bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
IX Bancassurance Kongres w cieniu nowych regulacji dystrybucyjnych – IDD to konstytucja bancassurance

IX Bancassurance Kongres w cieniu nowych regulacji dystrybucyjnych – IDD to konstytucja bancassurance

Dodano: 2017-10-06

5 października rozpoczął się IX Bancassurance Kongres – wydarzenie zrzeszające bankowców i ubezpieczycieli, organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich.

Otwarcia kongresu dokonali Jerzy Bańka, wiceprezes zarządu ZBP, oraz Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Jak podkreślili w swoich speechach, po raz kolejny kongres skupia się na nowych regulacjach prawnych, jakie są nakładane na ten sektor. Prezes Bańka wskazał, że jest to wynik wieloletnich zaniechań na rynku, zwłaszcza w zakresie sprzedaży. Stąd banki muszą dokonać wielu zmian narzucanych przez legislatorów, aby teraz swoje błędy naprawić. Także prezes Maciążek podkreślał, że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wkrótce zacznie obowiązywać, będzie swoistą konstytucją dla sektora bancassurance. Dlatego w prace nad tym aktem powinno włączyć się jak najwięcej grup, aby wspólnie stworzyć regulacje, które pozytywnie wpłyną na całą branżę.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...