bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowa stawka diety za podróż służbową

Nowa stawka diety za podróż służbową

Dodano: 2022-07-27

Dnia 28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Na mocy tej zmiany stawka diety za czas podróży służbowej na terenie kraju wzrośnie z 30 do 38 zł. W związku z tym podwyższeniem, zmieni się również kwota innych świadczeń z tytułu podróży służbowych, na które wpływa stawka diety. Od 28 lipca 2022 r.:

  • ryczałt noclegowy w podróży krajowej wyniesie 57 zł (poprzednio 45 zł);
  • limit noclegowy w podróży krajowej wyniesie 760 zł (poprzednio 600 zł);
  • ryczałt na przejazdy miejscowe w podróży krajowej wyniesie 7,60 zł (poprzednio 6 zł).

Postanowienia rozporządzenia dotyczą pracodawców będących państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy regulują warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w aktach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie wynagradzania czy umowie o pracę. Jeżeli pracodawca nie ureguluje tej kwestii, wtedy należy stosować postanowienia rozporządzenia.

Przypominamy, że dieta za czas podróży służbowej ustalona wewnętrznie nie może być niższa niż aktualna kwota diety za czas podróży krajowej. Pracodawca może natomiast ustalić niższą kwotę diet za delegację zagraniczną.

Co do pracowników, którzy będą odbywać swoją podróż służbową na przełomie wskazanych dat – przed 28 lipca br. otrzymują diety zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w okresie po 28 lipca br. – otrzymają nową stawkę. 

Rekomendujemy sprawdzenie swoich aktów wewnętrznych pod względem tego czy nie należy zmienić, np. regulaminu wynagradzania bądź umowy o pracę pracownikowi po to, aby stawka diety za podróż służbową się zgadzała.

Zachęcamy do śledzenia naszych artykułów dotyczących nowelizacji w prawie.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...