bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Oskarżeni o greenwashing

Oskarżeni o greenwashing

Dodano: 2022-06-13

Wraz z ostatnim dniem maja kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, prokuratury, Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) i urzędu nadzoru finansowego (BaFin), wkroczyło do biur Deutsche Banku i jego spółki zarządzającej aktywami DWS we Frankfurcie.

Powodem tego było oskarżenie o oszustwo inwestorów odnośnie projektów ekologicznych, czyli – „zielone mydlenie oczu”, „ekościemę”, a jeszcze inaczej – „zielone kłamstwo”. Natomiast w  rzeczywistości tych projektów w portfelu ofert nie było.

Prokuratura zarzuca firmie nieuzasadnione wywoływanie silnego wrażenia w prospektach inwestycji, które są przyjazne dla środowiska. Przykładem tego jest np. wskazanie na aspekt ochrony mórz i oceanów po to, by tym szczytnym pomysłem zachęcić i przyciągnąć potencjalnych inwestorów.

Warto zauważyć, że czynniki ekologiczny i społeczny, od jakiegoś już czasu są istotnym elementem strategii wielkich korporacji. Mają one świadomość odnośnie wrażliwości społeczeństwa, które, zwłaszcza w obliczu wojny, troszczą się o przyrodę. Popierają, np. rozwój odnawialnych źródeł energii oraz chcą uniezależnić się od kopalin. Czasem jednak, wpisane kryteriów ESG jako sztandarowych, jest wyłącznie pustym sloganem marketingowym.

W omawianej sprawie, po dokonaniu wstępnej analizy dokumentacji, prokuratura wskazała – „Badanie wykazało istnienie wystarczających rzeczowych dowodów, że wbrew danym z prospektów funduszy DWS, czynniki ESG zostały uwzględnione tylko w mniejszości inwestycji”.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...