bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Dodano: 2022-12-13
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 8 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Obecnie obowiązujące regulacje zostały doprecyzowane i uproszczone. Pozwoli to na przyspieszenie prowadzonych postępowań oraz efektywniejsze i szybsze eliminowanie zatorów.

Prezes UOKiK uzyskał kompetencje do kierowania do przedsiębiorców tzw. miękkich wezwań. Powyższe bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego.  Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zdiagnozowanego ryzyka występowania zatorów płatniczych. Ponadto będzie miał możliwość poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów.

Ustawodawca zdecydował się również na zmianę wzoru, na podstawie którego wyliczane będą administracyjne kary pieniężne. Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję tak zwanego „miarkowania kary”. Polega ona na uwzględnianiu, przy wyliczaniu administracyjnych kar pieniężnych, okoliczności zarówno łagodzących (skutkujących obniżeniem kary), jak i obciążających (w oparciu o które kara będzie obostrzana).

Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19125.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...