bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 332. Posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 332. Posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-11-09
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 8 listopada 2016 r. odbyło się 332. Posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie m.in.:

• Adama Kurowskiego na stanowisko Członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Radosława Kwietnia na Członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto, KNF jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...