bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wzrost popularności konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych z ubezpieczeń zdrowotnych

Wzrost popularności konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych z ubezpieczeń zdrowotnych

Dodano: 2022-10-11
Publikator: informacja prasowa

Z danych TU Zdrowie wynika, że nieustannie wzrasta liczba osób, które potrzebują pomocy psychologa czy psychiatry. Liczba takich konsultacji w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosła niemal o 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

W kontekście powyższego z pewnością znaczącą rolę odegrała pandemia Covid-19, która przyniosła z sobą obawę o utratę zdrowia czy życia. Wskazać także należy niepewność ekonomiczną związaną z wprowadzanymi ograniczeniami. Jeśli chodzi o obecne uwarunkowania, z pewnością trzeba tu wskazać wojnę w Ukrainie oraz rosnąca inflacja, które przywołują lęk o to, jak będzie wyglądało nasze jutro. Wszystko to znajduje swoje odbicie na zdrowiu psychicznym.

Warto w tym miejscu zauważyć, że trudna sytuacja życiowa, utrata bliskich czy stres związany z pracą są czynnikami bezpośrednio wpływającymi na rozwój depresji. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych na świecie.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...