bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
KNF podała wartość przypisu składki do obliczania wskaźnika marketShare dla ubezpieczeń od ognia

KNF podała wartość przypisu składki do obliczania wskaźnika marketShare dla ubezpieczeń od ognia

Dodano: 2020-01-23
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wartość składki przypisanej brutto za III kwartał 2019 r. w ubezpieczeniach gr. 7.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...