Praca zdalna a pozwy o nadgodziny

Globalna pandemia Covid-19 zmusiła świat do zmian jakich nikt się nie spodziewał. Ustawodawcy musieli dotychczasowe przepisy dostosować do obecnie panującej sytuacji, w tym często zmuszeni byli do tworzenia kompletnie nowych rozwiązań prawnych.

...
Czytaj więcej

Oferta benefitów – badanie Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden przeprowadziło badanie, w którym sprawdzono, jak zmieniła się oferta benefitów pracowniczych w związku z pandemią.

...
Czytaj więcej

Zaległe urlopy

Ubiegły rok przyniósł pracodawcom wiele nowych wyzwań. Wśród nich znalazła się m.in. kwestia wysyłania pracowników na urlop. W konsekwencji powstał problem wielu zebranych dni urlopowych przez pracowników.

...
Czytaj więcej

Kwoty dodatkowe za pracę z domu nie są przychodem pracownika

Ekwiwalenty za home office w okresie pandemii nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy i nie trzeba w związku z tym odwoływać się do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT.

...
Czytaj więcej

Rozpoczął się ostatni etap wdrażania PPK

1 stycznia 2021 r. rozpoczął się ostatni – IV – etap wdrażania PPK. Wezmą w nim udział najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 osób, oraz instytucje publiczne. Szacuje się, że obejmie on ok. 830 tys. podmiotów, zatrudniających łącznie ok. 6 mln pracowników.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Czy Rzecznik Finansowy jest potrzebny?

Zgodnie z projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, z dniem 1 stycznia 2021 przestanie istnieć instytucja Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

EIOPA identyfikuje możliwości wspólnych rozwiązań w zakresie odporności sektora na ryzyko pandemii

EIOPA opublikowała opracowanie, w którym zawarła możliwości stworzenia wspólnych rozwiązań w zakresie odporności na ryzyko pandemii. 

...
Czytaj więcej

Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

Administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej, nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w aktach osobowych pracowników będzie obowiązek prawny pracodawcy.

...
Czytaj więcej

PIP wydała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy

​Główny inspektor pracy wydał zalecenia dla pracodawców, przedsiębiorców i osób organizujących pracę innym osobom. Mają one związek z rozpoczętym przez rząd odmrażaniem gospodarki i powrotem zakładów pracy do normalnego funkcjonowania.

...
Czytaj więcej

UODO: Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać ze zwolenienia z obowiązku informacyjnego.

...
Czytaj więcej

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało poradnik dla pracowników. Jego lektura pomoże odnaleźć się w tej nietypowej sytuacji i zadbać o swoje prawa.

...
Czytaj więcej

PUODO: Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych nie jest zgodna z RODO

PUODO w komunikacie wyjaśnił, że przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy.

...
Czytaj więcej

Rząd ureguluje pracę zdalną

W projekcie, tzw. tarczy antykryzysowej 4, rząd podjął próbę uregulowania pracy zdalnej. Do dziś praca zdalną jest to instytucja nieznana w Kodeksie pracy.

...
Czytaj więcej

Komunikat UODO ws. sprawdzania temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby czy też będą gromadzone dane dot. jej stanu zdrowia, a następnie będą utrwalone i przekazywane, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Tarcza antykryzysowa 2.0 z podpisem Prezydenta

W piątek (17.04.2020 r.) Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczę antykryzysową w wersji 2.0.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19_Najważniejsze rozwiązania wynikające z przepisów tarczy antykryzysowej - dla kogo dofinansowanie zatrudnienia?

Podpisany przez Prezydenta pakiet ustaw, składających się na tzw. tarczę antykryzysową, zawiera szereg rozwiązań, które mają z założenia wesprzeć przedsiębiorców w trudnym okresie związanym z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

...
Czytaj więcej

#CZTR_COVID-19: Specustawa z podpisem Prezydenta

W dniu 31 marca br. Prezydent RP podpisał pakiet ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Większość poprawek wprowadzonych przez Senat i mających na celu zwiększenie ochrony firm przed skutkami pandemii koronawirusa została odrzucona.

...
Czytaj więcej

Eksperci BCC krytycznie o rządowej Tarczy Antykryzysowej

Eksperci BBC krytycznie odnieśli się do przyjętej podczas 8. posiedzenia Sejmu tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przedstawiciele organizacji wyrazili swoją dezaprobatę wynikającą z nieuwzględnienia przez posłów propozycji BCC.

...
Czytaj więcej

Propozycja nowych terminów wdrożenia PPK w II etapie

18 marca br. rząd przedstawił pakietu rozwiązań dla przedsiębiorstw, które mają problemy z rentownością w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Celem „Tarczy Antykryzysowej” jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego.

...
Czytaj więcej

Odmowa odbycia podróży służbowej ze względu na obawę zarażenia koronawirusem

Pomimo wprowadzenia ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nadal nie wiadomo, jak postąpić ma pracodawca, gdy pracownik odmawia odbycia podróży służbowej ze względu na obawę zarażenia koronawirusem.

...
Czytaj więcej

Koronawirus - zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki

Rząd zdecydował, że w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa (COVID-19) placówki oświatowe, zarówno publiczne i niepubliczne, zostaną zamknięte. Z tego powodu, szkoły, przedszkola i żłobki nie będą funkcjonowały od 16 do 25 marca 2020 r. włącznie.

...
Czytaj więcej

Newsletter beinsured DE

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować kolejne nowości na portalu beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Nowy cykl beinsured.pl - Raport prawny

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, we współpracy z portalem beinsured.pl, od kilku lat systematycznie przygotowują Raporty prawne. Specjalnie dla Czytelników beinsured.pl postanowiliśmy prezentować wydarzenia, które znalazły się w Raporcie.

...
Czytaj więcej

Do PPK przystąpiło 1,13 mln osób

Ministerstwo Finansów przedstawiło statystyki dot. programu PPK oraz spodziewane wyniki drugiego etapu wdrażania PPK w podmiotach zatrudniających powyżej 50. osób. Z danych wynika, że do połowy listopada podpisano 1,13 mln umów o prowadzenie PPK.

...
Czytaj więcej

Obieg danych cyfrowych w przedsiębiorstwie powinien być uregulowany

Brak regulaminu wewnętrznego obiegu dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacji utrudnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu wykasowania ważnych plików ze służbowego komputera.

...
Czytaj więcej

Pracodawca ma płacić składki od nadgodzin z umowy cywilnej

Gdy pracownik pracuje dodatkowo na podstawie umowy cywilnej zawartej ze swoim pracodawcą, to ten ostatni ma obowiązek opłacania za niego składki na ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Aktywa PPK po IV kw. 2020 r. Instytucje finansowe zebrały już blisko 3 mld zł

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane dot. produktów PPK po IV kw. 2020 r. Z informacji KNF wynika, że zatrudnieni odłożyli już w nowym programie blisko 3 mld zł.

...
Czytaj więcej

KNF podsumowała nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w 2019 r.

​Na stronie UKNF został opublikowany raport „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku”. Zawiera on informacje dotyczące prowadzonego pnadzoru w zakresie raportów okresowych.

...
Czytaj więcej

Zdalna kontrola PIP

Państwowa Inspekcji Pracy przedstawiła nowe formy działań kontrolnych w dobie pandemii. Inspektorzy będą prowadzili kontrole w sposób zdalny i hybrydowy.

...
Czytaj więcej

Na horyzoncie pojawia się nowe prawo pracowników – prawo do bycia offline poza godzinami pracy

​Parlament Europejski w czwartek (21 stycznia 2021 r.) przyjął sprawozdanie dotyczące prawa pracowników do bycia offline. Jego zdaniem powinna powstać dyrektywa regulująca sytuację, w której pracownik poza godzinami pracy ma prawo do bycia offline.

...
Czytaj więcej

Pracodawca sprawdzi warunki pracy zdalnej

Pracodawca może skontrolować warunki, w jakich pracownik w mieszkaniu wykonuje pracę zdalnie, gdy zasady kontroli określa regulamin pracy, albo gdy na taką kontrolę wyrazi zgodę pracownik. W przeciwnym razie może przeprowadzić kontrolę w formie zdalnej.

...
Czytaj więcej

Czy rekompensatę za nadgodziny można wypłacić w formie premii uznaniowej?

Pracodawca może rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych dodatkowym wynagrodzeniem albo czasem wolnym od pracy. W pewnych przypadkach w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych powinien w pierwszej kolejności udzielić pracownikowi dnia wolnego.

...
Czytaj więcej

Praca zdalna już w nowym roku

Rząd, związki zawodowe i pracodawcy rozpoczęli negocjacje w sprawie wdrożenia na stałe przepisów o pracy zdalnej. Bazą jest roboczy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

...
Czytaj więcej

W sporze z pracodawcą to pracownik ma wykazać, że był gorzej traktowany od innych pracowników

Niższe zarobki powoda, w stosunku do tych uzyskiwanych przez innych pracowników, wynikały z niższej jakości pracy powoda. Powód nie wykazał, że pracodawca go dyskryminował.

...
Czytaj więcej

Wpłaty na PPK są innowacyjne

​Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2020 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO) uznał, że składki na pracownicze plany kapitałowe mogą być kosztem w stosowaniu ulgi na badania i rozwój.

...
Czytaj więcej

Taksówką z pracy do domu bez dodatkowego podatku

Dojazd z pracy do domu taksówką, za którą zapłaci pracodawca, nie jest przychodem pracownika. Spółka w rezultacie nie musi pobierać od niego zaliczki na PIT.

...
Czytaj więcej

Czy można upubliczniać informacje o wynikach pracowników?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronie internetowej komunikat dot. przetwarzania danych o wydajności pracy osób zatrudnionych w danej firmie.

...
Czytaj więcej

Zakup maseczek dla pracowników nie jest finansowany ze środków ZFŚS

Środki ZFŚS mają charakter celowy i mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w ustawie. Z kolei na mocy art. 207 ust. 1 i 2 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

...
Czytaj więcej

Pracodawca ujawni proponowane wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę?

​Do I czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązujący pracodawców do wskazywania w ofertach pracy wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto.

...
Czytaj więcej

Osoba zatrudniona, czyli dla kogo PPK?

PPK skierowane są jedynie do osób zatrudnionych. To oznacza, że właściwa identyfikacja takich osób jest podstawą do określenia, kiedy pracodawca powinien utworzyć PPK w swojej organizacji i kogo uwzględnić, tworząc listę pracowników objętych programem.

...
Czytaj więcej

MRPiPS: badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja

​Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało stanowisko, w którym potwierdziło, że badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, a nie pracodawca.

...
Czytaj więcej

Babcie też będą mogły skorzystać z uprawnień rodzicielskich

Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzające znowelizowane zasady w zakresie uprawnień rodzicielskich.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy już od 7 września

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzające również znowelizowane zasady związane z wydawaniem świadectw pracy.

...
Czytaj więcej

TSUE: zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

W przypadku pracy w więcej niż na terenie jednego kraju pojawia się wątpliwość co do wyboru ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych lub ubezpieczenia prywatnego. W tej sprawie wypowiedziało się TSUE.

...
Czytaj więcej

Kolejne zmiany katalogu danych osobowych pracowników

​W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania tzw. rozporządzenia „RODO”. Ustawa zakłada nowelizację 162 ustaw, wśród których znajduje się nowelizacja Kodeksu pracy.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności od przyszłego pracownika?

Zgodnie z RODO i kodeksem pracy w czasie rekrutacji mogą żądać jedynie podstawowych danych, czytamy w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Czy w związku z tym pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy potencjalny pracownik nie był karany?

...
Czytaj więcej

22 stycznia 2019 r. minął deadline na poinformowanie pracowników o formie wypłaty wynagrodzenia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które odwracają dotychczasową zasadę wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

...
Czytaj więcej

Temperature check to prevent the spread of COVID-19

In a situation where, for example a person's body temperature is measured, or data concerning his or her health is collected - a special category of personal data will be processed. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Anti-crisis shield to help entrepreneurs and employees

The Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki has presented the assumptions of the government's anti-crisis package for entrepreneurs and employees, worth approx. PLN 212 billion, i.e. nearly 10% of GDP.

...
Czytaj więcej

Poland assumes 35-45% participation in pension plans PPK among mid-sized firms

Poland assumes pension plan PPK participation among employees of mid-sized firms will be near the level for large firms and amount to some 35-45%, the Finance Ministry said in an answer to an MP interpellation.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 2. (I poł. lutego 2020)

Prezentujemy 2. odcinek nowego cyklu beinsured.pl #raportprawnyCZTR. Stanowi on subiektywny przegląd wiadomości zawartych w Raporcie prawnym, przygotowanym przez ekspertów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 3 marca 2021 r.

Przegląd prasy 3 marca 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 25 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 25 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 24 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 24 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 22 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 22 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 19 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 19 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 17 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 17 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 16 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 16 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 12 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 12 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 11 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 11 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 8 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 8 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 5 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 5 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 4 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 4 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 3 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 3 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 2 lutego 2021 r.

Przegląd prasy 2 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 28 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 28 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 27 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 27 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 26 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 26 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 21 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 21 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 18 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 18 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 13 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 13 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 12 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 12 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 5 stycznia 2021 r.

Przegląd prasy 5 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 28 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 28 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 18 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 18 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 17 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 17 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 14 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 14 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 10 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 10 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 8 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 8 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 3 grudnia 2020 r.

Przegląd prasy 3 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 30 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 30 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 27 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 27 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 23 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 23 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 16 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 16 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 12 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 12 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 9 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 5 listopada 2020 r.

Przegląd prasy 5 listopada 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 30 października 2020 r.

Przegląd prasy 30 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 26 października 2020 r.

Przegląd prasy 26 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 23 października 2020 r.

Przegląd prasy 23 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 22 października 2020 r.

Przegląd prasy 22 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 16 października 2020 r.

Przegląd prasy 16 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 14 października 2020 r.

Przegląd prasy 14 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 13 października 2020 r.

Przegląd prasy 13 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 12 października 2020 r.

Przegląd prasy 12 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 października 2020 r.

Przegląd prasy 9 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 7 października 2020 r.

Przegląd prasy 7 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 6 października 2020 r.

Przegląd prasy 6 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 1 października 2020 r.

Przegląd prasy 1 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 30 września 2020 r.

Przegląd prasy 30 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 28 września 2020 r.

Przegląd prasy 28 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 25 września 2020 r.

Przegląd prasy 25 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 23 września 2020 r.

Przegląd prasy 23 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 21 września 2020 r.

Przegląd prasy 21 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 18 września 2020 r.

Przegląd prasy 18 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 17 września 2020 r.

Przegląd prasy 17 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 16 września 2020 r.

Przegląd prasy 16 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 14 września 2020 r.

Przegląd prasy 14 września 2020 r.

...
Czytaj więcej