bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

NOWA USTAWA – Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Dodano: 2017-05-17

Art. 435. Kto, będąc członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń, a w przypadku spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny – członkiem rady administrującej, albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość zakładu ubezpieczeń, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 436. Kto, będąc członkiem zarządu zakładu reasekuracji, a w przypadku spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny – członkiem rady administrującej, albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu reasekuracji pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość zakładu reasekuracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Omawiane przepisy art. 435 i 436 uległy zmianie w stosunku do uprzednio obowiązującego art. 229 oraz art. 229a jedynie w zakresie rozszerzenia strony podmiotowej przestępstwa o członka rady administrującej w przypadku spółki europejskiej o systemie monistycznym.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...