bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (1)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (1)

Dodano: 2016-05-04

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem 

(Rekomendacja 1)

W zasadach ogólnych Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem znalazły się postanowienia dotyczące m. in. systemu zarządzania.

Zgodnie z Rekomendacją 1, zakład powinien ustanowić i wdrożyć efektywny system zarządzania produktem.

Punkt 1.1. tej Rekomendacji wskazuje, że system zarządzania produktem powinien obejmować wszystkie istotne elementy zapewniające właściwe zorganizowanie cyklu życia produktu, w tym w szczególności:

1. projektowanie/tworzenie produktu,

2. pozyskiwanie klientów i oferowanie produktu,

3. obsługę produktu, w tym:

a. monitorowanie produktu,

b. likwidację szkody,

c. rozpatrywanie skarg (w tym reklamacji w rozumieniu przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego),

d. rozwiązywanie przez Zakład sporów z klientami.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...