bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowa stawka diety za podróż służbową

Nowa stawka diety za podróż służbową

Dodano: 2022-07-27

Dnia 28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Na mocy tej zmiany stawka diety za czas podróży służbowej na terenie kraju wzrośnie z 30 do 38 zł. W związku z tym podwyższeniem, zmieni się również kwota innych świadczeń z tytułu podróży służbowych, na które wpływa stawka diety. Od 28 lipca 2022 r.:

  • ryczałt noclegowy w podróży krajowej wyniesie 57 zł (poprzednio 45 zł);
  • limit noclegowy w podróży krajowej wyniesie 760 zł (poprzednio 600 zł);
  • ryczałt na przejazdy miejscowe w podróży krajowej wyniesie 7,60 zł (poprzednio 6 zł).

Postanowienia rozporządzenia dotyczą pracodawców będących państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy regulują warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w aktach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie wynagradzania czy umowie o pracę. Jeżeli pracodawca nie ureguluje tej kwestii, wtedy należy stosować postanowienia rozporządzenia.

Przypominamy, że dieta za czas podróży służbowej ustalona wewnętrznie nie może być niższa niż aktualna kwota diety za czas podróży krajowej. Pracodawca może natomiast ustalić niższą kwotę diet za delegację zagraniczną.

Co do pracowników, którzy będą odbywać swoją podróż służbową na przełomie wskazanych dat – przed 28 lipca br. otrzymują diety zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w okresie po 28 lipca br. – otrzymają nową stawkę. 

Rekomendujemy sprawdzenie swoich aktów wewnętrznych pod względem tego czy nie należy zmienić, np. regulaminu wynagradzania bądź umowy o pracę pracownikowi po to, aby stawka diety za podróż służbową się zgadzała.

Zachęcamy do śledzenia naszych artykułów dotyczących nowelizacji w prawie.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...