bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wzrost popularności konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych z ubezpieczeń zdrowotnych

Wzrost popularności konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych z ubezpieczeń zdrowotnych

Dodano: 2022-10-11
Publikator: informacja prasowa

Z danych TU Zdrowie wynika, że nieustannie wzrasta liczba osób, które potrzebują pomocy psychologa czy psychiatry. Liczba takich konsultacji w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosła niemal o 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

W kontekście powyższego z pewnością znaczącą rolę odegrała pandemia Covid-19, która przyniosła z sobą obawę o utratę zdrowia czy życia. Wskazać także należy niepewność ekonomiczną związaną z wprowadzanymi ograniczeniami. Jeśli chodzi o obecne uwarunkowania, z pewnością trzeba tu wskazać wojnę w Ukrainie oraz rosnąca inflacja, które przywołują lęk o to, jak będzie wyglądało nasze jutro. Wszystko to znajduje swoje odbicie na zdrowiu psychicznym.

Warto w tym miejscu zauważyć, że trudna sytuacja życiowa, utrata bliskich czy stres związany z pracą są czynnikami bezpośrednio wpływającymi na rozwój depresji. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych na świecie.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...