory.

...
Czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla podatników poniżej 26. r.ż.

Już od sierpnia najmłodsze osoby na rynku pracy będzie obowiązywał zerowy PIT. Zdaniem ministra finansów jest to dobra zmiana, która będzie impulsem dla rozwoju młodych na rynku pracy.

...
Czytaj więcej

Jakie zabezpieczenie oferuje cyberpolisa?

Polisa od ryzyk cybernetycznych jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinny posiadać przedsiębiorstwa gromadzące i przetwarzające dużą liczbę danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 r.

19 lipca Sejm przyjął uchwałę o przyjęciu absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu za 2018 r.

...
Czytaj więcej

Obowiązkowy split payment od 1 listopada br.

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności VAT w branżach najbardziej narażonych na wyłudzenia.

...
Czytaj więcej

Kiedy ubezpieczenie D&O nie obowiązuje?

CEO Magazyn Polska opublikował artykuł na temat polis D&O. W artykule została poruszona kwestia ochrony przedsiębiorstwa przed karami nałożonymi przez UOKiK.

...
Czytaj więcej

Kulik: PPK to dodatkowy kapitał, który będzie wspierać polską giełdę

Na łamach parkiet.com został opublikowany wywiad z Tomaszem Kulikiem, członkiem zarządu PZU. W rozmowie poruszono kwestie związane z m.in. dynamicznym rozwojem gospodarki i jego wpływem na sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

MF zaproponowało powstanie elektronicznego formularza do wypełniania obowiązku informacyjnego MAR

​W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia ws. środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy zanalizował praktyki banków dot. nieautoryzowanych transakcji płatniczych

Rzecznik Finansowy odnotował rosnącą liczbę wniosków o przeprowadzenie tzw. postępowania interwencyjnego w związku z nieautoryzowanymi transakcjami, czyli przypadki gdy doszło do kradzieży środków z konta bankowego klienta, karty kredytowej lub debetowej.

...
Czytaj więcej

MS i MF popierają pomysł utworzenia specjalistycznych sądów dla rynku kapitałowego

Izba Domów Maklerskich wysnuła propozycję utworzenia zespołu, który zajmie się procedurą powołania sądu rynku kapitałowego. Pomysł uzyskał aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości.

...
Czytaj więcej

Atradius opublikował raport na temat niewypłacalność spółek w Europie Zachodniej

Atradius opublikował raport, z którego wynika, że rośnie liczba niewypłacalnych przedsiębiorców w Europie Zachodniej. Taka sytuacja może mieć wpływ na eksport towarów w Polsce.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas będzie wykorzystywał blockchain do wysyłki dokumentów

​Krajowa Izba Rozliczeniowa podała w komunikacie, że nawiązała współpracę z BNP Paribas. Bank będzie dystrybuował dokumenty, takie jak cenniki i regulaminy, z wykorzystaniem technologii blockchain. Wcześniej na takie rozwiązanie zdecydował się PKO BP.

...
Czytaj więcej

UOKiK chce rozszerzenia prawa konsumenckiego na wszystkich mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowało zmiany w kodeksie cywilnym. Zakładają one, że prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. 

...
Czytaj więcej

MF opublikowało prognozy Banku Światowego dot. Polski

W najnowszym raporcie nt. perspektyw globalnej gospodarki i inwestycji Bank Światowy prognozuje spowolnienie wzrostu globalnej gospodarki do poziomu 2,6% w 2019 r. oraz 2,7% i 2,8% w latach 2020-2021.

...
Czytaj więcej

Przebudowa systemu emerytalnego wpłynie na dobrobyt obywateli

W odpowiedzi na interpelację w sprawie likwidacji OFE podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Jarosińska-Jedynak przestawiła następujące informacje.

...
Czytaj więcej

Świat: Czy Generali rozważa zakup MetLife?

Bloomberg, największa na świecie agencja prasowa, opublikowała artykuł na temat potencjalnego zakupu aktywów MetLife przez Generali. Wartość transakcji może wynieść ponad 2 miliardy dolarów.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas udostępnił podmiotom trzecim swoje API

W ubiegłym tygodniu BNP Paribas poinformował o zakończeniu prac nad udostępnieniem podmiotom trzecim (TPP) swego produkcyjnego interfejsu API, poinformował portal cashless.pl. 

...
Czytaj więcej

Współpraca Banku Pekao z KUKE

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat finansowania zakupu pojazdów Pesy przez białoruską firmę leasingową przez Pekao i KUKE.

...
Czytaj więcej

KUKE: aktualizacja liczby upadłości w polskiej gospodarce

Roczna suma upadłości polskich firm, pozostająca w ostatnich miesiącach praktycznie na stałym poziomie, w kwietniu obniżyła się dość wyraźnie. KUKE podtrzymuje prognozę wzrostu niewypłacalności w tym roku, choć jego skala powinna być niewielka.

...
Czytaj więcej

Czy projekt PPK będzie rentowny?

Już od 1 lipca br. do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 250 osób. W związku ze zbliżającym się terminem temat PPK staje się coraz bardziej popularny. Również kolejne podmioty deklarują swój udział w PPK.

...
Czytaj więcej

Pieniądze z OFE na IKE lub ZUS

Informacje na temat przekształcenia OFE w IKE budzą zainteresowanie Polaków, którzy chcieliby wiedzieć w jaki sposób będzie przebiegał ten proces.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Prezydent RP w dniu 11 kwietnia br. podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany katalogu danych osobowych pracowników

​W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania tzw. rozporządzenia „RODO”. Ustawa zakłada nowelizację 162 ustaw, wśród których znajduje się nowelizacja Kodeksu pracy.

...
Czytaj więcej

Fundusze zdefiniowanej daty w PPK

Środki uczestników pracowniczych planów kapitałowych, z których będą korzystać po 60. roku życia, pomnażane będą w funduszach zdefiniowanej daty zwanych też funduszami cyklu życia. Co je charakteryzuje i różni od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych?

...
Czytaj więcej

Wykaz audytorów JZP

Komisja Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów przygotowała wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w poprzednim roku.

...
Czytaj więcej

PFR rozpoczyna cykl bezpłatnych konferencji o PPK

Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z wybranymi Urzędami Wojewódzkimi zaprasza na cykl 14 konferencji dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych. Spotkania dedykowane są podmiotom zatrudniającym.

...
Czytaj więcej

KNF zawiesza prace nad utworzeniem piaskownicy regulacyjnej

Jacek Jastrzębski, nowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, poinformował o wstrzymaniu prac nad uruchomieniem piaskownicy regulacyjnej. Jak wyjaśnił, związane jest to z potrzebą właściwego i pełnego przygotowania do wdrożenia projektu, podaje DGP.

...
Czytaj więcej

Powstał europejski rejestr instytucji płatniczych i pieniądza elektronicznego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego uruchomił centralny rejestr spółek oferujących usługi pod reżimem dyrektywy PSD II, tj. instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego i agentów oferujących usługi finansowe.

...
Czytaj więcej

Nadzór finansowy stworzył porównywarkę kont bankowych

W dniu 20 marca planowane jest rozpoczęcie działania porównywarki rachunków bankowych, przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Borys: Decyzja ws. OFE powinna być podjęta przed startem PPK

Dla rynku kapitałowego i jego przewidywalności kluczowa jest decyzja dot. przyszłości OFE. Powinna być ona znana przed datą 1 lipca br., tj. przed uruchomieniem PPK, uważa Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

...
Czytaj więcej

MF opublikowało informację nt. ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 13 marca 2019 r. osoby prawne, działające poza sektorem finansowym, mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe.

...
Czytaj więcej

LeaseLink trafił do Grupy mBank  

Prawie 32 mln zł kosztowało mBank przejęcie 100 proc. udziałów fintechu LeaseLink. Spółkę zakupiła mLeasing należąca do grupy kapitałowej banku. Na razie nie mówi się o połączeniu podmiotów.

...
Czytaj więcej

KNF chce utworzyć nową kategorię podmiotów – mały zakład ubezpieczeń

KNF pracuje nad nowelizacją przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nowe przepisy mają przede wszystkim na celu zwiększenie innowacyjności sektora finansowego w Polsce i wzmocnienie rozwoju działalności fintechowej.

...
Czytaj więcej

MF: propozycje dot. likwidacji OFE pozostają aktualne

„W odniesieniu do planowanych zmian dotyczących funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) aktualne pozostają propozycje określone w Programie Budowy Kapitału”, wskazał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację.

...
Czytaj więcej

MF opublikowało projekt rozporządzenia dot. działalności TFI

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

KUKE i Pekao S.A. wspólnie wspierają polskich eksporterów

Bank Pekao S.A. i KUKE wspierają polską firmę, która zajmuje się budową tłoczni gazu w Estonii.

...
Czytaj więcej

Rząd wkrótce rozpocznie prace nad projektem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został wpisany projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Rząd ma rozpocząć prace nad projektem jeszcze w I kwartale 2019 r. Celem Strategii jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

KGHM: 4,98% ogólnej liczny głosów w spółce dla OFE PZU

Z informacji udostępnionej przed KGHM wynika, że Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji KGHM ma 4,98% ogólnej liczby głosów w spółce.

...
Czytaj więcej

Pożyczkodawcy będą musieli przedstawić koszt ubezpieczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Wśród propozycji zmian znalazł się m.in. zakaz dowolnego ustalania wysokości dodatkowych opłat, w tym składek ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

UOKiK będzie karał przedsiębiorców za tworzenie zatorów płatniczych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Jego celem jest skrócenie terminów zapłaty i zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym.

...
Czytaj więcej

JP Morgan testuje własnego coina

Amerykański bank JP Morgan wyemitował własną kryptowalutę. Na razie cyfrowy token przechodzi fazę pilotażu. Docelowo ma być wykorzystany do rozliczania transakcji dużych, korporacyjnych klientów instytucji.  

...
Czytaj więcej

MF: usługa Twój e-PIT została uruchomiona

15 lutego br. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT.

...
Czytaj więcej

MFW ocenił stabilność sektora finansowego w Polsce

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności od przyszłego pracownika?

Zgodnie z RODO i kodeksem pracy w czasie rekrutacji mogą żądać jedynie podstawowych danych, czytamy w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Czy w związku z tym pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy potencjalny pracownik nie był karany?

...
Czytaj więcej

KNF i PFR przypominają o karach za nieprawidłowości przy dystrybucji PPK

W mediach pojawiły się publikacje o nieprawidłowościach przy dystrybucji produktów PPK. Przede wszystkim wskazywano na przypadki żądania przez pośredników prowizji od instytucji finansowych za oferowanie ich produktów. Do sprawy odnieśli się PFR i KNF

...
Czytaj więcej

Wojciech Sass w zarządzie fintechowego start-upu Vodeno

Wojciech Sobieraj pracuje nad utworzeniem nowego paneuropejskiego banku, donosi Puls Biznesu. Do zarządu spółki dołączył m.in. Wojciech Sass, były prezes Nationale-Nederlanden.

...
Czytaj więcej

Czy wprowadzenie PPK to okazja do nadużyć?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat PPK. W tekście czytamy o instytucjach, które chcą zarządzać kapitałami gromadzonymi w systemie, a także o mniejszych podmiotach.

...
Czytaj więcej

UE chce uproszczenia obowiązków przy transakcjach instrumentów pochodnych

PE i przedstawiciele państw członkowskich UE przyjęli porozumienie ws. nowelizacji rozporządzenia EMIR. Ustalono m.in. usunięcie obowiązku zgłaszania starszych danych czy transakcji wewnątrzgrupowych z udziałem kontrahentów niefinansowych.

...
Czytaj więcej

Komentarz eksperta Vienna Life na temat stanu globalnej gospodarki

Kamil Hajdamowicz, Doradca Inwestycyjny Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, skomentował kondycję globalnej gospodarki.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance o kosztach interwencji medycznych

Mondial Assistance przygotował zestawienie, które uwzględnia wszelką niezbędną pomoc medyczną udzieloną przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia turystycznego w 2018 r.

...
Czytaj więcej

KE: split payment przymusowe w Polsce od marca

Komisja Europejska zaakceptowała wprowadzenie przymusowego split payment w Polsce w wybranych branżach.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes opublikował prognozy niewypłacalności w 2019 r.

Zdaniem analityków Euler Hermes, liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w 2019 r. wzrośnie z powodu zbyt niskiego tempa wzrostu gospodarczego.

...
Czytaj więcej

Nie wszyscy ubezpieczyciele są zainteresowani PPK

Pracownicze plany kapitałowe w pierwszej kolejności obejmą największe firmy, które zatrudniają min. 250 osób. Rolę instytucji zarządzających będą mogły pełnić: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń na życie i towarzystwo emerytalne.

...
Czytaj więcej

Giełda kryptowalut z licencją od KNF

Komisja Nadzoru Finansowego przyznała licencję małej instytucji płatniczej spółce Tapik. Jak podaje portal Cashless.pl, podmiot zamierza wkrótce uruchomić giełdę kryptowalut.

...
Czytaj więcej

PPK oferowane przez Union Investment TFI

Spółka Union Investment TFI poinformowała, że zaoferuje pracodawcom i pracownikom pracownicze plany kapitałowe.

...
Czytaj więcej

Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo. Za jej pośrednictwem będzie oferował kredyty gotówkowe

Santander został 13. podmiotem oferującym swe produkty na platformie Bancovo. Jest to pierwsza na polskim rynku platforma online w zakresie pośrednictwa finansowego. Dzięki niej klienci mają dostęp do zindywidualizowanych ofert banków i firm pożyczkowych.

...
Czytaj więcej

UOKiK uznał za niedozwolone trzy klauzule stosowane przez Deutsche Bank Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której uznał za niedozwolone trzy klauzule stosowane przez Deutsche Bank Polska. Zakazał też ich wykorzystywania. Postępowanie przeciwko bankowi urząd wszczął w maju 2017 r.

...
Czytaj więcej

Powstaje Kodeks Odpowiedzialnego Pożyczania

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych opracował projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, eliminacja niepożądanych praktyk rynkowych, a także poprawa reputacji legalnie działających podmiotów.

...
Czytaj więcej

W dniach 16 i 17 stycznia br. odbyło się 76. posiedzenie Sejmu RP

Podczas posiedzenia właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projekcie zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

PPK bez tajemnic

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. W rzeczywistości obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK został podzielony na kilka etapów.

...
Czytaj więcej

Fintech zmienia swój regulamin i dostosowuje się do wymogów prawnych

Czeski fintech Twisto, realizujący usługi odroczonej płatności, od stycznia wprowadził nowe zasady pobierania opłat od klientów za opóźnienia we zwrocie płatności. Nowe stawki są zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. 

...
Czytaj więcej

Do KNF zostały złożone dwa wnioski o uzyskanie licencji z zakresu PSD II

Do UKNF zostały skierowane dwa wnioski o uzyskanie licencji na podstawie dyrektywy PSD II. Wnioskujące spółki chcą uzyskać wpis do rejestru Account Information Service (AIS).

...
Czytaj więcej

Jak nowe regulacje wpłyną na TFI?

Serwis analizy.pl opublikował prognozy na 2019 r. Jednym z największych wyzwań jest wdrożenie PPK i udział TFI w zarządzaniu nimi.

...
Czytaj więcej

KUKE: Pekao S.A. podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist

Współpraca KUKE i Banku Pekao S.A. ma na celu ułatwienie polskim firmom dostępu do instrumentów finansowych wspierających ekspansję zagraniczną.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. interpretacji podatkowych

Do Ministra Finansów została zgłoszona interpelacja w sprawie interpretacji podatkowych.

...
Czytaj więcej

mBank testuje rozwiązanie z zakresu biometrii behawioralnej

W mBanku rozpoczął się pilotaż rozwiązania bazującego na biometrii behawioralnej. System Digital Fingerprints będzie identyfikował ryzyko fraudu i weryfikował użytkowników bankowości elektronicznej na podstawie danych dot. sposobu korzystania z myszki.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o przejęcie Euro Banku

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem S.A.

...
Czytaj więcej

Brytyjski fintech uzyskał licencję bankową

Brytyjski fintech Zopa, specjalizujący się w obsłudze pożyczek społecznościowych, uzyskał zgodę na prowadzenie działalności bankowej w Wielkiej Brytanii. Od przyszłego roku będzie oferować m.in. innowacyjne produkty oszczędnościowe i karty kredytowe.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ws. czynności kontrolnych organu nadzoru w krajowych instytucjach płatniczych

​W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w krajowych instytucjach płatniczych.

...
Czytaj więcej

Czy pracownicze plany kapitałowe odniosą sukces?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat pracowniczych planów kapitałowych. W omawianym tekście autor próbuje odpowiedzieć na pytanie od czego będzie zależeć sukces PPK?

...
Czytaj więcej

Asseco przygotował rozwiązanie spełniające wymogi trwałego nośnika dla banków spółdzielczych

Spółka informatyczna Asseco podała, że opracowała rozwiązanie dot. dystrybucji dokumentów z zachowaniem wymogów trwałego nośnika dla banków spółdzielczych. Firma wykorzystuje system oparty o archiwum zewnętrzne (zaufanej strony trzeciej).

...
Czytaj więcej

Jaka przyszłość czeka kancelarie odszkodowawcze?

Firmy odszkodowawcze wypowiedziały się na temat projektu ustawy o świadczeniu usług w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Alior wprowadził do aplikacji biometryczną autoryzację płatności

W ostatniej aktualizacji aplikacji bankowości mobilnej od Alior Banku pojawiła się funkcja biometrycznego potwierdzania transakcji, za pomocą odcisku palca. W ten sposób użytkownik może też zalogować się do swojego konta.

...
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia będzie prowadzić działalność agencyjną w zakresie funduszy inwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru agentów firm inwestycyjnych ANG Spółdzielnię. Spółka rozpocznie współpracę z domem maklerskim Ipopema Securities SA.

...
Czytaj więcej

MF zaproponowało przepisy dot. obowiązków sprawozdawczych krajowych instytucji płatniczych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej.

...
Czytaj więcej

Czy PZU odkupi akcje Pekao SA od PFR?

PZU wyraziło zainteresowanie zakupem akcji Pekao SA od Polskiego Funduszu Rozwoju.

...
Czytaj więcej

RF rozpoczyna prace nad raportem o nieprawidłowościach na polskim rynku finansowym

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym rozpoczyna prace nad Raportem poświęconym nieprawidłowościom występującym na polskim rynku finansowym, które negatywnie wpływają na prawa i interesy konsumentów oraz reputację tego rynku.

...
Czytaj więcej

Rozwój sektora bancassurance w dobie gwałtownego rozwoju technologicznego

Marat Nevretdinov, prezes Grupy Europa, wypowiedział się na temat polskiego rynku bancassurance na łamach aleBank.pl.

...
Czytaj więcej

MF: 21 ubezpieczycieli spełnia wymogi oferowania PPK

Minister Finansów wskazał, że na dzień 30 września br. 45 instytucji, w tym 21 zakładów ubezpieczeń na życie, spełniało warunki umieszczenia w ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

MFW: polska gospodarka rozwija się dynamicznie

Ministerstwo Finansów opublikowało wyniki oceny polskiej gospodarki przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który każdego roku przeprowadza przegląd Polski w ramach art. IV Statutu MFW.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: hamuje dynamika, nie zmniejsza się ryzyko niewypłacalności

Euler Hermes zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dynamika wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm spowolniła w III kwartale br.

...
Czytaj więcej

Unia Europejska chce zwrotu kosztu biletu za opóźniony pociąg

Nowe przepisy miałyby gwarantować, że pasażerowie pociągów opóźnionych powyżej dwóch godzin będą otrzymywać pełny zwrot kosztów zakupu biletu.

...
Czytaj więcej

Bank Pocztowy stawia na dynamiczny rozwój

W 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała Strategię rozwoju Banku do 2021 r. Obecnie poinformowano, że horyzont czasowy wydłużono o kolejny rok, czytamy w artykule prnews.pl.

...
Czytaj więcej

MF: sprzedaż obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało wynik sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2018 r.

...
Czytaj więcej

W Sejmie odbyła się konferencja „Aplikacja radcowska drogą do zawodu”

W dniu 8 października w Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana dla przyszłych radców prawnych, którego tematem przewodnim był: rynek ubezpieczeniowy a rola pełnomocnika.

...
Czytaj więcej

ING Bank Śląski ukarany przez UOKiK. Urząd stwierdził niespełnienie w korespondencji dokumentów cech trwałego nośnika

UOKiK zakończył postępowanie przeciwko ING Banku Śląskiego w sprawie sposobu dostarczania klientom dokumentacji w formie trwałego nośnika. Urząd uznał, że bank w korespondencji z klientami nie zachował jego cech. W związku z czym nałożył na karę.

...
Czytaj więcej

Citi Handlowy otwiera dla fintechów swoje API i piaskownicę

Bank Citi Handlowy uruchomia specjalny konkurs dla start-upów Citi PSD II Challenge. Spółka chce w ten sposób wybrać fintechy, z którymi podejmie współpracę.

...
Czytaj więcej

Rośnie popularność międzynarodowych centr biznesowych

W ubiegłym roku liczba ofert pracy w sektorze outsourcingu wzrosła o 13%. Firmy szukają kandydatów z biegłą znajomością języków obcych, wyspecjalizowanych w księgowości, finansach, obsłudze klienta, IT czy HR.

...
Czytaj więcej

Kiedy ubezpieczenie jest przychodem pracownika?

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym autor odpowiada na pytanie: czy pracownik powinien zapłacić PIT od narzuconego mu pakietu ubezpieczeń w podróży?

...
Czytaj więcej

Klienci Aviva TFI uzyskają zwrot kosztów za zarządzanie dodatkowymi jednostkami funduszy

Aviva TFI uruchomiła promocję dla swoich klientów, posiadających jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Towarzystwo gwarantuje zwrot połowy kosztów za zarządzanie w formie dodatkowych jednostek funduszy.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia ochrony prawnej wciąż niedoceniane przez polskich przedsiębiorców

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia ochrony prawnej i niezbędnych wydatków z tym związanych.

...
Czytaj więcej

Getin Noble Bank: zgoda na zawarcie listu intencyjnego

Getin Noble Bank podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia negocjacji mających przedłużyć współpracę z dotychczasowymi partnerami z branży ubezpieczeniowej. Planowana współpraca ma trwać do końca 2026 r.

...
Czytaj więcej

PKO Bank Polski rozpoczął wysyłkę dokumentów za pomocą technologii blockchain

W przeciągu kilku najbliższych dni ponad 5 mln klientów banku PKO BP otrzyma nowe regulaminy produktowe wysłane im przy pomocy rozproszonego rejestru. PKO BP pracowało nad wdrożeniem technologii od kilku miesięcy wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową.

...
Czytaj więcej

UOKiK chce poprawić standardy w branży turystycznej

W sezonie wakacyjnym występuje największy odsetek skarg ze stron klientów, którzy są niezadowoleni z jakości usług linii lotniczych lub biur podróży.

...
Czytaj więcej

Czy pasażerowie spóźnionych pociągów mogą domagać się odszkodowania?

W drugim kwartale br. jedynie 68% pociągów PKP Intercity przyjechało punktualnie na wyznaczoną stację. Pasażerowie, którzy z powodu opóźnień nie dotarli na czas do wyznaczonego miejsca, mogą domagać się odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do ustawy o PPK

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zawierają one regulacje odnoszące się do zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium wdraża system oparty na macierzy WORM do wysyłki dokumentów

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów.

...
Czytaj więcej

IQ Money zainwestuje środki w lokaty bankowe przy wykorzystaniu AI

SuperLokator to fundusz, inwestujący środki klientów w lokaty bankowe wybierane i odnawiane przez sztuczną inteligencję.

...
Czytaj więcej

Billon ubiega się w KNF o uzyskanie licencji małej instytucji płatniczej

Jedna ze spółek należących do grupy Billon złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego, opartego o technologię blockchain.

...
Czytaj więcej

Pekao: obserwujemy dynamiczny wzrost sektora bankowego w Polsce

Prezes Banku Pekao S.A. udzielił wywiadu w londyńskiej redakcji CNBC News. Michał Krupiński odniósł się do kryzysu walutowego i politycznego w Turcji i jego wpływu na sytuację banków z Europy Środkowej i Wschodniej.

...
Czytaj więcej

Idea Bank tworzy rezerwy związane m.in. ze zwrotem prowizji ubezpieczeniowych

​Idea Bank w komunikacie prasowym poinformował o utworzeniu rezerw i odpisów aktualizujących. Są one związane ze sprawą GetBack, zmianą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i modelu biznesowego Tax Care.  

...
Czytaj więcej

Kto jest zobowiązany do spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Zakup mieszkania często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wiele osób czeka więc z zakupem mieszkania do ślubu, aby mieć wspólnie lepszą zdolność kredytową i otrzymać od banku korzystniejsze warunki.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę zmniejszającą składki do ZUS dla jednoosobowych spółek

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Wprowadza ona niższe stawki na ubezpieczenia społeczne.

...
Czytaj więcej

MF chce utworzyć odrębny organ nadzór nad biegłymi rewidentami

Po aferze z GetBack Ministerstwo Finansów postanowiło zwiększyć kontrolę nad firmami audytorskimi. W tym celu jest przygotowywany projekt ustawy powołujący odrębny organ nadzoru nad tymi spółkami.

...
Czytaj więcej

Revolut ma już 170 tys. użytkowników w Polsce

Aplikacja Revolut odnotowała rekordową liczbę rejestracji dokonanych przez polskich klientów w czerwcu i lipcu tego roku. W związku z tym, spółka postanowiła nagrodzić nowych użytkowników bezpłatną kartą płatniczą.

...
Czytaj więcej

Wyniki Alior Banku w II kw. 2018 r.

Alior Bank opublikował wyniki finansowe w II kwartale 2018 r. Z opublikowanych danych wynika, że zysk netto Grupy wyniósł 196 mln zł. Oznacza to wzrost o 19% w stosunku do I kwartału br.

...
Czytaj więcej

Nie dojdzie do połączenia Alior Banku z Pekao SA

Alior Bank i Bank Pekao wydały oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że nie będzie połączenia obu banków.

...
Czytaj więcej

Pozytywne skutki wprowadzenia jednego konta ZUS

Na łamach Gazety Prawnej ukazał się artykuł podsumowujący pierwsze pół roku funkcjonowania jednego konta w ZUS.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie dla poszkodowanych w zamachach terrorystycznych

Z informacji opublikowanych przez serwis informacyjny wp.pl wynika, że poszkodowany podczas zamachu terrorystycznego w Berlinie przedsiębiorca nie otrzyma odszkodowania.

...
Czytaj więcej

KE: pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania

Wielu pasażerów może nie dotrzeć do celu swojej podróży ze względu na strajki linii lotniczych.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania czynności służbowych.

...
Czytaj więcej

MF: trwają prace nad przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie poświęcone pracy Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

...
Czytaj więcej

PKO BP chce stworzyć fundusz emerytalny dla piłkarzy Ekstraklasy

PKO Bank Polski chce stworzyć fundusz emerytalny dla piłkarzy – czytamy na łamach money.pl

...
Czytaj więcej

MF opublikowało dane finansowo-podatkowe największych firm w Polsce za 2017 r.

W zestawieniu opublikowanym przez Ministerstwo Finansów znalazły się dwa podmioty rynku ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciele będą mogli oferować nowe umowy PPE?

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejną wersję ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w której zostały zawarte zmiany m.in. na temat zwolnienia zakładów ubezpieczeń z tzw. podatku bankowego.

...
Czytaj więcej

Premier wypowiedział się ws. kompensacji dla dotkniętych suszą

Podczas spotkania z rolnikami Premier wypowiedział się na temat suszy, która dotknęła w tym roku polskich rolników i konieczności ubezpieczania plonów.

...
Czytaj więcej

Kolejne przejęcie na rynku ubezpieczeniowym

Enterprise Investors obejmie 38% akcji spółki Unilink, największej multiagencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce – podaje Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Stabilne zaufanie do banków

Nest Bank zlecił przygotowanie ogólnopolskiego Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego zrealizowanego przez instytut Kantar Millward Brown.

...
Czytaj więcej

Posiedzenie ECOFIN w sprawie zmian systemu VAT

13 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli. W takcie spotkania rozmawiano na temat zwalczania oszustw w VAT, ukończeniu unii bankowej i rozwijanie unii rynków kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Awaria kart Mastercard

W dniu 12 lipca br. doszło do awarii kart Mastercard. Posiadacze tego typu kart nie mogli przed godzinę dokonać płatności ani wypłaty z bankomatów.

...
Czytaj więcej

Aviva Investors TFI szuka nowych klientów w internecie

Aviva Investors TFI wprowadziła promocję swoich subfunduszy. Polega ona na obniżeniu kosztów zarządzania funduszami o 50%. Promocja dotyczy osób, które dokonają inwestycji za pośrednictwem serwisów online towarzystwa.

...
Czytaj więcej

BOŚ Bank wdrożył split payment

1 lipca br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi wymaganiami BOŚ Bank wdrożył split payment w realizacji płatności i obsłudze kredytów.

...
Czytaj więcej

Czym grozi brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. pojazdu?

Właściciele pojazdów mechanicznych są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia OC ppm. Jednak z danych udostępnionych przez UFG wynika, że po polskich drogach porusza się około 90 tys. pojazdów bez obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja standardu Polish API 2.0

W dniu 9 lipca 2018 r. opublikowana została wersja 2.0 standardu Polish API. Dokument zawiera szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym.

...
Czytaj więcej

Pekao TFI z nowym prezesem

W dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A. zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Prezesa Krzysztofa Lewandowskiego i Wiceprezesa nadzorującego pion zarządzania aktywami Petera Bodisa.

...
Czytaj więcej

W NBP powstał Departament Innowacji Finansowych

Narodowy Bank Polski powołał w swojej strukturze nową komórkę zajmującą się rynkiem innowacji technologicznych. Na dyrektora departamentu został wybrany Robert Jagiełło.

...
Czytaj więcej

Rynek funduszy emerytalnych w czerwcu 2018 r.

Od kilku miesięcy widoczne są delikatne spadki na warszawskiej giełdzie. W sektorze funduszy emerytalnych również zauważalne są straty.

...
Czytaj więcej

Jak emerytury wpływają na gospodarkę?

Rzeczpospolita opublikowała artykuł na temat wysokości przyszłych emerytur. Zgodnie z przewidywaniami Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości w państwach członkowskich będzie więcej emerytów niż osób aktywnych zawodowo.

...
Czytaj więcej

Banki mają problem z trwałym nośnikiem. Pomóc może im blockchain

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów. Postępowanie zostało wszczęte m.in. wobec PKO BP S.A.

...
Czytaj więcej

BIK: wzrost sprzedaży kredytów w 2018 r.

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało dane o sprzedaży kredytów. Z analizowanych danych wynika, że w I kwartale 2018 r. udzielono więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych niż w analogicznym czasie w roku 2017.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia na wypadek suszy

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Z artykułu wynika, że w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych brakuje polisy na wypadek suszy.

...
Czytaj więcej

Nowy projekt rozporządzenia MF przewiduje zniesienie podatku od sprzedaży kryptowalut

​Obrót walutą wirtualną na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany jest czynnością cywilnoprawną, za którą pobierany jest podatek. Wynika to z zakwalifikowania przez sądy waluty wirtualnej jako prawa majątkowego.

...
Czytaj więcej

Czy PPK wejdzie w życie przed 2020 r.?

Wejście w życie pracowniczych planów kapitałowych planowane było na 2019 r. Obecnie coraz częściej mówi się, że realnym terminem wejścia w życie PPK jest rok 2020.

...
Czytaj więcej

Przyczyny roszczeń do zakładów ubezpieczeń na rynku europejskim

Rzecznik Finansowy współpracuje z międzynarodową siecią FIN-NET łączącą instytucje pomocne w rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w zakresie usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Atak hakerów na system IT ERGO Hestii

W nocy z 10 na 11 czerwca doszło do ataku hakerskiego na serwery STU ERGO Hestia. Losowi użytkownicy otrzymali informację z TU o nadpłaconej składce. W załączniku e-maila znajdował się wirus, który został zablokowany przez oprogramowania antywirusowe.

...
Czytaj więcej

Niższa składka ubezpieczenia za bezpieczną jazdę

Towarzystwa ubezpieczeniowe inwestują w nowoczesne rozwiązania. Jest to naturalna odpowiedź na potrzeby rynku. Rozwiązania oferowane przez TU są korzystne z punktu widzenia klienta.

...
Czytaj więcej

Stabilna pozycja sektora bankowego

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, wartość kapitałów banków działających w Polsce przekroczyła pod koniec 2017 r. 200 mld zł. Dodatkowo wskaźnik kapitałowy osiągnął 19%.

...
Czytaj więcej

Kiedy można żądać odszkodowania za opóźniony lot?

TSUE zdecydował, że odszkodowanie za opóźniony lot należy się nawet w sytuacji, gdy przesiadka miała miejsce poza Unią Europejską, pod warunkiem że rezerwacja lotu była wspólna.

...
Czytaj więcej

Wysokość OC ppm. w maju 2018 r.

Sytuacja na rynku ubezpieczeń jest bardzo zmienna. Od początku 2018 r. ceny ulegają delikatnym wahaniom. Czy w maju sytuacja się ustabilizowała?

...
Czytaj więcej

Czy można się ubezpieczyć na wypadek niedostatecznej ochrony danych osobowych?

Rozpoczęcie obowiązywania RODO w Polsce sprawiło, że niektóre spółki próbują uniknąć konsekwencji nieprawidłowej ochrony danych osobowych swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego priorytetem dla klienta TU jest zakres obowiązywania ubezpieczenia. Nie każdy ubezpieczający się jest świadomy o szeregu wyłączeń jakie obowiązują. W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zostanie zrealizowane?

...
Czytaj więcej

Nieprawidłowo zaparkowany pojazd a ubezpieczenie

Jednym z zadań Rzecznika Finansowego jest pomoc obywatelom w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości. Na przykład kto ponosi odpowiedzialność za szkodę pojazdu wyrządzoną przez pasażera?

...
Czytaj więcej

Tomasz Jodłowski członkiem zarządu Banku Pocztowego

Z dniem 30 maja 2018 r. decyzją rady nadzorczej Banku Pocztowego, z zarządu został odwołany Jerzy Konopka, a na jego miejsce powołany Tomasz Jodłowski.

...
Czytaj więcej

Alior Bank z nowym prezesem

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na objęcie przez Katarzynę Sułkowską funkcji prezesa Alior Banku.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes zbadał finanse w sektorze spożywczym

Wiodący, globalny ubezpieczyciel zbadał sytuację sektora spożywczego pod kątem tego jak długo producenci artykułów spożywczych w Polsce muszą czekać na swoje należności.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wysokości stawki ubezpieczenia wypadkowego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej każdego roku aktualizuje wysokość stawki ubezpieczenia wypadkowego. Nowa kwota obowiązuje rokrocznie od maja.

...
Czytaj więcej

PZU szacuje rezerwy na poczet roszczeń

Grupa PZU podsumowała I kwartał 2018 r. Na wynikach finansowych odbił się wyrok Sądu Najwyższego, który otworzył nowy katalog szkód osobowych, co może znacząco zwiększyć sumę odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Zysk Idea Banku w I kwartale 2018 r.

2,3 mld zł sprzedaży kredytowej i 30 tys. nowych rachunków bieżących w Idea Banku w I kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

Rankingu pakietów OC, AC, NNW

Serwis Ubea.pl przygotował zestawienie cen ubezpieczeń obowiązujących w kwietniu 2018 r. Ranking jest przygotowywany na podstawie wyników generowanych przez użytkowników porównywarki ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Poprawa wyników OFE

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł. Z początkiem 2018 r. OFE odnotowały straty. W kwietniu średnia stopa zwrotu wyniosła jedynie 2,2 proc.

...
Czytaj więcej

Zmiana wysokości składki wypadkowej

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmieniła się wysokość składki wypadkowej. Zawiadomienie o zmianie obowiązującej wysokości składek zostanie wysłane płatnikom najpóźniej 20 kwietnia br.

...
Czytaj więcej

Zmiany personalne w Alior Banku

Decyzją rady nadzorczej do składu zarządu Alior Banku dołączyli Agata Strzelecka, Mateusz Poznański i Maciej Surdyk.

...
Czytaj więcej

Aviva przekonuje, że inwestowanie może być proste i zrozumiałe dzięki nowej platformę Aviva24.pl

​28 lutego 2018 r. Aviva TFI zaprezentowała podczas spotkania prasowego, na którym był obecny beinsured.pl, nowy serwis do inwestowania online Aviva24.pl. Do współpracy przy tworzeniu narzędzia zostali zaproszeni specjaliści od UX i badacze języka.

...
Czytaj więcej

Niedługo w Polsce będzie można płacić smartwatchem

Na polskim rynku można już kupić nowy smartwatch od Garmina – vívoactive 3. Produkt dedykowany jest sportowcom i został wyposażony w technologię Garmin Pay, pozwalającą na dokonywanie zbliżeniowych transakcji.

...
Czytaj więcej

Aegon zbadał, jak Polacy oszczędzają na emeryturę

​Aegon zbadał przygotowanie do emerytury mieszkańców 15 państw. Polacy zajęli 12. pozycję w rankingu.

...
Czytaj więcej

GUS: W sierpniu najlepsza koniunktura w branży finansowej i ubezpieczeniowej

GUS przedstawił kolejną edycję swoich comiesięcznych badań dot. koniunktury w różnych branżach gospodarki. W sierpniu najwyższy poziom koniunktury (26,9) uzyskała branża finansowa i ubezpieczeniowa.

...
Czytaj więcej

II edycja badania „PPK oczami Polaków” – świadomość nowego programu oszczędzania jest coraz wyższa

​Na początku lipca Nationale-Nederlanden przeprowadziło drugą edycję badania „PPK oczami Polaków”. Uzyskane wyniki potwierdzają szerszą wiedzę Polaków na temat nowego systemu długoterminowego oszczędzania.

...
Czytaj więcej

Raport Polityki Insight i Nationale-Nederlanden: Pracownicze Plany Kapitałowe. Koszty i korzyści

​Centrum analityczne Polityka Insight i Nationale–Nederlanden przygotowali analizę wpływu PPK na gospodarkę. Wnioski zawarli w opublikowanym właśnie raporcie „Pracownicze Plany Kapitałowe. Koszty i korzyści”.

...
Czytaj więcej

CBOS zbadał wiedzę Polaków dot. PPK

Z publikacji CBOS wynika, że aż 57% uczestników badania nie słyszało o programie PPK. Z nowym planami zapoznało się 41% badanych. 1% zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”.

...
Czytaj więcej

GUS: najwyższy wskaźnik koniunktury w sektorze finanse i ubezpieczenia

W maju 2019 r. najwyższy poziom koniunktury uplasował się w sekcji finanse i ubezpieczenia. Wyniósł on 28,1, co jest wynikiem nieco mniejszym niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden zbadało postawy Polaków wobec PPK

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden, prywatność i dobrowolność są dla Polaków najważniejszymi cechami Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF za 2018 r. W ub. r. klienci złożyli ponad 370 tys. reklamacji na podmioty ubezpieczeniowe

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 r. Do RF skierowano 14 tys. wniosków o podjęcie interwencji.

...
Czytaj więcej

Aegon zbadał przygotowanie do emerytury wśród pracowników fizycznych

Centrum Emerytur i Długowieczności Aegon opracowało raport dot. przygotowania do emerytury wśród pracowników fizycznych. 62% z nich odkłada na ten cel swoje środki regularnie lub sporadycznie, identyczny odsetek dotyczy pracowników umysłowych.

...
Czytaj więcej

Raport beinsured: IKE w liczbach  

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne są oprócz IKZE, PPE i PPK jedną z form dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę. IKE zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Raport beinsured: IKZE w liczbach

Rok 2019, z perspektywy przyszłych emerytur, to bez wątpienia rok, który upłynie pod hasłem PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Czy jednak wprowadzenie PPK spowoduje spadek zainteresowania klientów IKZE?

...
Czytaj więcej

UFG: sprawozdanie z działalności za okres IV kwartałów 2018 roku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował wyniki za okres IV kwartałów 2018 r.

...
Czytaj więcej

MF zanalizowało raporty niefinansowe za 2017 r. Jakie były najczęściej pojawiające się błędy?

26 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, implementująca do polskiego porządku przepisy unijnej dyrektywy 2014/95/UE dot. ujawniania informacji niefinansowych.

...
Czytaj więcej

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa z najwyższą koniunkturą w styczniu 2019 r.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w branży finansowej i ubezpieczeniowej w styczniu 2019 r. został oszacowany na poziomie 28,4. Jest to wynik lepszy od odnotowanego w poprzednim miesiącu (27,1) ale gorszy od danych ze stycznia 2018 r. (30,4).

...
Czytaj więcej

EIOPA analizuje koszty i wydajność ubezpieczeń i produktów emerytalnych

EIOPA opublikował pierwszy raport dot. kosztów i dotychczasowej wydajności ubezpieczeń i produktów emerytalnych. Raport powstał na zlecenie Komisji Europejskiej.  

...
Czytaj więcej

GUS: co 4. instytucja finansowa ma problemy z powodu niedoboru wykwalifikowanej kadry

Główny Urząd Statystyczny informuje, że po raz kolejny najlepsze oceny koniunktury zgłaszają przedsiębiorcy działający w sektorze finansów i ubezpieczeń.  

...
Czytaj więcej

Blockchain upowszechni się w branży finansowej

Z badania przeprowadzonego dla Związku Banków Polskich wynika, że aż 38% przedstawicieli branży bankowej uważa, że technologia blockchain upowszechni się w bankowości już za 5 lat, a 31% jest zdania, że nastąpi to już za 10 lat.  

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w branży finansowej i ubezpieczeniowej jest niższa od odnotowywanej rok temu

GUS przedstawił wrześniową koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Z danych wynika, że sytuacja w branży finansowej i ubezpieczeniowej we wrześniu tego roku utrzymywała się na poziomie zbliżonym do sierpnia.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po II kw. 2018 r.

Z danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń wynika, że I półroczu br. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 5% więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Branża finansowa i ubezpieczeniowa najmocniej zainteresowana robotyzacją i automatyzacją procesów

Zdaniem firmy doradczej Deloitte, każda branża będzie rozwijać się pod kątem technologii, szczególnie robotyki i kognitywistyki. Do 2021 r. globalne wydatki na ten cel wzrosną o 50%, do poziomu 200 mld dol.

...
Czytaj więcej

BOŚ Bank opublikował wyniki finansowe za II kwartał br.

Grupa Banku Ochrony Środowiska S.A. wypracowała w II kwartale 2018 r. zysk netto na poziomie 17,8 mln zł, tj. o 9,1% wyższy w porównaniu do I kwartału br.

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dot. koniunktury w różnych obszarach gospodarki. Najwyższy wskaźnik koniunktury odnotowuje sektor finansowo-ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało dane nt. ubezpieczenia należności w 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane na temat ochrony należności, czyli sumy ubezpieczeniowych limitów, które w 2017 r. wyniosły 149,7 mld zł. Ochrona należności była o 2% większa niż rok wcześniej i 7% większa niż w 2015 r.

...
Czytaj więcej

UFG: przychody Funduszu w I kwartale 2018 r.

UFG opublikował dane na temat przychodów w I kwartale br. Zgodnie z przepisami prawa podstawowymi źródłami przychodów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są środki ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Polacy coraz bardziej skłonni do nieetycznych zachowań finansowych

Wzrasta poziom społecznego przyzwolenia na nieetyczne zachowania w zakresie finansów. Wyższy odsetek akceptacji przejawów oszustw oznacza częstszą skłonność Polaków do nieuczciwych zachowań.

...
Czytaj więcej

GUS: w czerwcu 2018 r. działalność finansowa i ubezpieczeniowa z najlepszą koniunkturą

GUS opublikował wyniki kolejnej edycji badań dot. koniunktury w przedsiębiorstwach. W zakresie firm usługowych w dalszym ciągu najbardziej optymistyczne wskaźniki koniunktury odnotowują przedsiębiorstwa należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Zakup udziałów w banku Pekao znacząco wpłynął na sprawozdanie finansowe PZU

Grupa Kapitałowa PZU opublikowała sprawozdanie finansowe za 2017 r. Wynika z niego, że w przeciągu roku o blisko 1 mld zł spadł wymóg kapitałowy spółki dla ryzyka rynkowego.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało wyniki rynku po I kwartale 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku po I kwartale 2018 r. Z informacji udostępnionych przez PIU wynika, że ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł. Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Lepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

Z danych GUS wynika, że najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF: w 2017 r. klienci skierowali ponad 350 tys. reklamacji do podmiotów rynku ubezpieczeniowego

W 2017 r. klienci wnieśli aż 367.916 skarg do podmiotów z rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego. 25% z nich zostało rozpatrzonych poprzez uznanie w całości lub części roszczenia skarżącego.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance zbadał, jak Polacy postrzegają usługi assistance

Mondial Assistance zaprezentował raport zawierający wyniki z badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”, zrealizowanego przez Ipsos. Z danych wynika, że ¾ badanych zna produkty assistance.

...
Czytaj więcej

Bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych

Większość badanych przewiduje, że za 10 lat bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych. 90 proc. ankietowanych jest przekonanych, że w 2028 r. za ich pomocą będą mogli kupić ubezpieczenia czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Polish market regulator holding line on MiFID2 on fund distribution

Poland is not likely to bend on its tightened regulatory stance for investment fund distribution, underlined the financial market regulator - KNF. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KNF on the Eurofi Financial Forum 2019

Jacek Jastrzebski the Chair of the Board of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) took part in a panel discussion during the Eurofi Conference in Helsinki. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

CJEU ruled about paying off consumer loans ahead of schedule

The CJEU ruled that if one pays back their consumer loan ahead of schedule, a bank must give us all its costs proportionately reduced. According to the ruling, creditors must settle commissions, front-end fees and insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU TFI signed an agreement with ORLEN to implement PPK

PKN ORLEN, a fuel giant, has signed a contract with the asset manager PZU TFI to run employer-sponsored pension plans PPK for the company. The insurer will serve more than 10k employees of the organisation. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Penalty for prohibited clauses

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) received complaints about UPC Polska unilaterally turning off certain channels and increasing its subscription fees.

...
Czytaj więcej

Third vicepresident of KNF responsible for insurance supervision will be appointed

On 23 July 2019 the Polish government passed a draft bill adapting public offering law to EU regulations. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KNF published its statement on the marketing, distribution or sale of CFD

On 26 July 2019 the Polish Financial Supervision Authority published its statement on the marketing, distribution or sale of Contracts For Differences (CFD) to retail clients. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Santander and mBank obtained permission to become TPPs

Third Party Provider (TPP) is a new type of company specialized in online payments. It was established under the PSD II directive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New role of UOKiK – it will fight against payment backlogs

On 19 July 2018, the Polish Parliament adopted the act on amending certain acts to limit payment backlogs. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Government adopted new anti-usury initiative

The Government has adopted a bill amending the rules of loans. Under the new regulations lenders will not be able to freely determine additional payments for purchases in installments. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PLN 6.74 billion for de minimis aid in 2017

In 2017, PLN 6.74 billion was transferred to various entities as part of “de minimis” aid (compared to PLN 5.27 billion in 2016). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU signed first agreements about PPK with employers

Insurer PZU's asset manager PZU TFI has already signed several contracts for employer-sponsored pension plans (PPK) with companies employing over 250 workers. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Alior Bank introduces blockchain solution as durable medium

Alior Bank has announced the introduction of the digital durable medium based on the use of the public blockchain - Ethereum. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali completed acquisition of Union Investment TFI S.A.

Generali has finalized the transaction with German Group Union Asset Management Holding AG to acquire Union Investment TFI S.A. in Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

57% of Poles have not heard about PPK

The Public Opinion Research Center (CBOS) has asked Poles about their knowledge of the retirement reform in Poland and the Employee Capital Plan introduction. 57% of respondents have not heard about the new saving program.

...
Czytaj więcej

Polkomtel fined nearly PLN 40 mln

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) issued a decision in relation to Polkomtel. It stated that Polkomtel used nine practices that breached the collective interest of the consumers. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas prepared its production API interface for fintechs

BNP Paribas has announced that it prepared its API interface for third party providers (TTP). It is obligatory for banks under the PSD II. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Draft bill of liquidation of pension funds OFE was published

The draft bill for the liquidation of pension funds (OFE) has been published. According to the draft, the capital allocated to OFE’s accounts will be handed over to savers’ individual pension accounts IKE. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU will pay PLN 2.8 DPS from 2018 profits

On 24 May 2019 PZU’s Ordinary Shareholder Meeting was held. PZU's shareholders approved PLN 2.8 dividend per share from 2018 profits, translating into a total payout of PLN 2.42 bln. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Amendment to the Act on PPK

The Council of Ministers adopted a draft amending the law on employee capital plans. The changes include, among others abolishing the 30-fold limit of the base of payments in Employee Capital Plans and simplifying the PPK system.

...
Czytaj więcej

Polish regulators plan expanded oversight for insurance industry

Poland's financial market supervisory body KNF will reshape oversight for the insurance industry, adding new elements to oversight and taking a fresh look into mis-selling of investment-linked life policies.

...
Czytaj więcej

PZU insurer increases Q1 2019 net profit to PLN 747 mln

The largest Polish insurance group PZU has published its results for Q1 2019. The Group noticed a growth by 19% to PLN 747 mln. The expected result was estimated at about PLN 684 mln.

...
Czytaj więcej

PZU will not take fees for PPK funds management in first year

PZU will cancel asset management fees for funds managed under employer-sponsored pension programs (PPK) during the first 12 months to follow PPK launch in July. The company expects to secure a 30% share in the PPK market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish fintech Billon granted first electronic money institution license

The Financial Supervision Authority has announced that it has granted its first license for a company to operate as an electronic money institution. The license was issued to Billon Solutions.

...
Czytaj więcej

Polish Development Fund registered several financial institutions as a PPK operators

The Polish Development Fund (PFR) has registered financial institutions as a PPK operators. Thanks to this companies can offer their PPK products to entrepreneurs. The PFR granted consent to: TFI PZU, Axa TFI and Aegon PTE. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KNF comments on governmental plans for open pension funds

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) positively assessed the governmental initiative of transferring assets gathered in open pension funds (OFE) to private, individual retirement accounts (IKE). ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU recommends PLN 2.8 DPS from 2018 profits

The PZU Board recommend paying PLN 2.80 dividend per share from 2018 profits, bringing the total payout to PLN 2.42 bln. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish government plans pension system overhaul

The Polish government plans to dismantle private pension funds (OFE), the Prime Minister Mateusz Morawiecki announced on Monday in Warsaw.

...
Czytaj więcej

Statement on the conduct of business rules for certain financial market entities following brexit

The Polish Financial Supervision Authority published its statement on the entry into force of the Act on the conduct of business rules for certain financial market entities. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Decision about OFE should be made before the start of PPK

Paweł Borys, the president of the Polish Development Fund (PFR), said that the decision about private pension funds (OFE) future should be known before the start of the Employee Capital Plans (PPK).

...
Czytaj więcej

PZU and Alior Bank start employee loans platform

PZU and Alior Bank are planning to launch an online platform offering employee loans at the turn of Q3 and Q4 2019.

...
Czytaj więcej

PZU launches investing platform for individual clients and companies

On 4 March the investment fund company belonging to the PZU Group launched a new service for entrepreneurs. They can manage investment funds by a special online platform “inPZU”. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Revolut might come under special legislature

According to information published on the Council of Ministers’ list of legislative works, the Ministry of Finance is working on a bill that might regulate fintech companies such as Revolut and Curve. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK issued decisions regarding a loan company

The President of the Office of Competition and Consumer Protection issued two decisions regarding the Ferratum Finanse loan company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial institutions running PPK has to pay PLN 0.18 monthly fee per account

The Polish Finance Ministry wants institutions running employer-sponsored pension plans (PPK) to pay PLN 0.18 per account monthly to state development fund PFR.

...
Czytaj więcej

KNF: financial markets after Brexit

The Polish Financial Supervision Authority has published its statement on the impending withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Brexit) with regard to financial markets.

...
Czytaj więcej

UOKiK has made its first decision about the sale of GetBack corporate bonds

UOKiK is taking strong action on irregularities related to the sale of GetBack corporate bonds. It has made its first decision on that matter. It pertains to Polish Brokerage House for putting an abusive clause in contracts.

...
Czytaj więcej

Wojciech Sass in the new fintech Vodeno board

​Wojciech Sobieraj, the former CEO of Alior Bank, has worked to establish a new pan-European bank – Vodeno. He invited specialists from the Polish insurance and banking sector to cooperate, among others Wojciech Sass. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Limit for PINless contactless transactions in Poland will be raised

Visa has announced that it received approval from the National Bank of Poland to change the limit from 50 to 100 PLN. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The use of modern technologies in the development of widely accessible healthcare

One of the most important issues raised during this year's World Economic Forum in Davos was the growing need for systemic changes that would ensure universal access to high-quality health care.

...
Czytaj więcej

Financial Supervision Authority lists first cryptocurrency exchanges in small payment institution register

The Polish Financial Supervision Authority has added several new companies to its register of small payment institutions.

...
Czytaj więcej

Fintech Interministerial Steering Committee started its activity

On 10th January the first meeting of the Fintech Interministerial Steering Committee was held. The committee was created by the Polish Financial Supervision Authority (KNF).

...
Czytaj więcej

Working group on PPK started its activity

The working group which is focused on data processing in the new employer-sponsored pensions programme has started its activity. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish financial companies are open to launch employer-sponsored pensions programme

Support and enthusiasm for Polish employer-sponsored pensions may be highly focused on the financial sector, with much more limited support in the remainder of the economy, a study conducted by researcher Randstad shows. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU aims to increase dividend per share each year

Polish insurance company PZU wants to increase dividend payouts per share year by year, said PZU CEO Paweł Surówka.

...
Czytaj więcej

President signed Employee Capital Plan Act

On 19th November President Andrzej Duda signed the act on Employee Capital Plans (PPK) - private pension programme. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish central bank could supervise banking and insurance sector

The Polish central bank, NBP, could supervise the banking and insurance sectors, while the possible supervision over the capital market is a subject for a discussion, according to Adam Glapiński the President of NBP. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Societe Generale sells its retail banking subsidiary

Societe Generale has signed an agreement with Bank Millennium. SG will sell Euro Bank - its retail banking subsidiary in Poland.

...
Czytaj więcej

Durable medium - decisions regarding ING, Getin Noble, PKO BP

UOKiK is in the process of verifying the manner in which banks change the terms and conditions of their contracts with consumers. The most recent ones concern Getin Noble Bank, ING Bank Śląski and PKO BP.

...
Czytaj więcej

Results of PKO Bank Polski SA and Pekao SA in the European stress tests

The results of the European stress tests initiated and coordinated by the European Banking Authority (EBA) are available. Two Polish banks participated in the EBA stress test exercise: PKO Bank Polski SA and Pekao SA. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium buys Societe Generale-owned Euro Bank

Bank Millennium has signed a deal to buy 99.79 percent in Euro Bank from Societe Generale for PLN 1.833 billion (EUR 425.15 mln).

...
Czytaj więcej

KNF launches regulatory sandbox

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has launched a new program to support development of innovativeness on the financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali to buy asset manager Union Investment TFI

Generali has entered into an agreement with the German Group Union Asset Management Holding AG to acquire a 100 percent stake in the Polish asset management company Union Investment TFI S.A. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish upper house passed pension plan bill without amendments

On 26 October the Polish upper house of Parliament (Senate) passed the bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK) without amendments.

...
Czytaj więcej

The Senate adopted the draft Act on PPK

On October 16, the Senate Budget and Public Finance Committee considered the act on PPK. Senators requested that the bill be adopted without amendments.

...
Czytaj więcej

PIU: Polish bancassurance market in II quarter 2018

PIU has published a report describing the bancassurance market in Poland after Q2 2018.

...
Czytaj więcej

Polish MPs passed the bill on employer-sponsored pension plan

On 4 October Poland's lower house of parliament passed a bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK). The bill was passed with 229 votes in favor and 197 against. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Revolut prepared a new solution for Polish clients to avoid high fees in Euronet cash machines

Revolut has dealt with high fees imposed by Euronet on cards issued abroad. The fintech launched its new card.

...
Czytaj więcej

UOKiK presents its proposals of reducing risk on the financial market

The President of the UOKiK has submitted his proposals and comments how to reduce risks on the financial market to the Ministry of Finance, which is working on amendments to the provisions on corporate bonds. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO introduces blockchain technology as a durable medium. First document distribution is planned in this month

This month PKO Bank plans to use blockchain technology to distribute information about changes in its offer following the PSD II directive to its clients. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU: record-breaking sales and net profit of PLN 2.4 billion

This was a record-breaking quarter in terms of sales in the PZU Group’s history. Gross written premium was PLN 6.1 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to set up fund for bond misselling compensation

Poland wants to set up a system of compensation for individuals who bought bonds issued or sold with a breach of law, according to the government legislative agenda.

...
Czytaj więcej

Poland to go ahead with employer-sponsored pension plans

Poland’s government has adopted a plan to go ahead with voluntary, employer-sponsored pension programmes as a new option for citizens to save for retirement.

...
Czytaj więcej

A record number of transactions by Apple Pay in Poland

Raiffeisen Polbank has published data about Apple Pay’s transactions. It is the first statistic about the application’s functioning in Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank Poland returns account fees

UOKiK initiated proceedings against Deutsche Bank Poland in May 2017. The Authority raised doubts as to the bank charging increased fees and not enabling the consumers to terminate the agreement at no cost. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Banks Pekao and Alior terminate negotiations over possible merger

Banks Pekao and Alior, both units of insurer PZU, terminated negotiations over a possible merger as they failed to agree on conditions most favorable for their shareholders, the banks announced. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium decided to cease to require collateral for CHF loans in the form of low down payment insurance

Bank Millennium failed to comply with the court decisions which ruled that clauses on charges for low down payment insurance on loans indexed to the Swiss franc were abusive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA examines causes of insurers’ failures and near misses

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published a report on "Failures and near misses in insurance: Overview of the causes and early identification".

...
Czytaj więcej

PPK will be exempt from asset tax

According to the latest version of the draft Act on Employee Capital Plans, assets accumulated under management contracts and operation of the PPK will be released from the so-called bank tax.

...
Czytaj więcej

KNF asks FCA for increased supervision over Revolut

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) sent out a statement to the media in which it informed that it has asked the British supervisory body to provide and maintain increased supervision over Revolut. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK conducts proceeding against a loan company

UOKiK) has received many complaints and inquiries about Profi Credit Polska. The UOKiK’s doubts are caused by the insurance fee which is often higher than the loan amount. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU to pay PLN 2.50 DPS

The Polish insurer PZU will pay a PLN 2.50 DPS (dividend per share) from 2017 earnings translating into a PLN 2.16 bln dividend payout, in line with management recommendation. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P Global Ratings assigns its A- financial rating to TUW PZUW

On 25 June 2018 S&P Global Ratings said that it had assigned its 'A-' long-term financial strength rating to Poland-based property/casualty insurer TUW PZUW. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Apple Pay is in Poland

Apple Pay that services mobile payments is available for Polish customers. The service is offered in cooperation with eight banks operating in Poland. Further banks will probably follow in September. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO BP finishes its work on e-commerce platform to sell motor insurance

Zbigniew Jagiełło, PKO BP CEO, has said in an interview with Puls Biznesu that the bank plans to develop itself in the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Provident is to sell insurance from AXA

Provident is going to enter the insurance distribution business. AXA was chosen to be their partner in the project. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland would need to rush to implement PPK in late 2019

Poland would have to proceed at an "express pace" to implement the employer-sponsored pension plans PPK in late 2019, while the currently targeted mid-2019 implementation is "a minimum" date. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers want PPK assets exempt from bank tax

Poland's insurers lobby – the Polish Insurance Association - wants to assets of employer-sponsored pension plans (PPK) managed by insurers to be exempt from the tax on financial institutions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to implement PPK pension plans on 1 July 2019

Poland expects to implement the employer-sponsored PPK pension plans on 1 July 2019, as a six month vacatio legis is needed, Minister of Finance Teresa Czerwinska said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish PZU plans to pay out $595 mln in dividends for 2017

Poland’s biggest insurer PZU SA has informed its management board had recommended a dividend of 2.5 zloty per share or 2.16 billion zloty ($595.19 million) in total from 2017 net profit. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to allow pension life insurers and fund managers, to run pension schemes PPK

Poland will allow pension fund managers and life insurers to run employer-sponsored pension schemes PPK, according to a new draft bill on PPKs outlined over on Saturday by development fund PFR head Pawel Borys. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Banking records put on blockchain in Poland

​Billon, the technology company that civilised blockchain, and the Polish Credit Office, the largest credit bureau in CEE, will implement blockchain for storage and secure access to sensitive customer information. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The Polish Financial Supervision Authority awarded institutions supporting mediation

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has awarded six financial institutions which support alternative dispute resolutions (ADR) and an ambassador of mediations on the financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Information on MIFID II exemption to on ancillary activity prepared by KNF

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has informed about the rules on notification to KNF of exemptions based on an criterion of the ancillary activity (...)

...
Czytaj więcej

PZU tests anti-drone system

PZU and the Polish company Advanced Protection System (APS) have prepared anti-drone system to control airspace and improve buildings’ protection.

...
Czytaj więcej

Trends in the FinTech and InsurTech sectors - FinTech & InsurTech Digital Congress

On the 10th and 11th of May, during the Spring edition of the FinTech and InsurTech Digital Congresses, global experts will discuss the topic of the future of the financial and insurance sectors. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

388th Financial Supervisory Authority meeting: Janusz Władyczak given consent

The 388th Financial Supervisory Authority meeting was held on 24 April 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poles will be able to recover money from bank transfer mix-ups

Poles will be able to recover money that was mistakenly transferred to another bank account more easily under a new law signed on 27 April by the Polish President Andrzej Duda. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish banks expect to increase net profit by 5.2% y/y in 2018

Polish banks expect to increase their combined net result increase by 5.2% in 2018 as they forecast a 6.3% net interest income and a 2.1% fee income growth this year. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Position of the Office of the KNF on the use of cloud computing services by supervised entities

The Office of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF) has presented its position on the specific nature of the use of cloud computing by supervised entities. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU develops its banking segment

​Paweł Surówka PZU CEO has presented the insurance company development plan. The insurer wants to obtain PLN 300 bln of assets. PZU plans to develop itself especially in the banking sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The President of UOKiK imposed a penalty on an intermediary in borrowing money

The President of the UOKiK determined that the Proculus Law Firm had violated the principles of decency.

...
Czytaj więcej

Poland expects no major changes in PPK draft bill

Poland expects to introduce no major changes to its draft bill on new pension program - PPK, the head of the Polish Development Fund (PFR) Pawel Borys said on Twitter. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

mBank sold its entity specialized in group insurance distribution

mBank finalised a transaction of selling a part of its company – mFinance an entity specialised in group insurance distribution. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PPK pension plans can be managed by insurers

Piotr Nowak deputy minister of finance during the interview with the Polish Press Agency said that Polish life insurance companies can take part in planning retirement reform. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KUKE: Polish exports growth to slow down to 6-7% in 2018

KUKE predicts that the growth rate of Polish exports will slow down to around 6-7 percent, KUKE’s CEO Janusz Władyczak said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

OFE pension funds transfer PLN 716.5 mln in preretirement asset shift in March

​Poland's private pension funds OFE transferred PLN 716.5 mln to the social insurance board ZUS (the Polish Social Insurance Institution) under a preretirement asset shift in March. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU 2017 net profit up at PLN 2.91 bln, above forecasts

Listed insurer PZU increased fourth quarter attributable net profits by 22% to PLN 764 mln, the firm's financial report showed. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

XV Banking Forum and XI Insurance Forum

​On 10-11 April 2018, the XV Banking Forum and XI Insurance Forum will be taking place at The Westin Warsaw Hotel. The meetings have become a permanent event on the calendar of key banking and insurance representatives. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Two decisions made by UOKiK concerning Interchange and Money Exchange

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) had doubts about the way the FX rates are presented on the boards by the exchange bureaus of the “Interchange" network. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers have opportunities to take part in retirement reform

On 15 February 2018 the Ministry of Finance introduced the bill of pension funds (PPK). The Polish insurance industry was awaiting this draft, hoping that the Polish government would take into consideration their experience. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva eyes Poland and Turkey investments

British insurer Aviva is considering acquisitions in Poland and Turkey as it reported a 2 percent rise in operating profit and said it planned to return 500 million pounds to shareholders. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland will allow full array of policies in new PPK pensions if life-cycle risk levels met

​Poland will allow a full array of investment policies with few outright restrictions for its new employer sponsored pension plans, provided risk measures vary for lifecycle funds within the program. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Decision of UOKiK about Security package at bank Millennium

UOKiK carried out administrative proceedings and determined this as a potentially unfair market practice. The bank passed the responsibility for the “Security Package” cancellation onto its customers. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK checked whether cards for PLN 0 really cost nothing

UOKiK received complaints that banks charge fees for debit cards, even though in a given settlement period, a consumer made card payments at the required number or value of transactions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Development Fund CEO: Poland could have 6-7 universal banks in a few years

​Poland's banking sector could consolidate to some 6-7 universal banks under pressures of tightened regulations, leaving remaining players to fill niche roles, the Polish Development Fund CEO Pawel Borys stated. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish lawmakers support constitution for business

Poland’s lawmakers on 26 January 2018 voted through a package of regulations to help businesses by cutting red tape and improving regulations for entrepreneurs.

...
Czytaj więcej

In January 2018 the best market conditions were in the finance and insurance market

According to data published by the Central Statistical Office of Poland entities from the finance and insurance sector have the best evaluation among researched types of business in January 2018.

...
Czytaj więcej

PFR zorganizuje prawie 100 szkoleń dot. wdrażania PPK

Rozpoczęła się druga ogólnopolska tura szkoleń dot. wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. W przeciągu najbliższym miesięcy zaplanowano blisko 100 spotkań w 61 miastach Polski.

...
Czytaj więcej

8 lipca: Seminarium KNF: Ocena odpowiedniości członków zarządu, rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje

​W dniu 8 lipca 2019 r. odbędzie się seminarium KNF dla sektora bankowego. Przedmiotem szkolenia będzie ocena odpowiedniości członków zarządu, rady nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje.

...
Czytaj więcej

5 grudnia: Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować?

W dniu 5 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować? Warsztat Szkoły Ubezpieczeń beinsured poprowadzą eksperci prawa ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

29-31 sierpnia 2018 r. - Internet Banking Security

Internet Banking Security to dwudniowa konferencja organizowana już po raz 14. Podczas wydarzenia profesjonaliści z branży usług finansowych podzielą się swoją wiedzą na temat funkcjonalności i bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej.

...
Czytaj więcej

21 marca 2018 r. - Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji

Nie ma wątpliwości, że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1 października 2018 roku, w sposób istotny wpłynie na dystrybucję ubezpieczeń w Polsce.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK w organizacji

Do 25 października br. podmioty zatrudniające ponad 250 osób muszą dokonać wyboru dostawcy PPK oraz rozpocząć proces wdrażania PPK do swojej organizacji.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Przyszłość ubezpieczeń

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie mec. Piotr Czublun z Jarosławem Matusiewiczem, prezesem zarządu UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A., rozmawiał na temat kierunku rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK - czy warto?

W najnowszym odcinku #BeInObiektywnie gościem mec. Piotra Czubluna jest Prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek. W czasie rozmowy poruszono wiele ciekawych wątków związanych z wdrożeniem i dystrybucją Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: likwidacja OFE

Przebudowa systemu emerytalnego jest niezbędna ze względu na nieefektywność OFE. Jakich zmian mogą się spodziewać oszczędzający w związku z planami rządu?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK - czy pracodawcy zapłacą kary?

W najnowszym filmie z cyklu #BeInObiektywnie po raz kolejny został poruszony bieżący temat pracowniczych planów kapitałowych. W rozmowie eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI rozmawiają m.in o karach.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK od podstaw

Pracownicze plany kapitałowe to bardzo ważny temat, bo już niebawem dotknie każdego pracownika i pracodawcy w Polsce. PPK zobowiązuje pracodawcę do zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym, do której dobrowolnie będą mogli przystępować pracownicy.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie – Pozasądowe rozwiązywanie sporów

O tym, czym jest postępowanie polubowne, w jaki sposób przebiega oraz jakie korzyści płyną z pozasądowego rozwiązywania sporów rozmawiamy w kolejnym odcinku #BeInObiektywnie!

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 19 września 2019 r.

Przegląd prasy​ 19 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy ​18 września 2019 r.

​Przegląd prasy ​18 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 16 września 2019 r.

Przegląd prasy 16 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy 13 września 2019 r.

​Przegląd prasy 13 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy​ 11 września 2019 r.

​Przegląd prasy​ 11 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 10 września 2019 r.

Przegląd prasy​ 10 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy​ 3 września 2019 r.

​Przegląd prasy​ 3 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy 30 sierpnia 2019 r.​

​Przegląd prasy 30 sierpnia 2019 r.​

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy 29 sierpnia 2019 r.​

​Przegląd prasy 29 sierpnia 2019 r.​

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy 28 sierpnia 2019 r.

​Przegląd prasy 28 sierpnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 27 sierpnia 2019 r.

Przegląd prasy 27 sierpnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 26 sierpnia 2019 r.

Przegląd prasy 26 sierpnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 23 sierpnia 2019 r.

Przegląd prasy 23 sierpnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 22 sierpnia 2019 r.

Przegląd prasy 22 sierpnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 25 lipca 2019 r.

Przegląd prasy 25 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 24 lipca 2019 r.

Przegląd prasy 24 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 23 lipca 2019 r.

Przegląd prasy 23 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 22 lipca 2019 r.

Przegląd prasy 22 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 19 lipca 2019 r.

Przegląd prasy 19 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 17 lipca 2019 r.

Przegląd prasy 17 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 9 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 9 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 8 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 8 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 5 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 5 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 4 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 4 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 3 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 3 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 2 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 2 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 1 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 1 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 27 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 27 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 26 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 26 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 25 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 25 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 24 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 24 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 19 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 19 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 18 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 18 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 17 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 17 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy ​14 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy ​14 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy ​11 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy ​11 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 30 maja 2019 r.

Przegląd prasy 30 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 28 maja 2019 r. 

Przegląd prasy 28 maja 2019 r. 

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 20 maja 2019 r.

Przegląd prasy 20 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 17 maja 2019 r.

Przegląd prasy 17 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 16 maja 2019 r.

Przegląd prasy 16 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 15 maja 2019 r.

Przegląd prasy 15 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 maja 2019 r.

Przegląd prasy 9 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 29 kwietnia 2019 r.

Przegląd prasy​ 29 kwietnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 26 kwietnia 2019 r.

Przegląd prasy​ 26 kwietnia 2019 r.

...
Czytaj więcej
1  2