Interpelacja poselska ws. rozporządzenia ePrivacy

Do Ministra Cyfryzacji została skierowana interpelacja poselska w sprawie tzw. ePrivacy.

...
Czytaj więcej

Prace nad poprawą bezpieczeństwa danych – odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi na interpelację poselską, o której pisaliśmy na łamach beinsured, pojawiły się dwa oficjalne pisma. Jedno ze strony sekretarza stanu w MSWiA Pawła Majewskiego, a drugą wystosował Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

...
Czytaj więcej

Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty lecznicze oraz NFZ

W związku z prowadzeniem zmian wynikających z RODO do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej konieczne okazało się wydanie nowego rozporządzenia.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. systemu ePUAP

W związku z problemami, które wystąpiły podczas ostatnich wyborów samorządowych, posłanka Monika Rosa wystosowała do Ministra Cyfryzacji interpelację w sprawie systemu ePUAP.

...
Czytaj więcej

UODO: oznaczanie postępowania bez numeru PESEL

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że oznaczanie postępowania administracyjnego numerem PESEL jest niezgodne z prawem.

...
Czytaj więcej

UODO sprawdzi czy dostęp do numerów PESEL obywateli jest odpowiednio chroniony

Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, instytucje i firmy prywatne mają zbyt łatwy dostęp do numerów PESEL Polaków.

...
Czytaj więcej

John Hancock wycofuje tradycyjne ubezpieczenia na życie. Ich miejsce zajmą produkty oparte o dane telematyczne

Kanadyjski zakład ubezpieczeń John Hancock od trzech lat oferuje swoim klientom ubezpieczenia na życie oparte o dane telematyczne dot. stylu życia. Teraz ubezpieczyciel zdecydował się na eliminację ze swojej oferty tradycyjnych polis na życie.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. bezpieczeństwa danych

Poseł Paweł Pudłowski skierował do ministra cyfryzacji i ministra spraw wewnętrznych interpelację, w której porusza kwestie związane z bezpieczeństwem danych.

...
Czytaj więcej

MF i MC przedstawiło propozycję przepisów dot. automatycznego profilowania w branży ubezpieczeniowej

W lipcu odbyły się konsultacje dot. nowego brzmienia przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Wśród propozycji znalazło się umożliwienie profilowania.

...
Czytaj więcej

Kiedy nie należy stosować RODO?

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł na temat sytuacji, gdy nie obowiązują przepisy RODO. W związku z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia pojawiły się problemy ze zrozumieniem nowych zasad.

...
Czytaj więcej

EIOPA prowadzi przegląd wykorzystania Big Data w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych

EIOPA rozpoczęła badanie europejskiego rynku ubezpieczeń pod kątem korzyści i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem metod Big Data w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych.

...
Czytaj więcej

PIU włączyła się w prace Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych. Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń dot. praktycznego stosowania przepisów RODO oraz eliminacja różnych absurdów związanych z nowym prawem.

...
Czytaj więcej

Zmiany na rynku ubezpieczeniowym

Branża ubezpieczeniowa może się wydawać spokojna, stabilna i bezpieczna. Jednak rozpoczęcie stosowania RODO, a także nadchodzące zmiany w związku z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń wprowadziły pewien chaos na rynku.

...
Czytaj więcej

W komisji prawniczej rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustaw w związku ze stosowaniem RODO

W dniu 15 czerwca br. komisja prawnicza rozpoczęła prace nad rozpatrzeniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Prace będą dotyczyć również przepisów obejmujących prawo ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

MF chce zmniejszenia kar dla UFG za naruszenia przepisów RODO

MF przygotowało kolejne uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Wśród propozycji zmian resortu znalazło się m.in. ustalenie górnego limitu kary administracyjnej nałożonej na UFG.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne a RODO

RODO nakłada nowe obowiązki w sektorze zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że organizatorzy przetargów i startujące w nich firmy będą musiały wywiązać się z nowych obowiązków.

...
Czytaj więcej

RODO i co dalej?

​Do 25 maja br. każda spółka w Unii Europejskiej musiała dostosować politykę prywatności do RODO. Większość podmiotów wysłało do osób, których dane posiadają w swojej bazie, wiadomości z informacją o tym, że ich dane są bezpieczne.

...
Czytaj więcej

Mity na temat RODO

Dr Maciej Kawecki ostrzega, aby do zapisów RODO podchodzić racjonalnie. MC zorganizowało cykl spotkań, podczas których informowało na temat najważniejszych zmian w związku z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych

W dniu 22 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Nowe technologie, zmniejszenie kosztów dystrybucji i indywidualizacja oferty to największe szanse ubezpieczycieli

​Obecnie największe koszty działalności ubezpieczeniowej pochłania dystrybucja ubezpieczeń. Redukcja tych wydatków przyczyni się do uzyskania przewagi konkurencyjnej i zmiany modelu funkcjonowania ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych

​16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła m. in. 3 projekty ustaw istotne dla branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej w związku ze stosowaniem RODO

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Nowa wersja projektu wprowadza zmiany do ustawy o działalności ubezp.

...
Czytaj więcej

Blockchain – technologia, która wkrótce zdominuje branżę finansową. Czy jest dla niej miejsce w ubezpieczeniach?

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy dla czytelników beinsured.pl relacje z wybranych paneli VI Kongresu PIU. Nasz cykl rozpoczynamy od chyba najciekawszej dyskusji zakończonego spotkania branży ubezpieczeniowej - debaty poświęconej blockchain.

...
Czytaj więcej

VI Kongres PIU: potrzeba współpracy branży i regulatorów

8 maja rozpoczął się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym razem wystąpienia gości i tematy debat są skupione wokół luk, które mogą wykorzystać ubezpieczyciele.

...
Czytaj więcej

Sprostowanie KE dot. RODO

Komisja Europejska przygotowała sprostowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

...
Czytaj więcej

Pracodawca będzie miał pogląd do maili pracowników

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 przedsiębiorcy będą mogli kontrolować e-maile, komputery, telefony komórkowe oraz auta swoich pracowników w celu monitoringu czasu pracy.

...
Czytaj więcej

Jaką dokumentację ochrony danych osobowych powinien mieć agent i broker?

Wielu agentów i brokerów poszukuje dziś informacji, w jaki sposób powinni przygotować się do RODO, które będzie stosowane już od 25 maja 2018 roku. Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, które zostaną przybliżone w niniejszym artykule.

...
Czytaj więcej

61. posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się regulacjami z zakresu rynku finansowego

W dniu 11 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP. Pierwszego dnia posłowie rozpatrzyli projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora fin.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt nowelizacji ustawy o PPE trafiły do prac w Sejmie

W dniu 5 kwietnia br. do Sejmu RP zostały wniesione dwa projekty ustaw, wprowadzające nowe wymogi w branży ubezpieczeniowej: projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r.

...
Czytaj więcej

GIODO: Kiedy trzeba przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

GIODO przygotował propozycję wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO. W projekcie uwzględniano również operacje przeprowadzane przez zakłady ubezpieczeń. 

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 27 marca br. przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych przyjęta w Sejmie. Z nowych przepisów mogą skorzystać ubezpieczyciele  

​Podczas 60. posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 marca 2018 r. posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225). Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów.

...
Czytaj więcej

MC opublikowało zmienioną wersję projektu ustawy o ochronie danych osobowych

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 16 marca 2018 r. Projekt zawiera poprawki wniesione podczas konsultacji publicznych.

...
Czytaj więcej

RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, wchodzi w życie już 25 maja 2018 r. Jednym z podstawowych elementów ochrony danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.

...
Czytaj więcej

Niepewna zgoda na profilowanie danych dot. zdrowia. MC uwzględniło uwagę GIODO

​Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane odniesienia Ministerstwa Cyfryzacji do uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Nowa oferta ubezpieczeń korporacyjnych ERGO Hestii

ERGO Hestia uruchomiła unikatową ofertę pełnej obsługi ubezpieczeń korporacyjnych - Hestia Corporate Solutions. Oprócz zabezpieczenia ryzyka korporacyjnego, ubezpieczyciel zapewnia też wsparcie w zakresie predykcji i prewencji szkodowej.

...
Czytaj więcej

RODO: rozporządzenie ma ujednolicić przepisy we wszystkich krajach UE

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych powstało jako odpowiedź na trans terytorialność Internetu.

...
Czytaj więcej

PIU przygotowało propozycje zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dot. ochrony danych osobowych

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała uwagi do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Regulacje dokonują zmian w  ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

GIODO zbadał przygotowania przedsiębiorców do stosowania RODO

W dniu 25 maja br. zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Na kilka miesięcy przed tą datą GIODO zlecił przeprowadzenie badań opinii i stanu wiedzy przedsiębiorców w zakresie zbliżających się zmian prawa ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt trafił do Sejmu

W dniu 1 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

...
Czytaj więcej

KE: RODO ma zminimalizować nielegalny obieg danych osobowych

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zaczną obowiązywać 25 maja br. Jednak wiele firm nie jest przygotowanych na zmiany, jakie wprowadza RODO.

...
Czytaj więcej

Uwagi MF dot. zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej w związku z ustawą o ochronie danych osobowych

W serwisie RCL zostały opublikowane stanowiska ministerstw zgłoszone w ramach konsultacji resortowych dot. projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Ministerstwo Finansów odniosło się do propozycji zmian w UoDUiR.

...
Czytaj więcej

Zgoda na marketing telefoniczny, zgoda na przesyłanie informacji handlowych i zgoda na przetwarzanie danych os. – co je łączy?

W modelach sprzedaży ubezpieczeń na odległość w praktyce ubezpieczyciele, a także i multi-agenci odbierają od klientów zgody na gruncie trzech różnych ustaw.

...
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. projektu ustawy o ochronie danych osobowych. MC odniosło się do uwag

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane zestawienie uwag do projektu ustawy o ochronie danych osobowych wraz z odniesieniem się ministerstwa do propozycji zmian. Dwie z nich bezpośrednio dotyczą podmiotów z branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Ujawnianie tajemnicy ubezpieczeniowej procesorom danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Co agent ubezpieczeniowy powinien wiedzieć o RODO (cz. I)?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zacznie w całości obowiązywać 25 maja 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady profilowania w działalności zakładów ubezpieczeń

​Profilowanie, czyli ogólnie rzecz ujmując kategoryzowanie osób na podstawie ich różnych cech osobowych, jest w zasadzie powszechnie stosowane przez zakłady ubezpieczeń, w zależności od przyjętego modelu – w większym lub mniejszym zakresie.

...
Czytaj więcej

Co i jak zmienia się w obowiązku informacyjnym pod rządami RODO?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej już 25 maja 2018 r. Mimo, że do tej daty zostało mniej niż dwa miesiące, część organizacji nadal ma wiele pytań i wątpliwości jak poprawnie stosować RODO w praktyce.

...
Czytaj więcej

Maciej Kawecki: RODO otworzy ubezpieczycieli na digitalizację (cz. II)

RODO to nie tylko zagrożenie i ryzyko wysokich kar ale też szansa na unowocześnienie i dopasowanie ubezpieczeń do zmieniających się trendów konsumenckich, przekonuje dr Maciej Kawecki w rozmowie z beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Maciej Kawecki: RODO otworzy ubezpieczycieli na digitalizację (cz. I)

RODO to nie tylko zagrożenie i ryzyko wysokich kar ale też szansa na unowocześnienie i dopasowanie ubezpieczeń do zmieniających się trendów konsumenckich, przekonuje dr Maciej Kawecki w rozmowie z beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Klienci Europ Assistance będą wspierani w sytuacji cyberataku

Cyber SOS to nowy produkt Europ Assistance Polska, który będzie miał za zadanie wspierać klientów w sytuacji cyberataku, awarii sprzętu IT oraz chronić w sieci ich tożsamość i reputację.

...
Czytaj więcej

Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm będą publikowane w BIP

W piątek uchwalono nowelizację ustawy o CIT, która zakłada, że informacja o podatku największych firm będzie podawana do publicznej wiadomości.

...
Czytaj więcej

Uber ujawnił skrywany od roku atak hakerski

Łącznie skradziono dane 57 mln użytkowników Ubera – przede wszystkim pasażerów, ale również kierowców – ujawnił nowy szef amerykańskiej firmy Dara Khosrowshahi.

...
Czytaj więcej

Aspekt regulacji dla insurtech i ubezpieczycieli, czyli jak dostosować procesy przetwarzania danych do wymagań RODO

W dyskusji często pojawia się zarzut, że obszar fintechów jest blokowany, ograniczany regulacjami. Ostatni panel pierwszego dnia InsurTech Digital Congress był poświęcony właśnie nowym przepisom zawartym w rozporządzeniu RODO i dyrektywie PSD2.

...
Czytaj więcej

GIODO: nowe produkty ubezpieczeniowe powinny być projektowane zgodnie z zasadą privacy by design

Nowe technologie zmieniają model funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. Dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu danych ubezpieczyciele mogą lepiej ocenić indywidualne ryzyko klienta. To jednak budzi obawy o ochronę danych osobowych szczególnie w kontekście RODO.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie II dnia IX Kongresu Bancassurance – branża goni króliczka legislacyjnego zamiast rozwijać biznes

W piątek (6 października 2017 r.) zakończył się IX Kongres Bancassurance. II dzień Kongresu skupiony był wokół zmian legislacyjnych i sprawozdań przedstawicieli organów nadzorczych i resortów z przebiegu prac nad nowymi regulacjami.

...
Czytaj więcej

Eksperci z CZUBLUN TRĘBICKI przeprowadzili szkolenie „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się szkolenie pt. „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”. Warsztat zorganizowali i poprowadzili eksperci działu prawa pracy – mec. Edyta Defańska-Czujko i mec. Magdalena Sudoł.

...
Czytaj więcej

GIODO namawia do konsultacji ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji w połowie wrześnie opublikowało projekt ustawy o ochronie danych osobowych, implementujący unijne rozporządzenie RODO. Obecnie projekt jest w trakcie konsultacji publicznych. Do udziału w nich zachęca dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO.

...
Czytaj więcej

GIODO: przepisy projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych budzą wątpliwości

27 września 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii posłowie wysłuchali informacji ministra cyfryzacji na temat stanu prac legislacyjnych nad wdrażaniem nowych unijnych regulacji dot. ochrony danych.

...
Czytaj więcej

W tym tygodniu rozpoczyna się Szczyt Ubezpieczeniowy

Już w najbliższy czwartek (28 września br.) rozpocznie się Szczyt Ubezpieczeniowy. Jest to pierwsza w Polsce internetowa konferencja skierowana do sektora ubezpieczeniowego, w szczególności do: agentów, brokerów oraz reprezentantów multiagencji.

...
Czytaj więcej

RODO a zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych wprowadza zmiany w ponad 130 ustawach, w tym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

...
Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z implementacją RODO

W celu implementacji RODO, MC zaproponowało zmianę czterech artykułów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zostały one zawarte w art. 122 projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

PRELEGENCI BttF: Piotr Czublun, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Prelekcję na temat dystrybucji ubezpieczeń w najbliższej przyszłości w świetle RODO i ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, podczas drugiej edycji wydarzenia Back to the Future - Ubezpieczenia przyszłości, poprowadzi r.pr. Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

RODO: Zakłady ubezpieczeń będą miały obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

RODO wprowadza instytucję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który ma zastąpić obecnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. RODO wskazuje sytuacje, w których powołanie inspektora jest obowiązkowe.

...
Czytaj więcej

Jest już gotowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało gotowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Oba projekty wraz z uzasadnieniami znajdują się na portalu Rządowego Centrum Legislacji.

...
Czytaj więcej

Czy RODO otworzy furtkę do nadużyć w ubezpieczeniach?

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady, mimo, że jeszcze formalnie nie weszło w życie, to już wzbudza mnóstwo emocji.

...
Czytaj więcej

GIODO: projekt badawczy dot. prywatności w spersonalizowanych ubezpieczeniach

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz z Instytutem Matematycznym PAN rozpoczął prace nad projektem badawczym, którego celem jest zapewnienie prywatności w spersonalizowanych ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Szkolenie: Jak RODO wpłynie na pracodawców? Przełomowe zmiany, ryzyka, rekomendowane działania

W dniu 4 października 2017 r. w Sienna Training Centre w Warszawie odbędzie się szkolenie „Jak RODO wpłynie na pracodawców? Przełomowe zmiany, ryzyka, rekomendowane działania”. Warsztat organizowany jest przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

TIA Technology podpowiada ubezpieczycielom jak przygotować się do RODO

​TIA Technology, dostawca zintegrowanych rozwiązań do obsługi ubezpieczeń, przygotował specjalny dokument poświęcony Europejskiemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Spółka odpowiada na pytanie jakie wymogi muszą spełnić ubezpieczyciele...

...
Czytaj więcej

Piotr Czublun prelegentem podczas jesiennego Szczytu Ubezpieczeniowego

Pod koniec września odbędzie się pierwsza w Polsce internetowa konferencja skierowana do sektora ubezpieczeniowego. Jednym z prelegentów został mec. Piotr Czublun, który omówi kwestie ochrony danych osobowych klientów i spełniania wymogów RODO.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe: Big Data – (r)ewolucja ubezpieczeniowa

W dniu 27 lipca 2017 r. Insurance Europe opublikowało szczegółową infografikę dotyczącą analizy danych - Big Data.

...
Czytaj więcej

Lider branży ubezpieczeniowej z Grecji rozszerza współpracę z firmą SAS na potrzeby RODO

INTERAMERICAN, lider branży ubezpieczeniowej w Grecji, rozszerza zakres współpracy z firmą SAS i wykorzystanie rozwiązania Data Governance na potrzeby RODO.

...
Czytaj więcej

GIODO: o przetwarzaniu i dostępie do danych geolokalizacyjnych

W dniu 5 lipca 2017 r. na forum sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił informacje w zakresie przetwarzania i udostępniania danych geolokalizacyjnych.

...
Czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO

W związku ze zbliżającym się terminem stosowania RODO przedsiębiorcy powinni zweryfikować, czy mechanizmy, które stosują do pozyskiwania i przetwarzania danych, są zgodne z nową regulacją i jakie niezbędne zmiany należałoby wprowadzić.

...
Czytaj więcej

Szkoła Ubezpieczeń beinsured: RODO w działalności zakładów ubezpieczeń

​W dniu 24 maja 2017 r. odbyła się Szkoła Ubezpieczeń beinsured „RODO w działalności zakładów ubezpieczeń, czyli wpływ rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych na sprzedaż ubezpieczeń”.

...
Czytaj więcej

RODO - rewolucja czy ewolucja?

Warto zadać pytanie, czy RODO jest jedynie ewolucyjnym rozwinięciem wcześniej obowiązujących norm prawnych, czy też należy uznać je za zupełnie nowe, rewolucyjne podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych?

...
Czytaj więcej

Assistance od utraty danych osobowych dla klientów Play

Spółka P4 – operator sieci Play – wspólnie z Europ Assistance Polska przygotowała specjalne ubezpieczenie assistance dołączone do pakietu oprogramowania antywirusowego „Ochrona Internetu PRO”. Ubezpieczenie to chroni od ryzyka utraty danych osobowych...

...
Czytaj więcej

Wpływ RODO na przetwarzanie danych wrażliwych przez zakłady ubezpieczeń

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej będą obowiązane stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

...
Czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Unia Europejska uchwaliła nowe prawo dotyczące danych osobowych. Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.

...
Czytaj więcej

Konferencja o roli i zadaniach inspektora ochrony danych

W dniu 14 lutego 2017 r. odbędzie się konferencja poświęcona przedstawieniu roli i zadań inspektora ochrony danych, którego wyznaczenie - w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w wielu przypadkach stanie się obowiązkowe.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia ofiarą hakerów

Multiagencja CUK Ubezpieczenia padła ofiarą przestępstwa internetowego. Z domeny cuk.pl zostały rozesłane wiadomości e-mail dotyczące rzekomo nieopłaconych faktur. Do wiadomości dołączony został zainfekowany załącznik.

...
Czytaj więcej

CEPiK: kolejna zmiana w powstawaniu systemu

Do Rządowego Centrum Legislacji trafiło 25 projektów rozporządzeń dotyczących wdrażania bazy CEPiK 2.0. Większość z nich jest autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Projekty rozporządzeń zakładają powstanie harmonogramu prac nad rozbudową Ewidencji.

...
Czytaj więcej

DAS: ubezpieczenie ochrony prawnej pomoże w przypadku kradzieży danych osobowych

Eksperci D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w nawiązaniu do ostatnich doniesień o wycieku danych z bazy PESEL przypominają, że przed ewentualnymi konsekwencjami takiej sytuacji można się zawczasu zabezpieczyć.

...
Czytaj więcej

GIODO ostrzega przed fałszywymi mailami

GIODO skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa. Chodzi o masową wysyłkę maili przez podmioty podszywające się pod firmy:  „Kancelaria Liberty”, „Bądźmy Legalni”,  „Legalni z Prawem”.

...
Czytaj więcej

GIODO zawarł porozumienie ze SKOK

​W dniu 7 września 2016 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie o współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie od wykorzystania danych osobowych od TU Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa wprowadziło nowy produkt - Ubezpieczenie Ochrony Tożsamości. Polisa zapewnia klientom wsparcie w przypadku kradzieży i bezprawnego wykorzystania danych osobowych. Obejmuje dwa rodzaje pomocy: asystę i ochronę prawną.

...
Czytaj więcej

GIODO interweniuje w sprawie wycieku danych z bazy PESEL

W dniu 26 sierpnia 2016 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie na temat wycieku danych z bazy PESEL. GIODO zwrócił się do prowadzącej sprawę prokuratury o przekazanie informacji na temat poczynionych w sprawie ustaleń.

...
Czytaj więcej

GIODO o bezpiecznym korzystaniu ze smartfonów

W związku z rosnącą popularnością aplikacji mobilnych wykorzystujących technologię geolokalizacji oraz wirtualnej rzeczywistości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do ostrożnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń przenośnych.

...
Czytaj więcej

AIG przypomina o polisach od cyberataków

Ubezpieczenia od cyberataków są odpowiednie dla klientów z segmentu B2B - wielkich korporacji, jak też firm z sektora MŚP. W ramach takiej polisy, ubezpieczona spółka może liczyć na odszkodowanie m.in. za skutki wycieku danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Lewiatan zaopiniował projekt rozporządzenia MZ w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń

Konfederacja pracodawców Lewiatan zaprezentowała swoje stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

...
Czytaj więcej

Profilowanie - zagrożenie dla skutecznej ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach

W sprawozdaniu z działalności GIODO za 2015 r. przedstawiono i omówiono podstawowe zagrożenia dla skutecznej ochrony danych osobowych wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii, w tym m. in. zagrożenia wynikające z profilowania.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie GIODO: Sektor ubezpieczeń społecznych, majątkowych i zdrowotnych

W dniu 7 lipca 2016 r. na 22. posiedzeniu Sejmu RP, dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2014 i 2015 wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

...
Czytaj więcej

Co dalej ze sprzedażą ubezpieczeń?

Ostatnie zmiany w prawie powodują, że coraz więcej osób zaangażowanych w proces sprzedaży ubezpieczeń zadaje sobie pytanie, w jaki sposób ukształtować model dystrybucji, aby był on zgodny z prawem.

...
Czytaj więcej

Link4 ostro o podwójnej działalności agentów

Towarzystwo ubezpieczeń Link4 wystosowało list otwarty do współpracujących ze spółką agentów. Zakład ubezpieczeń odniósł się w nim do przypadków współpracy pośredników ubezpieczeniowych z kancelariami odszkodowawczymi.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA – zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), wprowadziła dość istotne zmiany co do skutków przekazywania przez klienta zawiadomień i oświadczeń agentowi ubezpieczeniowemu.

...
Czytaj więcej

Dane osobowe Europejczyków będą lepiej chronione

Parlament Europejski wydał rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Jego celem jest zapewnienie lepszej ochrony użytkownikom Internetu, szczególnie umożliwienie większej kontroli nad danymi osobowymi pozostawionymi w sieci.

...
Czytaj więcej

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (przetwarzanie danych osobowych)

Zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące ubezpieczającego, czy też ubezpieczonego, będącego osobą fizyczną, przetwarza dane osobowe.Ssamo przetwarzanie danych, z wyłączeniem przetwarzania danych wrażliwych, nie wymaga pozyskiwania dodatkowej zgody.

...
Czytaj więcej

Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (dostęp do danych medycznych)

Jak już wskazywaliśmy, zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego, przetwarza dane osobowe zaliczane do katalogu tzw. danych wrażliwych po otrzymaniu zgody konsumenta inna zgoda wymagana jest do medycznej oceny ryzyka.

...
Czytaj więcej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nakładem wydawnictwa Beck został wydany Komentarz do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne, którego autorami są prawnicy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać, nawiązując współpracę z nowym klientem (przetwarzanie danych wrażliwych)

Zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego, przetwarza dane osobowe, które ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.), zalicza do katalogu tzw. danych wrażliwych.

...
Czytaj więcej

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców

W dniu 3 marca 2016 r. odbyła się konferencja, podczas której debatowano o zasadach stosowanych przez pracodawców przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników.

...
Czytaj więcej

Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które mają na celu zwiększenie kontroli obywateli nad danymi udostępnianymi i przechowywanymi w Internecie oraz uproszczenie przepisów dla podmiotów zarządzających tymi danymi.

...
Czytaj więcej

ABI to gwarant legalnego przetwarzania danych osobowych

GIODO postrzega Administratorów Bezpieczeństwa Informacji działających na rzecz i w imieniu administratora danych jako swoich sojuszników. ABI powinien wspierać administratora danych w prawidłowym kształtowaniu polityki związanej z przetwarzaniem danych.

...
Czytaj więcej

Unijna reforma w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych coraz bliżej

W pierwszej połowie 2016 r. powinno zostać uchwalone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w UE. Po upływie 2-letniego vacatio legis rozporządzenie będzie obowiązywać we krajach UE.

...
Czytaj więcej

Szczególny rodzaj danych osobowych

Wywiad z rzecznikiem prasowym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Małgorzatą Kałużyńską-Jasak na temat identyfikacji klientów na podstawie danych biometrycznych, przeprowadzony przez redaktora Łukasza Sikorskiego z „Wydarzeń” Telewizji Polsat

...
Czytaj więcej

Bezpieczne administrowanie danymi w rękach ABI

Do dnia 30 czerwca 2015 roku każdy przedsiębiorca, który w swojej firmie przetwarza dane osobowe, powinien był zgłosić do głównego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO) administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

W dniu 6 listopada podczas posiedzenia Rady Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji zostanie rozpatrzony projekt przepisów wdrażających nową ustawę o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pełen tekst przyjętych przez Komitet Stały Rady Ministrów przepisów wdrażających RODO.

...
Czytaj więcej

Komunikat PUODO ws. operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

...
Czytaj więcej

Nowe akty prawne istotne dla branży ubezpieczeniowej

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane akty prawne mające wpływ na branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG

W dniu 29 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a UFG

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. z 23 sierpnia 2016 r., poz. 1320).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób...

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844)

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

...
Czytaj więcej

Rekomendacja Rady Europy dot. ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została przyjęta Rekomendacja CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne

...
Czytaj więcej

Ukryty monitoring w miejscu pracy narusza prawo pracowników do poszanowania ich życia prywatnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że monitorowanie pracowników hiszpańskiego supermarketu bez ich wiedzy stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników.

...
Czytaj więcej

SN: Operator telekomunikacyjny, ponosi odpowiedzialność za telemarketing zleceniobiorcy bez zgody abonentów

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. wypowiedział się na temat odpowiedzialności operatora komunikacyjnego, w sytuacji gdy podmiot prowadzący na jego zlecenie akcję marketingową, wykorzystuje dla celów marketingu bezpośredniego automatyczne...

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie programu Safe Harbour

Trybunał uznał, że program Safe Harbour nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zgodnego z regulacjami dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych

...
Czytaj więcej

Decyzja GIODO nr GI-DEC-DIS-147/04/315 z dnia 27 lipca 2004 r.

Dotycząca dopuszczalnego prawnie zakresu danych osobowych zbieranych przez towarzystwo ubezpieczeń od potencjalnych klientów w celu przedstawienia telefonicznej oferty ubezpieczeniowej oraz w celu realizacji umowy ubezpieczenia na późniejszym etapie.

...
Czytaj więcej

Decyzja GIODO z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie DIS/DEC – 164/6413/10

Stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną...

...
Czytaj więcej

Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów, jakimi są sądy...

...
Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

1. Przepis art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie stanowi podstawy prawnej dla udostępniania danych osobowych ubezpieczonego innym podmiotom, szczególnie w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania...

...
Czytaj więcej

Prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych przez zakład ubezpieczeń bez zgody osoby zainteresowanej

Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażającego zgodę. Zgoda taka powinna być konkretna.

...
Czytaj więcej

Zaprzestanie zbierania danych od osób zainteresowanych ofertą

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić...

...
Czytaj więcej

Udostępnienie danych osobowych przez ubezpieczyciela A na rzecz ubezpieczyciela B

W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych ich uprawnieniem i obowiązkiem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, wedle którego przez działalność...

...
Czytaj więcej

Udostępnienie danych Urzędowi Ubezpieczeń

Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania...

...
Czytaj więcej

Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Nie można przyjąć, iż Zakład udostępniając dane osobowe Skarżącej naruszył jej prawa i wolności, w sytuacji, gdy istniało podejrzenie, że Skarżąca sama naruszyła obowiązujące przepisy prawa.

...
Czytaj więcej

Tajemnica Ubezpieczeniowa

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

...
Czytaj więcej

Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Zgoda bowiem wyrażona przez potencjalnego klienta dotyczy przetwarzania jego danych osobowych jedynie w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczeniowej i nie obejmuje przetwarzania (w tym przechowywania) jego danych, po przedstawieniu mu tej oferty, gdy...

...
Czytaj więcej

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych

Katalog tych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych jest zamknięty. Każda z nich ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, iż przesłanki te co do zasady są równoprawne...

...
Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom.

...
Czytaj więcej

Zwalczanie barier rozwoju innowacji w branży ubezpieczeniowej - status prac PIU i zespołu ds. FinTech (cz. II)

W dniu 7 marca 2018 r. UKNF opublikował „Rekomendacje Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w odniesieniu do listy określonych barier zawartych w Raporcie końcowym – statusy realizacji prac”. Część z ba

...
Czytaj więcej

Zwalczanie barier rozwoju innowacji w branży ubezpieczeniowej - status prac PIU i zespołu ds. FinTech (cz. I)

UKNF opublikował „Rekomendacje Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w odniesieniu do listy określonych barier zawartych w Raporcie końcowym – statusy realizacji prac”. Część z odnosi się do branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

Komunikat UKNF dot. korzystania z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

UKNF wydał komunikat dotyczący korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Komunikat powstał wskutek licznych próśb ze strony rynku.

...
Czytaj więcej

GIODO: Ochrona danych osobowych podczas wakacji

​Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji, m.in. by nie paść ofiarą kradzieży tożsamości.

...
Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Wytyczne KNF z 16 grudnia 2014 r. dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji

...
Czytaj więcej

Stanowisko KNF dotyczące przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe, 30 grudnia 2014

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów w systemach informatycznych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Nowe zwolnienia z obowiązku rejestracji zbiorów danych w GIODO, 2.01.2015 r.

Wywiad z ministrem Andrzejem Lewińskim, zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat zwolnień z obowiązku rejestracji zbioru danych na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Nowa rola ABI, 16.12.2014 r.

Wywiad z ministrem Andrzejem Lewińskim, zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat nowej roli Administratorów Bezpieczeństwa Informacji na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie z konferencji Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa, 21 maja 2010

„Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach - problemy w praktyce obrotu” - konferencja Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa, 21 maja 2010

...
Czytaj więcej

Projekt KNF dotyczący Wytycznych zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Projekt opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w kwietniu 2014 r. Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Czy można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę?

Tak, można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę bowiem zakład ubezpieczeń ma interes prawny w ich pozyskaniu.

...
Czytaj więcej

Jakie są zasadnicze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych?

Legalność przetwarzania danych osobowych uzależniona jest od spełnienia przez ich administratora jednej z przesłanek wskazanych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w art. 27 ust. 2.

...
Czytaj więcej

Czy mogę podać ubezpieczycielowi dane osobowe osoby, która zakupiła ode mnie samochód?

Tak, bowiem obowiązek przekazania ubezpieczycielowi danych osobowych nabywcy samochodu wynika wprost z przepisów prawa.

...
Czytaj więcej

PUODO: dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowym przypomina o obowiązkach administratora danych w zakresie udostępniania informacji kontaktowych inspektora danych osobowych. Jest to efektem uwag kierowanych do Urzędu dot. trudności ze znalezieniem tych informacji.

...
Czytaj więcej

RM przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 6 listopada br. opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Ustawa dokonuje nowelizacji 168 aktów prawnych.

...
Czytaj więcej

RODO: dane osobowe na uczelniach wyższych

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się wywiad z Maciejem Kaweckim, dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji na temat wdrożenia RODO na wyższych uczelniach.

...
Czytaj więcej

Umowa cywilnoprawna a ochrona danych pracownika

Ustawa o ochronie danych osobowych zmusiła pracodawców do przeanalizowania wszelkich danych osobowych, które mają w swoim posiadaniu.

...
Czytaj więcej

EROD wydała opinię ws. wykazów rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony

Europejska Rada Ochrony Danych w swojej opinii wskazała, że ze względu na potrzebę zapewniania harmonizacji rozwiązań, konieczne będzie dokonanie zmian w polskim wykazie rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych.

...
Czytaj więcej

UODO przygotował poradnik dla pracodawców dot. ochrony danych osobowych

W związku z licznymi wątpliwościami pracodawców dot. ochrony danych osobowych w zakładzie pracy UODO przygotował specjalny poradnik. Zawiera on wskazówki dot. przetwarzania danych w procesach rekrutacyjnych i całego okresu zatrudnienia.

...
Czytaj więcej

UODO rozpoczyna kontrole w związku z RODO

Rozpoczęcie stosowania RODO w Polsce dało organom nadzorczym możliwość prowadzenia kontroli, czy nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są prawidłowo wdrożone w spółkach.

...
Czytaj więcej

UODO przeprowadzi postępowanie ws. wycieku danych osobowych z Facebooka

Popularny serwis społecznościowy zgłosił do irlandzkiego organu ds. ochrony danych osobowych informację dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych użytkowników serwisu.

...
Czytaj więcej

Minimalizacja danych jednym z obowiązków wynikających z RODO

Od rozpoczęcia stosowania RODO w maju br. największe niezrozumienie przepisów miało miejsce w służbie zdrowia, a odczuli to przede wszystkim pacjenci.

...
Czytaj więcej

Stosowanie RODO wciąż budzi kontrowersje

Z momentem rozpoczęcia stosowania RODO pojawiło się wiele błędnych interpretacji i pomyłek. Portal prawo.pl opublikował wywiad z Piotrem Drobkiem, dyrektorem Zespołu Analiz i Strategii UODO na temat najczęstszych błędów przy stosowaniu RODO.

...
Czytaj więcej

Zapytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie telemarketingu bez zgody abonenta

Do Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 sierpnia 2018 roku wpłynęło zapytanie nr 7877 autorstwa Mirosławy Nykiel. Dotyczy ona praktyki telemarketingu bez zgody abonenta.

...
Czytaj więcej

Komunikat PUODO dot. pełnienia funkcji ABI po 1 września 2018 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał specjalny komunikat dot. pełnienia funkcji inspektora ochrony danych przez obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji.

...
Czytaj więcej

Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich od 25 maja br. roku. Mimo, że od rozpoczęcia obowiązywania minęły już prawie dwa miesiące, wiele spółek nadal ma problemy ze zrozumieniem rozporządzenia.

...
Czytaj więcej

Kawecki: RODO opiera się na ocenie ryzyka

Minął pierwszy miesiąc od rozpoczęcia obowiązywania unijnego rozporządzenia RODO. W związku z tym, że pojawiają się coraz to nowsze pytania i niejasności związane z odpowiednim przetwarzaniem danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Kamery w pracy i kontrola skrzynek służbowych pracowników od 25 maja 2018 r.

10 maja br. Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem unijnego rozporządzenia (RODO), które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Kiedy MSP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wciąż budzą wiele wątpliwości. Zgodnie z założeniami, niektóre przepisy miały nie obowiązywać w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

W jaki sposób placówki oświatowe muszą się przygotować do RODO?

​Nowa ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe osób fizycznych, jak i mniejsze podmioty np. szkoły czy przedszkola. 

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wprowadzeniem nowych przepisów w ustawie o ochronie danych osobowych. Zmiany mają skutkować łatwiejszym sposobem przetwarzania danych na własne potrzeby w mniejszych przedsiębiorstwach.

...
Czytaj więcej

GIODO: kodeksy postępowania pomogą w wypełnianiu wymogów RODO

​Paweł Makowski, radca GIODO zachęca przedsiębiorców do tworzenia kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Jak tłumaczy, dokument taki może pomóc w realizacji obowiązków wynikających z RODO.

...
Czytaj więcej

GIODO przeszkolił ABI z sektora bankowego

W dniu 12 września 2017 r. odbyło się szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji z sektora bankowego. Eksperci z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przybliżali istotę unijnej reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

GIODO: ważnym elementem pracy ABI jest opracowanie planu sprawdzeń

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że dokonywanie przez administratorów bezpieczeństwa informacji planowych sprawdzeń służy właściwemu zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

GIODO: niezależność Administratora Bezpieczeństwa Informacji

GIODO w „ABI-Informatorze” zamieścił nowe materiały dotyczące niezależności Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W opracowaniu przygotowanym przez GIODO znajdują się wyjaśnienia na najczęściej zgłaszane przez ABI wątpliwości.

...
Czytaj więcej

Minister Cyfryzacji ws. kwalifikacji posiadanych przez ABI w ustawie o ochronie danych osobowych

Przedsiębiorca zatrudniający Administratora Bezpieczeństwa Informacji w każdym przypadku powinien dokonać weryfikacji jego kompetencji, wyjaśniła minister cyfryzacji w odpowiedzi na interpelację ws. kwalifikacji posiadanych przez ABI.

...
Czytaj więcej

Resort cyfryzacji chce odejść od obowiązku pisemnej zgody na gromadzenie danych wrażliwych

Maciej Kawecki z min. cyfryzacji potwierdził, że w nowej wersji ustawy o ochronie danych osobowych zostanie zniesiony obowiązek uzyskania pisemnej zgody na gromadzenie danych wrażliwych przez ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

GIODO organizuje seminarium, by „odczarować” RODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium pt. „Odczarować” RODO. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 na temat wybranych zagadnień Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

...
Czytaj więcej

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące reformy ustawy o ochronie danych osobowych. Spotkanie poprowadzili minister cyfryzacji Anna Streżyńska i dr Maciej Kawecki. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych.

...
Czytaj więcej

GIODO: łączenie zgód na różne cele przetwarzania danych jest naruszeniem

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazuje, iż łączenie w jednym oświadczeniu zgód na różne cele przetwarzania danych to jedno z najczęstszych uchybień.

...
Czytaj więcej

GIODO: Czy jesteś gotowy na RODO?

GIODO na rok przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przygotował zestaw pytań, który ma pomóc administratorom danych w ocenie stanu ich przygotowania do reformy systemu ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

GIODO na 110. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. odbyło się 110. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli. Podczas posiedzenia Grupa przeanalizowała określone istotne kwestie dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

...
Czytaj więcej

GIODO na konferencji CYBERSEC PL

W dniu 6 kwietnia 2017 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL. Uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych debatowali o tym, jak chronić dane osobowe w erze społeczeństwa cyfrowego.

...
Czytaj więcej

RODO: obowiązki informacyjne przy uzyskiwaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Nowy akt prawny implementuje do krajowego porządku prawnego ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Związek Banków Polskich pracuje nad branżowym kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych

W dniu 10 marca 2017 r. podczas III Konferencji Związków Banków Polskich w Warszawie zaprezentowano najważniejsze rozwiązania zawarte w kodeksie postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla sektora bankowego.

...
Czytaj więcej

Obrady Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE

W dniu 1 marca 2017 r. odbyły się obrady powołanej przez Generalnego Instektora Ochrony Danych Osobowych Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany wprowadzi unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

Od dłuższego czasu wiele uwagi poświęca się nowym regulacjom dot. przetwarzania danych osobowych, jakie nakłada ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Sylwia Pusz, Partner w PwC przedstawiła 10 najważniejszych zmian, które zawiera nowe prawo.

...
Czytaj więcej

GIODO podsumowuje konferencję o funkcji inspektora ochrony danych osobowych

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyła się konferencja „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, którą zorganizował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Instytut Nauk Prawnych PAN.

...
Czytaj więcej

Resort cyfryzacji pracuje nad ustawą dot. ochrony danych osobowych

Ministerstwo cyfryzacji przedstawiło założenia projektu ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych. Projekt aktu prawnego ma być gotowy do końca kwietnia tego roku.

...
Czytaj więcej

GIODO: Jakie obowiązki będzie miał inspektor ochrony danych

GIODO opublikował specjalne opracowanie „Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, przedstawiające jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych kształtuje obowiązki inspektora...

...
Czytaj więcej

Firmy muszą przygotować się do nowych przepisów dot. przetwarzania danych osobowych

Polskie firmy mają niewiele - ponad rok - na dostosowanie się do unijnego rozporządzenia GDPR (General Data Protection Regulation) o ochronie danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych o swobodnym przepływie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń należy przesyłać do GIODO

GIODO przypomina, że sprawozdań z planowych i doraźnych sprawdzeń realizowanych przez ABI nie należy przesyłać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych.

...
Czytaj więcej

Administrator danych odpowiedzialny za powołanie oraz wspieranie ABI

Zdaniem GIODO, powołanie oraz wspieranie administratora bezpieczeństwa informacji w pełnieniu jego funkcji leży w interesie administratora danych.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

W I kwartale 2018 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Obejmują one m.in. większą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych przez ich właścicieli.

...
Czytaj więcej

Zastępca GIODO o reformie ochrony danych osobowych

W dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym z poruszanych tematów było bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie.

...
Czytaj więcej

Polskie firmy i urzędy mają problem z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów IT

Puls Biznesu w artykule „Bezpiecznik potrzebny od zaraz” odnosi się do problemów z zapewnieniem standardów cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza ochrony danych osobowych. Dziennik wskazuje, że przyczyną jest brak specjalistów.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przyjęła Tarczę Prywatności UE-USA

Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwi przekazywanie danych osobowych importerom, którzy przystąpią do tego programu.

...
Czytaj więcej

GIODO chce zakazu kserowania dokumentów tożsamości przez banki

Portal internetowy Dziennika Gazety Prawnej podał, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie walczył z bankami, które kopiują dokumenty tożsamości swoich klientów.

...
Czytaj więcej

GIODO powołał Komisję Ekspertów

Komisja została powołana m.in. w celu dokonania analizy niezbędnych zmian legislacyjnych w polskim systemie prawnym w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

...
Czytaj więcej

Nowe prawa podmiotów danych osobowych

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

...
Czytaj więcej

Agenci mają trudności z pozyskaniem nowych klientów przez RODO

Insly przebadało agentów pod kątem zauważalnych zmian w prowadzonej przez nich działalności po rozpoczęciu stosowania przepisów RODO.

...
Czytaj więcej

Raport: „ZGODY I OŚWIADCZENIA”

Proponujemy przyjrzeć się zgodom i oświadczeniom, o jakie warto zadbać na początku współpracy z każdym klientem (dla potrzeb tego i kolejnych opracowań przyjmujemy, że klientem jest osoba fizyczna).

...
Czytaj więcej

Unijna reforma w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych coraz bliżej

W pierwszej połowie 2016 roku powinno zostać uchwalone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w UE. Po upływie 2-letniego vacatio legis rozporządzenie będzie obowiązywać w krajach UE.

...
Czytaj więcej

EDPB published its opinion regarding processing operations

The EDPB has issued an opinion on the draft list of the competent supervisory authority of Poland regarding those processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurance agents have problems with winning new clients with GDPR

Insly, an IT insurance startup, has conducted research to check how insurance agents deal with new rules in consumer data protection. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Banking records put on blockchain in Poland

​Billon, the technology company that civilised blockchain, and the Polish Credit Office, the largest credit bureau in CEE, will implement blockchain for storage and secure access to sensitive customer information. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Parliament passed GDPR implementation

On 10 May the Polish Parliament formally approved the draft of the Data Protection Act (DPA). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

From June the police will have access to drivers database CEPiK 2.0

The Ministry of Digital Affairs has prepared an amendment to the Road Traffic Act. New regulations will provide the police data about drivers and cars which are available in the new version of CEPiK 2.0.

...
Czytaj więcej

Knowledge of Polish entrepreneurs about GDPR is superficial

GIODO has checked the level of Polish entrepreneurs’ preparation for the application of GDPR regulations on 25 May 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The New PZU - More Than Insurance

On 9 January 2018 the top Polish insurer PZU presented its Updated Strategy and Implementation Plan for 2017-2020. The values of New PZU are focusing on consumer needs and digitalization.

...
Czytaj więcej

Sensitive personal data - analysis of provisions introducing the new Personal Data Protection Act

Due to the forthcoming date (25 May 2018) of direct application of the EU General Data Protection Regulation - 2016/679 (GDPR), we observe the process of adapting the Polish legislation to the EU GDPR regulation.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

On 12 October 2017 during a meeting the Standing Subcommittee on Financial Institutions adopted a draft law on the distribution of insurance.

...
Czytaj więcej

Will GDPR open a way to abuse in insurance?

Some people recognize GDPR as a risk for market development, especially the insurance market. Other people treat GDPR as an opportunity. It means the abolition of the written consent requirement for sensitive data processing.

...
Czytaj więcej

The research project about privacy in personalised insurance

The Inspector General for the Protection of Personal Data (GIODO) and the Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences (PAN) have started a new research project whose aim is ensuring a client’s privacy in personalized insurance offers.

...
Czytaj więcej

The Ministry of Digital Affairs wants to cancel the requirement for written consent for sensitive data collection

Maciej Kawecki, a Deputy Director of the Department of Data Management in the Ministry of Digital Affairs, the Coordinator of the work on personal data protection reform, has given an interview.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Sharing recordings of telephone sales conversations with consumers

UOKiK has checked if telecommunications operators provide consumers with recordings of telephone sales conversations. Most undertakings use pro-consumer rules. Some of them have done that even prior to UOKiK’s request, others have changed their actions.

...
Czytaj więcej

Consent to process personal data in the light of GDPR

From 25 May 2018, all Member States of the European Union will be obliged to apply General Data Protection Regulation, therefore entrepreneurs should review their consent mechanisms to make sure they meet the GDPR requirements and introduce the changes.

...
Czytaj więcej

The impact of GDPR on the processing of sensitive data by insurance companies

From 25 May 2018, all Member States of the European Union will be obliged to apply General Data Protection Regulation.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (December 2016)

On 16 December 2016 the Polish Financial Supervision Authority published a statistical and financial report titled “Quarterly Bulletin. Insurance market 3/2016”.

...
Czytaj więcej

Sensitive data in the distance sales process

Sensitive data is data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, religious, party or trade-union membership, as well as the processing of data concerning health, genetic code, addictions or sex life and...

...
Czytaj więcej

Establishing a branch office in Poland by a foreign entrepreneur

A foreign entrepreneur may establish a branch office in Poland. The issue is regulated by the provisions of the Act on freedom of economic activity.

...
Czytaj więcej

Amendments to the Act on personal data protection introduced at the beginning of 2015

On 27 November 2014 the new Act on facilitating the performance of business activity was published.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może pozyskiwać dane o nałogach pracowników? Relacja ze szkolenia: Jak RODO wpłynie na pracodawców?

W dniu 21 lutego br. odbyło się szkolenie o zmianach w prawie pracy w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Warsztat poprowadzili eksperci praktyki prawa pracy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI – adw. Edyta Defańska-Czujko i adw. Magdalena Sudoł.

...
Czytaj więcej

21 lutego 2018 r. - Jak RODO wpłynie na pracodawców? Przełomowe zmiany, ryzyka, rekomendowane działania

W dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Jak RODO wpłynie na pracodawców? Przełomowe zmiany, ryzyka, rekomendowane działania”. Warsztat poprowadzą eksperci prawa pracy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

11 stycznia 2018 r. - RODO w ubezpieczeniach, czyli wpływ rozporządzenia na działalność ubezpieczycieli i pośredników

Szkoła Ubezpieczeń beinsured wraz z partnerem merytorycznym Kancelarią CZUBLUN TRĘBICKI zapraszają na szkolenie: „RODO w ubezpieczeniach, czyli wpływ rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych na działalność ubezpieczycieli i pośredników”.

...
Czytaj więcej

4 października 2017 r. - Jak RODO wpłynie na pracodawców? Przełomowe zmiany, ryzyka, rekomendowane działania

W dniu 4 października 2017 r. w Sienna Training Centre w Warszawie odbędzie się szkolenie „Jak RODO wpłynie na pracodawców? Przełomowe zmiany, ryzyka, rekomendowane działania”. Warsztat organizowany jest przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

24 maja 2017 r. - RODO w działalności zakładów ubezpieczeń

W dniu 24 maja 2017 r. odbyła się Szkoła Ubezpieczeń beinsured „RODO w działalności zakładów ubezpieczeń, czyli wpływ rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych na sprzedaż ubezpieczeń”.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - RODO

W drugim odcinku #BeInObiektywnie 🎬 mec. Piotr Czublun i mec. Tomasz Klemt dyskutują o najważniejszych zmianach czekających ubezpieczycieli w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów RODO.

...
Czytaj więcej