bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dodano: 2016-02-01
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 15 stycznia 2016 r., poz. 68)

Ustawa reguluje opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych, w tym krajowych zakładów ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z ustawą, w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego przez podatnika na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 2 mld zł. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Ustawa weszła w życie w dniu 1 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania

ustawa_z_dnia_15_stycznia_2016_r._o_podatku_od_aktywow_niektorych_instytucji_finansowych.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...