bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Wyniki Grupy BZ WBK za I kw. 2016 r.

Wyniki Grupy BZ WBK za I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-04-27
Publikator: Bank Zachodni WBK

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK podała wynika za I kw. 2016 r. Spółki łącznie wypracowały w przeciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zysk w wysokości 556 mln zł, co stanowi (po odjęciu jednorazowych zysków oraz nowych obciążeń ustawowych) wzrost o 1 % r/r – czytamy w komunikacie banku. 

Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w I kwartale 2016 r. wyniosły 1 828,0 mln złWynik z tytułu odsetek osiągnął 1 124,7 mln zł i zwiększył się o 7% r/r. Wyższy wynik z tytułu odsetek (+75 mln zł r/r) wraz z rosnącymi w zbliżonym tempie aktywami netto ustabilizowały marżę odsetkową netto Grupy na poziomie ok. 3,6%. W I kwartale 2016 r. Wynik z tytułu prowizji wyniósł 473 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 3%. Ponadto na zyski z ostatniego kwartału wpłynęła dywidenda od AVIVY w wysokości 80 mln zł.

Spółka odnotowała także wzrost kosztów operacyjnych, które wyniosły w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wartość 865 mln zł i były o 3% wyższe r/r. Zdaniem banku jest to związane z rosnąca skalą działalności organizacji i rozwojem nowych technologii oraz nowym obciążeniem ustawowym, tj. podatkiem bankowym, na rzecz którego spółka poniosła koszty w wysokości 68 mln zł za dwa miesiące.

Jak podano w komunikacie, należności kredytowe brutto wzrosły o 10 % r/r do ponad 103 mld zł przy jednoczesnym wzroście bazy depozytowej klientów o 11 % r/r do 102 mld zł. Na dzień 31 marca 2016 roku aktywa ogółem wyniosły 138 mld zł.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych osiągnęły wartość 134 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka wyniósł 74 p.b., co oznacza istotny spadek w ujęciu porównywalnym (z 0,94% w 1 kw. 2015 r.). Jest to efekt poprawy jakości portfela kredytowego i proaktywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pozytywnego wpływu warunków gospodarczych.

Wskaźnik kapitałowy wyniósł 14,1%, a wskaźnik kapitału Tier 1 osiągnął poziom 13,7%, znacznie przekraczając wymogi regulatora. W dniu 20 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 r. oraz 702.484.042,94 zł z zysku netto za 2015 r. Wartość dywidendy na akcję wynosi 13 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 kwietnia 2016 r. a dywidenda zostanie wypłacona 16 maja 2016 r.

Bank na koniec marca 2016 r. prowadził 3,05 mln kont osobistych złotowych. W I kwartale 2016 roku otwarto 93 tys. kont osobistych, w tym 53 tys. Kont Godnych Polecenia. W portfelu banku znajdowało się 769,4 tys. kart przedpłaconych, 748,5 tys. kart kredytowych, 3,1 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych i oraz 184,9 tys. kart dla firm.

I kwartał 2016 roku ponownie był rekordowym okresem w sprzedaży kredytów hipotecznych – 1,333 mld zł, o ponad 55% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Udział Banku w rynku detalicznych kredytów hipotecznych w 2016 r. wyniósł 15,3% (w marcu br.), a w programie „Mieszkanie dla Młodych” nadal utrzymuje się na poziomie ok. 20%. Bank kontynuował działania ułatwiające bieżącą obsługę zobowiązań klientom indywidualnym, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w CHF w tym m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 roku).

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...