bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

NOWA USTAWA – Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Dodano: 2017-05-17

Art. 435. Kto, będąc członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń, a w przypadku spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny – członkiem rady administrującej, albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość zakładu ubezpieczeń, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 436. Kto, będąc członkiem zarządu zakładu reasekuracji, a w przypadku spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny – członkiem rady administrującej, albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu reasekuracji pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość zakładu reasekuracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Omawiane przepisy art. 435 i 436 uległy zmianie w stosunku do uprzednio obowiązującego art. 229 oraz art. 229a jedynie w zakresie rozszerzenia strony podmiotowej przestępstwa o członka rady administrującej w przypadku spółki europejskiej o systemie monistycznym.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...