bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podsumowanie konferencji: Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce

Podsumowanie konferencji: Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce

Dodano: 2016-10-14

W dniu 13 października 2016 r. miała miejsce konferencja „Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce”. Spotkanie zostało przygotowane przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób – przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, instytucji publicznych obecnych na tym rynku, agentów i brokerów ubezpieczeniowych. W trakcie spotkania uczestnicy zastanawiali się nad aktualną i przyszłą sytuacją sektora ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach trzech sesji.

Pierwsza sesja dotyczyła aktualnych uwarunkowań rynkowych. Jako pierwsza z prezentacją wystąpiła Katarzyna Grześkowiak, członek zarządu InterRisk TU S.A., która opowiedziała o wynikach rynkowych w sektorze OC komunikacyjnych. Jej prezentację, o dogłębną syntezę danych z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z lat 2011-2015, uzupełniła Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes zarządu UFG. Ekspertka z UFG przygotowała ciekawe zestawienie statystyk dotyczących liczby zarejestrowanych aut i kolizji oraz wypadków drogowych do sumy wypłat odszkodowań z Funduszu. Wskazała przy tym, że z analizy wynika, że środki, które teraz trafiają do UFG ze składek ubezpieczenia OC są przekazywane na pokrycie roszczeń poszkodowanych za zdarzenia sprzed 10 lat. Obie prelegentki zwróciły uwagę, że jedną z przyczyn ogromnych strat zakładów ubezpieczeń w sektorze ubezpieczeń OC właścicieli pojazdów mechanicznych są rosnące kwoty odszkodowań z tytułu rekompensat za szkody osobowe. Niezwykle ciekawa okazała się prezentacja Bartłomieja Krupy, prezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. W trakcie prezentacji pokazywał praktyczne przykłady odmów wypłat odszkodowań oraz argumentacji stosowanej przez zakłady ubezpieczeń, wskazując na częste błędy w interpretacji przepisów prawa lub orzeczeń sądowych, które, w jego opinii, jeszcze bardziej ułatwiają prowadzenie działalności przez kancelarie odszkodowawcze i pomagają im w uzyskiwaniu wyższych odszkodowań dla swoich klientów. Natomiast Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, opowiedział o różnych rozwiązaniach stosowanych w wybranych państwach UE w ramach procesu ustalania wysokości świadczeń z tytułu szkód osobowych. Sytuację w Polsce nazwał: „wolną amerykanką”.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...