bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zalecenia dotyczący wiążących reguł korporacyjnych od EROD

Zalecenia dotyczący wiążących reguł korporacyjnych od EROD

Dodano: 2022-12-05
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła „Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczące elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów” (ang. Controller Binding Corporate Rules, BCR-C).

Zalecenia zawierają dodatkowe wskazówki dla administratorów i mają na celu zapewnienie równych zasad działania dla wszystkich podmiotów wnioskujących o zatwierdzenie BCR. Ich celem jest np. dostarczenie zaktualizowanego standardowego formularza wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych oraz doprecyzowanie niezbędnej treści wiążących reguł korporacyjnych i przedstawienie dalszych objaśnień.

Wiążące reguły korporacyjne to narzędzie, które może być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw prowadzące wspólną działalność gospodarczą do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy administratorom lub podmiotom przetwarzającym, w ramach tej samej grupy. Wiążące reguły korporacyjne tworzą egzekwowalne prawa i określają zobowiązania do ustanowienia stopnia ochrony danych merytorycznie równoważnego temu przewidzianemu w RODO.

Przyjęte zalecenia mają zastosowanie dla administratorów. Będą one przedmiotem konsultacji społecznych do dnia 10 stycznia 2023 r.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...