bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: w październiku 2017 r. najlepsza koniunktura w finansach i ubezpieczeniach

GUS: w październiku 2017 r. najlepsza koniunktura w finansach i ubezpieczeniach

Dodano: 2017-10-23
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2017 r. Po raz kolejny najwyższą koniunkturę odnotowują dyrektorzy z sektora finanse i ubezpieczenia. Opinie te są zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem i lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat.

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 30,5. Poprawę koniunktury odnotowuje 33,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,2% (we wrześniu odpowiednio 34,4% i 3,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...