bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Dodano: 2022-01-18
Publikator: Rzecznik Finansowy

Biuro Rzecznika Finansowego poinformowało, że Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną RF dotyczącą zwrotu prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu.

W lutym 2016 roku klienci Alior Banku zaciągnęli kredyt konsumencki o wartości 50 tys. zł, za co bank naliczył 16,7 tys. zł. prowizji. Zobowiązanie miało zostać spłacone w okresie 10 lat, klienci spłacili je jednak w 14 miesięcy. Bank, zgodnie z prawem, powinien zwrócić proporcjonalność prowizji, czyli blisko 15 tys. zł, czego nie zrobił i robić nie zamierzał. W związku z tym kredytobiorcy wystąpili do sądu z pozwem o zapłatę.

Będący sądem I instancji Sąd Rejonowy w Kielcach przychylił się do argumentów powoda i zasądził kwotę wskazaną w pozwie. Alior Bank wniósł apelację. Sąd Okręgowy zmienił wyrok i oddalił powództwo, argumentując, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim nie uzasadnia żądania klientów, a prowizja to nie jest koszt powiązany z okresem kredytowania.

Rzecznik Finansowy nie zgodził się z poglądem sądu II instancji. Uznał on, że wyrok narusza prawo w sposób rażący, a ponieważ nie mógł zostać wzruszony przez złożenie skargi kasacyjnej, Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną.

Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w skardze i uchylił zaskarżony prawomocny wyrok Sądu Okręgowego. Kosztami postępowania apelacyjnego obciążony został bank.

Wyrok sądu I Instancji, zasądzający na rzecz kredytobiorców zwrot prowizji jest więc prawomocny. Bank powinien wypłacić klientom kwotę dochodzoną pozwem wraz z żądanymi odsetkami określonymi w sentencji wyroku sądu I instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie sądu jest ważne dla wszystkich, którym bank lub firma pożyczkowa odmówiły zgodnego z prawem rozliczenia spłaconego wcześniej kredytu

Co do prawomocnych wyroków, które zapadły po 3 kwietnia 2018 roku, istnieje możliwość złożenia do RF wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej, w przypadku jeśli sprawa została już prawomocnie rozpatrzona przez sąd i oddalił on roszczenie klienta. Jeśli sprawa nadal toczy się w sądzie, istnieje możliwość złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o przedstawienie istotnego poglądu dla sprawy.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...