bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne

Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne

Dodano: 2022-06-27

Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.

Opracowana w ramach grupy roboczej publikacja opisuje m.in. specyfikę wyrobów medycznych, w tym regulujące tę materię przepisy obowiązującego prawa. Zwraca też uwagę na charakterystyczne elementy zamówień publicznych związanych z poszczególnymi rodzajami wyrobów medycznych (tutaj na pewno ciekawym zagadnieniem jest pokazanie różnic pomiędzy najmem i dzierżawą sprzętu medycznego – w niektórych sytuacjach zamawiający błędnie traktują te instytucje jako tożsame). Przede wszystkim zaś rekomendacje wskazują najważniejsze zasady związane z przygotowaniem analizy potrzeb i wymagań przez zamawiającego przy jednoczesnym podkreśleniu, które aspekty będą szczególnie istotne w przypadku postępowań na wyroby medyczne.

Dokument jest wstępną propozycją, która skierowana została przez UZP do szerszych konsultacji. Uwagi do projektu rekomendacji mogą być przekazywane przez zainteresowane podmioty do dnia 30 czerwca 2022 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej udostępnionej przez UZP: konsultacje@uzp.gov.pl.

Rekomendacje CZTR:

 

  1. Wszystkim podmiotom uczestniczącym na rynku wyrobów medycznych zalecamy szczegółową lekturę przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych opracowania z rekomendacjami.
  2. Również wykonawcy jako uczestnicy zamówień publicznych mogą zgłosić swoje uwagi do projektu opracowanych przez UZP rekomendacji, które mogą okazać się kluczowe dla formułowania warunków przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyroby medyczne.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...