bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Rower elektryczny nie musi mieć OC – wyrok TSUE

Rower elektryczny nie musi mieć OC – wyrok TSUE

Dodano: 2023-10-13

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 października 2023 r. (sygn. akt C – 286/22) orzekł, że rower ze wspomaganiem elektrycznym nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, ponieważ nie jest napędzany wyłącznie siłą mechaniczną. Sprawa dotyczyła rowerzysty z Belgii, który podczas jazdy rowerem elektrycznym na drodze publicznej został uderzony przez samochód, po czym po kilku miesiącach zmarł. Podczas postępowania odszkodowawczego powstała wątpliwość, czy rower elektryczny należy uznać za pojazd. Miało to zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy poszkodowany kierował pojazdem mechanicznym, czy mógł ubiegać się o automatyczne odszkodowanie jako ,,słabszy użytkownik drogi” zgodnie z prawem belgijskim. Z racji tego, że pojęcie „pojazdu” w ustawodawstwie belgijskim odpowiada temu pojęciu zawartemu w dyrektywie europejskiej w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, belgijski sąd postanowił skierować pytanie do TSUE. W wyroku Trybunał zaznaczył przede wszystkim, że dyrektywa nie zawiera wskazówek, czy siła mechaniczna powinna odgrywać wyłączną rolę w napędzaniu „pojazdu”. Podkreślił jednak, że dyrektywa odnosi się do ubezpieczenia komunikacyjnego, które oznacza ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, takich jak motocykle czy samochody, które są poruszane wyłącznie za pomocą siły mechanicznej. TSUE zaznaczył, że celem dyrektywy jest ochrona poszkodowanych w wypadkach drogowych spowodowanych przez pojazdy mechaniczne. Nie jest wymagane zatem, aby rowery elektryczne wchodziły w zakres pojęcia „pojazdu” w rozumieniu dyrektywy. Trybunał wyjaśnił, że jazda rowerem ze wspomaganiem elektrycznym nie powoduje szkód u osób trzecich w postaci uszkodzeń ciała porównywalnych do szkód wywoływanych przez samochody lub motocykle, które mogą poruszać się ze znacznie większą prędkością.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Wypadki na polskich drogach – sprawcami coraz częściej są zagraniczni kierowcy

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące wypadków w 2022 r...

Zwiększone kary za brak ubezpieczenia OC

  W związku z podwyższeniem płacy minimalnej do 3,6 tys. zł w dniu 1 lipca 2023 r. opłata za brak OC w przy...