bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UKNF: Informacja na temat działań zakładów ubezpieczeń w związku z nawałnicami

UKNF: Informacja na temat działań zakładów ubezpieczeń w związku z nawałnicami

Dodano: 2017-08-25

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dot. podjętych działań w ramach pomocy udzielonej poszkodowanym w nawałnicach (czytaj więcej: Przewodniczący KNF spotkał się z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń ws. likwidacji szkód po nawałnicach). Uzyskane dane zostały przedstawione w specjalnej tabeli.

Urząd KNF po analizie materiałów od ubezpieczycieli wskazał kilka najczęstszych obszarów działania: udzielanie informacji, bezpośredni kontakt z poszkodowanymi, ułatwienia w zgłaszaniu szkód, zwiększenie dostępności likwidatorów, wypłaty zaliczkowe, usprawnienia w wycenie szkód, szybkie wypłaty odszkodowań oraz inne dodatkowe inicjatywy ubezpieczycieli.

W zakresie działań informacyjnych towarzystwa ubezpieczeń w głównej mierze publikowały na swoich stronach internetowych przystępne informacje dla poszkodowanych dot. ścieżki dochodzenia swoich roszczeń. Wiele zakładów ubezpieczeń takie informacje również rozsyłało do swoich agentów, aby mogli oni bezpośrednio przekazywać je poszkodowanym. Również wiele spółek prowadziło w ostatnim czasie wzmożone działania informacyjne w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Prawie wszystkie towarzystwa ubezpieczeń podjęły działania, których celem było aktywne docieranie do poszkodowanych. Zakłady same kontaktowały się z osobami poszkodowanymi, wysyłały do nich mobilnych likwidatorów czy lokalnych agentów. Zakłady ubezpieczeń również dokonały usprawnień w zakresie zgłaszania szkód. Wiele instytucji wydłużyło pracę konsultantów telefonicznych lub zwiększyło ilość pracowników obsługujących infolinię, bądź uruchomiło dodatkowe kanały kontaktu z siedzibą.

Także w celu usprawnienia likwidacji szkód, poszkodowani mogli liczyć na uproszczone ścieżki zgłaszania wniosków o wypłatę świadczenia. Gothaer TU umożliwiał zgłaszanie szkód bez podania nr polisy. Towarzystwa zwiększyły także zespoły rzeczoznawców poprzez relokację ich z innych rejonów Polski lub odwołanie urlopów. Większość ZU zadecydowała o wydłużeniu godzin pracy i służbie także w dni wolne. Kilku ubezpieczycieli umożliwiło poszkodowanym telefoniczny kontakt z likwidatorami.

Aż 16 zakładów ubezpieczeń uruchomiło procedurę wypłat zaliczkowych. Każde towarzystwo ustanowiło inne zasady. TUiR Warta dokonuje wypłat zaliczek do sumy 3 tys. zł bez wykonania oględzin i wyceny szkody. TUZ TUW przyznaje zaliczki w szkodach z zerwanym dachem. PKO Ubezpieczenia uwzględnia zaliczki do kwoty 5 tys. zł.

Na terenach zniszczonych przez nawałnice wprowadzono też przyspieszone procedury oględzin i wypłat odszkodowań. Aviva umożliwia wypłatę odszkodowania już podczas pierwszej wizyty likwidatora, co zajmuje ok. 25 minut. Z kolei Generali odszkodowanie w wysokości do 1 tys. zł wypłaca po zgłoszeniu telefonicznym, bez okazania dokumentów, a do kwoty 5 tys. zł tylko na podstawie zdjęć nadesłanych przez klienta.

Ciekawe są dodatkowe inicjatywy pomocowe podejmowane przez ubezpieczycieli. Aviva wraz z BZ WBK-Aviva uruchomiła bezpłatną pomoc psychologiczną dla poszkodowanych, zorganizowała zbiórkę darów wśród pracowników zakładów ubezpieczeń oraz sfinansowała zakup sprzętu dla OSP w Małej Kloni. PZU przygotowało konwój z najpotrzebniejszymi narzędziami do zabezpieczenia uszkodzonego mienia i darami dla poszkodowanych.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...