bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika

SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika

Dodano: 2017-06-20
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 114/16) orzekł, że przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym. Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego.

– Cieszę się, że po raz kolejny Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko. Liczę, że dzięki temu ubezpieczyciele przestaną odmawiać pokrycia szkód wyrządzonych przez psa należącego do rolnika, a poszkodowani nie będą skazani na długotrwałe procesy sądowe – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Rzecznik Finansowy skierował do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku szkód powstałych przy udziale psów należących do rolników posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC. Rzecznik Finansowy we wniosku zadał następujące pytanie: „Czy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód powstałych przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym?”

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...