bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Raport ESA: Ryzyka europejskiego systemu finansowego

Raport ESA: Ryzyka europejskiego systemu finansowego

Dodano: 2016-04-10
Publikator: Komisja Europejskich Organów Nadzorczych

Komisja Europejskich Urzędów Nadzorów (EBA, EIOPA, ESMA) wydała raport w sprawie ryzyk i podatności europejskiego systemu finansowego. Komisja podkreśliła trzy główne ryzyka wpływające na europejski system finansowy i sugerowała zestaw działań politycznych mających na celu przeciwdziałanie tym ryzykom. Należą do nich:

1. Niska dochodowość instytucji finansowych

Zyski instytucji finansowych w Europie pozostają przy historycznym dołku. Ryzyka dotyczące niskiej dochodowości podmiotów finansowych stanowią kluczowe niepokoje dla europejskiego systemu finansowego. Z uwagi na fakt, że instytucje finansowe mają zamiar obniżać koszty i regulować własne modele biznesowe, jest potrzebne właściwe podejście nadzorcze mające na celu analizowanie stabilności modeli biznesowych. Proaktywne stanowiska należy adresować do instytucji bankowych z wysokim udziałem niespłaconych pożyczek w różnych regionach.

2. Zwiększająca się współpraca podmiotów z sektora bankowego i pozabankowego

Przez ostatnie pięć lat rola instytucji finansowy pochodzących poza rynku bankowego i ubezpieczeniowego wzrosła. Współpraca między różnymi podmiotami pozabankowymi stanowi potencjalny sposób przywoływania kryzysów ekonomicznych. Komisja sądzi, że to ryzyko powinno być zmniejszane poprzez wzrost kontroli monitorujących koncentrację ryzyk.

3. Potencjalne zagrożenie gospodarki Chin i innych rynków wschodzących

Po dekadzie dodatniego udziału w globalnym wzroście gospodarczym gospodarka Chin i innych rynków wschodzących zaczęła się cofać. Komisja wzywa krajowe organy nadzoru do włączenia pojawiającego się ryzyka rynkowego w analizy lub testy oraz dogłębnego badania optymistycznych założeń instytucji finansowych w związku z sytuacją na rynkach wschodzących.

„Sektor usług finansowych zabiega by oferować odpowiedni poziom rentowności i rosnące zwroty z zysku. Dlatego, jest kluczowe, aby organy nadzoru przyjęły perspektywę skupiającą się na przyszłości, podając w wątpliwość stabilność obecnego modelu biznesowego. Raport wskazuje na szereg środków pomocnych dla organów zajmujących się zidentyfikowanymi ryzykami. Komisja jest w pełni zobowiązana do kontynuowania promowania jedności organów nadzoru w celu poprawy stabilności i zaufania do europejskiego systemu finansowego. Będziemy monitorować rozwój i zaangażowanie krajowych organów nadzorczych” – skomentował Gabriel Bernardino, Przewodniczący EIOPA i obecny Przewodniczący Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzorów.

Pliki do pobrania

jc_2016_17_jc_risks_and_vulnerabilities_report_-_spring_2016.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...