bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Prawna odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki samorządu lokalnego

Prawna odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki samorządu lokalnego

Dodano: 2016-10-03
Publikator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 21 lipca 2016 r. (sygn. akt II Ca 171/16) orzekł, że w przypadku odpowiedzialności deliktowej za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, podstawą prawną odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki samorządu terytorialnego jest art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego. Oznacza to zarazem, że nie jest to odpowiedzialność oparta o zasadę winy, ale konieczna a zarazem wystarczająca jest bezprawność zachowania.

W rozpoznawanej sprawie powód – towarzystwo ubezpieczeń – wniósł o zasądzenie od pozwanego Województwa (…) – Zarządu Dróg Wojewódzkich kwoty 14 080 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Powód wskazał, że wypłacił świadczenie ubezpieczeniowe w dochodzonej kwocie z umowy autocasco dotyczącej pojazdu, który uległ uszkodzeniu na drodze wojewódzkiej, gdy prowadzący wjechał w dużą wyrwę w poboczu, na skutek czego utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, a następnie dachował. Powód w pozwie podniósł, że na podstawie art. 828 Kodeksu cywilnego z dniem zapłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeń do wysokości zapłaconego odszkodowania.

Kierujący pojazdem po drodze wojewódzkiej dostrzegł z naprzeciwka samochód ciężarowy, który ścinał zakręt, pokonując go pasem ruchu, po którym poruszał się poszkodowany. Aby uniknąć czołowego zderzenia kierowca skręcił w prawo na pobocze drogi. Tam samochód wpadł w ogromną wyrwę. Uszkodzeniu uległa opona i obręcz koła, auto obróciło się i zaczęło koziołkować. Szkodę wyceniono na kwotę 17 600 zł, jednak zostało pomniejszone o potrącenie z tytułu braku wezwania policji (- 20 %). Ostatecznie wysokość należnego właścicielowi odszkodowania ustalono na kwotę 14 080 zł.

Województwo (…) – Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą drogi wojewódzkiej, gdzie doszło do zdarzenia, podnosił, że łuk był oznaczony znakiem „uwaga niebezpieczny zakręt” oraz znakami poziomymi: podwójną linią ciągłą na osi jezdni oraz liniami ciągłymi na krawędziach jezdni. Pozwany wskazał, że w tamtym miejscu często występuje wymywanie poboczy, co przez służby drogowe uzupełniają kruszywem co 2 -3 tygodnie.

Pliki do pobrania

orzeczenie_ii_ca_171_16.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...