bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki PZU po I poł. 2016 r.- zwiększenie market share i redukcja kosztów

Wyniki PZU po I poł. 2016 r.- zwiększenie market share i redukcja kosztów

Dodano: 2016-08-24

Po raz pierwszy od 10 lat PZU znacząco zwiększył udział w rynku ubezpieczeń majątkowych. Po pierwszym kwartale 2016 roku ma też największy od 2006 roku udział w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową. 

Grupa PZU w I poł. 2016 r. zebrała 5 335 mln zł składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w Polsce tj. o 19,9% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Szczególnie widoczny był 37,7% wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz 26,6% w segmencie klienta masowego. W całej Grupie składka przypisana brutto za pierwszą połowę 2016 roku wzrosła o 8,1% do 9 862 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów administracyjnych o 7,8% do 758 mln zł (z wyłączeniem kosztów administracyjnych Alior Bank). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 790 mln zł wobec 1 322 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku.

– Zgodnie z naszymi ambicjami rośnie sprzedaż i udziały w rynku. Po bardzo dobrym pierwszym kwartale, kiedy PZU w ubezpieczeniach majątkowych rosło znacznie szybciej niż rynek, zwiększając udziały rynkowe, kolejny kwartał przyniósł dalsze umocnienie. Motorem wzrostu pozostawały ubezpieczenia komunikacyjne. Liczę, że w kolejnych kwartałach wsparciem dla utrzymania tego pozytywnego trendu będzie dynamicznie rozwijający się TUW PZUW. Naszym członkom zaproponowaliśmy elastyczny, szyty na miarę oraz optymalizujący koszty program ubezpieczeniowy. Pierwsza połowa 2016 roku to także okres poprawy fundamentów w obszarze kosztowym – wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 7,9% – mówi Michał Krupiński, Prezes PZU.

Na wyniku z działalności lokacyjnej mocno zaciążyły akcje Grupy Azoty SA, których cena znacząco spadła w porównaniu do wzrostów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Grupa Azoty to nasza strategiczna spółka, w której wynik wierzymy. Jednak aktywo to znajduje się w portfelu, w którym zmiany jego wyceny giełdowej w dużej mierze wpływają na nasz wynik inwestycyjny. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku musieliśmy rozpoznać niezrealizowaną stratę w wysokości  ok. 200 mln zł, co rok do roku daje ponad 300 mln zł różnicy na wyniku – dodał Michał Krupiński, Prezes PZU.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w pierwszych 6 miesiącach 2016 roku miały:

  • znacząco większy udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych ze składką okresową;
  • dynamiczny wzrost sprzedaży w obszarze ochrony zdrowia;
  • duża dyscyplina kosztowa pomimo wzrostu wielkości portfela;
  • zwiększenie rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

  • negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych oraz nadal niska rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej głównie z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. Segment bankowy kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU w I półroczu 2016 roku  kwotą 217,1 mln zł. Suma bilansowa Grupy PZU wzrosła o ok. 47 mld zł a udziały niekontrolujące o 3,8 mld zł.

W I półroczu 2016 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 9 862,0 mln zł, czyli o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku.

W I półroczu 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 456,1 mln zł wobec 1 086,0 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 34,1%). Wyższy wynik I półrocza to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku.

W I półroczu 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła  6 164,4 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 2,6%.

Koszty administracyjne Grupy w I półroczu 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1 253,0 mln zł względem 822,1 mln zł w I półroczu 2015 czyli były o 52,4% wyższe w relacji do poprzedniego roku.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...