bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Informacja KNF dotycząca pracowniczych planów kapitałowych w I kwartale 2023 roku

Informacja KNF dotycząca pracowniczych planów kapitałowych w I kwartale 2023 roku

Dodano: 2023-07-03

W dniu 26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na stronie internetowej raport dotyczący pracowniczych planów kapitałowych z pierwszego kwartału 2023 r. Można w nim znaleźć informacje m. in. o liczbie uczestników gromadzących środki na rachunkach PPIK, wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, liczby operacji związanych z PPK oraz wartości wpłat. Dane te zostały zebrane na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez instytucje zarządzające funduszami zdefiniowanej daty działającymi na podstawie ustawy o PPK.

https://www.knf.gov.pl/?articleId=82878&p_id=18

Artykuły powiązane

Aviva coraz bliżej 10% udziału na rynku PPK

Aviva zawarła już 105 umów o zarządzanie PPK. Kolejne 86 podmiotów podpisało list intencyjny lub zadeklarowało wybór ofe...

CBOS zbadał wiedzę Polaków dot. PPK

Z publikacji CBOS wynika, że aż 57% uczestników badania nie słyszało o programie PPK. Z nowym planami zapoznało się 41%...

Czy środki w PPK należą do mnie?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PPK, środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Można zatem zak...