Newsletter beinsured DE

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować kolejne nowości na portalu beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Nowy cykl beinsured.pl - Raport prawny

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, we współpracy z portalem beinsured.pl, od kilku lat systematycznie przygotowują Raporty prawne. Specjalnie dla Czytelników beinsured.pl postanowiliśmy prezentować wydarzenia, które znalazły się w Raporcie.

...
Czytaj więcej

Do PPK przystąpiło 1,13 mln osób

Ministerstwo Finansów przedstawiło statystyki dot. programu PPK oraz spodziewane wyniki drugiego etapu wdrażania PPK w podmiotach zatrudniających powyżej 50. osób. Z danych wynika, że do połowy listopada podpisano 1,13 mln umów o prowadzenie PPK.

...
Czytaj więcej

Pracodawca ujawni proponowane wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę?

​Do I czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązujący pracodawców do wskazywania w ofertach pracy wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto.

...
Czytaj więcej

Osoba zatrudniona, czyli dla kogo PPK?

PPK skierowane są jedynie do osób zatrudnionych. To oznacza, że właściwa identyfikacja takich osób jest podstawą do określenia, kiedy pracodawca powinien utworzyć PPK w swojej organizacji i kogo uwzględnić, tworząc listę pracowników objętych programem.

...
Czytaj więcej

MRPiPS: badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja

​Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało stanowisko, w którym potwierdziło, że badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, a nie pracodawca.

...
Czytaj więcej

Babcie też będą mogły skorzystać z uprawnień rodzicielskich

Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzające znowelizowane zasady w zakresie uprawnień rodzicielskich.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy już od 7 września

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzające również znowelizowane zasady związane z wydawaniem świadectw pracy.

...
Czytaj więcej

TSUE: zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

W przypadku pracy w więcej niż na terenie jednego kraju pojawia się wątpliwość co do wyboru ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych lub ubezpieczenia prywatnego. W tej sprawie wypowiedziało się TSUE.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany katalogu danych osobowych pracowników

​W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania tzw. rozporządzenia „RODO”. Ustawa zakłada nowelizację 162 ustaw, wśród których znajduje się nowelizacja Kodeksu pracy.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności od przyszłego pracownika?

Zgodnie z RODO i kodeksem pracy w czasie rekrutacji mogą żądać jedynie podstawowych danych, czytamy w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Czy w związku z tym pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy potencjalny pracownik nie był karany?

...
Czytaj więcej

22 stycznia 2019 r. minął deadline na poinformowanie pracowników o formie wypłaty wynagrodzenia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które odwracają dotychczasową zasadę wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

...
Czytaj więcej

Poland assumes 35-45% participation in pension plans PPK among mid-sized firms

Poland assumes pension plan PPK participation among employees of mid-sized firms will be near the level for large firms and amount to some 35-45%, the Finance Ministry said in an answer to an MP interpellation.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 28 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 28 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 27 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 27 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 25 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 25 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 24 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 24 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 21 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 21 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 19 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 19 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 18 lutego 2020 r. 

Przegląd prasy 18 lutego 2020 r. 

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 12 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 12 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 10 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 10 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 6 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 6 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 5 lutego 2020 r.

Przegląd prasy 5 lutego 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 31 stycznia 2020 r.

Przegląd prasy 31 stycznia 2020 r.

...
Czytaj więcej