bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 309. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 309. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-05-31
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się 309. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia KNF jednogłośnie zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W dniu 2 września 2012 r. KNF stwierdzając brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. zwiększenia płynności akcji BGŻ.

Zmiana terminu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego, uzasadniona nieprzewidzianą niekorzystną zmianą warunków rynkowych w stosunku do momentu złożenia zobowiązania, polega na tym, że KNF uzna zobowiązanie za wykonane jeśli płynność akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA osiągnie poziom co najmniej:

• 12,5% akcji do końca 2018 r., oraz 
• 25% plus jedna akcja do końca 2020 r.

Ponadto, w dniu wczorajszym Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• sytuacji banków w 2015 r., 
• dodatkowych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka związanego z kredytami walutowymi
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r., 
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2015 r., 
• sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w 2015 r.

Pliki do pobrania

knf_31_05_2016_komunikat_z_posiedzenia.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...