#BeInObiektywnie: Kto jest właścicielem środków zgromadzonych w PPK?

​Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PPK, środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Można zatem zakładać, że zgodnie z prawem to co zostanie wpłacone na rachunek członka PPK, będzie jego własnością i to się nigdy nie zmieni.
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Twórca produktu ubezpieczeniowego

Dla twórców produktu i dystrybutorów ubezpieczeniowych przewidziano odrębne obowiązki prawne, których spełnienie może podlegać kontroli KNF. Jak jednak rozpoznać, czy pośrednik ubezpieczeniowy wchodzi w rolę twórcy produktu ubezpieczeniowego?
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Czy rejestr beneficjentów rzeczywistych pomoże instytucjom obowiązanym?

O nowych przepisach w kontekście obowiązków instytucji obowiązanych, jak też obowiązków nałożonych na spółki osobowe i kapitałowe w zakresie zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru, rozmawiają mec. Agnieszka Wesołowska i mec. Marta Wilińska.
Czytaj więcej
Kategorie :

#BeInObiektywnie: Jakie są konsekwencje decyzji Prezesa UOKiK dot. telemarketingu?

13 września Prezes UOKiK wydał kolejną decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który wykonywał połączenia telefoniczne do klientów w celu marketingu bezpośredniego bez uzyskania ich uprzedniej zgody. Jakie są konsekwencje tej decyzji?
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    10