bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację ws. problemów posiadaczy ubezpieczeń na życie z UFK

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację ws. problemów posiadaczy ubezpieczeń na życie z UFK

Dodano: 2017-08-29

Poseł Witold Zembaczyński skierował do ministra sprawiedliwości interpelację w sprawie problemu klientów towarzystw ubezpieczeniowych posiadających tzw. polisolokaty. Poseł zapytał, jakie działania prowadzone są w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie tych produktów. Ponadto, Zembaczyński zawarł pytanie: „Czy Ministerstwo ma pomysł w jaki sposób przygotować prawo, aby podobne sytuacje nie zdarzały się ponownie? W jaki sposób można lepiej zabezpieczyć obywatela przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych?”

W odpowiedzi na interpelację nr 12578, Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wskazał, że resort, dostrzegając problem nieprawidłowości w oferowaniu i zawieraniu umów ubezpieczenia na życie z UFK, podjął działania mające na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i prawnych przeciwdziałających temu zjawisku. W tym celu, powołano specjalny zespół roboczy, w ramach którego mają być systematycznie opracowywane odpowiednie środki, zmierzające do wyeliminowania uchybień w zakresie obrotu ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...