bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (1)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (1)

Dodano: 2016-05-04

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem 

(Rekomendacja 1)

W zasadach ogólnych Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem znalazły się postanowienia dotyczące m. in. systemu zarządzania.

Zgodnie z Rekomendacją 1, zakład powinien ustanowić i wdrożyć efektywny system zarządzania produktem.

Punkt 1.1. tej Rekomendacji wskazuje, że system zarządzania produktem powinien obejmować wszystkie istotne elementy zapewniające właściwe zorganizowanie cyklu życia produktu, w tym w szczególności:

1. projektowanie/tworzenie produktu,

2. pozyskiwanie klientów i oferowanie produktu,

3. obsługę produktu, w tym:

a. monitorowanie produktu,

b. likwidację szkody,

c. rozpatrywanie skarg (w tym reklamacji w rozumieniu przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego),

d. rozwiązywanie przez Zakład sporów z klientami.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...