bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wpływ zniesienia kryterium płci na rynek ubezpieczeń

Wpływ zniesienia kryterium płci na rynek ubezpieczeń

Dodano: 2011-12-07
Publikator: Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń

W dniu 7 grudnia 2011 r. europejskie stowarzyszenie ubezpieczycieli CEA przedstawiło raport, badający wpływ zakazu stosowania kryterium płci przy obliczaniu wysokości składek i świadczeń na europejski rynek ubezpieczeń. Zgodnie z głównymi tezami raportu:
• świadczenia emerytalne otrzymywane przez mężczyzn z tytułu ubezpieczeń rentowych mogą się zmniejszyć o 5 proc. lub więcej
• składki z tytułu terminowych ubezpieczeń na życie płacone przez kobiety mogą wzrosnąć o 30 proc. lub więcej
• składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych płacone przez kobiety mogą wzrosnąć o 11 proc. lub więcej
Z badania wynika również, że zmiany wysokości składek najprawdopodobniej ograniczą popyt na ubezpieczenia, co zniechęci klientów do oszczędzania na starość.

W najbliższym czasie CEA chce zlecić przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie skutków, jakie przypuszczalnie odczują klienci w następstwie wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w stosowaniu kryterium wieku i niepełnosprawności w sferze ubezpieczeń.

Raport zlecony został przez niemieckie stowarzyszenie ubezpieczycieli GDV a przeprowadzony przez niezależną firmę doradczą Oxera. Dotyczy on orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z marca tego roku. Zgodnie z orzeczeniem, z dniem 21 grudnia 2012 uchylony zostaje przepis zawarty w dyrektywie UE, który dopuszcza uzależnione od płci różnice w wysokości składek i świadczeń ubezpieczeniowych tam, gdzie płeć stanowi istotny czynnik ryzyka.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...