bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PZU

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PZU

Dodano: 2016-08-31

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. jest największym towarzystwem ubezpieczeń w Polsce, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów. Ubezpieczyciel działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych.

PZU SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od dnia 23 grudnia 1991 r. w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

W skład zarządu spółki wchodzą: Michał Krupiński, Prezes Zarządu oraz członkowie: Maciej Rapkiewicz, Andrzej Jaworski, Tomasz Kulik, Roger Hodgkiss.W 2015 r. spółka PZU SA uzyskała 8,9 mld zł składki przypisanej brutto. Wysokość wypłat i świadczeń uplasowała na się poziomie 5 mld zł. Wynik techniczny spółki za rok 2015 wyniósł 636 mln zł, natomiast wynik finansowy netto to 2,25 mld zł.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna został zawiązany aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 18 grudnia 1991 r. Założycielami byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA, oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 12 listopada 2002 r. jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.

W dniu 20 grudnia 1991 r. Minister Finansów wydał zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PZU Życie SA w dziale I, we wszystkich ówcześnie przewidzianych przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej trzech grupach ubezpieczeń działu I, oraz na działalność reasekuracyjną bierną i czynną. Od dnia 22 lipca 1998 r. zakres działalności PZU Życie został rozszerzony o prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. Obecnie przedmiotem działalności PZU Życie SA jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:

 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • ubezpieczenia na życie, związane z funduszem inwestycyjnym,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenia medyczne,
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

W Zarządzie PZU Życie SA zasiadają: Paweł Surówka – Prezes Zarządu, Roger Hodgkiss, Tomasz Karusewicz, Sławomir Niemierka, Andrzej Jaworski, Roman Pałac, Aleksandra Agatowska. 

Ponadto, do Grupy PZU należą następujące podmioty:

 • PZU Zdrowie SA,
 • PZU Pomoc SA,
 • TFI PZU SA,
 • PTE PZU SA,
 • PZU Fundacja,
 • TUW PZU,
 • Witelo.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...