Aviva rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń przez Messengera

Aviva dołączyła do grona ubezpieczycieli sprzedających ubezpieczenia poprzez aplikację Messenger. Jak podkreślił ubezpieczyciel, nowy kanał sprzedaży ma pomóc spółce w dotarciu z ofertą ubezpieczeń turystycznych do młodych osób.

...
Czytaj więcej

Piotr Czublun prelegentem podczas Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 2017

W dniach 4-5 października br. odbędzie się kolejna edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. W ramach wydarzenia odbędzie się X Insurance Forum. Do grona prelegentów Forum dołączył Piotr Czublun, redaktor naczelny beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Dziś w Sejmie I czytanie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W porządku obrad najbliższego 47. posiedzenia Sejmu RP uwzględniono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 1781).

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skierowany do I czytania

Rozpoczął się proces legislacyjny w Sejmie trzech projektów ustaw mających wpływ na sektor ubezpieczeń. W dniu 30 sierpnia br. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

PKO BP i BZ WBK rozważają dystrybucję ubezpieczeń turystycznych przez bankomaty

Banki PKO PB i BZ WBK rozważają dystrybucję ubezpieczeń w swoich sieciach bankomatów. Od tygodnia w 6 tys. bankomatów należących do sieci Euronet można kupić polisę turystyczną od TU Europa.

...
Czytaj więcej

TU Europa rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w bankomatach Euronetu

6 tys. bankomatów Euronetu zostanie wyposażone w dodatkową usługę zakupu ubezpieczenia turystycznego od TU Europa. Bankomaty umożliwiające realizację tej usługi będą zlokalizowane na lotniskach, dworcach kolejowych i przejściach granicznych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne od TU Europa dostępne w aplikacji SkyCash

Towarzystwo ubezpieczeń Europa rozszerza swoją sieć kanałów dystrybucji. Ubezpieczyciel będzie sprzedawał polisy turystyczne poprzez aplikację SkyCash.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden ubezpieczy klientów ING Banku Śląskiego od ryzyka zachorowania na nowotwór

Nationale-Nederlanden przygotował polisę na ryzyko zachorowania na nowotwór. Produkt będzie dystrybuowany klientom ING Banku Śląskiego. Ubezpieczenie będzie można kupić online w serwisie bankowości elektronicznej Moje ING.

...
Czytaj więcej

Jarosław Parkot: zarabiamy na ubezpieczeniach OC komunikacyjnych

Jarosław Parkot, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, udzielił wywiadu redakcji Rzeczpospolita. W rozmowie odniósł się do nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, kary nałożonej na spółkę przez KNF i działalności ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Allianz z sukcesem realizuje strategię

Od 2015 r. Allianz Polska realizuje obraną strategię. Celem ubezpieczyciela jest dołączenie do czołówki największych trzech zakładów ubezpieczeń w Polsce. Na ten rok spółka założyła zwiększenie udziału na rynku poprzez digitalizację procesów.

...
Czytaj więcej

Allianz będzie sprzedawał ubezpieczenia komunikacyjne przez Facebooka

Allianz planuje poszerzenie oferty produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych poprzez Facebooka. Oprócz polis turystycznych użytkownicy aplikacji Messenger będą mogli nabyć ubezpieczenie komunikacyjne.

...
Czytaj więcej

LINK4 zwiększa sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych

Spółka LINK4 w ostatnim czasie odnotowuje zwiększony wolumen sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak wskazuje gazeta, wieloletnie działania reklamowe ubezpieczyciela w końcu przynoszą efekty.

...
Czytaj więcej

Kanał direct ma szansę rozwoju. Klienci szukają tańszych ubezpieczeń OC komunikacyjnych

W związku z wysokimi podwyżkami ubezpieczeń OC komunikacyjnych wiele osób zaczyna szukać tańszych produktów poprzez porównywarki ubezpieczeń lub zakup polisy bezpośrednio u ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Nowa platforma sprzedaży ubezpieczeń online od Axa i Prudential

Portal Money.pl wraz z towarzystwami ubezpieczeń AXA oraz Prudential przygotowało serwis online swiadomy-wybor.com, zawierający ofertę ubezpieczeń dla różnych grup: dzieci i młodzieży, studentów, dorosłych oraz ubezpieczenia podróżne.

...
Czytaj więcej

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna działa na polskim rynku od stycznia 2003 r. Jest to pierwszy w Polsce ubezpieczyciel oferujący kierowcom ubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli ubezpieczenia przez telefon lub internet.

...
Czytaj więcej

Co dalej ze sprzedażą ubezpieczeń?

Ostatnie zmiany w prawie powodują, że coraz więcej osób zaangażowanych w proces sprzedaży ubezpieczeń zadaje sobie pytanie, w jaki sposób ukształtować model dystrybucji, aby był on zgodny z prawem.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA – zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), wprowadziła dość istotne zmiany co do skutków przekazywania przez klienta zawiadomień i oświadczeń agentowi ubezpieczeniowemu.

...
Czytaj więcej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nakładem wydawnictwa Beck został wydany Komentarz do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne, którego autorami są prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (zgoda antyspamowa)

Legalne przesłanie oferty lub innego materiału promocyjnego wymaga spełnienia warunków wynikających m.in. z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

...
Czytaj więcej

Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać, nawiązując współpracę z nowym klientem (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego)

Pierwszą ze zgód, na jaką chcemy zwrócić Państwa uwagę, jest zgoda wynikająca z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

...
Czytaj więcej

PZU chce łączyć ubezpieczenia i bankowość

W rozmowie z agencją informacyjną Newseria Przemysław Dąbrowski – inwestor i członek zarządu grupy PZU przedstawił plany spółki na najbliższy okres.

...
Czytaj więcej

Nowa ustawa i niezauważona zmiana w Kodeksie cywilnym

Niewiele uwagi poświęca się zmianom, jakie nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadza do już obowiązujących przepisów prawa. Jedną z takich zmian jest modyfikacja art. 814 § 4 Kodeksu cywilnego.

...
Czytaj więcej

Wyniki rynku direct w 2013 r.

W 2013 r. zakłady ubezpieczeń wystawiły łącznie 5,18 mln polis w systemie direct. Składka zebrana z tych umów po czterech kwartałach 2013 roku wyniosła 1,175 mld zł i była niższa rok do roku o 1,2 proc.

...
Czytaj więcej

Call centre: wymogi prawne

Call centre może pełnić różnorodne funkcje w zakładzie ubezpieczeń. Począwszy od funkcji typowo informacyjnej, poprzez narzędzie wspierania sprzedaży i marketingu, a skończywszy na centrum likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Przedsiębiorcy nie mogą wobec konsumentów stosować nieuczciwych praktyk rynkowych. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy.

...
Czytaj więcej

Rynek direct po I kw. 2014 r.

Polacy kupili za pomocą internetu lub telefonu 1,69 mln polis w I kw. 2014 r., o niemal 3,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zebrana składka brutto w tym samym czasie wyniosła 258 mln zł (- 8,4 proc.).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura ( Dz.U. 2014 poz. 153)

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Stan prawny na dzień 13 sierpnia 2014 r. Ustawa określa:

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców związane z zawieraniem umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, w tym zasady szczególne w zakresie umów zawieranych na odległość

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej oraz zasady wykonywania zawodu aktuariusza

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne )Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Finanasów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz.U. 2012 poz. 838)

...
Czytaj więcej

Decyzja GIODO z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie DIS/DEC – 164/6413/10

Stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną...

...
Czytaj więcej

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych

Katalog tych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych jest zamknięty. Każda z nich ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, iż przesłanki te co do zasady są równoprawne...

...
Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom.

...
Czytaj więcej

Sprzedaż bezpośrednia zagrożona

Prezes UOKiK we wrześniu br. wszczął postępowanie przeciwko Netii. Ze skarg konsumentów i analizy rozmów sprzedażowych wynikało, że operator dzwonił z ofertą do osób, od których nie miał wcześniejszej zgody na kontakt telefoniczny.

...
Czytaj więcej

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 17)

Zakład powinien podejmować odpowiednie działania, aby zapewnić, że kanały dystrybucji właściwie funkcjonują i gwarantują efektywność systemu zarządzania produktem.

...
Czytaj więcej

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 14)

Zakład powinien dokonać wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

...
Czytaj więcej

KNF opracował kolejne projekty wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała dwa projekty nowych wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego tj. „Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem” oraz „Wytycznych dotyczących badania adekwatności produktu”.

...
Czytaj więcej

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji”.

...
Czytaj więcej

Projekt Wytycznych KNF dotyczący zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Projekt opracowanych przez KNF w kwietniu 2014 r. Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Urząd Komisji dokonał analizy praktyki stosowania przez instytucje finansowe przepisów 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz 384 (1) kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami.

...
Czytaj więcej

Comarch zbadał europejski sektor ubezpieczeniowy pod kątem zastosowania mobilnych technologii

Comarch przebadał zakłady ubezpieczeń działające na naszym kontynencie. Firma chciała sprawdzić, jak i w jakim stopniu ubezpieczyciele korzystają z mobilnych technologii, bądź jakie planują ich zastosowanie w przyszłości.

...
Czytaj więcej

PZU, Uniqa, Warta z najwyższą jakością obsługi w zdalnych kanałach kontaktu

Eksperci z portalu MojeBankowanie.pl w ramach 3. edycji rankingu Instytucja roku 2017 zbadali jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu. W badaniu brano pod uwagę trzy kategorie: dostępne formy kontaktu, kontakt telefoniczny oraz inne kanały kontaktu.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele muszą popracować nad jakością obsługi w zdalnych kanałach kontaktu

Mojebankowanie.pl opublikowało wyniki 3. edycji badania „Instytucja roku”. Eksperci serwisu w lipcu i sierpniu br. zbadali jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu. Sprawdzono 69 instytucji, w tym 42 zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Raport: „ZGODY I OŚWIADCZENIA”

Proponujemy przyjrzeć się zgodom i oświadczeniom, o jakie warto zadbać na początku współpracy z każdym klientem (dla potrzeb tego i kolejnych opracowań przyjmujemy, że klientem jest osoba fizyczna).

...
Czytaj więcej

Personalizacja obsługi klientów: deklaracje a praktyka

Z badań „Przedsiębiorstwo w epoce personalizacji: gotowi na wszystko” wynika, że 84 proc. uważa, że obecnie klienci oczekują spersonalizowanej obsługi. W przypadku 70 proc. firm takie zapotrzebowanie zgłaszają sami pracownicy.

...
Czytaj więcej

Młodzi kierowcy skazani na wysokie OC

Multiagencja CUK Ubezpieczenia w przygotowanej przez siebie analizie podkreśla, iż młodzi kierowcy nie mają szans na zniżki przy opłacaniu składek OC. Kierowca z rocznym stażem musi zapłacić najwyższe składki ubezpieczeniowe.

...
Czytaj więcej

Raport KPMG: „Jeden klik do ubezpieczenia – czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe? Oczekiwania i zachowania konsumentów..."

Jak wynika z raportu, tylko 12 % respondentów korzysta z indywidualnego konta klienta u swojego ubezpieczyciela, natomiast połowa badanych wskazała, że takie rozwiązanie byłoby dla nich bardzo przydatne.

...
Czytaj więcej

Aviva sells insurance by Messenger

Aviva has started selling insurance by Messenger – the Facebook’s application. According to the insurer, the new distribution channel will be an opportunity to bring travel insurance to young people and clients who buy policies by the internet.

...
Czytaj więcej

Warta Mobile – clients estimate damage to property by themselves

The application Warta Mobile to manage claim settlement by smartphone was extended by a new function. Thanks to the first mobile assistant on the Polish market clients can estimate the amount of compensation and receive it the same day.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Sharing recordings of telephone sales conversations with consumers

UOKiK has checked if telecommunications operators provide consumers with recordings of telephone sales conversations. Most undertakings use pro-consumer rules. Some of them have done that even prior to UOKiK’s request, others have changed their actions.

...
Czytaj więcej

Mystery client

On 23rd June, 2016, the President of the Office for Competition and Consumer Protection and the Chairman of the Polish Financial Supervision Authority concluded an annex to the Agreement of 2007 expanding the cooperation between the two institutions.

...
Czytaj więcej

Distance selling – general remarks

Distant selling of financial services (insurance contracts being a financial service) is regulated by the Act on consumer rights.

...
Czytaj więcej