bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
ERA Automotive – nowa koalicja europejskich firm z branży assistance

ERA Automotive – nowa koalicja europejskich firm z branży assistance

Dodano: 2017-10-11

W dniu 10 października 2017 r. Europ Assistance, Falck, RAC i VHD – największe, europejskie firmy świadczące usługi assistance samochodowego utworzyły Europejską Koalicję Firm Assistance (ERA Automotive). Partnerstwo ma służyć zwiększeniu zasięgu świadczonych usług assistance, wymianie doświadczeń i zbudowaniu jeszcze lepszego doświadczenia klientów w zakresie car assistance.

– Dzięki połączeniu naszych wieloletnich doświadczeń w ramach usług assistance drogowego, zbudowaliśmy silny, niezawodny i pionierski sojusz, który będzie bardzo dobrym partnerem dla producentów samochodowych, firm leasingowych, flot i ubezpieczycieli w całej Europie – mówi Pierre Brigadeau, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Grupie Europ Assistance.

Członkowie ERA Automotive zobowiązują się wspólnie wypracować i oferować innowacyjne rozwiązania w zakresie assistance drogowego w całej Europie.

– Nasz nowy sojusz jest inspirowany trzema wspólnymi wartościami. Pierwszą jest innowacja. Nowe technologie zmieniają przemysł motoryzacyjny, to skłoniło nas do zastanowienia się, w jaki sposób chcemy dostarczać nasze usługi w przyszłości. Następną wartością jest prostota. Naszą misją jest pomoc klientom w nieprzewidzianych, często mało komfortowych sytuacjach życia codziennego, a naszą wspólną aspiracją jest robić to, dbając jednocześnie o najlepsze doświadczenia klienta. Ostatnią wartością jest spójność. Pracujemy w branży, która ma globalny charakter. Klienci oczekują naszej pomocy niezależnie od tego, gdzie aktualnie podróżują – dodaje David Wallach, Dyrektor ds. Usług Biznesowych w RAC.

Nowa koalicja zapewnia jasny sposób rozliczania, przejrzystość i łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki uproszczonemu, ogólnoeuropejskiemu zarządzaniu kontem. – Nasze partnerstwo przyczynia się do jeszcze większego uproszczenia usług dla branż motoryzacyjnych. Klienci mają zagwarantowaną pomoc jednego, zaufanego partnera, który dostarcza serwis najwyższej jakości – mówi Lars Vester Pedersen, Prezes Falck Assistance Nordic.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...