bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 7)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 7)

Dodano: 2016-05-13

Rekomendacja nr 7 odnosi się do zasad i procedur wewnętrznych przyjętych w ramach systemu zarządzania produktem. Zgodnie z treścią tej Rekomendacji zakład powinien opracować oraz wdrożyć zasady i procedury przyjęte w ramach systemu zarządzania produktem.

Zgodnie z punktem 7.1 omawianej Rekomendacji zasady i procedury przyjęte w ramach sytemu zarządzania produktem powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty takie mogą stanowić w systematyce dokumentów Zakładu oddzielne dokumenty lub być częścią większych dokumentów. W praktyce za dopuszczalne należy uznać opisanie wskazanych zasad i procedur np. w ramach systemu zarządzania, jaki powinien zostać opracowany w każdym zakładzie ubezpieczeń.

Zasady i procedury przyjęte w ramach systemu zarządzania produktem powinny być:

1. dostosowane do działalności Zakładu, szczególnie w przypadku zasad i procedur opracowanych na poziomie grupy kapitałowej,

2. przeglądane regularnie oraz każdorazowo w przypadku znacznych zmian w działalności Zakładu, przy czym wyniki weryfikacji powinny być udokumentowane, a wdrożenie zmian powinno odbywać się tak, aby osoby i jednostki organizacyjne zajmujące się poszczególnymi elementami systemu zarządzania produktem były z nimi zaznajomione.

  Artykuły powiązane

  Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

  Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

  Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

  Dyrektywa Work-Life Balance

  W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...